İmam Alusi

İmam Alusi

Yazar
10.0/10
2 Kişi
·
8
Okunma
·
1
Beğeni
·
35
Gösterim
Adı:
İmam Alusi
Unvan:
Yazar
Ehl-i Sünnet âlimleri -şaz olanlar hariç- derler ki; "Hz. Ali bütün bu olanların hepsinde hak üzeredir. Haktan bir karış bile ayrılmamıştır. Hem Cemel hem de Sıffın Vakalarında Hz. Ali Efendimizle savaşanlar asi olup hata etmişlerdir. Fakat kafir olmamışlardır.
On üç yaşında iken "rahle-i tedris"inde karar kıldığı hocası "Musullu Alâeddîn Efendi" onun ilim hayatında büyük önem taşır.
İmam Alusi
Sayfa 8 - İmam Âlûsî
Sahih olan bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Fasık olan bir kişi methedildiğinde Allahu Teâlâ gazaplanır."
İmam Alusi
Sayfa 49 - İbni Adiyy'in el-Kamil'inden
Kendini bilen kimseye Peygamber Efendimizin (s.a.v) ashabı güzini hakkında konuşurken edep bakımından Süleyman (a.s)’ın karıncasından daha düşük olması yakışmaz.Çünkü;

“Karınca vadisine geldiklerinde, bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; aman, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!" (Neml: 18)

Karınca, Süleyman (a.s) ve ordusunun onları bilerek ezeceğini vehm ettirmekten sakındırmak için Kendileri farkında değillerken sakın sizi kırmasınlar dedi. O karıncanın böyle demesi edebin son noktasıdır.
Mübarek simalar hakkında nefsanî ve şeytanî mülahazalarla, asılsız mukayeselerle sözler sarfetmişler, onlardan mukteza-i beşeriyet olarak vuku bulan arizi halleri hüccet göstererek nicelerinin zihinlerini bulandırmışlardır. Bütün bunların temelinde heva ve isyan tohumu vardır. Resullulah’a açıktan bir şey diyemeyen O’nun ashabına ta’n ederek zehrini kusar, ortalığı karıştırır.
Cenab-ı Hak bizi, ashab-ı kiramın dosdoğru yolundan gidenlerden eylesin. Amin..
Âlûsî, Şafiî mezhebine mensuptur. Fıkıh ilminde büyük ihtisas sahibidir. Fıkıh ilmindeki iktidarını göstermesi açısından Bağdat'ta Hanefî müftülüğünü görevini ifa etmesi yeterli ve canlı bir örnektir. Şafii mezhebinden olmakla birlikte, birçok meselede Hanefî mezhebine tabi olmuştur.
Bazı bidatçiler hariç Ehli Sünnet'in tamamı Sahabe-i Kiram'ın tamamının adil olduğuna ittifak edip, Ümmeti Muhammed'in kendilerine tazim etmelerinin vacip olduğunu söylemişlerdir.
İmam Alusi
Sayfa 35 - Kâide: "Sebebin hususiyetine değil de lafzın umumuna itibar edilir."
132 syf.
·6 günde·Puan vermedi
Özellikle Cemel ve Sıffın vakaları üzerinden yola çıkarak, ashaba küfreden , tekfir eden ve bunu inançlarının bir gereği ve sevap aracı gören şirk ve riddet taifesi Şia'ya ehli sünnetin önde gelen imamlarından da nakillerle reddiye verilmiş bir kitap.
132 syf.
·3 günde·Puan vermedi
Kitap ehli sünnetin bakış açısı ile şia nın iftiralarına ve sahabeye kötü davranış içerisinde bulunanlara reddiye mahiyetinde yazılmıştır. Dönemin sosyal yapısına çok girmeden sadece iftiralara cevap niteliğinde bir eserdir. Dönemin olaylarına ilgi duyanların giriş olarak okuyacakları bu eseri tavsiye ediyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
İmam Alusi
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 8 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.