Alan R. Taylor

Alan R. Taylor

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
3
Gösterim
Adı:
Alan R. Taylor
Doğum:
1926
Ölüm:
10 Ağustos 1992
Alan R. TAYLOR, Washington DC'deki Amerikan Üniversiteler Uluslararası Hizmet Okulu'nda Orta Doğu çalışmaları profesörü.


Amerikan Üniversitesinde uluslararası hizmet profesörü olan 66 yaşındaki Alan R. Taylor, Georgetown Üniversitesi Hastanesinde kanserden öldü.

Dr. Taylor, 1964 yılında Amerikan Üniversitesi Uluslararası Hizmet Fakültesine girdi ve Mayıs ayında profesör olarak seçilene kadar üniversitede ders verdi. Yıllar boyunca, uluslararası ilişkiler ve genel olarak dünya siyasetiyle ilgili derslerin yanı sıra, Orta Doğu'nun tarihi, politikası ve kültürleri üzerine uzmanlaşmış ve ileri dersler verdi.

Bilimsel dergilerde yayınlanan sayısız makalenin yazarıydı ve aynı zamanda Ortadoğu'da gazete ve dergilere de eser verdi. "İsrail’e Prelude", "Arap İktidar Dengesi", "Orta Doğu Siyasetinde İslami Sorun" ve "Ortadoğu’da Süper Güçler" gibi kitapların yazarıydı. "Filistin: Bir Gerçek Arayışı" kitabının editörlüğünü yaptı.

New York'lu olan Dr. Taylor, II. Dünya Savaşı sırasında Merchant Marine'de görev yaptı. 1950 yılında Columbia Üniversitesi'nden mezun oldu. 1958'de Georgetown Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler dalında doktora derecesini aldı.

1957-1960 yılları arasında Howard Üniversitesinde ders verdikten sonra üç yılını Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde geçirdi. 1963 ve 1964'te Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans bursu aldı.

"Prelude to Israel," "The Arab Balance of Power," "The Islamic Question in Middle East Politics" and "The Super-Powers in the Middle East." He was an editor of the book "Palestine: A Search for Truth."
Herzl 1902’de Altneulatıd adında bir roman yayınladı. Bu, geleceğin İsrail devletinin hayalî bir portresiydi. Herzl’in Yeni Toplum adını verdiği bu devletin sakinlerine, gıpta edilecek ve ulvileştirici nitelikler bahşediliyor; ülkenin toprakları Akdeniz’den Fırat nehrine, güney Filistin’den Lübnan’a kadar uzanıyordu.
Mayıs 1948’de, yani Siyonist hareketin başlangıcından elli yılı aşkın bir süre sonra Filistin’de bir Yahudi devleti doğdu. Onun kuruluşu, çatışan çıkar ve taleplerin iniş çıkışları ortasındaki kararlı Siyonist çabanın bir sonucu oldu.
Filistin’in Yahudilerce kolonileştirilmesi konusundaki meşrulaştırmayı Alman İmparatoru ve Sultandan kotaramamış olmakla Herzl, çabalarını İngiltere üzerinde yoğunlaştırdı
I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Filistin’de 12.000 civarındaki nüfusuyla ellidokuz Yahudi kolonisi mevcut idi.
Sonuç itibariyle Siyonistlerin İngiltere’de karşılaştıkları aksilikler, Amerika’daki başarıları sayesinde bertaraf edildi. Ve böylece nihai zafer, pek tabii bir gelişme haline geldi
... Biz makul bir şekilde diyebiliriz ki, Filistin İngilizlerin nüfuz alanına girmelidir ve bir İngiliz sömürgesi olarak orada İngiltere, Yahudi yerleşimini teşvik etmelidir; ta ki, yirmi yada otuz yıl içinde bu bölgede bir milyon, belki daha da fazla bir Yahudi nüfusuna sahip olalım. Bu Yahudiler orayı kalkındıracak, medeniyeti geri getirecek ve Süveyş Kanalı için etkili bir koruma sağlayacaklardır.
Amerika Yahudilerini harekete çekebilmek için Siyonistlerin kullandıkları ana argüman, zulme uğrayan Avrupalı Yahudilerin bir sığınağa duydukları ihtiyaca işaret etmek oldu. Hitler anti-Se-mitizmi’nin bu kurbanlarının trajik göçü, dünya Yahudilerinin kendi milliyetini tesis etme konusundaki temel ihtiyaç ve arzusunun bir delili olarak takdim edildi.
1939 Ekim’inde önde gelen bir Filistinli Siyonist olan David Ben Gurion, Siyonizm’in yeni politikasının, Yahudi göçünün giderek artması ve Yahudilerin ellerinde bulunan toprakların genişletilmesi konusundaki bir ısrar üzerine temellendirilmesi gerektiğini ilân etti
Yahudi ayrımcılığının ve Yahudi olmayanlardan kaynaklanan anti-semitizm’in kıvılcımını ateşleyen hadise, 1881’da Rus Çarı Aleksandr II.nin öldürülmesi oldu. Bu hadise üzerine Rus otoriteleri, Yahudileri şamar oğlanı yaptı ve utanç verici katliamların süratle gerçeklemesini teşvik etti
Herzl’in ikinci hamlesi Yahudilerin Filistin’e yerleşmesi önerisiyle Osmanlı Sultam’nın karşısına çıkmaktı. O, Bâbıâli’nin mali durumunun yeniden düzenlenmesi ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun doğal kaynaklarının geliştirilmesi konularında Yahudilerin yardımcı olabileceğini ima ile konuya dolaylı bir şekilde yaklaşarak bu görüşmeyi 1901 Mayıs’ında gerçekleştirdi. Fakat bu aldatıcı teklif, Sultan’m fikrini çelmeyi başaramadı ve cevabı Yahudilerin Filistin’e herhangi bir toplu göçüne izin veremeyeceği şeklinde oldu.
144 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
Bu kitap, 1897 yılında siyonist hareketin başlangıcından, 1948 yılında İsrail Devletinin kuruluşuna kadar geçen zaman dilimi içindekileri anlatıyor.

