Mustafa Çamran

Mustafa ÇamranRuhun İrfanla Yükselişi yazarı
Yazar
8.7/10
36 Kişi
206
Okunma
29
Beğeni
5,7bin
Görüntülenme

Hakkında

Dr. Mustafa Çamran, 1932 yılında Tahranda doğmuştur.rnrnOrta öğrenimi sırasında İslami mücadele saflarına katılan Çamran, daha sonra Tahran Üniversitesi Fen Fakültesine girmiş ve mücadelesini Müslüman öğrenci liderliğine yükselerek sürdürmüştür. 1950li yıllarının İranında İngiliz emperyalizmine karşı Müslüman alimlerin önderliğinde başlatılan petrolün millileştirilmesi mücadelesinde öğrenci derneği lideri olarak ön saflarda yer almış ve önemli roller oynamıştır. Şah ve emperyalizm aleyhine birçok gösteri, miting ve benzeri eylemler örgütlemiş ve üniversite gençliği içerisinde saygın bir lider olarak tanınmıştır.rnrnÜniversiteyi bitirdikten sonra Amerikaya giden ve orada Elektro-Fizik üzerine doktorasını tamamlayan merhum Çamran, ABDdeki Müslüman öğrencilerin örgütlenmesinde de aktif rol almış ve Müslü­man Öğrenciler Birliğini kurarak İslami çalışmalara öncülük etmiştir.rnrnDaha sonra İran’a dönen Çamran, 1963 yılındaki ünlü "15 Hordad" kıyamına katılmış, kıyamın kanlı bir katliamla bastırılmasının ardından İranı terk ederek bir kısım arkadaşıyla beraber Mısıra gitmek zorunda kalmıştır. Mısırda o dönem, Müslümanlar’ın en Önemli gündemi olan Filistin sorunu ile ilgilenmiş, Filistinlilerle ilişkiye geçerek gerilla eğitimi görmüştür. Filistinliler arasında o dönem revaçta olan ve Mısır da dahil tüm Arap dünyasını sarmış bulunan nasyonalist milliyetçi düşüncelere karşı cephe alan Çamran, oradan Lübnana geçmiş ve Filistin sorununa İslami bir tarzda yaklaşıp mücadeleyi İslam’i zemine çekme fikriyle hareket etmeye başlamıştır. Lübnanda 1970 yılından itibaren bu doğrultuda faaliyetlere başlamış ve "Hareketül-Muhrümin" teşkilatını kurmuştur. Bilahare merhum İmam Musa Sadr ile birlikte bir müddet sonra bu hareketin askeri kanadı olacak "Emel" örgütünü oluşturmuş ve Siyonist İsraile karşı sürekli ve kapsamlı bir silahlı savaş başlatmıştır.rnrnLübnanda bulunduğu dönem boyunca, faaliyetleriyle, oradaki Müslümanların İslam’i bilince ulaşmasında ve nasyonalist çizgiden uzaklaşmasında önemli bir pay sahibi olan merhum Çamran’ın attığı tohumlar, İslam inkılabından itibaren Lübnanda boy veren Hizbullah, İslam’i Emel gibi hareketlerin yeşermesine vesile olmuştur.rnrnİslam inkılabına kadar Lübnanda bulunan Çamran, inkılapla birlikte İrana dönmüş ve inkılabın sıcak günlerinde Sıpah-ı Pastaranın (Devrim Muhafızları) örgütlenmesinde öncülük etmiştir. İnkılabın iç ve dış saldırılara karşı savunulmasında halkın aktif desteğiyle birlikte önemli bir rol oynamıştır.rnrn İnkılabı, şovenist-milliyetçi hesaplarına alet edemeyen, İran Kürdistanındaki Sovyet ve Arap emperyalizmi güdümlü kurtçu ayaklanmaların bastırılmasında rol oynayan Çamran, iran-Irak Savaşının başlamasıyla birlikte cepheye gitmiş ve pastar komutanı olarak, 1981 Haziranında Güney