Raymond Queneau

Raymond Queneau

Yazar
7.4/10
18 Kişi
·
46
Okunma
·
3
Beğeni
·
738
Gösterim
Adı:
Raymond Queneau
Unvan:
Fransız yazar
Doğum:
Fransa, 21 Şubat 1903
Ölüm:
25 Ekim 1976
Raymond Queneau (1903 - 1976), düzyazı ve şiirlerinde dili büyük bir ustalıkla kullanan 20. yy. ortalarının önde gelen gelen Fransız yazarıdır. Ansiklopedik merakları da olan yazar, etkili Encyclopédie de la Pléiade'in önce düzeltmenliğini, 1955'ten sonra da yönetmenliğini yaptı. 1920'lerde gerçeküstücülükten etkilenerek benimsediği sözcük oyunlarını, kara mizahı ve otoriteye karşı alayı içeren üslubunu sonradan da sürdürdü.

1960'lı yıllarda edebiyatın sınırlarını genişletmek amacıyla bir grup arkadaşıyla oulipo akımını kurdu.

Mizahi üslubu ve dilsel çarpıtmalarıyla gerçekte köklü kötümserliğini ve ölüm konusundaki saplantısını gizliyordu.
Konuları genellikle bir banliyöde, bir lunaparkta ya da metroda geçen romanlarında saçma bir dünya imgesi çizen Queneau, bu yapıtlarında sıradan insanların yaşamını, günlük dildeki argodan yüksek şiirsel anlatıma kadar değişen bir üslupla betimler.

Queneau'nun yayınladığımız diğer kitapları: Zazie Metroda, Zorlu Bir Kış Biçem Alıştırmaları ve Dostum Pierrot’dur.
Kuş dili

Bigir gügün ögöğlege vagaktigi sege
ogotogobügüsü-gündege uguzugun
bogoyugunlugu vege şagapkagasıgı
kugurdegelaga yegeriginege bigir tügür
sigicigimlege sa-garıgılmıgış bigir gegenç
gögözügümege tagakıgıldıgı. Aganigidegen
yagamgmdagakigi yogolcuguylaga bigir tagartıgışmagayaga
gigirigiştigi, ogonugu
agayagak pagar-magaklagarıgınaga
bagasmagaklaga suguçluguyogordu-gu.
Buğu tagartıgışmagayıgı hıgızlaga
tegerkegettigi vege kegendiginigi bogoş
bigir kogoltuguğaga agattıgı.
Igikgi sagaagat sogonraga ogonugu
Segen-Lagazagar gagarıgınıgın
ögönügündege tegekragar gögördügüm,
ke-gendigisiginege pagaltogosugunugun
yagakaga agaçıgıklı-gığıgmıgı igişigi
bigilegen bigir tegerzigiyege sögözügü gegeçegen pagaltogonugun ügüst
dügüğmegesiginigi yügüksegelttigiregeregek
agazagaltmagasıgmıgı sögöylege-yegen
bigir agarkagadagaşıgıylaga
sogohbegetege dagal-IHiglŞtlgl.
Azerice

Bir gün günortaya doğru, bir S
avtobusunun anca saxan-lığında, çox uzun
boyunlu ve papaqma örgülü bir ipliq
qoymush bir cavan görmişam. Aniden
tarafındaki qonşu-suna danışmaya
başlamıştır; na vaxt birisi düşse ya minse
qasten ayaqına sıxtığım xeber virmiştir.
Amma yaxşi bir yer boşaltınca bu tahlükali
döyüşü cald tark etmiştir va boşaltan yere
oturmak üçün qaçmışdır.
Onu iki saat sonra yenidan Saint-Lazare
vağzalımn önünda, kendisine paltosununun
uca düymasını az daha quzeya ucartmasını
danışan bir dostuyla isti bir danışma
edirken görmişam.
Geometrik

