Cevat Akkanat

Cevat Akkanat

Yazar
5.8/10
4 Kişi
·
10
Okunma
·
1
Beğeni
·
554
Gösterim
Adı:
Cevat Akkanat
Unvan:
Yazar
Doğum:
Balıkesir, 6 Ocak 1964
06 Ocak 1964, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, Kireç Işıklar köyü doğumludur. 1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Akkanat, 2000 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi'nde "Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri" başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı.

Cevat Akkanat, 1997-2005 yılları arasında Likâ aylık edebiyat dergisini hem matbu olarak hem de internet ortamında yayımlamıştır. Bu arada, bir süre internet ortamında yayımlanan dergibi.com dergisinin şiir editörlüğünü yapmış olan Akkanat'ın Kara Oyun (Kırağı Yay., 1997), Güz Klâsiği (Beyan Yay., 1998), Sen Bir Sevda Ağacısın Türküler Büyütür Yüzün (TaşraEdebiyat Yay., 2000), Tan Tan Traska (LikaKitaplığı, 2002), Hüzn ü Aşk (LikâKitaplığı, 2004) isimli şiir kitapları, Baba Bu Kitap Sana (Odunpazarı Belediyesi Yay., 2005; Ordu Belediyesi 2008) ve Ankara Şiirleri Antolojisi (Altındağ Belediyesi Yay., 2006) adlı antoloji kitaplarıyla, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri (Kültür Bak.Yay., 2002) başlıklı bir inceleme eseri bulunmaktadır. Bu eser, Türkiye Yazarlar Birliği'nin "2002 Yılı Fikir Adamı ve Sanatçıları - 'Edebî Tenkit' Ödülü"ne lâyık görülmüştür.

Yukarıdaki kitaplarının yanı sıra Cevat Akkanat'ın, Bursa'nın Çanakkale Şehitleri (Yarımada Yay., 2007) ve Çanakkale Savaşları ve İstanbul (Yarımada Yay., 2008) adlı iki derlemesi vardır.

Evli ve üç çocuk babası olan Cevat Akkanat, yazı hayatına Milli Gazete'de (milligazete.com.tr) devam etmektedir.
“İlk izlenim çok önemlidir. İlk iki dakika kocaman bir yüreği var sanırsın. Sonra bir ömür o yürekte, ilk iki dakikayı ararsın."
472 syf.
·3 günde·Beğendi·7/10
1950'lerin ortalarında ortaya çıkan ve kendi çizgisini oluşturan, kendi yolunu çizen ikinci yeni hareketinin çok çeşitli çevrelerce çok çeşitli yönlerden eleştirilere maruz kaldığı görülmektedir. Nitekim Cevat Akkanat'ın bu çalışması da ciddi ve ödüllü bir tenkit çalışmasıdır.

Bakıldığı zaman, her şiir hareketinin hatta her edebiyat hareketinin temelinde, filizlendiği dönemlerdeki siyasi ve toplumsal durumun etkisi olduğunu düşünülebilir. Bu konuda görüş bildiren Attilâ İlhan: "Nasıl ki Garip şiiri 'İnönü diktası'nın şiiridir, İkinci Yeni de 'Menderes dikta'sının şiiridir." der...İkinci Yeni Hareketi'nin belirli bir sosyal ortamda doğduğunu iddia eder ve ilerleyen zamanlarda da ağır ve alaycı bir dille eleştirmeye devam eder. Fakat İkinci Yeniciler'e göre durum böyle değildir. Onlara göre şiirde tıkanma noktasına gelinmiştir. Üstelik Garip şiiri gibi bir zorlama veya baskı sonucu ortaya çıkmamıştır. Dahası İkinci Yeni hareketi, toplumcu şiire karşı bir komplo da değildir.

İkinci Yeni'nin onca eleştiriye maruz kalmasının önemli nedenlerini; biçimsel özellikler, anlamda kapalılık, çoğula değil tekile hitap etmesi, toplumdan uzaklaşması (kimilerine göre kaçması) ve daha önemlisi gelenekten ayrıldığı düşüncesi olarak özetleyebiliriz.

