Said Havva

Yazar 8,9/10 · 10 Oy · 10 kitap · 25 okunma ·  25 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

25 okur beğendi.
10 puanlama · 26 alıntı
0 haber · 4.662 gösterim
25 okur kitaplarını okudu.
73 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
2 okur kitaplarını şu anda okuyor.
2 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

Said Havva'nın Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

Said Havva'nın Biyografisi

Saîd Havvâ, 27 Eylül 1935 yılında Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu ola¬rak dünyaya gelen Saîd Havvâ ilköğrenimini Hama’da gördü ve buradaki cami¬lerde ünlü ulemalardan dersler aldı. İbn-i Rüşd Lisesi’nde okurken öğretmeni Şeyh Muhammed el-Hamid vasıtasıyla İhvan-ı Müslimin üyeleriyle tanıştı ve 1952 yılında henüz 17 yaşında iken Müslüman Kardeşler hareketine katıldı.

1956'da Şam üniversitesinde yeni açılan Kulliyyetuş-şeriatil-İslamiyyeye kaydoldu. Fakültenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman Kardeşler teşkilâtının lideri olan Mustafa es-Sibâî ile tanıştı. Üniversite yıllarında teşkilat içindeki faaliyetlerde görev almakla beraber Hasan Habenneke gibi çok değerli üstatların ilim meclislerinde bulundu. O dönemde Suriye’de sosyalizmden kavmi¬yetçiliğe kadar çeşitli fikri akımlar vardı ama O Allah’ın lütfü ve inayeti saye¬sinde İslami alanda eğitim görme şerefine kavuştu.

1961'de mezun olup Hama'da öğretmenliğe başladı.1964 yılında ise Hama Müslüman Kardeşler Hareketi Başkanlığını üstlen¬di. Aynı yıl Hama’da meydana gelen olaylarda aktif görevler aldı. Mervan Hadid'in liderliğindeki ayaklanma sırasında, silahlı mücadeleye mesafeli yaklaşmakla birlikte grevlerin düzenlenmesinde rol aldı, çatışmaların önüne geçmek için şehrin ileri gelenleriyle yapılan toplantılarda bulundu. Bu olaylar Hamalı Müslümanların devrin zalim yönetimine karşı bir kıyam hareketiydi. Saîd Havvâ bu olaylara katılmasından ötürü tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında idam hükmü verildi. Hama halkının yönetime karşı yoğun baskıları sonucu idam hükmü yerine getirilemedi.

Saîd Havvâ 1966'da baas rejiminin baskısını giderek arttırması sonucu Suudi Arabistan’a gitti. Burada beş yıl öğretmenlik yaptı. İlk eserlerini de burada yayımlamaya başladı. Hafız Esed'in 1970 yılında yönetime el koymasının ardından teşkilatın sürgündeki üyelerine Suriye’ye dönme izni verilmesi üzerine Saîd Havvâ'da 1971'de tekrar ülkesine döndü. 1973 yılında Hama’da meydana gelen ikinci kıyam hareketine yine başkan¬lık etti. Bu kıyam yönetimin İslam yerine sosyalist demokrasiye geçişini öngören anayasa değişikliğine karşı yapılmıştı. Bu olaylardan hemen sonra ye¬niden tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşen 5 yıllık mahkûmiyeti ya¬şadı. Beş yıl süren mahpus hayatı süresince ilmi çalışmalara ağırlık vererek hem El Esas Fi’'t-tefsir isimli 11 ciltlik bir tefsir telif etti, hem de mahkûmlara ders verdi.

Saîd Havvâ 1978 yılının Ocak ayında hapisten çıktı ve iki ay sonra Suriye’yi terk ederek Ürdün’e yerleşti. Suriye’yi terk etmesine rağmen teşkilatla arasındaki bağları koparmadı. Çeşitli İslam ülkelerine, Avrupa ve Amerika’ya seyahatlerde bulundu. İran’da Humeyni, Pakistan’da Mevdudi ile tanıştı.

Esed rejimine karşı Sünni İslami muhalefetin en önemli teşkilatlarından Suriye İslam Cephesi’nin kuruluşunda Adnan Saadettin ve Muhammed Ebu’n Nasr El-Beyanuni gibi hareket önderleriyle beraber öncülük yaptı. Zalim baas rejiminin baskılarını iyice arttırmasıyla Saîd Havvâ silahlı mücadeleye onay verdi.