84 x + S = y eşitliğince belirlenen bir
doğru boyunca ilerleyen dik açılı bir
paralelopipedde, / uzunluğu / > n olan bir
silindirik bölgenin üzerinde iki sinüzoidal
eğriyle sınırlandırılmış bir küre kesitine
sahip bir A homoidinin, başka bir apaçık B
homoidi ile teğet konumunda olduğunu
varsayalım. Bu teğet noktasının aynı
zamanda bir dönüm noktası olduğunu
gösterin.
A homoidi, bir homoloji ilişkisi içinde
olduğu bir C ho-moidiyle kesiştiği zaman,
kesişim noktası, çapı r < / olan bir
çemberdir. Bu kesişim noktasının
yüksekliği olan h'nm A homoidinin dikey
eksenine göre değerini hesaplayın.
Anagramlar

S sotedübüno frantiği ablakalık namazında
tirilayım aylannşad dama, kep uznu nice
buloyun ev lakerdu reyine cisimle ağlanbımş
bri paşasık vra. Dayanın udnar irb yollu-cay
tatyarışma yorgiir, uno beli beli sikininde
ekmekleelit çulsuyor. Rib üzgel dinletekin
arson obş ibr koaltuğ duroğ reysitiroğ.
Bri tasa soran uno Cuor ed More'da gömdür,
Satin Azar-le ıranıng dönüne. Rib alyarakdaşı
dirlikbeyti, karadaşı do-yurid ik: "Onaptal
fazdalan bri müğde doyurmank mazlı". Yerene
doluğunu östgerdi (akay ağılkıçma)
Yumuşak, kahverengi, ortasında çukurluğu
olan bir şapka, siperliği indirilmiş, etrafına
örülmüş bir sicim takılmış, birçok şapka
arasından yalnızca birisi. Sakin duruyor, ancak
yoldaki çukurlar onu taşımakta olan otobüsün
tekerlekleri tarafından kendisine iletildiği
zamanlarda zıplıyordu bu şapka. Her durakta
yolcuların gelmeleri ve gitmeleri ona zaman
zaman oldukça dikkat çekici yatay hareketler
yaptırdı, ve bu da onu kızdırdı, şapkayı yani.
Rahatsızlığını, altında duran ve kendisine
birkaç oyukla delinmiş bir tür kemikli kürenin
etrafındaki bir et kütlesi yoluyla bağlanmış
insan sesi yoluyla belli etti bizim şapka. Sonra
aniden gitti ve oturdu bu şapka.
Bir ya da iki saat sonra onu (şapkayı) tekrar
gördüm, yerden yaklaşık 1 m 66 cm
yüksekliğinde, Saint-Lazare garının önünde
gidip geliyordu. Bir arkadaşı ona paltosuna
fazladan bir... paltosuna... eklemesi... fazladan
bir düğme... ona diyordu ki... ona... şapkaya...
Yalnızca büyük şehirler, fenomenolojik
ruhaniyete geçici ve düşük olasılıklı
rastlantıların canalıcı önemliliğini
sunabilirler. Arada sırada bir S otobüsünün
boşuna ve faydacı varolmayışsallığına ağan
bir felsefeci, bu otobüsün içinde, pineal
gözünün aydınlığıyla, şapkasal cehaletle
sicimlenmiş ve züppeliğin uzun ensesiyle
malul profan bir bilincin gelip geçici ve
solmuş görünümünü alımlayabilir. Gerçek
anlamda bir enteleki'ye sahip olduğunu
söyleyemeyeceğimiz bu varlık, zaman
zaman kendisinin suçlayıcı yaşama
gücünün ulamsal emrine doğru ve neo-berkleygil gerçekdışılığına karşı, herhangi
bir vicdani endişe taşımadan dalışa geçer.
Bu ahlaki tutum, akabinde, bu ikiliden daha
bilinçsiz olanını bir yokluk uzamsallığına doğru yönlendirir, bu uzamsalda o da
birincil ve sapmış unsurlarına ayrılacaktır.