İkinci Yeni şairinin amacı bir konu, bir olay, bir duygu anlatmaktan ziyade bir şiir kurmaktır. Şiir kurarken, anlamı tamamlayacak kelimeleri seçmektense, şiirin istediği kelimeyi seçmek esastır. Tam da bu noktada imgesel güç devreye giriyor. İkinci Yeni'nin temel dayanağı anlam değil, şiirdir. Dolayısıyla şiirde bütün anlam yükünü imgeler taşır. Dizeler arası konu bütünlüğü ve hatta devamlılık da yoktur. Bir dizeden diğerine geçerken bambaşka konulara atlanır.

İkinci Yeni'ye yöneltilen ciddi eleştirilerden biri de batıda gelişen gerçeküstücü akımdan etkilendiği yönündedir. Bu konuda Cemal Süreya; İkinci Yeni'de gerçeküstü ögelerin bulunabileceğini fakat daha önceki gerçeküstü akım bildirgelerinin Türkçe'ye çevrilmediğini ve akımdan önce de gerçeküstü düşüncenin var olduğunu söyleyerek, böyle bir etkinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Fakat öyleyse bile, Tanzimat'la birlikte edebiyatın da batıya yöneldiği düşünülürse, Cumhuriyet dönemi şiir akımlarının batıya öykünmesinin yada batıdan beslenmesinin neden bu kadar rahatsız ettiği tartışılabilir.
72 syf.
·1 günde
Dönemi için oldukça yenilikçi bir kişilik çıkıyor karşımıza insan diyor ki bu kişiliklerin devam ettiği bir süreç yaşansa idi ne olurdu. Ama devrin ilerici yenilikçi paşalarının olduğu yerlerde bunlar oluyor ve yerlerine yeni atanan ise bunu devam ettirme düşüncesini göstermediği için kısa zamanda yükselecek alanlar seneler alıyor. Günümüzde de böyle değil mi zaten ? Feraizcizâde Mehmet Şakir Efendi yaşadığı dönem de etkilenmiş ama kendine özgü tarzı bularak birçok tiyatro eseri vücuda getirmesini bilmiş. Bunun harici Mustafa Kemal 'in de üzerinde durduğu tüm dillerin Türkçe'den türediği araştırmaları başlangıç noktası Mehmet Şakir Efendi'nin olduğu anlaşılıyor. Bunu geç haber alan Gazi Paşa oldukça da üzülüyor. Bu gibi şahsiyetlerin daha iyi tanınması için daha çok çalışmamak lazım ve yetenekli araştırmacılar yetiştirmek lazım. Milletçe merak duygusundan uzak yaşıyoruz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Cevat Akkanat
Unvan:
Yazar
Doğum:
Balıkesir, 6 Ocak 1964
06 Ocak 1964, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, Kireç Işıklar köyü doğumludur. 1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Akkanat, 2000 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi'nde "Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri" başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı.

Cevat Akkanat, 1997-2005 yılları arasında Likâ aylık edebiyat dergisini hem matbu olarak hem de internet ortamında yayımlamıştır. Bu arada, bir süre internet ortamında yayımlanan dergibi.com dergisinin şiir editörlüğünü yapmış olan Akkanat'ın Kara Oyun (Kırağı Yay., 1997), Güz Klâsiği (Beyan Yay., 1998), Sen Bir Sevda Ağacısın Türküler Büyütür Yüzün (TaşraEdebiyat Yay., 2000), Tan Tan Traska (LikaKitaplığı, 2002), Hüzn ü Aşk (LikâKitaplığı, 2004) isimli şiir kitapları, Baba Bu Kitap Sana (Odunpazarı Belediyesi Yay., 2005; Ordu Belediyesi 2008) ve Ankara Şiirleri Antolojisi (Altındağ Belediyesi Yay., 2006) adlı antoloji kitaplarıyla, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri (Kültür Bak.Yay., 2002) başlıklı bir inceleme eseri bulunmaktadır. Bu eser, Türkiye Yazarlar Birliği'nin "2002 Yılı Fikir Adamı ve Sanatçıları - 'Edebî Tenkit' Ödülü"ne lâyık görülmüştür.

Yukarıdaki kitaplarının yanı sıra Cevat Akkanat'ın, Bursa'nın Çanakkale Şehitleri (Yarımada Yay., 2007) ve Çanakkale Savaşları ve İstanbul (Yarımada Yay., 2008) adlı iki derlemesi vardır.

Evli ve üç çocuk babası olan Cevat Akkanat, yazı hayatına Milli Gazete'de (milligazete.com.tr) devam etmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 20 okur okuyacak.