Frederic Vester

Frederic Vester

Yazar
9.0/10
3 Kişi
·
4
Okunma
·
0
Beğeni
·
65
Gösterim
Adı:
Frederic Vester
Unvan:
Alman Biyokimya Uzmanı
Doğum:
Saarbrücken, Almanya, 23 Kasım 1925
Ölüm:
Münih, Almanya, 2 Kasım 2003
Düşünme işlemini gerektiren koşullara uya­bilmek için büyük beyine (be­yaz bölüm} ihtiyaç vardır.

Ko­ku lobundan gelişerek büyü­yen büyük beyin kabuğu, öy­lesine büyür ki kafatasının içine sığabilmek için, kıvrımlar halinde katlanır. Bu arada içsel güdüleri ve otomatik ha­reketleri yöneten bölümler, gi­derek küçülmüşlerdir.
Doğumundan sonra belirli bir süre göremeyen, görsel algılaına yapamayan bir insan, ömrü boyunca görmemeye mahkum olur.
... yapılan araştırmalar göstermiştir ki, doğumdan sonraki ilk haftalarda yaşananlar ve elde edilen izlenimler, o insanın gelecekteki yaşamı ve beyin işleyişi üzerinde çok etkili olmaktadır.
Eğer okuduğunuz bir kitabı anlayamıyorsanız, suçun ille de sizde olması gerekmez. Belki de kitabın yazarı, kendisini anlaşılır biçimde ifade etmeyi bilmiyordur. Kendinizi yetersiz ve aptal olarak suçlamayın.
Frederic Vester
Sayfa 188 - ARITAN YAYINEVİ
''limbik korteksten", bugünkü beynimizde de yer alan "büyük beyin kabuğu" oluşmuştur. Bu oluşum sonucunda insanoğlu, dış dünyayı bir bütün olarak algı­lamak ve onun büyük bir bölümünün resmini beyninde tasarlamak fırsatına kavuşmuştur.

Bundan başka, be­yinde yeni oluşan nöronlar ve bunların birbirleriyle birle­şerek meydana getirdikleri beyin ağı, daha önce depolan­mış izlenimler arasında yeni bileşimlerin ve yeni bilgile­rin ortaya çıkmasına yol açarlar. Bu izlenimlerin, anıla­rın, deney ve tecrübelerin birbirleriyle ilintileri ve birleş­meleri, bir takım yeni düşünce ve duyguların doğmasına neden olur.

Bunların farkına varmak da, insanda "benlik bilincinin hissedilmesi" sonucunu oluşturur.
Hiç bir bebek, "ortalama bir bebek" için bulunan değerler tam
olarak uymamaktadır. Hepsi belirli bazı noktalarda ortalamadan büyük farklılıklar göstermektedir.
İnsana, hayatta birçok şey anlaşılamaz, garip ve bilinemez gibi gelir. Oysa bu, insanın duygularının ve algılarının zayıflığından doğmaktadır.
Frederic Vester
Sayfa 255 - ARITAN YAYINEVİ
Evrim silsilesi içinde yükselerek gelişen hayvanların
beyinleri incelendiğinde, beynin evrimleşmesi ile birlikte
"eylemlere duygulan katma" ilkesinin de daha iyi bir biçimde başarıldığı görülmektedir.
Herhangi bir biçimde ortaya çıkan duygular ve algı­lar, beyine yeni birer veri gibi kaydedilip, saklanmaya başlar ve daha önceki enformasyonlarla ilişkiye girerler. Böylece eski ve yeni enformasyonlar arasında ortaya çı­kan bu karşılıklı etkileşme, kişilerin davranışları belir­ler.

Dıştan gelen ya da uyarılma yoluyla içten doğan çe­şitli etkiler, sinirlerden meydana gelen ulaşım ağı ile bey­ne ulaşırlar.

Bu arada beynin bazı bölümleri uyarılır, ba­zı hormonlar salgılanır, belirli sinir hücrelerinin uyarıl­ması ya da engelenmesi sağlanır. Daha sonra da ilk etki­ tepkiye herhangi bir tepki, bir cevap verilir.

