Nilüfer Kuzu, bir alıntı ekledi.
 24 dk.

Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartışınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz?..

(Al-i İmran Suresi)

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Altın Post Yayınları)Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Altın Post Yayınları)
Oğuz, Oyunun Ustası'ı inceledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Türkiye'de Sidney Sheldon'ın kitaplarını bulmak gerçekten çok zor. Kendisinin okuduğum ilk ve tek kitabı buydu, maalesef sonrasında başka kitabını bulamadım. Hayatımda gördüğüm en iyi kurgu bu kitaba ait diyebilirim.

Bu incelemeyi okuyan herkese biricik ricamdır, eğer Sidney Sheldon'ın İngilizce Türkçe fark etmez kitaplarında birini her hangi bir yerde bulursanız lütfen alın, alın ve kitabı bana satın.

Ömer Levent, Çığlık Sokağı Kurt Adam Pençesi'ni inceledi.
 5 saat önce · Kitabı okudu · 1 günde · 8/10 puan

VE BİTTİ. Tabii Türkçe'ye çevirilen seri bitti orası ayrı. Son kitap olarak gerçekten iyiydi. Sonları beklediğim gibi değildi ama son sahnesi klasikti. Daha maceralı ve heyecanlı bir final oldu. Güzel bir şekilde noktalandı. Beğendim. Hevesle okuduğum bir kitap oldu. Seri olarak da bitirdiğim ikinci seri oldu. Güzeldi.

Dr. Fatih İ., bir alıntı ekledi.
5 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Enfâl Suresi 45 (8 / 45)
Ey İman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman, kararlı olunuz, Allah'a çokça hatırlayın ki kurtuluşa erebilesiniz...

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi YazırKuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Cem, Türkçenin Sözvarlığı'ı inceledi.
10 saat önce · Kitabı okudu · 14 günde · Puan vermedi

Prof. Dr. Doğan Aksan'ın bu kitabı değerli bir dil çalışması.

Sözvarlığı: bir dilin sözcükleri, deyimleri, kalıp sözleri, kalıplaşmış sözleri, atasözleri, terimleri ve çeşitli anlatım kalıplarının bütünü.

Aksan kitapta öncelikle sözvarlığının ne olduğu sorusuna cevap verdikten sonra kökenbilgisi incelemeleri, sözcük tarihi araştırmalarından örnekler veriyor. Ardından sözvarlığı ögelerini tek tek açıklıyor. Bir sonraki adım Türkçenin sözvarlığı: türkçe sözvarlığının temel nitelikleri nelerdir diye soruyor ve dilimizin en önemli özelliklerinden olan türetme gücüne örnekler veriyor, dilimizin tarihinden çeşitli örneklerle yabancı kültürel etkiler sonucu unutulan sözcüklerden söz ediyor, yine türkçenin en önemli güçlü yönlerinden olan ikilemeler konusuna, çokanlamlılık, eşanlamlılık konularına, kavramlaştırmaya değiniyor. Türkiye türkçesi öncesi köktürkçe, uygur, karahanlı ve eski anadolu türkçesinin sözvarlığı ve günümüze dek uzanan ve yaşayabilen sözcüklere örnekler vererek yabancı dillerle dilimiz arasındaki etkileşmelerdensöz ederek kitabın son bölümünde türkiye türkçesinin sözvarlığına odaklanıyor .

Köktürk yazıtlarından başlamak üzere türkçenin temel sözvarlığı söz konusu olduğunda şu nitelikleri olduğunu söylüyor Aksan:

-Türkçenin en güçlü yanlarından biri türetme ve birleştirme yeteneği ve bu yetenek sayesinde somut ve soyut kavramlar kolayca oluşturulabildiği gibi ayrıntılara inebilen bir kavramlaştırma gücü de elde edilmiştir.

-Farklı toplumlarla kurulan ilişkiler sırasında yabancı etkiye kapılarını açan türkçe çoğu zaman yabancı sözcükleri kendi öz sözcüklerine yeğlemiştir. Bu tercihin sonucu olarak bir çok yerli öge kaybolmuş ve yabancı sözcükler dile yerleşmiştir.
Kavramlaştırma sırasında Türkçe en çok somut nesnelere, doğaya dayanmakta ve bu yüzden kavramları daha canlı dile getirmektedir (burada özellikle renk tonları ve çeşitlerini anlatırken doğadan nasıl yararlanıldığı konusunda bol örnek veriliyor ).

-Türkçede ikilemeler çok yaygındır ve anlatımı güçlü hale getirmektedir.

- Köktürkçe döneminde dahi türkçe sözcüklerin çokanlamlı olduğu göze çarpmaktadır.

- Türkçede eşanlamlılık çok yaygındır.

- Türkiye türkçesinin yazı dilinde unutulan, yitirilen bir çok öge bugün türkçenin değişik lehçelerinde ve günümüz Anadolu ağızlarında yaşamaktadır.

Prof. Dr. Doğan Aksan'ın dilimizle ilgili bir çok çalışmasında birbirinin aynı ya da benzer konulardan söz ettiğini görüyoruz: Türkçenin Gücü; Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını; Türkçenin Sözvarlığı adlı eserleri birbirine çok yakın ve bazen aynı şeyleri anlatıyor. Aksan'ın en önemli özelliklerinden birisi bol örnekle desteklenmiş sade, yalın anlatımı. Konuya ilgisi olanların okuması gereken kitaplardan birisi bu. Öneririm.

Muzlu süt, Tebrikler Kovuldunuz!'u inceledi.
13 saat önce · Kitabı okudu · Puan vermedi

Içerik akıcı; ama yine Türkçe yazım kurallarının yok sayıldığı bir kitap olmuş. Alt alta cümleleri satır başı yaparak sıralamak yeterli olmuyor malesef.

Farsça ve Türkçe olarak yazılmış gezi notları ilginizi çekecek. Başka bir açıdan bakmanızı sağlayacak her şeye. Bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini öğretecek. Okudukça "keşke daha fazla bilgi alabilseydim" diyeceksiniz.

KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 27. Ayet
Kötülük kazanmış olanlara gelince, kötülüğün cezası, misli kadardır. Ve onları bir aşağılık ve eziklik kaplar. Onlar için Allah'dan başka hiçbir kurtarıcı yoktur. Yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennem ehlidir. Orada ebedî kalacaklardır.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 161 - Altınpost Yayıncılık)Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 161 - Altınpost Yayıncılık)
KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
17 saat önce · Kitabı okuyor

Yunus Suresi 26. Ayet
İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır, ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedî kalacaklardır.

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 161 - Altınpost Yayıncılık)Kuran-ı Kerim Türkçe Meali, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Sayfa 161 - Altınpost Yayıncılık)