Felsefi araştırmalar, bunun ardından,
normal olarak, aynı varlığın kendisinin özce
önemsiz ama terzisel bir replikası ile, son
derece tesadüfi fakat ulvi bir hikmet içeren
karşılaşmasını inceleyerek devam eder; söz
konusu replika, ona sosyolojikman çok düşük
bir seviyede konumlanmış bir palto düğmesi
konseptinin dönüştürülmesini noumenik olarak
önermektedir.
Şafağın gül parmaklarının çıtırtılarının
kulakları okşadıkları saatte, yılan gibi kıvrak S
hattının ihtişamlı duruşlu ve öküz gözlü
otobüsüne bir alev dili gibi kıvrakça biniverdim. Savaş boyalarını sürünmüş bir kızılderilinin
bakışının keskinliği ve hassaslığıyla farkettim
ki, orada, boynu tez ayaklı bir zürafanınkinden
daha uzun olan bir civan vardı, fötr şapkası
sanki bir biçem alıştırmasının kahramanınki
gibi bir örgülü sicimle taçlandırılmıştı.
Memelerinden is akan, tarümar edici bir İntizar,
civanın kesinlikle diş macunu kokmayan
ağzından fışkırdı; öyle bir İntizardı ki, o habis
virüsünü zürafa boyunlu ve örgülü sicimli
şapkalı bu civan ile kaypak ve irmikli bir suratı
olan bir yolcunun arasına üfleyiverdi. Evvelki
berikine hitaben şu ifadelerle söz söyledi:
"İtikadımca, bayım, bu manzarayı kim görse,
ayaklarıma kasten bastığınızı söyler!" Bu
sözleri söyledikten sonra, zürafa boyunlu ve
şapkası sicimli civan hızlıca gitti ve oturdu.
Neden sonra, Cour de Rome'un ihtişamlı
boyutlarının arasında, bu zürafa boyunlu ve
şapkasmın etrafı sicimli civan tekrar dikkatimi cezbetti; bir dostu ona refakat ediyordu, neyin moda olacağını saptayan o özel insanlardan biriydi bu dost; hevesli kulaklarıma çarpan ilenç sözleri, zürafa boyunlu ve şapkasının etrafında sicim olan genç adamın elbiselerinin en dış sathını hedefalmış şu laneti okuyordu: "bunun yaka açıklığını bir düğmenin yakanın dairesel
çeperinin üzerine eklenmesi ya da
yükseltilmesi marifetiyle azaltman şart".
164 syf.
·5/10
Zazie isminde genç bir kızın , Paris teki akrabası Gabriel'in yanına gitmesi vee orada yaşadıkları anlatılmış. Edebi değer, akıcılık, heyecan, duygusallık hususlarında vasatın da altında bir eser. Tavsiye edemiyorum.
164 syf.
·Beğendi·7/10
Le Monde'nin 20.yüzyılın en iyi 100 kitabı arasında olduğu için bu kitabı okumaya karar vermiştim.Zazie adında küçük bir çocuğun kendinden yaşça büyüklerle Paris sokaklarında geçen eğlenceli biraz da komik hikayesi anlatılıyor kitapta.Ama en iyi 100 kitap listesine koymakla jüri olayı biraz abartmış diye düşünüyorum.
108 syf.
·8/10
Okumakta en zorlandığım kitaplardan biri ilk baştaki ırkçı söylemlerden hiç hoşlanmadığım halde okudum. İyi mi derseniz eh işte fena değil.
140 syf.
·Beğendi·9/10
Yazar kendi oluşturduğu kuramla ilgili bir eser yazdığı için yazarı ve ilgili kuramı tanımadan okunmaması gereken bir kitap, tıpkı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu gibi. Postmodern, ne kadar doğru bir tabir gerçi emin değilim, çünkü böyle bir kavramın gerçekliği bile ayrı bir inceleme konusu, postyapısalcı (?) kuramların edebiyattaki karşılıklarından biri bu kuram. Basit bir hikayeyi kelimelerle oynayıp tekrar tekrar anlatıyor kitap, amaç anlamın dille olan bağlantısını sorgulamak, kullandığımız kelimelerin fiziksel hallerinin- konumlarının hikayenin anlamında-anlamlandırılmasında değişikliğe sebep olup olmadığını incelemek. Bu mantıkla değerlendirecek olunursa kitap amacını fazlasıyla yerine getirip, edebiyata önemli katkılar sunmuş. Bu kitap eğer okunacaksa biçime ağırlık verilmeli ve değerlendirme ona göre yapılmalı.
164 syf.
·8/10
Zazie Metroda (orijinal adi: Zazie dans le métro), Fransiz yazar Raymond Queneau tarafindan 1959 yilinda kaleme alinmis, Türkceye de Tahsin Yücel`in basarili cevirisi ile Sel Yayincilik tarafindan 2011 yilinda kazandirilmis kisa bir roman.