Yahudiler, Rusya'dan kaçtıktan ve/veya kovulduktan sonra hem Avrupa içlerine hem de az da olsa Filistin topraklarına göç ederler. Bu göç döneminde başlayan siyon (Zion) sevgisi politik siyonizme doğru evrilir.

Theodor Herzl ise olmazsa olmaz bir unsur olarak ortaya çıkar. Gazeteci olarak, "Yahudi Devleti" Yahudi Devleti adıyla bir kitapçık bile çıkartır. Herzl'in gelecekte, devletin yeri olarak Arjantin'i istemesinin sebebi ne idi? Niye Filistin bölgesi değil de çok uzakları yurt olarak istemiş? Gelişen olaylar sonucunda neler olmuş? Kitabın içinde bunlar da anlatılıyor.

Düşten gerçeğe uzanan çetrefilli yoldaki taşların hikayesi yani İsrail Devletinin kuruluşu anlatılıyor. Nereden, nereye, nasıl gelindi. Neler yapıldı. Kimlerle görüşüldü. Nasıl ikna edildi. Bunlar yapılırken kendileri ne yaptı.

İngiltere, Fransa, Rusya ayağı; 1.Dünya Savaşı, Sykes-Picot anlaşması, Balfour Deklarasyonu ve yapılanlar anlatılıyor. Kitap, hamasi nutuklar atılmadan, kronolojik bir dizin eşliğinde ilerliyor. İsrail Devleti'nin kuruluş aşamasının arka planında gözükmeyenlerin görünür kılınmasını okuyoruz.

İsrail Devleti'nin kurulması için yoğun çalışmalar yapılır. Bölgenin İngiltere tarafından yönetilmesi, siyonist siyasetçilerinde İngiltere ile yakın ilişkide bulunmasına yol açar. Özellikle İngiltere içinde bağımsız İsrail Devleti'ni destekleyecek nitelikteki siyasetçileri bulup ve onlarla yola devam etmek istemeleri önemli bir unsur olur. Hem toprakların genişletilmesi hem de nüfus artışını sağlayacak göçlerin engellenmemesi için yoğun faaliyetler de bulunurlar.

Amerika ayağı ise hem Amerika içindeki Yahudi kuruluşların hem de ABD başkanının görüşleri neticesinde olumsuz gelişir. Fakat sonraları 'zulme uğrayan Avrupalı Yahudiler' üzerinden yapılan yoğun çalışmalar neticesinde durum değişir.

Kitap, Filistin bölgesinde Yahudi ve Araplar arasında yaşanan çatışmaları anlatmıyor. Siyasi olarak bir devlet kurma yolunda yapılan çalışmalara değiniliyor.

1897'den 1948'e kadar geçen 51 yıllık süre içinde, siyonist hareketin, eyleme geçip aşama aşama İsrail Devleti'nin kurulmasına giden olayların diplomasi ayağına kısaca değiniliyor. Yazıldığı dönem (ilk baskı 1959, ikinci baskı 1969) ve Türkiye de ilk yayımlandığı yıl itibarıyla genel bilgilendirici içeriğe sahip. Ayrıca yararlandığı kaynakları da belirtilmesi bu alanda araştırma yapacaklara da kılavuzluk yapabilir. En önemli konulardan biri de siyonizmin dini mi yoksa siyasi bir hareket mi olduğu konusuna da açıklık getiriyor. Hatta siyonizmle -ortodoks (geleneksel) Yahudiler arasındaki çekişmelerden ve bakış açılarının farklılığına da kısaca değiniliyor.

Küçük boyutlu kitabın kaynakça kısmına baktığımızda ise birincil ve ikincil kaynaklardan - yayımlandığı yıl unutulmasın- yararlandığı görülmektedir. Kitap, hamasi nutuk olmaksızın, "Siyonist Diplomasinin Analizi"ni incelenmiş.

Alan R. Taylor'un Türkçeye "İsrailin Doğuşu (1897-1947 Siyonist Diplomasinin Analizi)" adlı kitabı, 1970 yılında İngilizce olarak Lübnan Beyrut'ta basılmış. Türkçe ilk baskısı ise 1992 yılında Pınar Yayınları tarafından yapılmış. Okuduğum kitap Haziran 2000 tarihli, 2. baskıdır. Niye bunları yazdığıma gelince, şu an internet olduğundan dolayı olaylara daha geniş açıdan bakabiliyoruz. Ama bu kitabın Türkiye'de ilk baskısının 1992 yılında yapıldığı unutulmasın ve ona göre değerlendirilsin diye bu notu ilave ettim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Alan R. Taylor
Doğum:
1926
Ölüm:
10 Ağustos 1992
Alan R. TAYLOR, Washington DC'deki Amerikan Üniversiteler Uluslararası Hizmet Okulu'nda Orta Doğu çalışmaları profesörü.


Amerikan Üniversitesinde uluslararası hizmet profesörü olan 66 yaşındaki Alan R. Taylor, Georgetown Üniversitesi Hastanesinde kanserden öldü.

Dr. Taylor, 1964 yılında Amerikan Üniversitesi Uluslararası Hizmet Fakültesine girdi ve Mayıs ayında profesör olarak seçilene kadar üniversitede ders verdi. Yıllar boyunca, uluslararası ilişkiler ve genel olarak dünya siyasetiyle ilgili derslerin yanı sıra, Orta Doğu'nun tarihi, politikası ve kültürleri üzerine uzmanlaşmış ve ileri dersler verdi.

Bilimsel dergilerde yayınlanan sayısız makalenin yazarıydı ve aynı zamanda Ortadoğu'da gazete ve dergilere de eser verdi. "İsrail’e Prelude", "Arap İktidar Dengesi", "Orta Doğu Siyasetinde İslami Sorun" ve "Ortadoğu’da Süper Güçler" gibi kitapların yazarıydı. "Filistin: Bir Gerçek Arayışı" kitabının editörlüğünü yaptı.

New York'lu olan Dr. Taylor, II. Dünya Savaşı sırasında Merchant Marine'de görev yaptı. 1950 yılında Columbia Üniversitesi'nden mezun oldu. 1958'de Georgetown Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler dalında doktora derecesini aldı.

1957-1960 yılları arasında Howard Üniversitesinde ders verdikten sonra üç yılını Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde geçirdi. 1963 ve 1964'te Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans bursu aldı.

"Prelude to Israel," "The Arab Balance of Power," "The Islamic Question in Middle East Politics" and "The Super-Powers in the Middle East." He was an editor of the book "Palestine: A Search for Truth."

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.