Halil Seyidoğlu

Halil Seyidoğlu

Yazar
8.4/10
5 Kişi
·
18
Okunma
·
3
Beğeni
·
736
Gösterim
Adı:
Halil Seyidoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Unvan:
Türk Öğretim Üyesi, Ekonomist, Yazar
Doğum:
Trabzon, Türkiye, 1943
Bilimsel Faaliyetler
:: Doktora tezi Jürisine katılmak


Yüksek Lisans Tezi

:: Dönmez,Y., "Türkiye Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1989.

:: Kemer, Barbaros, "Türkiye Dış Ticaretinin Analizi" Bursa, 1992.

:: Güler,E., "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Türk Müteahhitlik ve Danışmanlık Hizmetleri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2000.


Doktora Tezi

:: Germi, Cevat., "Dış Ticaretin Finansman Teknikleri", Erzurum, 1983.

:: Çakmak, Erol., "Türkiye?nin Sanayileşme Politikaları," Erzurum, 1993.

:: Kemer, Barbaros, "Yaz Meyve ve Sebze İhracatı", Bursa, 1996.

:: Bulunç, A.Z. "KKTC'nin Türkiye ile Olası Bir Entegrasyonunun Ekonomik Etkileri, 2000.

:: Katırcıoğlu, S., "KKTC'de Dış Ticaret Sektörünün Kantitatif Bir Analizi," 2000.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu,H., "Import Substitution and Export Promotion Strategies of Development," Development Issues, United Nations Industrial Organization (UNIDO), 5/17, 1-25, (1980), Vienna.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, H., "Economic Development Experience of Turkey: 1923-1977," Proceedings of International Conference on Economic Development and Foreign Trade Regimes, Organized by Univ. Of Minnesota, Depart. Of Applied and Agricultural Economics, 12-15 March, 1980, St. Paul, Minnesota.

:: Seyidoğlu, Halil, "Economics, Environmental Protecion and Sustainability," International Conference on Environment: Survival and Sustainability, organized by Near East University, 19-24 February 2007, Nicosia-Northem Cyprus.


Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

:: Seyidoğlu, H., Neo-Institutional Economics and the Developing Countries, University of Minnesota, Department of Agrucultural and Applied Economics, Discussion Paper, September 1981.


Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu, H., "Yeni Kurumsalcı İktisat Ekolü ve Türkiye," Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Eylül 1981, ss. 15-45.

:: Seyidoğlu, H. ve Eren Ercan, "Kalkınmakta Olan Ülkelerde İktisat Pradigmaları," Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Mayıs 1989, ss. 145-167

:: Seyidoğlu, Halil, ve Rifat Yıldız, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri: Makale Derlemesi, Erciyes Universitesi, 2006.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, Halil, "Türk Cumhuriyetlerinde Piyasa Mekanizmasına Geçiş ve Sorunlar; " Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 1998, ss. 19-38.

:: Seyidoğlu, H., "Sovyetler Birliği'nde Özelleşme ve Dışa Açılma Girişimleri," Sosyalist Ülkelerde Dışa Açılma Semineri, Uluslararası Seminer, Atatürk Üniversitesi, 7-8 Eylül 1989, Erzurum.

:: Seyidoğlu, H., "Türkiye?de Yabancı Sermaye ve Dış Ödemeler Bilançosu Surunu," Ulusal Bağımsızlık'ın Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Konferansı, Düzenleyen İnönü Üniversitesi, 13-16 Haziran, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, "Türkiye?de Üniversite ve Sanayi İşbirliği Semineri", Düzenleyen Erciyes Üniversitesi, 19-22 Ocak, 2007, Kayseri.


Ulusal / Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitap

:: Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, 17. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2009.

:: Uluslararası Finans, 4. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2003.

:: Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 10. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2009.

:: Dictionary of Business and Economics, Güzem Yayınları, 1999, İstanbul.

:: Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 3. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul 2001.

:: Seyidoğlu, Halil, İktisat Biliminin Temelleri, İstanbul, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Uluslararası İktisat, Ders Kitabı, 2009.


Projeler

:: Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirleri, Marmara Üniversitesi, Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi, İstanbul, 1988.

:: Doğu Karadeniz'in Uluslararası Taşımacılıktaki Yeri, İKV, İstanbul, 1985.

:: TÜBİTAK-TÜBA, Sosyal Bilimler Sözlük Çalışması, İktisat Grubu Yöneticisi, çalışma devam ediyor.


