Yusuf Halaçoğlu

Yusuf Halaçoğlu

Yazar
8.9/10
70 Kişi
·
191
Okunma
·
27
Beğeni
·
2.333
Gösterim
Adı:
Yusuf Halaçoğlu
Unvan:
Türk Tarihçi ve Siyasetçi
Doğum:
Kozan, Adana, 10 Mayıs 1949
Yusuf Halaçoğlu (d. 10 Mayıs 1949, Kozan), Türk tarihçi ve siyasetçi. Türk Tarih Kurumunun eski başkanlarından olan Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri milletvekilidir.

Hayatı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 Mayıs 1949 tarihinde doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozanisimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu.

1974 yılında, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi'nde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanı oldu.1978 yılında XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskân Siyaseti adlı doktora tezi ile doktor oldu. 1982'de yardımcı doçentliğe, Nisan 1983'te ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldi.1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca Elâzığ'da Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yaptı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne geçti. 20 Mart 1989'da XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar'da Bazı Osmanlı Şehirlerikonulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi.

1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin edildi, 17 Aralık 1990'da ise genel müdür yardımcılığına getirildi.Bu sırada, Osmanlı Arşivi'nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992'de istifa etti ve Marmara Üniversitesi'ndeki görevine döndü.26 Ağustos 1992 tarihinde rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992'de rektör vekili ve Kasım 1992'de tekrar rektör yardımcılığında bulundu.Bu görevini sürdürürken 21 Eylül 1993'te Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi.23 Temmuz 2008'de, hâlen sürdürdüğü Gazi Üniversitesi'ndeki asli görevine iade edilmek üzere görevden alındı.

Siyasi kariyeri

28 Ocak 2011'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.Kayseri'den 1. sıra milletvekili adayı oldu ve 2011 Türkiye genel seçimleri sonrasında milletvekili seçildi.Öte yandan Halaçoğlu, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu saymanı ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.
Osmanlı idaresinde Ermeniler dini vecibelerini tam hürriyet içinde yerine getirirlerken, kendi din adamlarını da yine kendilerinin tayin etmelerine izin verilmiştir.
...
Anadolu'nun Türk idaresine girmesinden sonra burada yaşayan Ermeniler, kendi dillerini tam bir serbestlikle korumaya devam ettiler. Osmanlı yönetimi, diğer cemaatlere uyguladığı politikayı bunlara da uygulayarak Ermenice'yi ve Ermeni adlarının kullanılmasını serbest bıraktı.
Yusuf Halaçoğlu
Sayfa 17 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Ermeniler’in devlet yönetimiyle ilgili bir problemleri görülmezken, devletin zaafa uğradığı XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, özellikle yabancı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı sürdürdükleri politikalarının bir parçası olarak bu cemaati tahrik etmeye ve dinî, siyasî ve ekonomik menfaatları doğrultusunda kullanmaya başladılar. Avrupa devletlerinin takip ettikleri bu politika, “Şark Meselesi” olarak şöhret bulmuştur.
Yapılan iskân çalışmalarında çoğu defa coğrafî alanların iyi seçilememesi, yâni, konar-göçerlerin hayvanlarına gerekli otun ve suyun sağlanamaması, ayrıca zirâat için yerleştirilenlere tahsis edilen arâzinin verimsiz olması, onların yeniden konar-göçer hayata başlamalarına veya başka bir mahalle firar etmelerine sebep olmuştur. Bu şekildeki hareketin, emirlere muhalefet olarak tefsiri, bahis konusu konar-göçerlerin eşkıyâ telâkkisine yol açmış, böylece devlet yeni problemlerle karşı karşıya kalmıştır.
179 syf.
·8/10
Osmanlı'nın 18. yüzyıl iskân faaliyetlerine ilişkin bilgileri tüm ayrıntılarıyla, kapsamlı olarak bulabileceğiniz bir eser. "XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskân Siyaseti ve Âşiretlerin Yerleştirilmesi" konusu aynı zamanda Yusuf Halaçoğlu'nun doktora tezinin de konusu. Eser Halaçoğlu'nun altı yıl süren araştırmalarının sonucunda ortaya konulmuş. Osmanlı'da konar-göçer aşiretlerin durumunu, iskanların sebeplerini, belli-başlı iskan ve sürgün bölgelerini bulabileceğiniz kaynak niteliğinde bir eser. Tarih'le ilgilenen arkadaşların, konusuna göre, oldukça işine yarayacağını düşünüyorum. İyi okumalar.
192 syf.
Kitapta Türk Ermeni ilişkilerinin başladığı 1015-1020 yıllarından itibaren Ermenilerin Türk idareleri altındaki sosyal, ekonomik, kültürel, dini durumlarının incelenmesiyle başlıyor, 1. Dünya Savaşı’na kadar Ermenilerin Avrupa ve Rusya ile olan ilişkileri, İngiltere ve Rusya’nın Şark Meselesi politikaları doğrultusunda Ermenileri kışkırtmalarıyla ilk şiddet olaylarının başlaması (1890 İstanbul Kumkapı’da), takip eden yıllarda da artması, Avrupa Ülkeleri’ nin konuyla ilgili olarak Osmanlı Devleti’ne Ermeniler ’in ıslahatıyla ilgili istekleri, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin durumları, tehcir kararının alınması, uygulanması ve sonrasıyla ilgili yaşananlar Osmanlı arşivi, özel arşiv, birçok yazarın kitapları, batı basınında çıkan yazılar, mektuplar, telgraf vb. belgelere dayandırılarak işlenmiştir.
Konuya merak duyup kapsamlı bilgi edinmek isteyenlerin ilgisini çekebilir.
152 syf.
·5 günde·Beğendi·9/10
Kitap Hocanın çeşitli gazetelerde verdiği röportaj ve yazılarından oluşuyor. İki önemli konu inceleniyor. Birincisi Hocanın daha sonra TTK başkanlığına mal olacak, Ermeni Dönmeleri meselesi ve ikincisi ise Ermeni Soykırımı İddialarına Ret.

