Giriş Yap

Said Havva

Yazar
9.1
122 Kişi
618
Okunma
105
Beğeni
8,6bin
Gösterim
Reklam
·
Reklamlar hakkında

Hakkında

Saîd Havvâ, 27 Eylül 1935 yılında Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu ola¬rak dünyaya gelen Saîd Havvâ ilköğrenimini Hama’da gördü ve buradaki cami¬lerde ünlü ulemalardan dersler aldı. İbn-i Rüşd Lisesi’nde okurken öğretmeni Şeyh Muhammed el-Hamid vasıtasıyla İhvan-ı Müslimin üyeleriyle tanıştı ve 1952 yılında henüz 17 yaşında iken Müslüman Kardeşler hareketine katıldı. 1956'da Şam üniversitesinde yeni açılan Kulliyyetuş-şeriatil-İslamiyyeye kaydoldu. Fakültenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman Kardeşler teşkilâtının lideri olan Mustafa es-Sibâî ile tanıştı. Üniversite yıllarında teşkilat içindeki faaliyetlerde görev almakla beraber Hasan Habenneke gibi çok değerli üstatların ilim meclislerinde bulundu. O dönemde Suriye’de sosyalizmden kavmi¬yetçiliğe kadar çeşitli fikri akımlar vardı ama O Allah’ın lütfü ve inayeti saye¬sinde İslami alanda eğitim görme şerefine kavuştu. 1961'de mezun olup Hama'da öğretmenliğe başladı.1964 yılında ise Hama Müslüman Kardeşler Hareketi Başkanlığını üstlen¬di. Aynı yıl Hama’da meydana gelen olaylarda aktif görevler aldı. Mervan Hadid'in liderliğindeki ayaklanma sırasında, silahlı mücadeleye mesafeli yaklaşmakla birlikte grevlerin düzenlenmesinde rol aldı, çatışmaların önüne geçmek için şehrin ileri gelenleriyle yapılan toplantılarda bulundu. Bu olaylar Hamalı Müslümanların devrin zalim yönetimine karşı bir kıyam hareketiydi. Saîd Havvâ bu olaylara katılmasından ötürü tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında idam hükmü verildi. Hama halkının yönetime karşı yoğun baskıları sonucu idam hükmü yerine getirilemedi. Saîd Havvâ 1966'da baas rejiminin baskısını giderek arttırması sonucu Suudi Arabistan’a gitti. Burada beş yıl öğretmenlik yaptı. İlk eserlerini de burada yayımlamaya başladı. Hafız Esed'in 1970 yılında yönetime el koymasının ardından teşkilatın sürgündeki üyelerine Suriye’ye dönme izni verilmesi üzerine Saîd Havvâ'da 1971'de tekrar ülkesine döndü. 1973 yılında Hama’da meydana gelen ikinci kıyam hareketine yine başkan¬lık etti. Bu kıyam yönetimin İslam yerine sosyalist demokrasiye geçişini öngören anayasa değişikliğine karşı yapılmıştı. Bu olaylardan hemen sonra ye¬niden tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşen 5 yıllık mahkûmiyeti ya¬şadı. Beş yıl süren mahpus hayatı süresince ilmi çalışmalara ağırlık vererek hem El Esas Fi’'t-tefsir isimli 11 ciltlik bir tefsir telif etti, hem de mahkûmlara ders verdi. Saîd Havvâ 1978 yılının Ocak ayında hapisten çıktı ve iki ay sonra Suriye’yi terk ederek Ürdün’e yerleşti. Suriye’yi terk etmesine rağmen teşkilatla arasındaki bağları koparmadı. Çeşitli İslam ülkelerine, Avrupa ve Amerika’ya seyahatlerde bulundu. İran’da Humeyni, Pakistan’da Mevdudi ile tanıştı. Esed rejimine karşı Sünni İslami muhalefetin en önemli teşkilatlarından Suriye İslam Cephesi’nin kuruluşunda Adnan Saadettin ve Muhammed Ebu’n Nasr El-Beyanuni gibi hareket önderleriyle beraber öncülük yaptı. Zalim baas rejiminin baskılarını iyice arttırmasıyla Saîd Havvâ silahlı mücadeleye onay verdi. 1982 yılında azgın Suriye yönetiminin yerle bir ederek 30.000 Müslüman’ı katlettiği Hama'daki katliamdan derin bir şekilde etkilenen Saîd Havvâ, hayatının son yıllarında sürekli tedavi gördü. Saîd Havvâ 9 Mart 1989da Ürdün'ün başkenti Amman’da henüz 54 yaşında iken Rahmet-i Rahman’a kavuştu.
Unvan:
Suriyeli Din alimi, Yazar
Doğum:
Suriye, 1935
Ölüm:
1989