cephesinde şehid olmuştur.rnrn Hayatı mücadele içerisinde geçen merhum Çamran, yalnızca iyi bir as­ker ve gerilla değil, aynı zamanda dirayetli bir lider, usta bir örgütleyici ve mütevazi bir fikir adamı olarak da İslam İnkılabının mümtaz şahsiyetlerinden olma bahtiyarlığına erişmişti. Halen İranlı ve Lübnanlı hizbullahi Müslümanların nezdinde sevgi ve saygıyla anılan merhum Şehid; "Ben sahte inkılapçılardan kaçmışımdır hep... İnkılap silahıyla silahlanan madde perest tüccarlardan nefret ediyorum!.. Şehîdlerin kanlarıyla ticaret yapanlara kin duyuyorum, önemli olan şey, bencilliğe, gurura, alçak maddi çıkarlara galebe çalıp, ilahi değerlere iman etmektir. Allahım! Sana şükrediyorum; şehadet sırrını bana gösterdin. Ta ki tehlike döneminde Ölümden korkmayayım, aşkla tehlike denizine dalayım! Korkunç sahnelerden kaçmayayım. Tehlike ve tehdit beni senin yolundan saptırmasın!.. Şehadeti kabul etmem, beni hürleştirdi. Şehadete dayanan böyle bir hürriyeti, hayatım pahasına hiçbir şeye satmayacağım..." diyerek net ve halis yapısını, yüksek ulvi karakterini ortaya koymuş ve İslam İnkılabının gerçekten de yiğit bir askeri olduğunu göstermiştir.rnrnYine bir konuşmasında "... Andolsun Allaha! Andolsun ki, kanımızın son damlasına kadar iç ve dış düşmanlara karşı savaşacağız!.. İranın cihan-şumül islam inkılabını koruyacağız!.. Alemin tümünde Hakk ve Adaletin istikrarına, tağutların ve şeytanların yok edilişine kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!.. Söylediklerime sadık kala­cağıma Allah şahidimdir!.." diyordu.rnrnEngin kavrayışı ve kültürüyle inkılab süresince, başta "Halkın Mücahidleri" diye bilinen münafık teşkilat olmak üzere, karşı devrimci hareket ve düşüncelerle de ideolojik bir mücadele yürüten Çamran, bu doğrultuda çeşitli yerlerde konuşmalar yapmış ve birçok makaleler yazmıştır. Sovyet Rusya ve oradaki Müslüman cumhuriyetleri de gezmiş olan merhum Çamran, marksizm ve sosyalizmi de yakından tanımanın avantajıyla, özellikle, Halkın Mücahidlerinin "İslami sosyalizm" tezlerine karşı İlahi Din in Özgün düşüncesiyle mücadele edip karşı durmuş ve İran gençliği üzerinde ideolojik muğlaklığın giderilmesine çalışmıştır.rnrnŞehid Mustafa Çamran, sürekli ve yoğun bir mücadele sürecinde fikri bir eser telif edememiş ama çeşitli konferans, seminer ve benzeri etkinliklerle ve İslam’i yayın organlarında yayınlanan makaleleriyle, fikrî ürünler bırakmıştır.rnrnKARDEŞİ MEHDİ ÇAMRAN ‘ IN AĞZINDAN DR. MUSTAFA ÇAMRAN...rnrn"... Şehid Mustafa Çamrandan sizlere anlatmak istediğim konular da­ha çok kendisinin irfani, ruhi ve psikolojik yapısıyla ilgili. Aynı şekilde, onun sadece Allah için yaşamak ve yalnız Onun rızası için çalışmak yolundaki ruhi haleti ile alakalı.rnrnTemelde, şüpheden uzak olarak söylenebilecek tek şey, Dr. Mustafa Çamranın gerek Amerika, Lübnan ve İran’da gerekse diğer topluluklarda gerçekleştirdiği şeylerde, sadece Allahın rızasını