Halil Seyidoğlu

Halil Seyidoğlu

Yazar
8.7/10
3 Kişi
·
8
Okunma
·
2
Beğeni
·
568
Gösterim
Adı:
Halil Seyidoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Unvan:
Türk Öğretim Üyesi, Ekonomist, Yazar
Doğum:
Trabzon, Türkiye, 1943
Bilimsel Faaliyetler
:: Doktora tezi Jürisine katılmak


Yüksek Lisans Tezi

:: Dönmez,Y., "Türkiye Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1989.

:: Kemer, Barbaros, "Türkiye Dış Ticaretinin Analizi" Bursa, 1992.

:: Güler,E., "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Türk Müteahhitlik ve Danışmanlık Hizmetleri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2000.


Doktora Tezi

:: Germi, Cevat., "Dış Ticaretin Finansman Teknikleri", Erzurum, 1983.

:: Çakmak, Erol., "Türkiye?nin Sanayileşme Politikaları," Erzurum, 1993.

:: Kemer, Barbaros, "Yaz Meyve ve Sebze İhracatı", Bursa, 1996.

:: Bulunç, A.Z. "KKTC'nin Türkiye ile Olası Bir Entegrasyonunun Ekonomik Etkileri, 2000.

:: Katırcıoğlu, S., "KKTC'de Dış Ticaret Sektörünün Kantitatif Bir Analizi," 2000.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu,H., "Import Substitution and Export Promotion Strategies of Development," Development Issues, United Nations Industrial Organization (UNIDO), 5/17, 1-25, (1980), Vienna.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, H., "Economic Development Experience of Turkey: 1923-1977," Proceedings of International Conference on Economic Development and Foreign Trade Regimes, Organized by Univ. Of Minnesota, Depart. Of Applied and Agricultural Economics, 12-15 March, 1980, St. Paul, Minnesota.

:: Seyidoğlu, Halil, "Economics, Environmental Protecion and Sustainability," International Conference on Environment: Survival and Sustainability, organized by Near East University, 19-24 February 2007, Nicosia-Northem Cyprus.


Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

:: Seyidoğlu, H., Neo-Institutional Economics and the Developing Countries, University of Minnesota, Department of Agrucultural and Applied Economics, Discussion Paper, September 1981.


Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu, H., "Yeni Kurumsalcı İktisat Ekolü ve Türkiye," Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Eylül 1981, ss. 15-45.

:: Seyidoğlu, H. ve Eren Ercan, "Kalkınmakta Olan Ülkelerde İktisat Pradigmaları," Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Mayıs 1989, ss. 145-167

:: Seyidoğlu, Halil, ve Rifat Yıldız, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri: Makale Derlemesi, Erciyes Universitesi, 2006.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, Halil, "Türk Cumhuriyetlerinde Piyasa Mekanizmasına Geçiş ve Sorunlar; " Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 1998, ss. 19-38.

:: Seyidoğlu, H., "Sovyetler Birliği'nde Özelleşme ve Dışa Açılma Girişimleri," Sosyalist Ülkelerde Dışa Açılma Semineri, Uluslararası Seminer, Atatürk Üniversitesi, 7-8 Eylül 1989, Erzurum.

:: Seyidoğlu, H., "Türkiye?de Yabancı Sermaye ve Dış Ödemeler Bilançosu Surunu," Ulusal Bağımsızlık'ın Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Konferansı, Düzenleyen İnönü Üniversitesi, 13-16 Haziran, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, "Türkiye?de Üniversite ve Sanayi İşbirliği Semineri", Düzenleyen Erciyes Üniversitesi, 19-22 Ocak, 2007, Kayseri.


Ulusal / Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitap

:: Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, 17. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2009.

:: Uluslararası Finans, 4. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2003.

:: Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 10. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2009.

:: Dictionary of Business and Economics, Güzem Yayınları, 1999, İstanbul.

:: Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 3. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul 2001.

:: Seyidoğlu, Halil, İktisat Biliminin Temelleri, İstanbul, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Uluslararası İktisat, Ders Kitabı, 2009.


Projeler

:: Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirleri, Marmara Üniversitesi, Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi, İstanbul, 1988.

:: Doğu Karadeniz'in Uluslararası Taşımacılıktaki Yeri, İKV, İstanbul, 1985.

:: TÜBİTAK-TÜBA, Sosyal Bilimler Sözlük Çalışması, İktisat Grubu Yöneticisi, çalışma devam ediyor.


