Kurtuluş Kayalı

Kurtuluş Kayalı

Yazar
7.6/10
15 Kişi
·
44
Okunma
·
10
Beğeni
·
1181
Gösterim
Adı:
Kurtuluş Kayalı
Unvan:
Siyaset Bilimcisi
Doğum:
Kırşehir, 1949
Kayalı, öğretmen anne-babanın çocuğu olarak 1949’da Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Tarih ve siyaset konularında çalışmalarını sürdürdü. 27 Mayıs - 12 Mart dönemleri ordu ve siyaset ilişkileri üzerine bir doktora tezi hazırladı. 12 Eylül döneminde üniversiteden uzaklaştırıldı. Akademik hayatı inkıtaya uğradı.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. oldu. Aynı zamanda ODTÜ ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de lisans ve doktora dersleri verdi. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Türk Sosyologları, Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları, Siyasal İletişim gibi derslerle, Türk Sosyolojisi ve Türk Sineması konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor.

DTCF'de ana bilim dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'dir. Ancak sinema, edebiyat, mizah, Türk düşünce dünyası gibi kültürel ilgi alanlarının yanı sıra, sosyoloji ile de ilgilenmektedir.

Metin Erksan, Kemal Tahir, İdris Küçükömer, Behice Boran, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Mustafa Akdağ, Baykan Sezer, Cemil Meriç, Said Halim Paşa, Sezai Karakoç gibi Türk kültür ve akademi dünyasının farklı isimleri üzerine çalışmaları vardır.
Türkiye'nin egzotik film çeken ve Batı sinemasının etkisi altında,
adeta kendi kişiliğini ezdirecek kadar etkisi altında kalan yönetmeni çoktur. Ancak ulusal mahiyette evrensel filmler çeken yönetmeni oldukça sınırlıdır.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 76 - Dost Kitabevi Yayınları, 2004
İstanbul Kültür Mafyası olayı gösterilmek istendiği gibi sunmaya çalışmaktadır. Bu gösterme çabalarının
hemen hepsi görüntü üzerine olup düşünce üzerine değildir. Bunların hemen hepsi show üzerine olup düşünce üzerine odaklanmamaktadır. Her çeşit mafya olayın esasını değil görüntüsünü önemsemektedir. Ve tam da bu noktada şenlikçilerle mafya bir güzel buluşmaktadır. Zaten evvelden beri bu buluşma gerçekleşmiştir. Bu buluşmanın kökeni 1965 yılıdır.
Metin Erksan
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 53 - Dost Kitabevi Yayınları, 2004
Fethi Naci'nin gönülden katıldığım bir savı vardır; der ki: "Türkiye'nin gerçek tarihi romanlarda gizlidir." Kemal Tahir bu savın en mükemmel örneğidir.
Ben Komünistlikten 16 yıl ceza giydiğim zaman bile Marksizmi doğru dürüst bilmiyordum. Ne öğrendimse, mahpus damında ve çıktıktan sonra öğrenmişimdir. Bizim o zamanki komünistliğimiz, bildiğim, Nazım Hikmet Komünistliği canım... Trrrum, trrrum, trrrrum! / trak tiki tak! / makinalaşmak istiyorum!.. Bunu belledin mi, oldun gitti komünist...
Hilmi Ziya Ülken ve Halide Edip Adıvar'ın hocası
olduğu, hatta Halide Edip'e gidip ondan Shakespeare dersleri
almak istediği bilinmektedir. Dolayısıyla kendi birikiminin dışında bu tarz bir eğilim ve eğitim Metin Erksan'ın sanat tarihinin dar disipliner zihniyetini aşarak, konulara daha genel bir çerçevede baktığının işaretini vermektedir.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 58 - Dost Kitabevi Yayınları, 2004
Türk sinemacıları hakkında entelektüel kelimesi genellikle kullanılmaz. Açıkça itiraf edilmese de entelektüel
sıfatının Türk sinema yönetmenine yakışmadığına dair bir önkabul vardır. Türkiye' de gereğinden fazla önemsenmiş yönetmenler açısından da durum budur. Hiç kimse Yılmaz Güney'e de entelektüel sıfatını yakıştırmaz.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 21 - Dost Kitabevi Yayınları, 2004
Her iktidar bana düşmanca davrandı.
Ben sinema yazarıyım.
Sinema bir kültürdür.
Türk milleti Türk sinemasını seyretmeye devam etti.
İstanbul kültür mafyası her bir şeyi şekillendirdi.
Metin Erksan
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 48 - Dost Kitabevi Yayınları, 2004
Bir dönemde sinemacı denince sadece Metin Erksan