Kitap sayesinde net bir şekilde, Ermeni iddialarına, her Türk vatandaşının bilmesi gereken ancak bilmediği bir gerçekler anlatılıyor. Bu bilgisizlik yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Umarım daha büyük belalar gelmez.
192 syf.
Yusuf Halaçoğlu'nun BKY'den çıkan Ermeni Tehciri.
Konuyu bilimsel bir anlatımdan, kaynakları ve kronolojisiyle öğrenmek istiyorum, neymiş bu işin aslı astarı diyenler için bir başucu kitabı. Ermeni iddialarının gerçekten de sözde kaldıklarının vesikaları...
Fransa'nın saçmalamasıyla birlikte iyice popüler olan Ermeni meselesiyle ilgili önemli bir kaynak eser.
224 syf.
Ağırlıklı olarak Ermeni Meselesiyle ilgili yazı ve röportajların olduğu bir kitap. Hoca'nın TTK başkanlığı yaptığı dönemdeki açıklamaları ve İsviçre mahkemelerinin kendisi hakkında verdiği tutuklama kararının da gündemi yoğun bir şekilde meşgul ettiği döneme ait bir kitap.
Hocayı takip edenlere tavsiye ederim.
152 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Yusuf Halaçoğlu'nun 2007 yılında Ermeni sorunu hakkında yazdığı , söylediği ve tartışmaya girdiği kişilerle cevaplaştığı metinlerin derlemesinden oluşan bir kitap . Ermeni sorunu hakkında bir fikriniz yoksa kesinlikle bu eserden başlamalısınız ayrıca tarih okumayı sevmiyorsanız kitabın sonlarına doğru sıkılabilirsiniz ama genel olarak çok akıcı bir eser zaten sayfa sayısıda çok az ..
192 syf.
·Beğendi·10/10
1915 yılında yaşanmış olan tehciri anlatıyor. Hocanın belgelere dayalı güzel bir kitabı. Öldü dediğimiz etmediler kimler.
384 syf.
Çok detaylı bir araştırmanın sonucu. Oldukça kapsamlı bilgiler içermekte olan bu kitap, bir başvuru kitabı olabilecek nitelikte. Konuyu anlamak için okumanız yararınıza olacak. Fazla detay istemiyorsanız daha kısa anlatımlara göz atabilirsiniz...
152 syf.
2007'de neşredilen bir kitap. İki ana konusu var. birincisi Yusuf Hoca'nın kamuoyunda çok ses getiren 'bazı alevi Kürtler, aslında Ermeni' iddiası... İkincisi ise sözde Ermeni soykırımı iddiaları. Kitapta hocanın bazı yazıları, onunla yapılan röportajlar derlenmiş. Bilhassa Ermeni meselesiyle ilgili bilgi sahibi olmak adına faydalı bir eser.
192 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Ermeni meselesi üzerine çok kitap okudum. Hiçbiri bu kadar doyurucu değildi. Her bilgi bizi suçlayan ülkelerin ve Osmanlı'nın arşivlerine dayanarak okuyucuya verilmiş. İnsanın geçmişinin temiz olduğunu bilmesi güzel bir duygu...

Yazarın biyografisi

Adı:
Yusuf Halaçoğlu
Unvan:
Türk Tarihçi ve Siyasetçi
Doğum:
Kozan, Adana, 10 Mayıs 1949
Yusuf Halaçoğlu (d. 10 Mayıs 1949, Kozan), Türk tarihçi ve siyasetçi. Türk Tarih Kurumunun eski başkanlarından olan Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri milletvekilidir.

Hayatı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 10 Mayıs 1949 tarihinde doğdu. 1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozanisimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu.

1974 yılında, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi'nde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanı oldu.1978 yılında XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskân Siyaseti adlı doktora tezi ile doktor oldu. 1982'de yardımcı doçentliğe, Nisan 1983'te ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldi.1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca Elâzığ'da Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yaptı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne geçti. 20 Mart 1989'da XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar'da Bazı Osmanlı Şehirlerikonulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi.

1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin edildi, 17 Aralık 1990'da ise genel müdür yardımcılığına getirildi.Bu sırada, Osmanlı Arşivi'nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992'de istifa etti ve Marmara Üniversitesi'ndeki görevine döndü.26 Ağustos 1992 tarihinde rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992'de rektör vekili ve Kasım 1992'de tekrar rektör yardımcılığında bulundu.Bu görevini sürdürürken 21 Eylül 1993'te Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi.23 Temmuz 2008'de, hâlen sürdürdüğü Gazi Üniversitesi'ndeki asli görevine iade edilmek üzere görevden alındı.

Siyasi kariyeri

28 Ocak 2011'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.Kayseri'den 1. sıra milletvekili adayı oldu ve 2011 Türkiye genel seçimleri sonrasında milletvekili seçildi.Öte yandan Halaçoğlu, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu saymanı ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.

Yazar istatistikleri

  • 27 okur beğendi.
  • 191 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 149 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.