gaye edinmiş olmasıdır. Hatta bazen kendi irfani dünyasına öylesine gark oluyordu ki, rıza-ı ilahîyi bile kendisine fazlalık telakki ediyordu. Bizlerin öncelikle, insani ve kulluk vazifelerimizi icra etmemiz gerektiğine, elimizden tutacak olanın ise Allah olduğuna iman etmişti.rnrnDr. Mustafa Çamran, fedakarlık simgesi, cesur, sabırlı ve kendinden geçmiş istikamet sahibi biriydi. Bununla birlikte tüm bu saydıklarımı kendisi için ya da başka bir menfaati için değil bilakis, sadece rıza-ı ilahiye ulaşmak gayesiyle taşıyordu.rnrnBu konuşmamızda özellikle kendisinin hayatta olduğu sırada yayınlan­mamış olan konuşma ve yazılarına dayanarak konuşacağım.rnrn Şehid Dr. Çamran anlatıyor:rnrn"Allahım! Yaptıklarım için senden ecir istemiyorum ve kendi fedakarlıklarımdan dolayı böbürlenmiyorum. Her neyim var idiyse sen verdin ve ne yaptımsa, sen kolaylaştırdın da yapabildim. Bütün yetenek ve kabiliyetlerim ve tüm varlığım senin iradenin bir sonucudur. Sana sunacak, kendimden olan hiçbir şeyim yok. kendi kendime ecir işleyecek kadar hiçbir şey yapamadım."rnrnŞehid Çamran, kendisini ilahi dergahta o kadar mı küçük görüyordu ki, Allahtan bir dilekte bulunmayı cesaret olarak değerlendiriyordu?rnrnO, her zaman, yaşamını, varlığını ve en büyük sermayesi olan canını, mahrumlar ve mustazaflar uğrunda feda etmek arzusu içinde kıvranıyordu. O şöyle diyordu:rnrn"Allahım! Sen benî aşıkların kalbinde yanıp tutuşmam için aşktan bir parça kılmışsın."rnrnDünyada benzeri az olan yüksek bir ilmi düzeyde olup, bir fizikçi, elektronik mütehassısı ve dünyanın en büyük araştırma merkezlerinden birinde çalışan bir araştırmacı olarak, Amerikanın kalbinde bütün bu refah ve ilmi makamını terk edip, aşıkların kalbinde bir aşk parçası halinde yanıp tutuşmak ve Güney Lübnanda İsraille mücadelede şehid olma arzusunda olan bir ferdi tasavvur edin. Bu iki Özelliği bir araya getirmek; ateşle barutu, cam ile taşı bir araya getirmek gibidir. Bu özellik, yani zıt şeyleri bandıra bilme özelliği, Allah erlerinin özelliğidir.rnrnO, kendisini Hz. Alinin mektebinin küçük bir şakirdi biliyordu. Hz. Aliden, iki zıt şeyi bir araya getirebilme özelliğini öğrenen bir küçük talebe olmakla da iftihar ediyordu. Bundan dolayı da hiçbir şeyden korkmuyordu ve hak kelimeden başka bir şey onun için söz konusu değildi. Dünya menfa­atlerinden hiçbir şeyi kendisi için istemiyordu.rnrnŞöyle diyor: " Allahım! biliyorsun ki, ömrüm boyunca hiç bir zaman seni unutmadım. Uzak diyarlarda sadece sen yanımdaydın.rnrn Karanlık gecelerde dertlerim ve kederlerimin ortağı sadece sendin. Tehlike anla rında beni muhafaza eden, göz yaşlarımı görüp yaralı kalbimi zikri ve yadıyla sakinleştir diğim sendin, sen!.."rnrnİslamı savunmanın gericilik ve geriye adım diye değerlendirildiği ve senin mukaddes mektebini korumaya ancak çok az kimselerin cesaret ettikleri bir dönemde her yerde, küfür beldelerinde dahi İslam sancağını