1982 yılında azgın Suriye yönetiminin yerle bir ederek 30.000 Müslüman’ı katlettiği Hama'daki katliamdan derin bir şekilde etkilenen Saîd Havvâ, hayatının son yıllarında sürekli tedavi gördü. Saîd Havvâ 9 Mart 1989da Ürdün'ün başkenti Amman’da henüz 54 yaşında iken Rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Said Havva'nın Kitapları Kitap Ekle

7,5/ 10  (2 Oy) ·  8 Okunma
2. Ruh Terbiyemiz (İslam Tasavvufu)
9,0/ 10  (2 Oy) ·  5 Okunma
3. Şehadet (imanın ilkeleri)
0,0/ 10  (0 Oy) ·  4 Okunma
0,0/ 10  (0 Oy) ·  1 Okunma
8. El-Esas Fi't Tefsir ((16 Cilt Takım))
9,0/ 10  (1 Oy)
9. İslam (Cezai Müeyyideler)
0,0/ 10  (0 Oy)
Fezâ, bir alıntı ekledi.
14 Oca 17:04 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Iyilik yaparak kendini Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kimdir ?

Nisa Suresi 125 ayet

Allah Erinin Ahlak ve Kültürü, Said HavvaAllah Erinin Ahlak ve Kültürü, Said Havva
Mustafa Diyar, bir alıntı ekledi.
23 Mar 01:47 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Sesin Vasat Olsun
Üstad Hasan el-Benna tavsiyelerinin birinde şöyle der:
"Dinleyenin ihtiyaç duyacağından fazla sesini yükseltme! Kuşkusuz Bu, düşüncesizlik ve rahatsızlık vericidir."

Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 30 - İlke)Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 30 - İlke)
Mustafa Diyar, bir alıntı ekledi.
22 Mar 23:53 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Maneviyat Elzemiyeti
"İnsanoğlu tarihin hiçbir döneminde manevi yaşamı gözardı ederek mutluluğa ulaşamamıştır."

Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 1 - İlke)Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 1 - İlke)
Fezâ, bir alıntı ekledi.
05 Şub 17:52 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen, Allah'a şükretmeyi de bilmez.

Allah Erinin Ahlak ve Kültürü, Said HavvaAllah Erinin Ahlak ve Kültürü, Said Havva
Mustafa Diyar, bir alıntı ekledi.
23 Mar 02:36 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Âlim'in Durumu Da Böyledir
"Bilgi, gizem ve korkunun boşluğunda ilerlerken önümüzü aydınlatan meşaledir."

Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 38 - İlke)Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 38 - İlke)
Mustafa Diyar, bir alıntı ekledi.
23 Mar 00:05 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Sosyal Hayatın Yapı Taşı: Aile.
Aile, sosyal hayatı meydana getiren kurumlardan bir tanesidir.

Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 8 - İlke)Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 8 - İlke)
Mustafa Diyar, bir alıntı ekledi.
23 Mar 01:01 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Tertiplilik Muhasebesi
Hz Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde: "Sizler kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Bineklerinizin bakımını yapın, kılık kıyafetinize çekidüzen verin. İnsanların gözündeki al benek gibi olun. Zira Allah çirkin görüntüden hoşlanmaz."‌‌‌‌‌‌ buyurur.

Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 21 - İlke (Ebû Davûd rivayet etmiştir; hasen bir hadistir.)Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 21 - İlke (Ebû Davûd rivayet etmiştir; hasen bir hadistir.)
Mustafa Diyar, bir alıntı ekledi.
23 Mar 00:24 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Mü'min Temizlik Konusunda Dakiktir
Aile bireyleri maddî ve manevî temizliği birarada gerçekleştirmek için imkân bulabildiğince beden temizliğine dikkat etmelidirler. Nitekim sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) temizliğin iki boyutuna da işaret ederek: " Abdestte mü'minden başkası dikkatli ve devamlı değildir." Buyurmuştur.

Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 12 - İlke ( Ahmed b. Hanbel ve İbn Mâce rivayet etmiştir. Sahih bir hadistir.))Aile Hayatının Kuralları, Said Havva (Sayfa 12 - İlke ( Ahmed b. Hanbel ve İbn Mâce rivayet etmiştir. Sahih bir hadistir.))
Bütün Alıntıları Göster
Ekrem Özkara, Ruh Terbiyemiz'i inceledi.
11 Eki 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Yazar bu kitabıyla İslam aleminde ve Ülkemizde de istismar edilen bu konunun açıklığa kavuşmasına vesile olabilir.
İslam ve Tasavvuf konusunda aydınlatıcı bilgiler.Yazar verdiği örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesini saglamış.
Okumanızı tavsiye ederim.

Yaşar Sami, El-Esas Fi't Tefsir'i inceledi.
12 Şub 23:54 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Dayanağı ibn kesir,seyyid kutup gibi bir çok tefsirden oluşan said havvanın tefsiri olmazsa olmaz değildir.Lakin çeşid istiyenler için alınabilecek bir tefsirdir.İnceledim güzeldir.Lakin ondan öncelikli tefsirlerin olduğu hakikatini göz ardı etmemeliyiz.