İncelemeler

Tümünü Gör
80 syf.
·
Beğendi
·
7/10 puan
HUMEYNİ, İRAN ve ŞİA DEVRİMİ
Editör (Ümit Elönü) takdimde eser ve müellif
Said Havva
yı şöyle tanıtıyor: "Elinizde bulunan bu kitabın tam ismi "El-Humeyniyye: Şusuz fil-akaid ve Şusuz fil-mevakıf"dır. İki kısım ve neticeden müteşekkil bir "risale" hacmindedir. Müellif
Said Havva
merhum, Suriye İhvan-ı Müslimin Teşkilatı'nın başkanlığını yapmış, geride pek çok eser bırakmış, Van'ın Cebar bölgesinden Suriye'nin Kamışlı bölgesine göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Okuyacağınız "Humeynicilik" isimli eserini de Hama katliamı sonrasında kaleme almıştır ve bu eser uzun süre Türkçeye tercüme edilmemiştir. "İran Şiâ Devrimi"nin hemen ertesinde ülkemizde çıkmakta olan -kendi ifâdeleriyle- "Türkiyeli Müslümanların" dergilerinin, Şia'nın ve Humeyni'nin eserlerinin ortada olmasına rağmen devrimin goygoyculuğunu yapmış olmaları, Humeyni'nin "Şii-Sünni kardeşliği üzerinde durduğunu "devamlı olarak yazıp çizmeleri, aksini söyleyenleri "Sünni taassup ve Amerikancılık" ile itham etmeleri hatırlardadır." Eserin kıymetli olmasının sebebi, Müellif
Said Havva
nın Şia hakkında daha evvelden kaleme alınmış eserlerin içinden itikadî sapkınlıkları Sünnet ve Cemaat Ehli kaidesinden ifşa etmesidir.
Humeynicilik
2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün ana başlığı: Şia'nın Bazı Sapkın İtikadları ve Humeyni'nin Bunları Benimsemesi. 1.İmamlar Hakkında Aşırılık. 2.Kur'ân'ı Kerim'in Tahrif edildiği İddiaları. 3.Şiâ'nın Nebevî Sünnete Karşı Tutumu. 4. Şia'nın Sahabeyle İlgili Tutumu. 5. Resûlullah'da (sav) Noksanlık İddiaları. 6. Şia'nın İcmâ'ya Muhalefeti. 7. Şia'nın Ehl-i Sünnet ve'l Cemaata Karşı Tutumları. 8. Şia'nın Fatımatu'z Zehra Hakkındaki Aşırılıkları. 2.Bölümün Ana Başlığı: Humeyniciliğin Sapkın Tutumları. 1.İslâm Âlemi üzerinde Hâkimiyet Emeli ve Şiileştirme Çabası. 2. Kabul Edilemez Stratejik İttifaklar. 3.Kalkınan İslâm Ümmeti ve Tehlike Altındaki Servetleri. 4.İslâmî Uyanışın Sendelemesi. 5.Takiyye ve Tüfek... Eserin Nihayetinde Sonsöz niyetine Netice eklenmiş. Müellif
Said Havva
Muhtasar bir Şia Akaidi reddiyesi ve Humeyni tenkidi yapmış... Şia itikadını ve Ehli Sünnet'in temiz akaidinden ayrıldığı, saptığı noktaları merak edenler bu kitapta aradıklarını bulabilirler. Eser 76 sahife. Keyifli okumalar
Vakur Akıncı
Humeynicilik
8.8/10 · 38 okunma
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.27.30