anlaşılmış. Bunda bir şekilde Nijat Özön'ün yazdıklarının etkisi olmuş. Bir de Gecelerin Ötesi, Yılanların Öcü gibi filmlerin. 1964 yılında Susuz Yaz'ın uluslararası başarısı. Üstüne üstlük 1965 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi listesinden İstanbul bağımsız milletvekili adayı. Kimsede bu tür bir yönelim yok. 1960'lı yılların sonlarından itibaren bambaşka, eski eğiliminden tamamen farklı bir görünüm. Aslında Metin Erksan'ın iki dönemi de birbirini andırıyor. Farklılaşanlar başkaları. Başkalarının farklılaşması Metin Erksan'ın farklılaştığı şeklinde bir kanaata yol açıyor. 1962 yılında sadece Metin Erksan Yılanların Öcü' nü
çekiyor. 1970'li yıllarda ise sanki herkes Yılanların Öcü'nü çekiyor.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 12 - Dost Kitabevi Yayınları, 2004
Alim Şerif Onaran kitaplarının, çok sayıda kitabının
hemen başlarında Türkiye' de dört önemli yönetmenin varlığından bahseder. Ki, bunlar Muhsin Ertuğrul, Lütfi Akad, Metin Erksan ve Yılmaz Güney'dir.
Kurtuluş Kayalı
Sayfa 18 - Dost Kitabevi Yayınları, 2004
111 syf.
·83 günde·Beğendi·8/10
Metin Erksan Türk sinemasının en yaratıcı yönetmenlerinden biridir. Gecelerin Ötesi, Kuyu, Sevmek Zamanı, Susuz Yaz gibi Türk sinema tarihine geçmiş filmlere imza atan bir yönetmendir.
Erksan bu kadar nitelikli filmlere imza attığı gibi düşünceleri itibariyle de özgün bir aydın ve düşünürdür.
İşte Kurtuluş Kayalı Metin Erksan'ın bu özgün yanına topyekün bir sinema insanı olmaklığına binaen onunla bizzat görüşmeler yapmış ve Erksan'ın sinema anlayışını en gelişkin bir biçimde ortaya koyan akademisyen olmuştur.
Bu kitap Metin Erksan sinemasını anlamayı denemek maksadıyla yazılmış ve sinemacının özgün yanlarını ortaya koymayı hedeflemiştir. Kitap okunup bitirildiğinde Erksan'ın bizde kadri bilinmeyen bir sinemacı ve aydın olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Kitapta vurgulandığı gibi Erksan sadece sinemacı kimliğiyle öne çıkmaz, o toyekün bir kültür insanıdır.
Türk sinemasına damga vurmuş Metin Erksan'ın nasıl bir sinema ve kültür insanı olduğuna dair fikir edinmek isteyen okurların bu kitabı okumaları şarttır.
224 syf.
·3 günde·6/10
Bu toprakların doğurduğu en kudretli yazarlardan Kemal Tahir'i daha iyi tanımak isteyenler için güzel bir kaynak.
Yazarın Türk ve dünya meselelerine, mevcut ideolojilere, devlet kurumuna, bu toprağın insanlarına bakışını irdeleyen çeşitli yazıların biraraya getirilmesiyle oluşmuş faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum.
Bir Kemal Tahir hayranı olarak kendim için çok faydalı bir kaynak olarak gördüğüm bu kitabı edebiyatsever dostlara öneriyorum.
195 syf.
·187 günde·Beğendi·8/10
Kurtuluş Kayalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, siyaset bilimi alanında doktorası olan, siyasal teoriler doçenti olmuş ve nihayetinde profesörlüğünü de bu alanda almış bir akademisyendir. Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi tarih bölümünde çalışırken emekli olmuştur ama çalışmaları tüm hızıyla, yetkinliğiyle devam etmektedir.

Kurtuluş Kayalı'nın bir akademisyen ve entelektüel olarak kendine "dert" edindiği şey, Türkiye' de düşünce tarihi çalışmalarına yakından bakmak, değişim ve dönüşümleri izlemek ve aşağı yukarı her on yılda bir değişen sosyal bilimlerin yönelimlerini, birikimlerini incelenmektir. Şimdiden ziyade geçmişe odaklanır Kurtuluş Kayalı. Türk düşüncesine yön vermiş, gidişatı belirlemiş akademisyen ve aydınların hangi dönemde nasıl düşünmüş ve yazmış olduklarını irdeler.

Tek tek akademisyen ve aydınların çalışmalarını irdeleyip, entelektüel portrelerini çıkardıktan sonra, bütüne bakarak Türk düşüncesinin hangi dönemde nasıl sorunlarla karşılaştığını, sığlıklarını ve en nihayetinde bunalımlarını inceleyerek belirli bir sonuca daha doğrusu kanıya varmaya çalışır. Yurt dışından bakarak Türkiye hakkında metinler yazan entelektüel ile "içeriden" bakan ve yazan aydınların perspektif farklılıklarını tespit etmeye çalışır. Döneminin popüler konularına hiç girmeden, o konular hakkında yazmadan kendi doğrultusunda hareket eden aydınların düşüncelerindeki sürekliliği belirlemeye çalışır.

Kurtuluş Kayalı'nın kitaplarını özetlemek, açıklamak, irdelemek, yorumlamak zordur. Bu kitaplar belirli bilgi birikimi edinmeden okunmaz, okunsa bir şey anlaşılmaz. Halen Türk düşünce tarihi hakkında yazdıklarıyla, konuştukları ve düşündükleriyle alanında neredeyse "tek adam" olan Kurtuluş Kayalı'nın kadrini bilmek, kitaplarını okumak ve kendisine hayır dualar etmek gerekir.
148 syf.
·124 günde·Beğendi·7/10
Türk düşünce tarihi çalışmalarına kendini adayan ve alanında artık "tek adam" vasfı kazanmış büyük entelektüel Kurtuluş Kayalı'nın mizah anlayışı da oldukça gelişkindir. Günlük dile iletişim biçimi olarak yansıyan ve hayatı renklendiren bu bilim insanını tanıyanlar, öğrencisi olanlar, kitaplarını okuyanlar şanslı sayılmalıdır.

Mizahı her alanda yapabilen ve çalıştığı Türk düşünce hayatı üzerine gördüğü absürt durumları mizahi bir anlayışla ele alarak değerlendiren bu kitap Kurtuluş Kayalı hayranlarına hararetle önerilir. Birbirinden güzel mizahi yazıların olduğu kitap keyifle okunacaktır, tabiî kitapta adı geçen kişileri ve ne yazdıklarını aşağı yukarı bilmek şartıyla.
264 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
sinema tarihi üzerine yapılmış güzel eserlerden biridir. fakat güncel olmadığı için bazı yerlerde kopukluk yaşadım ama genel olarak beğendiğim bir eser oldu..
264 syf.
·Puan vermedi
kitap, sosyal bilimsel düşünüş ve özellikle sosyoloji düşüncesine yoğunlaşıyor. Bir derdi ve davası olan, yol açıcı düşünce insanlarının, Hilmi Ziya Ülken, Mümtaz Turhan, Mübeccel Kıray, Cemil Meriç, Niyazi berkes, Muzaffer Şerif, Behice Boran, Pertev Naili Boratav'ın eserlerinin özünde saklı olana ilişkin tespitlerde bulunuyor. Cumhuriyetin kuruluş evresi ile "güncellik" rarasında kalan dönemlerin, özellikle de 1940'ların kültür ve düşünce ortamıyla ilgili önemli yorumları var Kayalı'nın. Ünlü "Dil-tarihli hocaları" ve onların tasfiyesini, "zamanın ruhu" hakkında fikir verici bir vaka olarak ele alıyor. 1940'lar ve 1960'ların düşünsel ortamıyla ilgili bu belirlemelerin fonunda, Tanzimat ve Meşrutiyet fikriyatını da görüyoruz.
264 syf.
·124 günde·Beğendi·8/10
Kurtuluş Kayalı, Türk düşüncesi ve tarihi üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinen bir düşünce adamıdır. Türk düşüncesi deyince, Türk kültürünün gelişimine katkısı olmuş, düşünür ve yazarlar Kayalı'nın temel ilgi alanıdır. Bunların içinde bilhassa sosyologlar, tarihçiler ve sinemacılar Kayalı'nın ilgisini çeken insanlar olmuşlardır.
Behice Boran, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Cemil gibi yazar ve düşünürlerin Türk düşünce dünyasındaki yerleri ve katkıları üzerine etraflı çalışmalar yapmıştır Kurtuluş Kayalı. Derin vukufiyeti, çalışkanlığı ve Türkiye'de sosyal bilimlerin halipürmelali üzerine müthiş tespitleriyle eşine az rastlanır eserler ortaya koymuştur.
Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri de bu minval üzere yazılmış bir kitaptır. Yukarıda bahsi geçen özgün çalışmalarıyla öne çıkmış ve alanlarında iz bırakmış düşünce insanları, Kurtuluş Kayalı'nın özgün çalışmasında Türk düşüncesindeki yerlerine dair tespitlerde bulunur. Bu insanların hangi çalışmalarıyla öne çıktığı, özgün yönleri ve katkılarıyla önemli oldukları vurgulanır.
Türk düşünce tarihi üzerine çalışan düşünce adamları/insanları yok denecek kadar azdır. Kurtuluş Kayalı onlardan biridir. Kendisini tanıma onuruna erişenler, sohbetinde bulunanlar haliyle kitaplarını daha vukufiyetle anlarlar...Onlardan birisi olmak büyük bir zevktir...
F.A
F.A Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek'i inceledi.
111 syf.
·1 günde·Beğendi·8/10
Kitabın dili güzel, çok fazla teknik ayrıntıda boğulmadan okuyabiliyorsunuz.
Tavsiyem kitabı okurken yönetmenin filmlerini de tekrar seyretmeniz. Youtube da 7-8 filmini bulabilirsiniz.
Metin Erksan Türk Sinemasının Lütfi Akad ve Yılmaz Güney ile beraber üç önemli yönetmeninden biri olarak gösterilmiştir, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Halide Edip’ten özel olarak Shakespeare dersleri almıştır. Çok okuyan ve entelektüel bir sanat adamıdır Metin Erksan.
Yönetmenliği yazarlığın bir alt dalı olarak görüyor. Fransız Godart gibi “yönetmen önce yazardır sonra yönetmendir” diyor ve kendi senaryoları var.
1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı Karanlık Dünya, Aşık Veysel'in Hayatı-Karanlık Dünya, ilk filmi oldu. İkinci filmi Aşık Veysel tamamı sansüre uğrayan ilk filmi
Susuz Yaz ise yine sansüre uğruyor ve bu filmin yurtdışında gösterilmesi memleketin itibarına zarar vereceği gerekçesi ile festivallere katılması uygun bulunmaz. Kendi götürür ve Berlin Altın Ayı ödülünü alarak Türk Sinemasının Uluslararası ilk ödülünü alır.
Söyleşisinde Yeşilçam isminin Türk sinemasını aşağılamak için magazin basını tarafından kullanıldığını belirtiyor. Aslında kendisi de Türk sinemasının çok da güçlenmesini istemeyen yabancı film distribütörleri tarafından engellemelere maruz kalmış.
Herhangi bir ideolojiye, herhangi bir partiye derneğe yakın olmadığı gerekçesi ile sinema yazarları ve endüstrisinin dışında kalmıştır. 1965 de İşi Partisinin milletvekili adayı olmuştur.
Susuz Yaz’la ödül alması da bu kenara itilmesinin nedenlerinden en önemlilerinden biri olarak gösterilmektedir.
Sevmek Zamanı filmini bitirebilmek için kendi evindeki eşyaları satmış. Bu film Türk Sineması’nın en önemli filmlerinden biri olarak gösterilmesine rağmen sinemalarda oynamamıştır.
Film tasavvufta, divan edebiyatında işlenilen "suret-i aşk" ı anlatıyor. Doğulu bir hikayede batılı anlatımların müziklerle desteklendiği önemli bir film. Önemli hatalarından birisi Müşfik Kenter'in kendi sesinin kullanılmamış olması.
Kameramanlar tarafından çok fazla açıya bakıp çok uğraştırdığından sevilmeyen bir yönetmendir.
Filmlerinden Bazıları:
1952 Aşık Veysel’in Hayatı Karanlık Dünya
1960 Şoför Nebahat
1962 Yılanların Öcü
1962 Acı Hayat
1964 Susuz Yaz
1965 Sevmek Zamanı

