N. Ziya Bakırcıoğlu

N. Ziya Bakırcıoğlu

YazarDerleyen
8.9/10
8 Kişi
·
21
Okunma
·
1
Beğeni
·
828
Gösterim
Adı:
N. Ziya Bakırcıoğlu
Unvan:
Yazar
Doğum:
Erzurum, 1941
Genç yaşlı bütün edebiyat okurlarının öğretmenidir. Derlediği ve telif ettiği eserleriyle edebiyatımız ve edebî türlerimiz üzerindeki alakayı canlı tutup şekillendirmiş, okuyucuya dil zevki kazandırmıştır.

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1941 yılında doğar. İlk, orta, lise tahsilini Erzurum’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olur. Anadolu’daki birkaç yıllık öğretmenliğinden sonra 1976’dan itibaren İstanbul’da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapar. 1994 yılında emekli olur.

Yazı hayatına çok küçük yaşlarda şiirle başlar. Lise yıllarında deneme ve tenkit türlerine yönelir. Bu çalışmalarını mahalli gazete ve dergilerde yayınlar. Daha sonraki yıllarda yazdığı yazılar Millî Gençlik, Hareket, Hisar, Yönelişler gibi dergilerde yayınlanır. Dergâh Yayınları tarafından neşredilen Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda ve yazarları arasında bulunur.

Emeklilik dönemini güzel verimlerle süslemiştir. “Remzi Oğuz Arık’ın Fikir Dünyası” adlı eseriyle 2001 yılında Türkiye Yazarlar Birliği, Biyografi Yazarlığı Ödülü’ne layık görülür. Yayınevimizden çıkan eserleri de büyük alaka görmüş ve kısa zamanda tekrar tekrar basılmıştır.
"Yokmuş bir âha ey gül-i rânâ tahammülün
Bağrın ne yakdın âteş-i hasretle bülbülüm"

Ey müstesna gül, madem ki bir tek aha bile tahammülün yoktu, bülbülün bağrını niye ateşlere yaktın?
Aşk bir şem-i ilâhîdir benim pervânesi
Şevk bir zincirdir gönlüm anın divânesi

Aşk,ilahi bir mumdur-ışıktır-ben de onun pervanesiyim.Şevk ise bir zincirdir ki gönlüm onun divanesidir.
"Dilde gam var şimdilik sen gelme lûtf et ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne"

Ey mutluluk, gönlümde şu an gam var, sen lûtf et gelme. Çünkü bir evde misafir üstüne misafir olmaz.
"Efsûn-ı niyâhından sahalara düşmüşsün
Divâne misin ey dil benden haberin yok mu"

Ey gönül, onun bakışında ki büyü yüzünden çöllere düşmüşsün. Deli misin sen, benden -benim halimden- haberin yok mu?
"Getirdin ey dil-i âvâre sîneye bir bir
Ne denli gussa vü gam varsa âşinâ diyerek"

Ey âvâre gönül, ne kadar sıkıntı ve keder varsa hepsini dostumuz ve yakınımızdır diye sinemize getirdin.
O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün

Boyu bir gül fidanını andıran o güzel, bir kırmızı şala bürünüp yürüsün de şalının ucu arkasından gönlüm gibi sürünsün
kara karı, kuru karı, keçi eti, durgun at;
mazarratül, mazarratül, mazarratül mazarrat.
beyaz karı, şişman karı, kuzu eti, yürük at;
faidattün, faidattün, faidattün faidat.
Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihân harâb
Eyler anı müdahâne-i âlimân harâb

Herkes bilir ki cihan kulların günahları ile yıkılmaz.Cihanı,âlimlerin dalkavukluğunun yıkacağını herkes bilir.
Milliyeti nisyân ederek her işimizde
Efkâr-ı firenge tebâiyyet yeni çıktı

Her işimizde milliyetimizi unutarak,batılı fikirlere körü körüne bağlılık da yeni çıktı.
264 syf.
MEB’in 100 Temel Eser projesinden çok önce piyasaya çıkmış olan bu eser, kitap referansı oluşturması bakımından oldukça başarılı ve gerekliydi. Henüz internetin olmadığı yıllarda Türk edebiyatına damgasını vurmuş olan 24 romanın özet ve değerlendirmesini vermesi bakımından da önemliydi; el'an da öyledir.

Yazarın biyografisi

Adı:
N. Ziya Bakırcıoğlu
Unvan:
Yazar
Doğum:
Erzurum, 1941
Genç yaşlı bütün edebiyat okurlarının öğretmenidir. Derlediği ve telif ettiği eserleriyle edebiyatımız ve edebî türlerimiz üzerindeki alakayı canlı tutup şekillendirmiş, okuyucuya dil zevki kazandırmıştır.

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1941 yılında doğar. İlk, orta, lise tahsilini Erzurum’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun olur. Anadolu’daki birkaç yıllık öğretmenliğinden sonra 1976’dan itibaren İstanbul’da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapar. 1994 yılında emekli olur.

Yazı hayatına çok küçük yaşlarda şiirle başlar. Lise yıllarında deneme ve tenkit türlerine yönelir. Bu çalışmalarını mahalli gazete ve dergilerde yayınlar. Daha sonraki yıllarda yazdığı yazılar Millî Gençlik, Hareket, Hisar, Yönelişler gibi dergilerde yayınlanır. Dergâh Yayınları tarafından neşredilen Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda ve yazarları arasında bulunur.

Emeklilik dönemini güzel verimlerle süslemiştir. “Remzi Oğuz Arık’ın Fikir Dünyası” adlı eseriyle 2001 yılında Türkiye Yazarlar Birliği, Biyografi Yazarlığı Ödülü’ne layık görülür. Yayınevimizden çıkan eserleri de büyük alaka görmüş ve kısa zamanda tekrar tekrar basılmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 21 okur okudu.
  • 9 okur okuyacak.