Giriş Yap

İmam Nesai

Yazar
9.5
183 Kişi
Tam adı
Ahmed ibnu Şuayb
Unvan
Büyük Hadis ve Fıkıh Alimi, Yazar
Doğum
Nisa, Türkmenistan, 829
Ölüm
Mekke, 915
Yaşamı
Büyük hadis ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebu Abdurrahman; ismi, Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinân bin Bahr bin Dinar’dır. İmam-ı Nesai diye meşhurdur. Aslen Horasan’ın Nesa şehrindendir. 830 (H. 214) yılında orada doğdu. 915 (H.303)te Filistin’in Remle şehrinde vefat etti. Mekke’de vefat ettiği veya Hariciler tarafından şehit edildiği de bildirilmektedir. Hadis ilminde imamdı, yani üç yüz binden fazla hadis-i şerifi ravileriyle birlikte ezbere bilirdi. Yazdığı Süneni Sagir’i, Kütüb-i Sitte adı verilen altı büyük hadis kitabından biridir. Hadis ilminde rumuzu sin (S)’dir. İlim tahsiline Horasan’da başlayan İmam-ı Nesai; Irak, Şam, Mısır, Hicaz (Mekke ve Medine) ve Cezire (bugünkü Cizre civarı) âlimlerinden ders aldı. Mısır’da yerleşti. On beş yaşında Kuteybe bin Said’e talebe olup, bir sene iki ay yanında kaldı. İshâk bin Râhaveyh, Hişâm bin Ammâr, İsâ bin Hammâd, Hüseyin bin Mansur Sülemi, Amr bin Zürâre, Muhammed bin Nasr-i Mervezi, Süveyd bin Nasr, Ebu Kureyb, Muhammed bin Rafii, Ali bin Hucr, Ebu Yezid Cermi, Ebu Dâvud Süleymân Eş’as, Yunus bin Abdila’lâ, Muhammed bin Geylân ve daha birçok âlimden ders aldı. Onların bir çoğundan hadis-i şerif dinledi ve rivayet etti. Hadis ilminde zamanının bir tanesi olan imam-ı Nesai, Mısır âlimlerinin en fakihiydi. Haramlardan sakınmakta ve ibadetlere düşkünlükte eşi yoktu. Her yaptığı iş, her söylediği söz, Allahü teâlânın rızası içindi. İmam-ı Nesai’nin hadis-i şerif rivayetinde ravilere koyduğu şartlar, Buhari ve Müslim’den daha sıkıydı. Hadis ravilerinin güvenilir olup olmamasındaki tespitlerine bütün âlimler itibar ederlerdi. İmam-ı Nesai hazretlerinden; Ebu Bişr Devlâbi, Ebu Ali Nişâburi, Hamza bin Muhammed Kesâsi, Ebu Bekr Ahmed bin İshâk, Muhammed bin Abdullah bin Hayyuye, Ebul-Kâsım Taberani, Fakih Ebu Cafer Tahavi ve daha birçok âlim ilim tahsil edip, hadis-i şerif rivayet etti. İmam-ı Nesai hazretleri, ilk önce yazdığı Sünen-i Kebir’inde, hadis-i şeriflerin kaynakları ve toplanması hakkında bilgiler verip, şartlarına uyan hadis-i şerifleri yazdı. Bu eserine, kendisi Müctenâ adını vermesine rağmen Sünen-i Sagir adıyla meşhur oldu. Şimdi, daha çok Sünen-i Nesai adıyla bilinmektedir. Bu kıymetli eser, altı meşhur hadis kitabından biri olarak Müslümanların baş tacı oldu. İmam-ı Nesai hazretleri, ömrünün sonuna doğru Şam’a gitti. Orada Hazret-i Ali’yi kötüleyen haricilerden bazı kimseler gördü. Bunun üzerine Hazret-i Ali ve Ehli Beyt-i Nebevi’yi öven Kitab-ül-Hasâis fi Fadli Ali bin Ebi Tâlib ve Ehli Beyt adlı eserini yazdı. Bu eserindeki hadis-i şeriflerin çoğunu Ahmed bin Hanbel hazretlerinin rivayetlerinden aldı. Bu kitabını niçin yazdığını bilmeyen bazı kimseler; “Şeyhayn’ın yani Ebu Bekir ve Ömer’in üstünlüklerini niçin yazmadın?” dediler. Bunun üzerine; Fedâil-üs-Sahabe adlı Eshab-ı kiramın üstünlük ve faziletlerini anlatan kitabını yazdı, Müsned-i Ali, Müsned-i Mâlik ve Duafâ ve’l-Metrukin adlı kitaplar, onun pek kıymetli eserleri arasındadır. Sonuncusu, basılmıştır.

