Selam olsun Veysel'e...
Dost dost diye nicelerine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır

Nice güzellere baılandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır

İarea, bir alıntı ekledi.
14 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

“Kahretsin beni Allah bundan sonra eğer
Aşıklara cefadan başka vefa gösterirsem.”

Kederli İpek, Furuğ FerruhzadKederli İpek, Furuğ Ferruhzad
MELANOZ, bir alıntı ekledi.
16 saat önce · Kitabı okuyor

Osman Gâzi oğlu Orhan Gâzi’ye vasiyetinde;
Benden ibret al evladım. Ben buraya bir zayıf karınca gibi geldim. Allah’ın yolundan ayrılma. Sakın haram yeme. Etrafına toplanan insanlara zulmetme. Ulemaya hürmet et. Allah’tan korkmayanı istihdam etme, hizmetinde Allah’tan korkmayan insanı tutma. Çünkü eğer o adamın vefası olsaydı, kendisini yaratan Allah’a vefa gösterirdi. Kendisini yaratan Allah’a vefa göstermeyen, ona kulluk vazifesinde vefakârlığını gösteremeyen ve O’na hıyanet eden insan sana da hıyanet eder. Sakın Allah’tan korkmayanı hizmetine alma.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz, Mahmud Esad Coşan (Sayfa 54 - Server Yayınları)Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz, Mahmud Esad Coşan (Sayfa 54 - Server Yayınları)
Mesut Yilmaz, bir alıntı ekledi.
19 saat önce

Ahlak
Yüz,güzel olmali fakat iffetli ve masûn olmali, söz güzel olmali, fakat dogru ve tatli olmali, iyi bir dostluk bulunmali, fakat aradaki bag vefa olmali.

Tasavvuf İlmine Dair - Kuşeyri Risalesi, Süleyman  Uludağ (Sayfa 331 - Dergah)Tasavvuf İlmine Dair - Kuşeyri Risalesi, Süleyman Uludağ (Sayfa 331 - Dergah)

Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri en büyük müfessirlerden biri olmakla beraber,O'nun tefsirlerini her açıp okuduğunuzda daha evvel görmediğiniz bambaşka bir buutla hakikatin keşfine mazhar olur,sonunu getiremeyeceğiniz bir ilmin nuruyla serfiraz olursunuz.
Lemalar, Otuzüç Lema ve Münacaat'tan oluşan,pek çok meselenin bir bütün içinde sırt sırta verdiği bir hazine...

Hz. Yunus'un (a.s.) kıssası ile başlayan eser,Hz. Eyyûb'un (a.s.) duasının tefsiriyle devam ediyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerini ve diğer eserlerini okuyanların aşina oldukları 'nükteler' ve 'sırlar' la genişletilen mevzularda ki örgü ve belâgat hayret uyandırıcıdır.

Lemalar'dan birkaçı Sözler ve Şualar eserlerinde de neşredilmiş.

Böyle muhteşem bir ilim membagını tahlil etmek şöyle dursun,tedrisine mazhar olmak en büyük temennimdir.

Yalnız bir paragrafı bile üzerinde günlerce mütalaa gerektirir ki,ayrı bir kitap konusudur.

"Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar kıymetdar bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki, yıldızlarla zerrat beraber olarak kemal-i intizam ve itaatle -beraber- ordusunda hizmet ediyorlar. Ve O Zât-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istiğna-i zâtîsi var ve istiğna-i mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir Ganiyy-i Alel-ıtlak'tır. Ve bütün kâinat taht-ı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte, celaline karşı tezellüldedir."

Bu kısmı anlıyabilmek için dimağlarınızı,
kâinatın bütününü ve içinde ki en küçük misgâl zerrelerini (ki bu bilinen en küçük ağırlık birimidir.),atomu ve atomun içindeki çekirdeği, elektronu, nötronu,güneşi,ayı, gezegenleri yekün tefekküre davet ediyorum,aralarında öyle bir yardımlaşma, dayanışma, bütünlük, haberleşme ve birbirini koruma altında, emniyette tutma vardır ki,hiçbir ordu donanımıyla,hiçbir birim iştiyâkıyla,hiçbir harekât proğramıyla bu aksamayan teşkilâta misâl teşkil edemez.Örneğin çekirdek elektronu ve protonu şevkâtle kollamasa atomda işler karışır,şimdi uzay boşluğunu düşünelim, sayısız göktaşı,sayısız gezegen,sayısız yörünge,birbirine dostluk ve vefa sunmasa, yeryüzü kendini koruyabilir mi? Ve atmosferin katmanları bu müthiş kenetlenmeyi stâbil ve dengeyi aksatmadan yürütebilir mi?Peki Rahman'ın bu olağanüstü işbirliğine ihtiyâcı var mı?Kainatla birlikte 70 bin âlemi ve içindekileri Rabb'im şefkâtinden ve Rahmetinden nâsipdar etmese,onlara kim merhamet edebilir.Onları kim helâk olmaktan kurtarabilir.

Bu Rahmetin sahibi Allah (c.c),hem mükemmel yaratılışımızın bütün tasarrufunu, kullanma hakkını elimize veriyor,hem de benim dostluğum senindir, dilersen yakınlığım senindir,hem de bunun için söze gerek yok,hissetmeyi dilemen yeter, perdeler,engeller,koşullar hiçbiri aramızdaki konuşmayı ve buluşmayı engelleyemez diyor. Yani uyuman gerekmez,uyanman gerekmez,yol yürümen,bedel ödemen gerekmez,yeter ki beni bulmak için dön kalbine,ritmini ve işleyişini sonsuzmuş gibi varettiğim kalbin,sonsuz lezzetleri yâlnız haz duygusunu yaradana,emrine verene,seni nefes nefes kuşatana tâlip olursan beni sana getirir diyor.Ben meselâ en aciz anlarımda,elimin kulağımın, gözümün, bütün uzuvlarımın silindiğini hissederim, sanki sadece ilticâ makamı ve benim tâkâtsiz ruhum kalır,demek ki sâdece ruhtan ve O'nun ünsiyetinden ve dostluğundan ibâretiz.Madde âleminde ise toprağın içine akıtılan bir damlanın güneşin mevcudiyetine yakın olabilmesi nasıl izafiyete sığmaz,akla aykırıdır,öyle de Mevlâ yalnız bize kendini Esması,isimleri ve şefkâtiyle gösterebilir.

Rabbim'in rahmeti üzerinize olsun...
Feyizli okumalar...

Lord Among Wolves, bir alıntı ekledi.
Dün 10:43 · Kitabı okudu · Puan vermedi

“Emerallahu bi’l-vefâ ve’l-adl” (Allah vefayı ve adaleti emretti)

Emevi Saltanatının Irak Valisi, Ali AksuEmevi Saltanatının Irak Valisi, Ali Aksu
salih, bir alıntı ekledi.
Dün 04:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Göç bitti sevgilim,
bu durak en son durak,
kalktı göç eyledi Vefa elleri.

Mahkeme Kitap, Ahmet Güntan (e-kitap)Mahkeme Kitap, Ahmet Güntan (e-kitap)
Ecem Arda, Uçurtma Avcısı'ı inceledi.
19 Mar 10:11 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Şimdiye kadar birçok eseri okudum, ancak bundaki sevgi, bağlılık, arkadaşlık, vefa ve sadakat duygusunu anlatan benzeri başka bir kitap daha görmedim.
Eğer bunları görmek, ve sözcüklerin gücüyle sadakati, vefayı ve dostluğu yaşamak isterseniz muhakkak okuyunuz.