Jeannine Davis Kimball

Jeannine Davis Kimball

Yazar
7.2/10
5 Kişi
·
12
Okunma
·
1
Beğeni
·
534
Gösterim
Adı:
Jeannine Davis Kimball
Unvan:
Amerikalı arkeolog
Doğum:
23. November 1929 Diggs, Idaho, ABD
Amazon kadınları feminist ütopyanın bir sembolü olmuş, O dönemin en korkulu topluluğu olmuştu.Eski Yunan kaynaklarında bu savaşçı kadınların şeytan gibi dövüştükleri ve rüzgâr gibi at sürdükleri anlatılıyor.
İlk şamanların kadın olduklarını tahmin edilmektedir. Fakat Şamanlık rahip kültürünün yerini alıp, etkisini büyük çapta arttırınca Orta Asya ve Sibirya erkekleri de bu alanda ustalık kazanmaya başladılar.
Tarihi birazda vazife niyetine okudum. Fakat beni şaşırtacak hatta sıkacak bir şeye dahi rastlamadım. Papaların krallar ile çekişmeleri, savaşlar ve salgınlar her sayfa aynı. Erkekler hiçbir şeyi yapmaya muktedir değildiler. Kadınlarsa zaten yoktular
Catherina Morland 1817
Bozkır konargöçerlerin çocukları 1 yaşını doldurana kadar onları boyun bir ferdi saymazlar. Bu dönem dolmadan ölürse annesi onun için ağlamaz.Ama bu süre dolduğunda çocuğa isim verilir ve sevinçle Aula kabul edilir.
Heredot'un da içinde olduğu pek çok alim, "Amazon" kelimesinin "göğsü olmayan" anlamındaki iki Grekçe sözcükten (A-olmayan, mazos-göğüs) türediğini iddia ederler. Lakin Amazonlar, sanatsal icraların hiçbirinde tek göğüslü olarak tasvir edilmemiştir. Keza çağdaş dilbilimcilerin çoğu, "Amazon" kelimesinin, ön Hint-Avrupa dillerindeki "kocası olmayan kişi" manasındaki bir terimden türediği hususunda hemfikirdirler.
Kadim Bozkır uygarlıklarının hüküm sürdüğü aynı topraklarda yaşıyor olmalarına rağmen Kazaklar bir zamanlar Avrasya da yaşamış olan Kavimler ile etnik anlamda soydaş sayılmazlar onlar bin yıldan beri burada yaşamış olan pek çok ulusun bir nevi karışımı olarak sınıflandırılmaktadırlar Kafkas kavimleri Moğollar ve Türkler. Bozkır kültürünün hakkı ile kavranması Sarmatyalılara İskitleri ve Sakalara ait gizemlerin anlaşılmasında kilit işlevi görür.
Renata Rolle de iskitlerin ölülerini yaşayan cesetler olarak düşündüklerini ve ruhun bedeni terk etmediğini düşündükleri 40 güne kadar naaşını yakmadıklarını belirtmektedir hatta Kırkıncı gün dolana kadar mülkiyetleri ve geçerli evlilik akitleri de korunurdu. onlara his sahibi varlıklar olarak saygı gösterirlerdi.
Erkek çocuklar yemek hazırlamada, yurda su taşımada, hayvanları sağmada annelerine yardımcı olurlar onlar evle ilgili bu tarz işlerle uğraşırken kızlar ise ata binmeyi öğrenirler ve sürüleri otlatırlar. Kadınlar aulla ilgili her işten anlamak üzere yetişmek zorundadırlar Zira erkeklerin olmadığı zamanlarda her işe onlar koşturacaktır. Erkekler çoğunlukla sürüleri otlatmak ticaret ve alışveriş yapmak üzere uzak bölgelere giderler.
Kadim zaman konar-göçerlerin dini önderlerinin neredeyse tamamı kadındı tanrılarla münasebet kurmaya olanak sağlayan sezgisel güçleri temin etmesi itibariyle dişil cinsiyet daha müteberdi dini görevleri olan erkekler dahi kadın elbiseleri giyiyorlar veyahut kendilerini iğdiş ediyorlardı
Heredot, Karareniz'in kuzeyine yaptığı seyahatler esnasında duyduğu hikayelere ve Grek efsanelerine istinaden müthiş bir öykü oluşturdu:Onun yaşadığı zamandan yaklaşık bir asır önce, güney Rusya bozkırlarında, savaşçı kadınlardan müteşekkil bir boy at koşturuyordu.Grekler bu kadınlara "Amazonlar" ismini koydular. Çünkü İskitler onlara, "Oiropata", yani erkek öldüren diyorlardı.
336 syf.
·5 günde·9/10
Kadim tarihin bize anlatıldığı gibi olmadığı, günümüzde netlik kazanmak zorunda. Tarih içerisinde insanlık kesinlikle çok daha ileri bir teknolojiye sahipti ve bizim şu an yaşadığımız hayattan sosyo-ekonomik olarak daha ileri seviyedeydiler. Darwin'in evrim teorisi ise "gerçek tarih" i örtmek için uydurulmuş ve günümüzde bilimce (hiç bir mantıksal kanıta oturtulmadığı halde) kabul görmüştür. Bize atalarımızın eskiden mağaralarda yaşadığını, maymunlardan türediğimizi filan aklımızla dalga geçercesine anlattılar. Ve okullarda yeni nesilin beynini de aynı saçmalıklarla dolduruyorlar. Halbuki Yaratacımızın yaratma gücü sonsuz olmakla birlikte insanı "türlü meşakketten" yarattığını ısrarla vurgular Kur'an'da. Ve yine şöyle der Kur'an'da ;