dalgalandırıyordum. Akli ve mantıki tebliğimle, senin dininin muhaliflerini, dinin karşısında saygılı olmaya mecbur kılıyordum. Ve sen ey büyük Allahım! biliyorsun ki bu sadece, benim sana olan kalbi iman ve bağlılığımdan kaynaklanmakta..."rnrnDr. Çamranın küfün beldelerinden kasdı, Amerika idi. Allahtan uzaklığın ve dini cehaletin merkezi Böylesi bir irfanın muktezası olan tevazu ve alçak gönüllülükle İslamın feryadını yankılandırıyordu. Doğrusu o, kendini ve sahip olduğu tüm şeyleri Allah yanında bir hiç mesabesinde görüyordu. Aynı zamanda Allah kullarının yanında da mütevaziydi.rnrnYine o kunuşuyor:rnrn" Meçhul ve isimsiz biri olarak, dünyada eziyet çekenlerin yanına gidip eziyet ve işkencede onlara ortak olmak istiyorum. Aynı şekilde Afrika devrimcileri saflarında savaşıp şehadet mertebesine ulaşmak da arzularım arasında."rnrnBu mevzu peşinde, toplum içerisinde isimsiz biri olmak istiyordu. Şöhret sahibi olmanın, kendisinde bir gurur doğurmasından sürekli endişe içerisindeydi. Gece namazlarından ve gece yarıları Allaha dua etmesinden kimsenin haberdar olmaması için dikkat ediyordu. Ta ki riyanın en küçük unsuru dahi kendisinde tezahür etmesin.rnrnYine aynı mesele etrafında şöyle diyor:rnrn“ Kimsenin beni tanımasını istemiyorum. Hiç kimse namazlarımdan ve dualarımdan muttali olmasın. Ta ki, Allahtan başka hiç ki
Unvan:
Doktor-Yazar
Doğum:
Tahran, 1932
Ölüm:
1981

Okurlar

29 okur beğendi.
206 okur okudu.
8 okur okuyor.
63 okur okuyacak.
2 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Neden insanlar sarhoşluğu ve başıboşluğu seviyorlar ? Çünkü insanın dünyaya olan bağı azalır. Sırtından dünyanın ağır yükü düşer ve var olmanın bıktıran ve kalbi sıkıştıran ağır yükü hafifler...
Hayatı cazip yapan şeyler varlığın cazibesini yok eder.
Sayfa 56 - Semere YayınlarıKitabı okudu
Reklam
İlahi! Razı olduğuna razıyım, takdirine sabır... Emrine teslim. Senden başka ma'bud yok! Ey çare dileyenlerin çaresi!
Aşk; ilahi bir cazibe, insanın hareket kaynağı, kemal ve cemalin esası ve hayatın hedefidir.
Sayfa 24 - Semere YayınlarıKitabı okudu
İhtiyacım var. İhtiyaçlarımı birine anlatmak istiyorum. Varlığımın bütün zerreleri ihtiyaç ateşinde yanıyor. Aşka olan ihtiyaç, kulluğa olan ihtiyaç, yanmaya olan ihtiyaç, feda olmaya olan ihtiyaç, Allah'a ulaşmaya olan ihtiyaç...
Sayfa 29 - Semere YayınlarıKitabı okudu
Şəhid doktor Çəmranın gözəl münacatı:
"İlahi! Bəndələrinin pis işlər görməsindən sənin dərgahına şikayətim var idi, amma şikayətimi geri götürürəm... Mən anlamamışam! Unutmuşdum ki, pisliyi ona görə yaratmısan ki, hər vaxt bəndələrindən qəlbim sınsa, sənə tərəf baxım. Bəzən unuduram ki, kimsə yanımda deyilsə, bunun mənası o deyil ki, tənhayam. Mənası budur ki, hamını kənara çəkmisən ki, yalnız sən və mən olaq. Səninlə tənhalıq öz mənasını itirir. Əgər sən olmasaydın mən nə edərdim?! Səni sevirəm, ey mənim gözəl Allahım!"
Mustafa Çamran
Mustafa Çamran
Ya İlahi!