Ödüller

:: UNDP Bursu, 1972-1974

:: Fulbright Fellowship, 1980-1981

:: Salzburg Seminar, 1984
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Halil Seyidoğlu
Tam adı:
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu
Unvan:
Türk Öğretim Üyesi, Ekonomist, Yazar
Doğum:
Trabzon, Türkiye, 1943
Bilimsel Faaliyetler
:: Doktora tezi Jürisine katılmak


Yüksek Lisans Tezi

:: Dönmez,Y., "Türkiye Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1989.

:: Kemer, Barbaros, "Türkiye Dış Ticaretinin Analizi" Bursa, 1992.

:: Güler,E., "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Türk Müteahhitlik ve Danışmanlık Hizmetleri," Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2000.


Doktora Tezi

:: Germi, Cevat., "Dış Ticaretin Finansman Teknikleri", Erzurum, 1983.

:: Çakmak, Erol., "Türkiye?nin Sanayileşme Politikaları," Erzurum, 1993.

:: Kemer, Barbaros, "Yaz Meyve ve Sebze İhracatı", Bursa, 1996.

:: Bulunç, A.Z. "KKTC'nin Türkiye ile Olası Bir Entegrasyonunun Ekonomik Etkileri, 2000.

:: Katırcıoğlu, S., "KKTC'de Dış Ticaret Sektörünün Kantitatif Bir Analizi," 2000.


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu,H., "Import Substitution and Export Promotion Strategies of Development," Development Issues, United Nations Industrial Organization (UNIDO), 5/17, 1-25, (1980), Vienna.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, H., "Economic Development Experience of Turkey: 1923-1977," Proceedings of International Conference on Economic Development and Foreign Trade Regimes, Organized by Univ. Of Minnesota, Depart. Of Applied and Agricultural Economics, 12-15 March, 1980, St. Paul, Minnesota.

:: Seyidoğlu, Halil, "Economics, Environmental Protecion and Sustainability," International Conference on Environment: Survival and Sustainability, organized by Near East University, 19-24 February 2007, Nicosia-Northem Cyprus.


Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

:: Seyidoğlu, H., Neo-Institutional Economics and the Developing Countries, University of Minnesota, Department of Agrucultural and Applied Economics, Discussion Paper, September 1981.


Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

:: Seyidoğlu, H., "Yeni Kurumsalcı İktisat Ekolü ve Türkiye," Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Eylül 1981, ss. 15-45.

:: Seyidoğlu, H. ve Eren Ercan, "Kalkınmakta Olan Ülkelerde İktisat Pradigmaları," Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, Mayıs 1989, ss. 145-167

:: Seyidoğlu, Halil, ve Rifat Yıldız, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri: Makale Derlemesi, Erciyes Universitesi, 2006.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

:: Seyidoğlu, Halil, "Türk Cumhuriyetlerinde Piyasa Mekanizmasına Geçiş ve Sorunlar; " Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Haziran 1998, ss. 19-38.

:: Seyidoğlu, H., "Sovyetler Birliği'nde Özelleşme ve Dışa Açılma Girişimleri," Sosyalist Ülkelerde Dışa Açılma Semineri, Uluslararası Seminer, Atatürk Üniversitesi, 7-8 Eylül 1989, Erzurum.

:: Seyidoğlu, H., "Türkiye?de Yabancı Sermaye ve Dış Ödemeler Bilançosu Surunu," Ulusal Bağımsızlık'ın Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Konferansı, Düzenleyen İnönü Üniversitesi, 13-16 Haziran, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, "Türkiye?de Üniversite ve Sanayi İşbirliği Semineri", Düzenleyen Erciyes Üniversitesi, 19-22 Ocak, 2007, Kayseri.


Ulusal / Uluslararası Yayınevi Tarafından Yayınlanan Kitap

:: Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, 17. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2009.

:: Uluslararası Finans, 4. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 2003.

:: Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 10. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 2009.

:: Dictionary of Business and Economics, Güzem Yayınları, 1999, İstanbul.

:: Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, 3. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul 2001.

:: Seyidoğlu, Halil, İktisat Biliminin Temelleri, İstanbul, 2006.

:: Seyidoğlu, Halil, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Uluslararası İktisat, Ders Kitabı, 2009.


Projeler

:: Türkiye'de İhracatı Teşvik Tedbirleri, Marmara Üniversitesi, Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi, İstanbul, 1988.

:: Doğu Karadeniz'in Uluslararası Taşımacılıktaki Yeri, İKV, İstanbul, 1985.

:: TÜBİTAK-TÜBA, Sosyal Bilimler Sözlük Çalışması, İktisat Grubu Yöneticisi, çalışma devam ediyor.


Ödüller

:: UNDP Bursu, 1972-1974

:: Fulbright Fellowship, 1980-1981

:: Salzburg Seminar, 1984

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 8 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.