İşte bu aşamalardan geçen etki-tepki sürecinin karşılıklı olarak sayısız kez yenilenmesi; düşünme, öğrenme ve unutma olayının temelidir.


Sinapslar arasında oluşan basit bilgi (enfor­ masyon) aktarmalarından yola çıkarak, son derece kar­maşık bir enformasyon sistemine varan insan beyninin nasıl işlediğini, ancak yeni yeni anlamaya başlamış bulu­nuyoruz.

Beynin işleyiş yasaları tek boyutlu ve neden­selliğe dayalı bir mantıkla kavranılamayacak derece komplekstir.

Onu anlayabilmek için yeni. sibernetik ya­salara gerek duymaktayız.
255 syf.
·8 günde·Beğendi·9/10
Hologram teorisinin dünyayı anlamak için ne denli işe yaradığını anlatmış. Yazar, beynin işleyişini gösterdikten sonra eğitim ve öğrenme süreciyle ilgili çok değerli bilgiler vermişju. Duyguların beyinde oluştuğunu, biyolojik bir durum olduğunu, hafızanın üç katmanlı çalıştığını güzelce izah etmiş. Son bölümde bir test yaparak en iyi öğrenme ve hafızada tutma yolumuzu belirleyebileceğimiz bir test yapmış. Holografik evren modeli, insanı ve doğayı anlamak için kullanılabilir. Doğu mistisizmiyle bilimi ve izafiyet teorisini bir araya getirmeyi başarmış. Tasavvufçularla, filozoflarla biliminsanlarının aynı gerçekte buluştuklarını görmek beni çok mutlu etti.
255 syf.
Öğrenme ile alakalı kitaplar ararken karşıma çıkmıştı okunacaklar listeme ekledim ve bazı okurlar için çok sıkıcı olabileceğini düşündüm ama ben sonunu getirmek için bayağı uğraş verdiğimi söyleyebilirim.

Anlayarak okumaya çalışmaktan kitabı bitirmem ve motivasyonumu korumam biraz yordu. Çok yeni bir kitap olmaması kafanızı karıştırmasın.

Eminim çok daha iyilerini de okuyacağım ama bir yerden başlamak için aynı zamanda güçlü bir sebep oldu bu kitap benim ve öğrenme açlığım için.

Neden okumalısın;

Kitabın açıklama kısmında da belirtildiği üzere doğum sonrasındaki ilk üç ayda beyninizin üçte ikisi tamamlanır süreçlere şahit olacaksın !

Dış çevreden gelen her türlü uyarı, beyin ağının oluşumunu nasıl etkiliyor bunu anlayacaksın ! 

İlk üç ayda tamamlanan beyninin neden artık değişmeyeceğini öğreneceksin !

Hafızanın gücü ve sınırını bilmek isteyeceksin !
Hangi durumlarda öğrenmenin bloke olduğunu öğreneceksin !

"Çok Kısa Süreli Hafıza"
'' Kısa Süreli Hafıza "
" Uzun Süreli Hafıza"

Beyin hücrelerinin çalışma sistemi sayesinde bir üstteki üç alt konuya hakim olacaksınız ve en sonunda kendi öğrenme şeklinizin testini ve uygulamasını yaparak uzun vadede kalıcı öğrenmeyi öğrenmiş olacaksınız !!

Umuyorum hepimiz burada yazılanları uygular ve hayatımıza kazandırabiliriz. Çünkü karmaşık da olsa kitabın vermek istediğini iyi algılayıp belirtildiği üzere haz alarak öğrenmeye çalışın. Malum, amaç kalıcı olması !

Yazarın biyografisi

Adı:
Frederic Vester
Unvan:
Alman Biyokimya Uzmanı
Doğum:
Saarbrücken, Almanya, 23 Kasım 1925
Ölüm:
Münih, Almanya, 2 Kasım 2003

Yazar istatistikleri

  • 4 okur okudu.
  • 10 okur okuyacak.