Ödüller

:: UNDP Bursu, 1972-1974

:: Fulbright Fellowship, 1980-1981

:: Salzburg Seminar, 1984
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
408 syf.
Kitabın hazırlanış amacı, konunun seçilmesinden metnin yazılmasına kadar geçen tüm aşamalarda araştırma için gerekli bilgilerin kısa ve özlü bir biçimde verilmek istenmesidir. Kitapçık özellikle ilk kez araştırma yapacak ya da mezuniyet tezi hazırlayacak olan üniversite öğrencileri düşünülerek yazılmıştır. Fakat diğer yandan, yüksek lisans ve doktora çalışması yapan öğrencilerle, çeşitli konularda rapor hazırlayan meslek sahibi kimselere de yardımcı olarak niteliktedir.
940 syf.
İktisat ögrencilerinin egitiminde olmazsa olmazlardan, kalın bir kitap olsada meraklısı için faydalı güzel bir kitap. Ders kaygısı olmadan okuyan var mıdır? Kim bilir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Halil Seyidoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Unvan:
Türk Öğretim Üyesi, Ekonomist, Yazar
Doğum:
Trabzon, Türkiye, 1943
Bilimsel Faaliyetler
:: Doktora tezi Jürisine katılmak


Yüksek Lisans Tezi

:: Dönmez,Y., "Türkiye Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1989.

:: Kemer, Barbaros, "Türkiye Dış Ticaretinin Analizi" Bursa, 1992.

:: Güler,E., "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Türk Müteahhitlik ve Danışmanlık Hizmetleri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2000.


Doktora Tezi

:: Germi, Cevat., "Dış Ticaretin Finansman Teknikleri", Erzurum, 1983.

:: Çakmak, Erol., "Türkiye?nin Sanayileşme Politikaları," Erzurum, 1993.

:: Kemer, Barbaros, "Yaz Meyve ve Sebze İhracatı", Bursa, 1996.

:: Bulunç, A.Z. "KKTC'nin Türkiye ile Olası Bir Entegrasyonunun Ekonomik Etkileri, 2000.

:: Katırcıoğlu, S., "KKTC'de Dış Ticaret Sektörünün Kantitatif Bir Analizi," 2000.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu,H., "Import Substitution and Export Promotion Strategies of Development," Development Issues, United Nations Industrial Organization (UNIDO), 5/17, 1-25, (1980), Vienna.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, H., "Economic Development Experience of Turkey: 1923-1977," Proceedings of International Conference on Economic Development and Foreign Trade Regimes, Organized by Univ. Of Minnesota, Depart. Of Applied and Agricultural Economics, 12-15 March, 1980, St. Paul, Minnesota.

:: Seyidoğlu, Halil, "Economics, Environmental Protecion and Sustainability," International Conference on Environment: Survival and Sustainability, organized by Near East University, 19-24 February 2007, Nicosia-Northem Cyprus.


Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

:: Seyidoğlu, H., Neo-Institutional Economics and the Developing Countries, University of Minnesota, Department of Agrucultural and Applied Economics, Discussion Paper, September 1981.


Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu, H., "Yeni Kurumsalcı İktisat Ekolü ve Türkiye," Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Eylül 1981, ss. 15-45.

:: Seyidoğlu, H. ve Eren Ercan, "Kalkınmakta Olan Ülkelerde İktisat Pradigmaları," Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Mayıs 1989, ss. 145-167

:: Seyidoğlu, Halil, ve Rifat Yıldız, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri: Makale Derlemesi, Erciyes Universitesi, 2006.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, Halil, "Türk Cumhuriyetlerinde Piyasa Mekanizmasına Geçiş ve Sorunlar; " Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 1998, ss. 19-38.

:: Seyidoğlu, H., "Sovyetler Birliği'nde Özelleşme ve Dışa Açılma Girişimleri," Sosyalist Ülkelerde Dışa Açılma Semineri, Uluslararası Seminer, Atatürk Üniversitesi, 7-8 Eylül 1989, Erzurum.

:: Seyidoğlu, H., "Türkiye?de Yabancı Sermaye ve Dış Ödemeler Bilançosu Surunu," Ulusal Bağımsızlık'ın Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Konferansı, Düzenleyen İnönü Üniversitesi, 13-16 Haziran, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, "Türkiye?de Üniversite ve Sanayi İşbirliği Semineri", Düzenleyen Erciyes Üniversitesi, 19-22 Ocak, 2007, Kayseri.


Ulusal / Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitap

:: Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, 17. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2009.

:: Uluslararası Finans, 4. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2003.

:: Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 10. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2009.

:: Dictionary of Business and Economics, Güzem Yayınları, 1999, İstanbul.

:: Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 3. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul 2001.

:: Seyidoğlu, Halil, İktisat Biliminin Temelleri, İstanbul, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Uluslararası İktisat, Ders Kitabı, 2009.


Projeler

:: Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirleri, Marmara Üniversitesi, Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi, İstanbul, 1988.

:: Doğu Karadeniz'in Uluslararası Taşımacılıktaki Yeri, İKV, İstanbul, 1985.

:: TÜBİTAK-TÜBA, Sosyal Bilimler Sözlük Çalışması, İktisat Grubu Yöneticisi, çalışma devam ediyor.


Ödüller

:: UNDP Bursu, 1972-1974

:: Fulbright Fellowship, 1980-1981

:: Salzburg Seminar, 1984

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 18 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 11 okur okuyacak.