Kurtuluş Kayalı

Kurtuluş Kayalı

Yazar
6.6/10
5 Kişi
·
19
Okunma
·
4
Beğeni
·
1.037
Gösterim
Adı:
Kurtuluş Kayalı
Unvan:
Siyaset Bilimcisi
Doğum:
Kırşehir, 1949
Kayalı, öğretmen anne-babanın çocuğu olarak 1949’da Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Tarih ve siyaset konularında çalışmalarını sürdürdü. 27 Mayıs - 12 Mart dönemleri ordu ve siyaset ilişkileri üzerine bir doktora tezi hazırladı. 12 Eylül döneminde üniversiteden uzaklaştırıldı. Akademik hayatı inkıtaya uğradı.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. oldu. Aynı zamanda ODTÜ ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de lisans ve doktora dersleri verdi. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Türk Sosyologları, Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları, Siyasal İletişim gibi derslerle, Türk Sosyolojisi ve Türk Sineması konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor.

DTCF'de ana bilim dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'dir. Ancak sinema, edebiyat, mizah, Türk düşünce dünyası gibi kültürel ilgi alanlarının yanı sıra, sosyoloji ile de ilgilenmektedir.

Metin Erksan, Kemal Tahir, İdris Küçükömer, Behice Boran, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Mustafa Akdağ, Baykan Sezer, Cemil Meriç, Said Halim Paşa, Sezai Karakoç gibi Türk kültür ve akademi dünyasının farklı isimleri üzerine çalışmaları vardır.
Türkiye’nin egzotik film çeken ve Batı sinemasının etkisi altında, adeta kendi kişiliğini ezdirecek kadar etkisi altında kalan yönetmeni çoktur. Ancak ulusal mahiyette evrensel filmler çeken yönetmeni oldukça sınırlıdır.
Serbest Fırka’nın kapanması da, Türkiye’de ordunun en önemli dayanağı olduğu iktidar güdümlü muhalefete dahi tahammülsüzlüğünü gösterir.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 55 - İletişim
Türkiye’de Tanzimat’tan beri aydının temel görevi devleti kurtarma biçiminde anlaşılmıştır. Bu görev bilinci süregiderken, tüm aydın grupların birbirine yakın biçimde anladıkları “ uluslaşma ” görevi gündemi gelmiştir. 1960 Darbesi’ni de bu gelişim çerçevesinin dışında algılamamak gereklidir.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 72 - İletişim
Aslında, 12 Mart öncesinde Ülkü Ocaklılar'la Dev Gençliler'in. darbe anlayışında birleşmelerinin bir temeli olmalıdır ve bu temel 27 Mayıs sonrası ayrımlanmalarda aranmalıdır. İttihat ve Terakki Partisi'nin eyleminin belli ölçüde farklı yorumuna dayandırılan bu ayrı hareketlerin olaylara bakış açısının benzerliği, İmparatorluğun son dönemindeki olaylarla 1960 sonrası olaylar arasında paralellik kurmanın dayanağını teşkil etmekte ; bürokratik güç merkezlerinin oluşturulması da AP ve İslamcılar'ın zaten varolan Batılı eğilimlerini güçlendirmeleri yönünde etki yapmaktadır.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 81 - İletişim
1965 sonrasında Türkiye de Cumhuriyet döneminin belki de en özgür ortaminin oluşmasının sebepleri bu geçmişte aranmaldır. 1965 sonrasi ortaminin Türkiye'de düşünsel bölünmelerin ortaya çıkmasına sebep olması, bir anlamda fili düzeydeki özgürlük nedeniyledir. Çünkü, Türk aydının düşensel dünyası Batılılaşma'nın başlangıcından beri devletin verdiği sınir çerçevesinde dolaşmış; bu müsamaha sınırı ancak 1965 sonrasında genişlemiştir. Türkiye'deki düşünsel ayrışmalar 1965 sonrasında bağımsız örgütlenme aşamasına ulaşılmasıyla başlamışsa, buna rağmen farklı örgütler Türk toplumunun tarihi ve sosyo-ekonomik üzerinde pek görüşler ileri sürememişlerdir.
Sait halim paşa'ya göre Osmanlı ve İslam toplumlarının üst kesimlerinin demokrasi yanlısı olduğunu , alt kesimlerin de aristokratik değerleri savunduğunu belirtmiştir.
kitap, sosyal bilimsel düşünüş ve özellikle sosyoloji düşüncesine yoğunlaşıyor. Bir derdi ve davası olan, yol açıcı düşünce insanlarının, Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, Mübeccel Kıray, Cemil Meriç, Niyazi berkes, Muzaffer Şerif, Behice Boran, Pertev Naili Boratav'ın eserlerinin özünde saklı olana ilişkin tespitlerde bulunuyor. Cumhuriyetin kuruluş evresi ile "güncellik" rarasında kalan dönemlerin, özellikle de 1940'ların kültür ve düşünce ortamıyla ilgili önemli yorumları var Kayalı'nın. Ünlü "Dil-tarihli hocaları" ve onların tasfiyesini, "zamanın ruhu" hakkında fikir verici bir vaka olarak ele alıyor. 1940'lar ve 1960'ların düşünsel ortamıyla ilgili bu belirlemelerin fonunda, Tanzimat ve Meşrutiyet fikriyatını da görüyoruz.
sinema tarihi üzerine yapılmış güzel eserlerden biridir. fakat güncel olmadığı için bazı yerlerde kopukluk yaşadım ama genel olarak beğendiğim bir eser oldu..

Yazarın biyografisi

Adı:
Kurtuluş Kayalı
Unvan:
Siyaset Bilimcisi
Doğum:
Kırşehir, 1949
Kayalı, öğretmen anne-babanın çocuğu olarak 1949’da Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Tarih ve siyaset konularında çalışmalarını sürdürdü. 27 Mayıs - 12 Mart dönemleri ordu ve siyaset ilişkileri üzerine bir doktora tezi hazırladı. 12 Eylül döneminde üniversiteden uzaklaştırıldı. Akademik hayatı inkıtaya uğradı.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. oldu. Aynı zamanda ODTÜ ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de lisans ve doktora dersleri verdi. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Türk Sosyologları, Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları, Siyasal İletişim gibi derslerle, Türk Sosyolojisi ve Türk Sineması konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor.

DTCF'de ana bilim dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'dir. Ancak sinema, edebiyat, mizah, Türk düşünce dünyası gibi kültürel ilgi alanlarının yanı sıra, sosyoloji ile de ilgilenmektedir.

Metin Erksan, Kemal Tahir, İdris Küçükömer, Behice Boran, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Mustafa Akdağ, Baykan Sezer, Cemil Meriç, Said Halim Paşa, Sezai Karakoç gibi Türk kültür ve akademi dünyasının farklı isimleri üzerine çalışmaları vardır.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 19 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 23 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.