Said Havva

Said Havva

Yazar
9.2/10
46 Kişi
·
162
Okunma
·
50
Beğeni
·
5801
Gösterim
Adı:
Said Havva
Unvan:
Suriyeli Din alimi, Yazar
Doğum:
Suriye, 1935
Ölüm:
1989
Saîd Havvâ, 27 Eylül 1935 yılında Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu ola¬rak dünyaya gelen Saîd Havvâ ilköğrenimini Hama’da gördü ve buradaki cami¬lerde ünlü ulemalardan dersler aldı. İbn-i Rüşd Lisesi’nde okurken öğretmeni Şeyh Muhammed el-Hamid vasıtasıyla İhvan-ı Müslimin üyeleriyle tanıştı ve 1952 yılında henüz 17 yaşında iken Müslüman Kardeşler hareketine katıldı.

1956'da Şam üniversitesinde yeni açılan Kulliyyetuş-şeriatil-İslamiyyeye kaydoldu. Fakültenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman Kardeşler teşkilâtının lideri olan Mustafa es-Sibâî ile tanıştı. Üniversite yıllarında teşkilat içindeki faaliyetlerde görev almakla beraber Hasan Habenneke gibi çok değerli üstatların ilim meclislerinde bulundu. O dönemde Suriye’de sosyalizmden kavmi¬yetçiliğe kadar çeşitli fikri akımlar vardı ama O Allah’ın lütfü ve inayeti saye¬sinde İslami alanda eğitim görme şerefine kavuştu.

1961'de mezun olup Hama'da öğretmenliğe başladı.1964 yılında ise Hama Müslüman Kardeşler Hareketi Başkanlığını üstlen¬di. Aynı yıl Hama’da meydana gelen olaylarda aktif görevler aldı. Mervan Hadid'in liderliğindeki ayaklanma sırasında, silahlı mücadeleye mesafeli yaklaşmakla birlikte grevlerin düzenlenmesinde rol aldı, çatışmaların önüne geçmek için şehrin ileri gelenleriyle yapılan toplantılarda bulundu. Bu olaylar Hamalı Müslümanların devrin zalim yönetimine karşı bir kıyam hareketiydi. Saîd Havvâ bu olaylara katılmasından ötürü tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında idam hükmü verildi. Hama halkının yönetime karşı yoğun baskıları sonucu idam hükmü yerine getirilemedi.

Saîd Havvâ 1966'da baas rejiminin baskısını giderek arttırması sonucu Suudi Arabistan’a gitti. Burada beş yıl öğretmenlik yaptı. İlk eserlerini de burada yayımlamaya başladı. Hafız Esed'in 1970 yılında yönetime el koymasının ardından teşkilatın sürgündeki üyelerine Suriye’ye dönme izni verilmesi üzerine Saîd Havvâ'da 1971'de tekrar ülkesine döndü. 1973 yılında Hama’da meydana gelen ikinci kıyam hareketine yine başkan¬lık etti. Bu kıyam yönetimin İslam yerine sosyalist demokrasiye geçişini öngören anayasa değişikliğine karşı yapılmıştı. Bu olaylardan hemen sonra ye¬niden tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşen 5 yıllık mahkûmiyeti ya¬şadı. Beş yıl süren mahpus hayatı süresince ilmi çalışmalara ağırlık vererek hem El Esas Fi’'t-tefsir isimli 11 ciltlik bir tefsir telif etti, hem de mahkûmlara ders verdi.

Saîd Havvâ 1978 yılının Ocak ayında hapisten çıktı ve iki ay sonra Suriye’yi terk ederek Ürdün’e yerleşti. Suriye’yi terk etmesine rağmen teşkilatla arasındaki bağları koparmadı. Çeşitli İslam ülkelerine, Avrupa ve Amerika’ya seyahatlerde bulundu. İran’da Humeyni, Pakistan’da Mevdudi ile tanıştı.

Esed rejimine karşı Sünni İslami muhalefetin en önemli teşkilatlarından Suriye İslam Cephesi’nin kuruluşunda Adnan Saadettin ve Muhammed Ebu’n Nasr El-Beyanuni gibi hareket önderleriyle beraber öncülük yaptı. Zalim baas rejiminin baskılarını iyice arttırmasıyla Saîd Havvâ silahlı mücadeleye onay verdi.