Benim muzdarip ve huzursuz kalbim, senin mutmain ve huzurlu kalbine feda olsun. Benim aciz ve güzellik tutkunu olan ruhum, senin ilahi ve güçlü olan ruhuna feda olsun. Sevmek ve kaçmak bir arada... Bu nasıl bir kargaşa. İşte aşkın feryadı buradadır. Nirvanaya ulaşmak ve volkan gibi yanıp tutuşmak bir arada... Sen benim kalbimde olduğun halde ben senden kaçıyorum... Senden kaçmak istediğim halde gene de sana sığınıyorum!... Sen aklın Rabbi... Bense deliyim, deli...
Mustafa Çamran
Mustafa Çamran
Reklam
- varlığımı baştan aşağı yakan ve bütün maddi ve manevi kirlerimi küle çeviren her geceyi kadir gecesi olarak biliyorum. |Şehid
Mustafa Çamran
Mustafa Çamran

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
118 syf.
8/10 puan verdi
·
24 saatte okudu
Bence bu kitap özetlenecek olsa, yine kitabın içinden, Mustafa Çamran’ın şu sözüyle özetlenirdi: “Yüce Allah bütün aratılanları, vesileleri ve yaşamın gereksinimlerini âşıkları eğitmek için yaratmıştır. Aşk hayatın hedefidir ve hayat aşkın tevilinden başka bir şey değildir.” (s. 52) Ruhun İrfanla Yükselişi, hakikaten de ismiyle müsemma. Ancak... Değer verdiğim birisi demişti ki, “Kelimeler, duygularla irfanla bir potaya atılır. Sonra kelimeler ceset değil ruha dönüşür.” Bu sözü duyunca anladım ki, bu cümleleri okumak kolay olan; asıl marifet bunları özümseyip yaşayabilmek...
Ruhun İrfanla Yükselişi
Ruhun İrfanla YükselişiMustafa Çamran · Semere Yayınları · 2011103 okunma
160 syf.
9/10 puan verdi
·
4 günde okudu
Mustafa Çamran, bir fizikçi olmasına rağmen aynı zamanda irfanî konularla ilgilenen bir mülayim kişidir. Mülayim dediğime bakmayın, diğer yandan da savaşlarda cepheye inip komutanlık yapmıştır. Onun geride bıraktığı yazılı bir derli toplu çalışma yoktur ama yazdıklarını, çizdiklerini ya da söylediklerini bir araya getirip eser hâlinde neşredenler mevcut. Onlardan biri de bu eserdir. Bu kitap, 1980 yılında Ramazan ayı münasebetiyle yapılmış dört konuşmanın bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Eserde, Mustafa Çamran'ın Allah'ı bilmenin işrak ve ilhamla, yani kalbî bilgi ve sezgiyle yakîne ereceğini ifade etse de fizikçi kimliğini geri plana atmayıp bilimsel olarak Allah'ın fiillerinden yola çıkarak düşüncesini gerekçelendirmiştir. Çamran, İslam düşüncesini Sosyalizm'i kapsayan doğu bloğuna ya da Kapitalizm'i savunan batı bloğuna sığdırmaz. İslam'ı, bir orta yol mektebi olarak ele alır ve bu iki zıt kutbun da eleştirel tahlilini yapar. Eser için son sözüm ise okunmasını tavsiye ettiğim olacak...
İnsan ve Allah
İnsan ve AllahMustafa Çamran · Bengisu Yayınları · 200885 okunma
118 syf.
8/10 puan verdi
·
Beğendi
Şehit Dr. Mustafa Çamran’ın içindeki Allah aşkının yansımalarını hissedebileceğiniz anılarıdır . Ayrıca oğluna yazdığı duygusal mektupta bu anılarının arasında yer almaktadır . Bir çırpıda okunabilecek duygusal bir kitaptır .
Ruhun İrfanla Yükselişi
Ruhun İrfanla YükselişiMustafa Çamran · Semere Yayınları · 2011103 okunma