Şule Harmankaya, bir alıntı ekledi.
14 Mar 18:58 · Kitabı okudu · Puan vermedi

" Vatan ne Türkiye'dir Türk için ne Türkistan; / Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan! "

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya GökalpTürkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
10 Mar 00:45 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ortak sevgili olmadığı gibi, ortak yurt da olmaz

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 75 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 75 - akvaryum yayınevi)
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
10 Mar 00:37 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Türkler,başlangıçta bölük bölük Budacı,Manici,Musevi,Hristiyan olmuşken,daha sonra çoğunun İslamlığı kabul etmesi üzerine,iki yüz bin kadar Şamancı Yakut'tan başka,hepsi bu dine girmişlerdir.

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 74 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 74 - akvaryum yayınevi)
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
09 Mar 00:53 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ya o hâlde,bu genel Türk ulusunun yurdu neresidir?
Buna yanıt olarak deriz ki:
Vatan ne Türkiye'dir Türk için ne Türkistan;
Vatan büyük ve sonsuz bir ülkedir:Turan!

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 63 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 63 - akvaryum yayınevi)
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
09 Mar 00:10 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Oysa "Tatar" sözcüğü,eski Türk tarihinde bugünkü Kuzey Türkleriyle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı bir kavme verilmiş aşağılayıcı bir addır.Ne Cengiz ne de Timur,Tatarları sevmezlerdi.Demek ki Tatarlar,Türk olmadıkları gibi,Moğol da değildirler.Öyleyse,Rusların hem aşağılamak,hem de Türklerin birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla kullandıkları bu adı,Kuzey Türkleri kabul etmemelidirler.Kuzey Türkleri,çoğunlukla Kıpçak Türkleridir.

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 60 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 60 - akvaryum yayınevi)
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
05 Mar 02:03 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ülküsüz devletler,her an kopacak bir kıyameti beklerler.Ülkülü uluslarsa,siyaset olarak öteki dünyaya gitseler bile,kesin bir "ölümden sonra dirilme"yle müjdelenmişlerdir.O hâlde,diriltici ve yaratıcı bir ülküsü olan devlet ölümsüzdür,ölmez.

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 53 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 53 - akvaryum yayınevi)
Derûnî Dâvâm, bir alıntı ekledi.
 04 Mar 23:31 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

- Bir düşünün hele, İttihat Terakkinin kültür teorisyeni olan Ziya Gökalp'in kendi köklerine, özüne dayandırdığı Türkleşmek, muasırlaşmak ve İslamcılık nerede, cumhuriyetçilerin anladıkları Türklük, çağdaşlık, din nerede?

Gün Doğmadan, Ahmet Aytaç (Sayfa 66)Gün Doğmadan, Ahmet Aytaç (Sayfa 66)
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
04 Mar 00:49 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Bir Ülkünün güçlenmesi için,iki duygunun yardımı gerekir.Bunlardan biri,"ulus sevgisi"dir ki, ulusal övünçlerle halk geleneklerinden doğar.İkincisi "ulusal kin"dir ki,herhangi bir baskıcı yönetime karşı hınç ve düşmanlık uyandırmakla ortaya çıkar.

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 38 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 38 - akvaryum yayınevi)
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
03 Mar 01:59 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ve işte,halk ruhunun "Kızıl Elma" diye aradığı,bu "söz verilmiş yurt"a ulaştığımızdadır ki,gerçek anlamıyla kültür bakımından özgür ve uygarlık bakımından bağımsız olacağız.

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 28 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 28 - akvaryum yayınevi)
NihalÇetinoğlu, bir alıntı ekledi.
03 Mar 01:53 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Dilimizden yabancı tamlamaları,şiirimizden yabancı ölçüleri,edebiyatımızdan yabancı anıştırmaları atmalıyız.

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 26 - akvaryum yayınevi)Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Ziya Gökalp (Sayfa 26 - akvaryum yayınevi)