Hasan Yıldız

Hasan Yıldız

YazarÇevirmen
9.3/10
10 Kişi
·
20
Okunma
·
0
Beğeni
·
210
Gösterim
Adı:
Hasan Yıldız
Unvan:
Yazar
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
3446 syf.
·8/10
Es Selam Değerli Dostlar!
Hadis deyince ilk aklıma gelen muhaddislerin başında İmam Suyuti gelmektedir.
Kuşkusuz bahsi geçen alimin tefsir dalında da eserleri olup Ed-Dürrül-Mensur ( Tefsire dair ) isimli eseri zirve sayılabilecek baş yapıtlardan diyebiliriz.
İmam Suyuti'nin hadise dair en hacimli kapsamlı çalışmaları Cem'ul Cevami ya da diğer adıyla El Camiu'l Kebir'i ve aynı Ocak Yayınevinden çıkmış olan 7 ciltlik El Cami'us Sağır isimli eserleridir.

İşte bu bağlamda bu 3 Hadis Külliyatını Ali El-Muttaki KENZUL UMMAL adıyla bir araya getirmiş ve konular tertipli hale getirilmiştir...

Ancak Suyuti'nin asıllarında geçen kaynak sayıları çok olduğundan aralarında seçme yapma suretiyle kısaltmalar yapılmıştır...

ESERİN OLUMLU YÖNLERİ:
-Kaynakların rümuz harf ve kısaltmalardaki hatalar giderilmiş.
-Hadisler yani metin kısmı harekelenmiş.
-Tahric ( kaynağını açıklamak ) yapılmış,
-Bir sahih hadisin çeşitli varyansları zikredilmiş.

ESERİN OLUMSUZ YÖNLERİ
-Günümüzde maalesef hadis külliyatlarında en büyük sorun Hadis Usulünün bilinmemesidir.
Örneğin;
''Bir hadis duyduğunuzda onu Kur'ana arz edin eğer ters geliyorsa terkedin...
Dipnot olarak yazılmış bu Hadis Metruktur diye....
Peki Metruk Hadis nedir amel edilir mi edilmez mi bununla ilgili açıklamaların olmaması en büyük eksikliktir derim...
-Diğer bir husus ise Kuran'ın Kerim salt meal anlamında değil de tefsir ile okunması tarafı olduğum gibi Hadis Külliyatlarının da şerhleriyle yani açıklamalı okunması daha evladır düşüncesindeyim...

SONUÇ:
Eserin ilk cildini bitirdim...
Son zamanlarda özellikle Hadise yönelik tartışmaların yoğun olduğu dönemde şerhe dair Hadis Külliyatlarının okunmasının elzem olduğunu düşünüyorum.
Bu bağlamda diğer ciltleri de alacağımı zannetmiyorum:))))

Peki tavsiyemiz ne?

Hadislerle İslam ( 7 CİLT ) DİB

Fethul Bari, Sahihi Buhari Şerhi (15 Cilt): İbni Hacer ASKALANİ

Allah emanet olunuz....

Selam ve dua ile!


-
Şeyh dehlevî şöyle demiştir: «Bildim kİ, elbette mişkat; duvardaki pencereden başka etrafı çevrili ışık toplanan bir deliktir.

İşte o deliğe çırağlar (kandil, lamba ve idareler) konur. İsmin konul­masının ciheti ise, duvardaki deliğe Çırağ (kandil, lamba ve fener) kon­duğu gibi, Mesâbih kitabınada (Mişkata) konulmuştur.»

Yani Mişkat, Çırağ ve idarenin konduğu delik ve yer manasınadır. Sanki Mesâbîh hadisi şerifleri, birer Çırağ ve ışıktır, Mişkâtta; delik ve ye­rine konarak aydınlık hâsıl olmuştur.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hasan Yıldız
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 20 okur okudu.
  • 9 okur okuyor.
  • 19 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.