Abdullah Demiray

Abdullah Demiray

YazarÇevirmen
9.3/10
32 Kişi
·
89
Okunma
·
0
Beğeni
·
885
Gösterim
Adı:
Abdullah Demiray
Unvan:
Yazar
2001 yılında Çankırı İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul'da İslâmî ilimleri klasik usulle tahsil ederek 2006 yılında icazetname aldı. Bu zaman zarfında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önlisans Programı’ndan mezun oldu.
“Beş vakit namaz tıpkı herhangi birinizin kapısının önünden akan gür ve tatlı bir nehir gibidir. Bu kişi günde beş vakit, kapısının önünde akan bu nehre dalarak yıkansa, sizce bedeninde kirden iz kalır mı?”
Âlimlerden bazıları demişlerdir ki; namazın gece ve gündüz beş vakte tahsis edilmesinin hikmeti insanın havâss-ı hamseye(beş duyuya) sahip olmasındandır. Çünkü kul havâss-ı hamse ile günah işlemektedir. Gece ve gündüz bu beş duyu ile işlediği günahlara kefaret olsun diye de namaz beş vakte tahsis edilmiştir. Zira Peygamber Efendimiz buna işaretle, ' Beş vakit namaz tıpkı herhangi birinizin kapısının önünden akan gür ve tatlı bir nehir gibidir. Bu kişi günde beş vakit, kapısının önünden akan nehre dalarak yıkansa, sizce bedeninde kirden iz kalır mı?' diye sormuş, Ashâb-ı kiram, 'Hayır ey Allah'ın Resûlü! Hiçbir şey kalmaz.' deyince Resulullah,' İşte suyun kiri götürmesi gibi beş vakit namaz da insanın bütün günahlarını siler süpürür.' buyurmuştur.
Abdullah Demiray
Sayfa 34 - Semerkand Basım Yayım Dağıtım A.Ş
Bir hadis-i kutsîde şöyle buyrulmuştur:
"Namazda okunan her Fâtiha'yı ( kulum ve kendim arasında) iki kısma ayırdım. Kul, 'Bismillahirrahmanirrahim' dediği zaman Cenâb-ı Hak ona mukabil olarak, 'Kulum beni andı' der.
Kul,'Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn' deyince Allah, 'Kulum bana hamdetti.' buyurur.
Kul, 'Errahmânirrahîm' dediği zaman, Allah 'Kulum beni övdü." der.
Kul,'Mâliki yevmi'd-dîn'(O, hesap gününün tek sahibi ve hâkimidir.) deyince, Allah Teâlâ, 'Kulum işini bana havale etti.' der.
(Buraya kadar olan kısım Allah içindir.)
Kul, 'İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn' (Allahım! Ancak sana kulluk eder, sadece senden yardım isteriz.' dediği zaman, Allah Teâlâ, 'Bu, kulumla benim aramdadır.' der.
Kul, 'İhdina's-sırâta'l-müstakîm ...' (Allahım bizi, kendilerine ilâhî nimet ve faziletler ihsan ettiğin sevdiklerinin yolu olan sırât-ı müstakîme ulaştır. Kendilerine gazap ettiğin ve hak yoldan sapmışların yoluna sevketme!) diyerek sonuna kadar okuduğu zaman, Allah Teâlâ, 'Bu(kısım), kulum içindir, kuluma istediği verilecektir' buyurur."

Müslim, Salât, 38-40; Ebû Davut, Salât, 132; Tirmizî, Tefsîru Sûre, 1; İbn Mâce, Edeb,52.
Abdullah Demiray
Sayfa 55 - Semerkand Basım Yayım Dağıtım A.Ş
“ Kıyamet günü, kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse, geri kalan amellerine bakılır. Namazı kabul edilmezse diğer amellerine de bakılmaz”
160 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
İmam gazali mükemmel bir alim. Kitaplari tek kelime ile muhteşem. Bu kitaptan o kadar çok faydalandım ki hemem hemen her yerini çizdim kitabın. Her evde mutlaka olması gereken ve bi kaç ayda bir okunması gereken muhteşem bir kitap. Herkese şiddetle tavsiye ederim.
160 syf.
·10/10
Yine Imam Gazali ...
Gündelik yaşantımız devam ederken bildiğimizi sandığımız ama unuttuğumuz nice eksikliklerimizi hatırlatmada fayda sağlayacak guzel bir eser.
Imam Gazali okudukça daha da bi seviyorum. Daha çok farkına varıyorum bir cok şeyin. Kendimizi düzeltmek icin, kusurlarımızı telafi etmek icin genel olarak,adap, edep, ezan, dosluk,arkadaşlık,uyku hali, uyanma hali ve daha bir çok konuda bize ışık tutacak unuttuklarımızı hatırımıza getirecek , ogrendiklerimzle kendimizi iyi hallere getirecek ne güzel öğütler bilgiler yer alıyor.

Okuduklarımızı,öğrendiklerimizi hayatımızda uygulamamız duası ile...
160 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
İslam'ı her yönüyle ele alan, sade anlaşılır bir dil kullanılmış bu eser her Müslüman'ın tekrar tekrar okuyup kendini sorgulaması ve dersler çıkarması için müthiş bir kaynak. Kitap üç ana kısımdan oluşuyor;
İbadetlerde Adap
Günahlar ve Sakınma Yolları
Adab-ı Muaşeret
Her bir başlık kendi içinde alt başlıklara ayrılıyor. Ayet ve hadislerle açıklama yapılıyor.
Bir birey olarak insan ve diğer insanlarla ilişkilerle ilgili de tespitler yapılmış olmasını ayrıca beğendim. Çünkü çoğu zaman kendi isteklerimiz ve çıkarlarımız doğrultusunda yaşarken, İslam'ı bundan ayırmaya kalkıyoruz. Halbuki İslam hayatımızın her anını, bizleri ,kalplerimizi en güzel şekile getirmenin yolu. Ancak bizler öyle gaflete düşüyoruz ki haset,kibir, gıybet vb gibi en çok kendimize zarar veren kötü duygu ve davranışları normal karşılıyoruz.
160 syf.
·13 günde·10/10
İmam Gazali bu kitabında:
İbadetlerde adap,günahlar ve sakınma yolları,görgü kurallarını ele alır.Her müminin kütüphanesinde olması gereken bir kitap.
88 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
Bütün müslümanlarca bilinen ve 32 Farz içerisinde bulunan ve ibadetlere hazırlık açısından müslümanlara farz olan ve kitabın adından da anlaşılacağı üzere " Abdest ve Guslün " hikmetlerinin anlatıldığı bir kitap...
Tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
160 syf.
·Beğendi·10/10
Bugüne kadar neden hic okumadim diye hayıflandıgım bir eser oldu. Anlatım tarzıyla o kadar sıcak o kadar samimi ki okurken sanki onu canlı bir şekilde dinliyormuşcasına bir havası vardı. Eser bildigimiz konuların hatırlatıcısı olmuş ve birazcıkta ek bilgilerle doluydu. İmam Gâzalinin okuduğum ilk kitabıydı bundan sonra kitaplarını elimden düşürmeyeceğim kesin. Tavsiye ederim (:
160 syf.
·Beğendi·9/10
#kitapyorum
#tavsiyekitap
#okudumbitti
#imamgazali
#hüccetülislam
#bidayetülhidaye
#hidayetinbaşlangıcı
#müslümancabirhayat
#semerkant

İmam Gazali, ihyaü ulumid-din kitabını yazdığında, kitabı okuyanlar kitabı anlamadıklarından yakınmışlar. Bunun üzerine Allaha çokça dua etmiş, insanların anlayacağı bir kitap yazabilmek için ve ihyanın özeti niteliğinde Bidayetül Hidaye kitabını yazmış. Kitabın içeriği çok güzel, bir müslümanın tüm hayatını ve ibadetlerini kapsayan edep ve adaplardan bahsediyor. 3 kısımdan oluşuyor. Birinci kısım ibadetlerde adap;bu kısımda genelde ibadetlerde ilgili kuralları şafii mezhebi üzerinden ele almış. Tercümesini yapan kişide dipnot olarak hanefi mezhebindeki kuralları eklemiş ki çok hoşuma gitti. İkinci kısımda;günahlar ve sakınma yollarını anlatıyorki, daha detaylı bilgi için ihyayı okumakta fayda vardır. Üçüncü kısımda; genel görgü kurallarından bahsetmiş.
Kitap mutlaka evlerde bulunması gereken kitaplardan. Okurkende çizerek düşünerek okuyacağınız bir kitap.
Şiddetle tavsiye olunur.
160 syf.
·Beğendi·10/10
Ey genç! Hidayetin başı için bu kitapta anlatılanlardan bu kadarı sana yeter. Nefsinin ne durumda olduğunu öğrenmek istersen bu anlatılanlarla nefsini imtihana tabi tut. Çünkü hidayetin başı şu üç kısımdan oluşmaktadır.
1. İbadetlere adap
2. Günahları terketmek
3. Adab-ı muaşeret
Bu kitap kulun, Allahu Teala ve insanlarla olan bütün muamelelerini içine almaktadır. Eğer nefsini hidayetin başına yakın, kalbine de ona meyilli ve onun gerektirdiği şeyleri yapmaya istekli bulursan, Allah’ın kalbini kamil imanla nurlandırdığını ve onunla göğsünü açtığını bil. (ss. 157)
92 syf.
·2 günde
"Namaz, dinin direğidir." Deylemî, Firdevsü'l-Ahbar, nr. 3611; Ali el-Müttakî, Kenzü'l-Ummâl, nr. 18990

Dinin direği olan namazın hikmetleri hakkında kısa ve yalın bir dille açıklanmış ve kıssalarla, evliya sözleriyle desteklenmiş güzel bir çalışma olmuş. Ben de namazla ilgili bilmediğim birkaç hikmeti öğrenmiş oldum. Çalışmada bulunanların eline sağlık ve Allah razı olsun.

"Kulun Rabb'ine en yakın bulunduğu an (namazda) secdede olduğu andır." Müslim, Salât, 42.

"Namaz müminin mi'racıdır." Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 1/497; Bursevî, Rûhu'l-Beyân, 8/134; Râzî, Mefâtîhu'l-Gayb

Allah, bizleri namaz kılanlardan ve dosdoğru namaz kılanlardan eylesin. Bizlere her an ona yakın olmayı, her an miraçta olmayı nasip eylesin.

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdullah Demiray
Unvan:
Yazar
2001 yılında Çankırı İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul'da İslâmî ilimleri klasik usulle tahsil ederek 2006 yılında icazetname aldı. Bu zaman zarfında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önlisans Programı’ndan mezun oldu.

Yazar istatistikleri

  • 89 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 91 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.