Olay örgüsünü Zazie adli kücük bir kizin, en cok metrosunu görmek istedigi Paris sehrinde iki gün boyunca basindan gecen serüvenler olusturuyor.

Siirin, düzyazinin, konusma dilinin ve argonun birbirine ustaca harmanlandigi bir anlati ile kitap diyaloglar üzerinden ilerliyor. Yer yer filozoflara yapilan atiflar ve sikca kullanilan felsefi kavramlar ile birlikte anlati da derinlestiriliyor.

1960 yilinda Louis Malle tarafindan cekilmis komedi filmi uyarlamasi da bulunmaktadir.

Kisacasi edebi literatürde esine ender rastlanir bir bicemle yazilmis akici ve eglenceli bir roman arayisi icerisinde olanlara tavsiye edilir.
140 syf.
·Puan vermedi
Farklı bir dilbilimsel inceleme kitabı. Tanıtımında da söylediği gibi bir kısacık olayı anlatı bakımından 99 farklı şekilde anlatarak okuyucuya yazı yazmanın inceliklerini öğretiyor. mizah mi? yoksa dilsel bir öğreti kitabı mi? okuyun derim.
164 syf.
·7/10
Le mond gazetesinin yayınladığı okunması gereken 100 kitap listesinde kendine yer bulmuş bir kitap.
Kitabın konusu gabriel in yeğeni olan zazie nin iki günlüğüne yanına yani Paris’e gelmesi ile başlar. Zazie’nin en büyük hayali Paris’te metroya binmek ancak grevden dolayı bu hayalini gerçekleştirmez ancak bu iki günlük sürede başında ilginç serüvenler geçer. Kitap akıcı, okuması kolay ve komik diyalogları ile okunabilir bir kitaptır.
164 syf.
·Puan vermedi
Hani esprileri anlaşılmayan hızlı fransız filmleri vardır ya işte tam öyle bir kitap, tahsin yücel çevirisi mükemmel ama bir daha raymond quenau okurmuyum, hayır.

Yazarın biyografisi

Adı:
Raymond Queneau
Unvan:
Fransız yazar
Doğum:
Fransa, 21 Şubat 1903
Ölüm:
25 Ekim 1976
Raymond Queneau (1903 - 1976), düzyazı ve şiirlerinde dili büyük bir ustalıkla kullanan 20. yy. ortalarının önde gelen gelen Fransız yazarıdır. Ansiklopedik merakları da olan yazar, etkili Encyclopédie de la Pléiade'in önce düzeltmenliğini, 1955'ten sonra da yönetmenliğini yaptı. 1920'lerde gerçeküstücülükten etkilenerek benimsediği sözcük oyunlarını, kara mizahı ve otoriteye karşı alayı içeren üslubunu sonradan da sürdürdü.

1960'lı yıllarda edebiyatın sınırlarını genişletmek amacıyla bir grup arkadaşıyla oulipo akımını kurdu.

Mizahi üslubu ve dilsel çarpıtmalarıyla gerçekte köklü kötümserliğini ve ölüm konusundaki saplantısını gizliyordu.
Konuları genellikle bir banliyöde, bir lunaparkta ya da metroda geçen romanlarında saçma bir dünya imgesi çizen Queneau, bu yapıtlarında sıradan insanların yaşamını, günlük dildeki argodan yüksek şiirsel anlatıma kadar değişen bir üslupla betimler.

Queneau'nun yayınladığımız diğer kitapları: Zazie Metroda, Zorlu Bir Kış Biçem Alıştırmaları ve Dostum Pierrot’dur.

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 46 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 61 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.