1982 yılında azgın Suriye yönetiminin yerle bir ederek 30.000 Müslüman’ı katlettiği Hama'daki katliamdan derin bir şekilde etkilenen Saîd Havvâ, hayatının son yıllarında sürekli tedavi gördü. Saîd Havvâ 9 Mart 1989da Ürdün'ün başkenti Amman’da henüz 54 yaşında iken Rahmet-i Rahman’a kavuştu.
Bakara, 120.Ayet: "Sen onların inanç ve sistemlerini kabullenmediğin sürece, ne Yahudiler ve nede Hristiyanlar senden hoşnut olmayacaklardır."
Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

(Bakara,85)
Enfâl, 73. Ayet: Kâfirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar.
Hac, 40. Ayet: Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Hac, 41. Ayet: Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah'a aittir.
Üzülürüz, ağlarız. Seviniriz, güleriz. Sevdiğimize hayranlık duyarız, bazen nefret ederiz. Elektron ve protonların bir araya gelmesi bütün bu duyguları oluşturmaya, meydana getirmeye yeterli değildir..
" Sana ruhu sorarlar: De ki: 'Ruh, Rabbimin işindendir.'" İsra suresi17/85
'sizlerin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamayacaklardır. sinek onlardan bir şey kapsa, onu kurtaramazlar; isteyen de aciz istenen de aciz!'
Said Havva
Petek Yayınları
254 syf.
·28 günde·Beğendi·10/10
İslam dininin temeli Allah'ı bilmektir peki yaratıcımız olan Allah(c.c) yeterince biliyor ve inanıyor muyuz?
Yoksa dindar görünümlü lakin her türlü ahlak dışı davranışı kendine meşru gören şahıslar yüzünden inancımız azalıyor mu?
Ya da dünyada vuku bulan savaş,cinayet, vs.inancımızı sarsılıyor mu pek çok genç bu ve buna benzer olaylardan ötürü ateizme kayıyor.Her geçen yıl bu ateizm inancı artıyor, bu kitap özellikle bu durumda olup kafasında anlamdıramadığı ve bir çok soru işareti bulunan bireyler için kaynak kitap olma niteliğinde esere gelirsek;
Yazar bilimsel birçok görüşe karşılık kendi düşüncelerini dile getirip Allah'ın muazzam irade,kuvvet ve ilmini ayetler ışığında okuyucuya aktarıyor. Okurken fark edemediğim göremediğim muazzam nitelikte yaratılan, hayranlık duyulan öyle çok detayı fark ettim ki hayatta şükrüm,bağlılığım,merakım arttı diyebilirim. Konuya ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum.
Son olarak neye niçin inandığımızı bilirsek yaptığımız yapacağımız her şey daha anlamlaşır daha güzelleşir. Keyifle okumanız ve hayata bakış açınızı değiştirmesi dileğiyle sağlıcakla kalın.
%40 (240/608)
Bu kitap yıllardır babamın kitaplığında bulunur (İnsanın babasının kitaplığını karıştırması kadar güzel bir mutluluk var mı :) ) hep de okumak isterdim ama gözüm korkar kendimi hazır hissetmezdim herhalde ki rabbim nasip etmedi. Allah ondan razı olsun Nureddin YILDIZ hoca'nın bu videoda hararetle tavsiye etmesinden sonra kesinlikle başlamam gerektiği kanısına vardım..

https://www.youtube.com/watch?v=1-w2MFDXE-0

Hamdolsun bize kendi kitabını değil, kaynak kitapları tavsiye eden Alimlerimiz var.
Zaten her kitabın birey için bir 'okunma zamanı' olduguna inananlardanım... Said HAVVA orjinal ismi CUNDULLAH olan bu kitabı Allah yolunda gerçek mücahidlerin ortaya çıkması temennisiyle yazmış. Allah istifademizi arttırsın, imanımıza iman katsın..
254 syf.
·10/10
Günümüzde Allahın varlığına deliller arayan insanlar için tek tek bilimsel delillerle Allahın varlığını kanıtlayan içimde said havva külliyatını okuma hevesi uyandıran muazzam bir eser her insan okumalı ve etrafında aslında basit olarak gördüğü olayların arkasındaki emsalsiz işleyen düzeni görebilmeli ve tefekkürünü arttırmalı
510 syf.
·Beğendi·9/10
Yazar bu kitabıyla İslam aleminde ve Ülkemizde de istismar edilen bu konunun açıklığa kavuşmasına vesile olabilir.
İslam ve Tasavvuf konusunda aydınlatıcı bilgiler.Yazar verdiği örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesini saglamış.
Okumanızı tavsiye ederim.
8675 syf.
·Beğendi·9/10
Dayanağı ibn kesir,seyyid kutup gibi bir çok tefsirden oluşan said havvanın tefsiri olmazsa olmaz değildir.Lakin çeşid istiyenler için alınabilecek bir tefsirdir.İnceledim güzeldir.Lakin ondan öncelikli tefsirlerin olduğu hakikatini göz ardı etmemeliyiz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Said Havva
Unvan:
Suriyeli Din alimi, Yazar
Doğum:
Suriye, 1935
Ölüm:
1989
Saîd Havvâ, 27 Eylül 1935 yılında Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu ola¬rak dünyaya gelen Saîd Havvâ ilköğrenimini Hama’da gördü ve buradaki cami¬lerde ünlü ulemalardan dersler aldı. İbn-i Rüşd Lisesi’nde okurken öğretmeni Şeyh Muhammed el-Hamid vasıtasıyla İhvan-ı Müslimin üyeleriyle tanıştı ve 1952 yılında henüz 17 yaşında iken Müslüman Kardeşler hareketine katıldı.