"Yeryüzünde gezip de görmezler mi kendilerinden öncekilerin sonları ne olmuş; onlar kuvvet bakımından daha üstündü bunlardan ve yeryüzünün altını üstüne getirerek ekmişler ve orasını bunların imar ettiğinden daha da fazla imar etmişlerdi ve onlara da apaçık delillerle gelmişti peygamberleri; derken Allah zulmetmemişti onlara ve fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi."
(RUM/10)
"Görmediler mi ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik.Yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları onlara vermiş gökten üzerlerine bol yağmurlar indirmiş altlarından ırmaklar akıtmıştık.Günahlarından ötürü onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik."
(EN'AM:6)
Ve daha bir çok ayet insanlığın geçmişten günümüze gelişmediğini ispatlar niteliktedir ve ben bu saçmalığa hiç bir zaman inanmadım. Darwin'in saçmalıkları günümüzde en çok küreselcilerin hoşuna gider. Bir Yaratıcının varlığını inkar etmenin bir yolu nasılsa. Ne tarih bize anlatıldığı gibi ne de toplumda kadının yeri ve değeri günümüzdeki gibi.. Geçmiş, karanlık eller tarafından bilinçli bir istikrarla kapatılıyor. Geçmiş çok önemlidir bir toplum için, bir millet için hatta insanlık için çok çok önemlidir. Çünkü geçmiş geleceği kullanma kılavuzudur. Geleceği şekillendirmek ise geçmişi değiştirerek yapılıyor aynı kirli ellerce. Hatırlayalım Kafir küfür kelimesinden gelir, manasıda gerçeği örtmek demektir. Bie çoğumuzun sandığı gibi inançsız kişi demek değildir. En güzelini Erkan Trükten'in Deccal kitabından alıntılamıştım;
"Kendi medeniyetimizdeki teknolojik gelişmeyi eşi benzeri olmayan insan evrimindeki en üstün teknolojik devir kabul edelim.Böylece kadim medeniyetlerin kendi ürettikleri ürünler yüzünden fesada kapıldıkları aklımızın ucundan geçmesin.Eğer bu aklımızın ucundan geçerse kesinlikle şimdiki teknolojik gidişatımızı dönemin teknolojik gidişatı ile mukayese edilebilir ibret sahibi olarak sanayideki hadsizlikleri dolayısıyla onların başına gelen felaketlerin bizim başımıza gelme ihtimaline karşı bir fren mekanizmasını geliştirebilirdik.Ancak birileri kulağımıza tarihte eşi benzeri olmayan çok üstün bir sanayiye sahip olduğumuzu fısıldarsa mantığınız 'bekleyip görelim' fikrinin bir adım ötesine geçemeyecektir.Neden birilerinin tarihin bize anlatıldığından bambaşka olduğunu açıklayacak her türlü veriyi çok farklı yollarla etkisiz hale getirmek için sistematik bir biçimde çalıştığı daha iyi anlaşılmıştır kanaatindeyiz. Evvelki nesillerin modern uygarlıktan çok daha üstün teknoloji kullandığı gerçeği şeytani kadrolarca gizlenmektedir, ki ibret alacağımız bir örnek kalmasın da kendi ürettiğimizde boğulalım."
Amazon kadınları Türk'tür. Tıpkı Atatürk'ün Türk Tarih Tezi'nde ki Sümerliler gibi Türk'tür. Beni üzen günümüz neslin viking hayranlığı ve batı holiganlığında boğulurken kendi tarihinden aciz kalması. Halbuki araştırsa okusa herkes medeniyetin beşiğini ezelden beri bizim salladığımızı görecek. Bu güzel bir kitap,bir çığlık.Herkese bu kitabın sesine kulak vermesini tavsiye ediyorum
336 syf.
·8 günde·5/10
Amazon ''efsane''sinin varlığını kanıtlayan veya gerçekliğine ışık tutan bir kitap olduğunu düşünerek pek fazla incelemeden almıştım. Ancak kitap genel olarak geçmişteki kadınlar ve toplum içindeki hayatlarına dair arkeolojik bulgulara dayanarak fikir yürütüyor. Tamamen amazonlarla ilgili değil. Yine de arkeoloji severlerin keyifle okuyabileceğini düşünüyorum.
336 syf.
·5/10
Amazonlar kimlerdir, nereden gelmişlerdi? Yoksa onlara ait bir ırkın olduğunu şimdi kanıtlarla mı görmek istiyordum. Arkeolog neler yapardı ve ne sonuçlara ulaşmalıdır! Bu savaşçı ruhlu kadınları tanımak istiyorsanız okuyun, çok az sürede farklı coğrafyayı da takip edebilirsiniz!

Yazarın biyografisi

Adı:
Jeannine Davis Kimball
Unvan:
Amerikalı arkeolog
Doğum:
23. November 1929 Diggs, Idaho, ABD

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 12 okur okudu.
  • 12 okur okuyacak.