Yazarın biyografisi

Adı:
Kurtuluş Kayalı
Unvan:
Siyaset Bilimcisi
Doğum:
Kırşehir, 1949
Kayalı, öğretmen anne-babanın çocuğu olarak 1949’da Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Tarih ve siyaset konularında çalışmalarını sürdürdü. 27 Mayıs - 12 Mart dönemleri ordu ve siyaset ilişkileri üzerine bir doktora tezi hazırladı. 12 Eylül döneminde üniversiteden uzaklaştırıldı. Akademik hayatı inkıtaya uğradı.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. oldu. Aynı zamanda ODTÜ ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de lisans ve doktora dersleri verdi. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Türk Sosyologları, Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları, Siyasal İletişim gibi derslerle, Türk Sosyolojisi ve Türk Sineması konusundaki birikimini öğrencileriyle paylaşmaya devam ediyor.

DTCF'de ana bilim dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'dir. Ancak sinema, edebiyat, mizah, Türk düşünce dünyası gibi kültürel ilgi alanlarının yanı sıra, sosyoloji ile de ilgilenmektedir.

Metin Erksan, Kemal Tahir, İdris Küçükömer, Behice Boran, Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Mustafa Akdağ, Baykan Sezer, Cemil Meriç, Said Halim Paşa, Sezai Karakoç gibi Türk kültür ve akademi dünyasının farklı isimleri üzerine çalışmaları vardır.

Yazar istatistikleri

  • 10 okur beğendi.
  • 44 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 43 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.