1956'da Şam üniversitesinde yeni açılan Kulliyyetuş-şeriatil-İslamiyyeye kaydoldu. Fakültenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman Kardeşler teşkilâtının lideri olan Mustafa es-Sibâî ile tanıştı. Üniversite yıllarında teşkilat içindeki faaliyetlerde görev almakla beraber Hasan Habenneke gibi çok değerli üstatların ilim meclislerinde bulundu. O dönemde Suriye’de sosyalizmden kavmi¬yetçiliğe kadar çeşitli fikri akımlar vardı ama O Allah’ın lütfü ve inayeti saye¬sinde İslami alanda eğitim görme şerefine kavuştu.

1961'de mezun olup Hama'da öğretmenliğe başladı.1964 yılında ise Hama Müslüman Kardeşler Hareketi Başkanlığını üstlen¬di. Aynı yıl Hama’da meydana gelen olaylarda aktif görevler aldı. Mervan Hadid'in liderliğindeki ayaklanma sırasında, silahlı mücadeleye mesafeli yaklaşmakla birlikte grevlerin düzenlenmesinde rol aldı, çatışmaların önüne geçmek için şehrin ileri gelenleriyle yapılan toplantılarda bulundu. Bu olaylar Hamalı Müslümanların devrin zalim yönetimine karşı bir kıyam hareketiydi. Saîd Havvâ bu olaylara katılmasından ötürü tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında idam hükmü verildi. Hama halkının yönetime karşı yoğun baskıları sonucu idam hükmü yerine getirilemedi.

Saîd Havvâ 1966'da baas rejiminin baskısını giderek arttırması sonucu Suudi Arabistan’a gitti. Burada beş yıl öğretmenlik yaptı. İlk eserlerini de burada yayımlamaya başladı. Hafız Esed'in 1970 yılında yönetime el koymasının ardından teşkilatın sürgündeki üyelerine Suriye’ye dönme izni verilmesi üzerine Saîd Havvâ'da 1971'de tekrar ülkesine döndü. 1973 yılında Hama’da meydana gelen ikinci kıyam hareketine yine başkan¬lık etti. Bu kıyam yönetimin İslam yerine sosyalist demokrasiye geçişini öngören anayasa değişikliğine karşı yapılmıştı. Bu olaylardan hemen sonra ye¬niden tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşen 5 yıllık mahkûmiyeti ya¬şadı. Beş yıl süren mahpus hayatı süresince ilmi çalışmalara ağırlık vererek hem El Esas Fi’'t-tefsir isimli 11 ciltlik bir tefsir telif etti, hem de mahkûmlara ders verdi.

Saîd Havvâ 1978 yılının Ocak ayında hapisten çıktı ve iki ay sonra Suriye’yi terk ederek Ürdün’e yerleşti. Suriye’yi terk etmesine rağmen teşkilatla arasındaki bağları koparmadı. Çeşitli İslam ülkelerine, Avrupa ve Amerika’ya seyahatlerde bulundu. İran’da Humeyni, Pakistan’da Mevdudi ile tanıştı.

Esed rejimine karşı Sünni İslami muhalefetin en önemli teşkilatlarından Suriye İslam Cephesi’nin kuruluşunda Adnan Saadettin ve Muhammed Ebu’n Nasr El-Beyanuni gibi hareket önderleriyle beraber öncülük yaptı. Zalim baas rejiminin baskılarını iyice arttırmasıyla Saîd Havvâ silahlı mücadeleye onay verdi.

1982 yılında azgın Suriye yönetiminin yerle bir ederek 30.000 Müslüman’ı katlettiği Hama'daki katliamdan derin bir şekilde etkilenen Saîd Havvâ, hayatının son yıllarında sürekli tedavi gördü. Saîd Havvâ 9 Mart 1989da Ürdün'ün başkenti Amman’da henüz 54 yaşında iken Rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Yazar istatistikleri

  • 50 okur beğendi.
  • 162 okur okudu.
  • 10 okur okuyor.
  • 162 okur okuyacak.
  • 10 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları