İsrailin Doğuşu (1897-1947 Siyonist Diplomasinin Analizi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
97
Gösterim
Adı:
İsrailin Doğuşu
Alt başlık:
1897-1947 Siyonist Diplomasinin Analizi
Baskı tarihi:
Haziran 2000
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753520218
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Prelude to Israel: An Analysis of Zionist Diplomacy, 1897-1947
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayınları
İsrail’in kuruluşu hakkında ne biliyoruz? Ortadoğu’yu şekillendiren İngilizlerle, Siyonistler arasında nasıl bir bağ var? Siyonizm’in Filistin topraklarına yerleşmesinde Balfour Deklarasyonu’nun rolü nedir? Theodor Herzl, Siyonist hedeflere ulaşmak için neler yaptı?

Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını sunan Alan R. Taylor, İsrail’in Doğuşu kitabında Siyonizm’le, sömürgecilikle, savaşlarla ilişkisi içinde İsrail’in kuruluşunu anlatıyor. En önemlisi, Siyonistlerin adım adım uyguladıkları diplomatik strateji üzerinde duruyor.

Milliyetçi bir proje olarak Siyonizm’in temel hedefi belliydi: Yeni bir toprak üzerinde dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Yahudileri seküler bir ulusa çevirmek. İşte bu süreçte İsrail’in bağımsız bir devlet olması için çalışan güçlerin siyasi projeleri, Yahudiler arasındaki fikir ayrılıkları, İngiltere ve Amerika’daki Siyonist lobiler de ana hatlarıyla çalışmada ele alınıyor. Farklı kaynakların bakış açılarından hareketle pek bilinmeyen veya göz ardı edilen gerçekleri de sergileyerek Siyonizm’in anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

Alan R. Taylor, bu muhtasar kitabında 1897’de Siyonist hareketin kuruluşundan, İsrail’in oluşturulmasına kadar Filistin’de bir Yahudi devleti meydana getirmeye yönelik Siyonist çabaların bir tarihçesini sunuyor. İsrail’in Doğuşu, politik bir hareket olarak, Siyonizm’in kökenlerini, belirli hedeflerin formüle edilişini ve bu hedeflere ulaşmak için tasarlanmış politikaların nasıl uygulandığını anlatan kurucu çalışmaların incelikli örneklerinden biri.
144 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10 puan
Bu kitap, 1897 yılında siyonist hareketin başlangıcından, 1948 yılında İsrail Devletinin kuruluşuna kadar geçen zaman dilimi içindekileri anlatıyor.

Yahudiler, Rusya'dan kaçtıktan ve/veya kovulduktan sonra hem Avrupa içlerine hem de az da olsa Filistin topraklarına göç ederler. Bu göç döneminde başlayan siyon (Zion) sevgisi politik siyonizme doğru evrilir.

Theodor Herzl ise olmazsa olmaz bir unsur olarak ortaya çıkar. Gazeteci olarak, "Yahudi Devleti" Yahudi Devleti adıyla bir kitapçık bile çıkartır. Herzl'in gelecekte, devletin yeri olarak Arjantin'i istemesinin sebebi ne idi? Niye Filistin bölgesi değil de çok uzakları yurt olarak istemiş? Gelişen olaylar sonucunda neler olmuş? Kitabın içinde bunlar da anlatılıyor.

Düşten gerçeğe uzanan çetrefilli yoldaki taşların hikayesi yani İsrail Devletinin kuruluşu anlatılıyor. Nereden, nereye, nasıl gelindi. Neler yapıldı. Kimlerle görüşüldü. Nasıl ikna edildi. Bunlar yapılırken kendileri ne yaptı.

İngiltere, Fransa, Rusya ayağı; 1.Dünya Savaşı, Sykes-Picot anlaşması, Balfour Deklarasyonu ve yapılanlar anlatılıyor. Kitap, hamasi nutuklar atılmadan, kronolojik bir dizin eşliğinde ilerliyor. İsrail Devleti'nin kuruluş aşamasının arka planında gözükmeyenlerin görünür kılınmasını okuyoruz.

İsrail Devleti'nin kurulması için yoğun çalışmalar yapılır. Bölgenin İngiltere tarafından yönetilmesi, siyonist siyasetçilerinde İngiltere ile yakın ilişkide bulunmasına yol açar. Özellikle İngiltere içinde bağımsız İsrail Devleti'ni destekleyecek nitelikteki siyasetçileri bulup ve onlarla yola devam etmek istemeleri önemli bir unsur olur. Hem toprakların genişletilmesi hem de nüfus artışını sağlayacak göçlerin engellenmemesi için yoğun faaliyetler de bulunurlar.

Amerika ayağı ise hem Amerika içindeki Yahudi kuruluşların hem de ABD başkanının görüşleri neticesinde olumsuz gelişir. Fakat sonraları 'zulme uğrayan Avrupalı Yahudiler' üzerinden yapılan yoğun çalışmalar neticesinde durum değişir.

Kitap, Filistin bölgesinde Yahudi ve Araplar arasında yaşanan çatışmaları anlatmıyor. Siyasi olarak bir devlet kurma yolunda yapılan çalışmalara değiniliyor.

1897'den 1948'e kadar geçen 51 yıllık süre içinde, siyonist hareketin, eyleme geçip aşama aşama İsrail Devleti'nin kurulmasına giden olayların diplomasi ayağına kısaca değiniliyor. Yazıldığı dönem (ilk baskı 1959, ikinci baskı 1969) ve Türkiye de ilk yayımlandığı yıl itibarıyla genel bilgilendirici içeriğe sahip. Ayrıca yararlandığı kaynakları da belirtilmesi bu alanda araştırma yapacaklara da kılavuzluk yapabilir. En önemli konulardan biri de siyonizmin dini mi yoksa siyasi bir hareket mi olduğu konusuna da açıklık getiriyor. Hatta siyonizmle -ortodoks (geleneksel) Yahudiler arasındaki çekişmelerden ve bakış açılarının farklılığına da kısaca değiniliyor.

Küçük boyutlu kitabın kaynakça kısmına baktığımızda ise birincil ve ikincil kaynaklardan - yayımlandığı yıl unutulmasın- yararlandığı görülmektedir. Kitap, hamasi nutuk olmaksızın, "Siyonist Diplomasinin Analizi"ni incelenmiş.

Alan R. Taylor'un Türkçeye "İsrailin Doğuşu (1897-1947 Siyonist Diplomasinin Analizi)" adlı kitabı, 1970 yılında İngilizce olarak Lübnan Beyrut'ta basılmış. Türkçe ilk baskısı ise 1992 yılında Pınar Yayınları tarafından yapılmış. Okuduğum kitap Haziran 2000 tarihli, 2. baskıdır. Niye bunları yazdığıma gelince, şu an internet olduğundan dolayı olaylara daha geniş açıdan bakabiliyoruz. Ama bu kitabın Türkiye'de ilk baskısının 1992 yılında yapıldığı unutulmasın ve ona göre değerlendirilsin diye bu notu ilave ettim.
152 syf.
·Beğendi·8/10 puan
Uzun yıllar boyunca Ortadoğu ve İsrail-Arap ülkeleri arasında yaşanan gerginliğin boyutlarını inceledim, araştırdım. Bu konuda yeterince kitap okuduğumu düşünüyorum, ancak İsrail'in nasıl ve hangi şartlarda kurulduğunu öğrenmeden bu konulara giriş yapılamaycağını düşünüyorum. Bu bağlamda bu kitabın çok güzel bir kaynak olacağı kanaatindeyim.
Herzl 1902’de Altneulatıd adında bir roman yayınladı. Bu, geleceğin İsrail devletinin hayalî bir portresiydi. Herzl’in Yeni Toplum adını verdiği bu devletin sakinlerine, gıpta edilecek ve ulvileştirici nitelikler bahşediliyor; ülkenin toprakları Akdeniz’den Fırat nehrine, güney Filistin’den Lübnan’a kadar uzanıyordu.
Mayıs 1948’de, yani Siyonist hareketin başlangıcından elli yılı aşkın bir süre sonra Filistin’de bir Yahudi devleti doğdu. Onun kuruluşu, çatışan çıkar ve taleplerin iniş çıkışları ortasındaki kararlı Siyonist çabanın bir sonucu oldu.
Filistin’in Yahudilerce kolonileştirilmesi konusundaki meşrulaştırmayı Alman İmparatoru ve Sultandan kotaramamış olmakla Herzl, çabalarını İngiltere üzerinde yoğunlaştırdı
Sonuç itibariyle Siyonistlerin İngiltere’de karşılaştıkları aksilikler, Amerika’daki başarıları sayesinde bertaraf edildi. Ve böylece nihai zafer, pek tabii bir gelişme haline geldi
Amerika Yahudilerini harekete çekebilmek için Siyonistlerin kullandıkları ana argüman, zulme uğrayan Avrupalı Yahudilerin bir sığınağa duydukları ihtiyaca işaret etmek oldu. Hitler anti-Se-mitizmi’nin bu kurbanlarının trajik göçü, dünya Yahudilerinin kendi milliyetini tesis etme konusundaki temel ihtiyaç ve arzusunun bir delili olarak takdim edildi.
1939 Ekim’inde önde gelen bir Filistinli Siyonist olan David Ben Gurion, Siyonizm’in yeni politikasının, Yahudi göçünün giderek artması ve Yahudilerin ellerinde bulunan toprakların genişletilmesi konusundaki bir ısrar üzerine temellendirilmesi gerektiğini ilân etti
... Biz makul bir şekilde diyebiliriz ki, Filistin İngilizlerin nüfuz alanına girmelidir ve bir İngiliz sömürgesi olarak orada İngiltere, Yahudi yerleşimini teşvik etmelidir; ta ki, yirmi yada otuz yıl içinde bu bölgede bir milyon, belki daha da fazla bir Yahudi nüfusuna sahip olalım. Bu Yahudiler orayı kalkındıracak, medeniyeti geri getirecek ve Süveyş Kanalı için etkili bir koruma sağlayacaklardır.
Herzl’in ikinci hamlesi Yahudilerin Filistin’e yerleşmesi önerisiyle Osmanlı Sultam’nın karşısına çıkmaktı. O, Bâbıâli’nin mali durumunun yeniden düzenlenmesi ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun doğal kaynaklarının geliştirilmesi konularında Yahudilerin yardımcı olabileceğini ima ile konuya dolaylı bir şekilde yaklaşarak bu görüşmeyi 1901 Mayıs’ında gerçekleştirdi. Fakat bu aldatıcı teklif, Sultan’m fikrini çelmeyi başaramadı ve cevabı Yahudilerin Filistin’e herhangi bir toplu göçüne izin veremeyeceği şeklinde oldu.
Herzl, açış konuşmasında toplantıların amacını şöyle özetliyordu: “Biz, Yahudi ulusunu barındıracak olan evin temelini atamak için buradayız."
Yahudi ayrımcılığının ve Yahudi olmayanlardan kaynaklanan anti-semitizm’in kıvılcımını ateşleyen hadise, 1881’da Rus Çarı Aleksandr II.nin öldürülmesi oldu. Bu hadise üzerine Rus otoriteleri, Yahudileri şamar oğlanı yaptı ve utanç verici katliamların süratle gerçeklemesini teşvik etti

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İsrailin Doğuşu
Alt başlık:
1897-1947 Siyonist Diplomasinin Analizi
Baskı tarihi:
Haziran 2000
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753520218
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Prelude to Israel: An Analysis of Zionist Diplomacy, 1897-1947
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pınar Yayınları
İsrail’in kuruluşu hakkında ne biliyoruz? Ortadoğu’yu şekillendiren İngilizlerle, Siyonistler arasında nasıl bir bağ var? Siyonizm’in Filistin topraklarına yerleşmesinde Balfour Deklarasyonu’nun rolü nedir? Theodor Herzl, Siyonist hedeflere ulaşmak için neler yaptı?

Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını sunan Alan R. Taylor, İsrail’in Doğuşu kitabında Siyonizm’le, sömürgecilikle, savaşlarla ilişkisi içinde İsrail’in kuruluşunu anlatıyor. En önemlisi, Siyonistlerin adım adım uyguladıkları diplomatik strateji üzerinde duruyor.

Milliyetçi bir proje olarak Siyonizm’in temel hedefi belliydi: Yeni bir toprak üzerinde dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Yahudileri seküler bir ulusa çevirmek. İşte bu süreçte İsrail’in bağımsız bir devlet olması için çalışan güçlerin siyasi projeleri, Yahudiler arasındaki fikir ayrılıkları, İngiltere ve Amerika’daki Siyonist lobiler de ana hatlarıyla çalışmada ele alınıyor. Farklı kaynakların bakış açılarından hareketle pek bilinmeyen veya göz ardı edilen gerçekleri de sergileyerek Siyonizm’in anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

Alan R. Taylor, bu muhtasar kitabında 1897’de Siyonist hareketin kuruluşundan, İsrail’in oluşturulmasına kadar Filistin’de bir Yahudi devleti meydana getirmeye yönelik Siyonist çabaların bir tarihçesini sunuyor. İsrail’in Doğuşu, politik bir hareket olarak, Siyonizm’in kökenlerini, belirli hedeflerin formüle edilişini ve bu hedeflere ulaşmak için tasarlanmış politikaların nasıl uygulandığını anlatan kurucu çalışmaların incelikli örneklerinden biri.

Kitabı okuyanlar 8 okur

  • Fergana
  • Ecem Nagihan Tüzemen
  • yasin kıratlı
  • Sümeyye
  • Tolstoy
  • Günnaz Çapan
  • Erdem Gül
  • S. Ali

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (3)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0