İncelemeler

Tümünü Gör
1008 syf.
·
10/10 puan
"Kadına esas değerini veren ve onu önemli konuma getiren, islam dinidir. Ne İslam'dan önce ne de ondan sonra kadına gerçek değerini veren ikinci bir sistem ve din göstermek mümkün değildir. Bunun şahidi, islam'dan önceki ve sonraki tarihte kadının değişik coğrafya ve sistemlerdeki halidir." Allah ve Rasulü'nün katında değerinizi bilmek, İslam'ın sizlere tanımış olduğu haklardan haberdar olmak ve Aile hayatına özellikle de kadınlara dair merak ettiğiniz fıkhi mes'elerden haberdar olmak isteyenler buyursun... İşretü'n-Nisâ Hadislerle kadın İmam Nesai Tercüme ve Şerh edenler Hanifi Akın ve Havva Özbey Kadın,aile ve evlilik hakkındaki hadislerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kitaptır. Hadislerin şerhi yapılırken, fıkhi konularda öncelikle Hanefiler'in görüşlerine yer verilmiş, daha sonra da diğer mezheplerin görüşlerine yer verilmiştir. Kitabın giriş kısmında peygamberimizin aileye verdiği önemi ve Aile hayatı, hanımları, çocukları ve Peygamber Efendimizin çok evliliğinin sebebleri ve ailede kadının fonksiyonları... başlıkları altında açıklamalar yapılmış. Ayrıca kitabın yazarı İmam Nesai'in Hayatına ve Eserlerine de kısaca yer verilmiştir. Kitap çok kapsamlı olmakla beraber yapılan şerhler den dolayı çokta açıklayıcı olmuş. Kitabın içerisinde fazlaca mahrem konuların ele alınmasından dolayı, kitabı herkese değil de Evli olanlara veya Evlenmek üzere olanlara tavsiye ediyorum. Hatta Evlenecek olan arkadaşlarımıza tabak çanak vb yerine Bu kitabı hediye götürürsek daha hoş olur. Yazar bir hadisi başka kaynaklardan da benzerlerini getirmesi suretiyle bir çok yerin tekrar edilmesine sebep olmuştur. Bu da bir kısım okurlara sıkıcı gelebilir. Bir kısıma da konuları pekiştirme ye vesile oluyor. Ayrıca kitabın cilt kalitesi harika ve görüntüsü muhteşem .
Reklam
1008 syf.
Kadın erkek, insan toplum üzerine sahabe hayatları ve hadisler ışığında rehber niteliği taşıyan ender eserlerden birtanesidir kendisi. Evlenecek olan eşinize dostunuza hediye edin okuyun okutun okutturun. Bence bu kitabı hayatına rehber edinen kimse ölüm dışında evliliğinde ayrılık görmez. Çünkü evlilikte yaşanılan her sorunun çözümüne nokta atışı yapmış, sahabeden örnekler göstermiş. "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir hangisine bakarsanız doğru yolu bulursunuz" hadisinin kitaplaştırılmış hali işte. Kitap o kadar anlaşılır bir dille yazılmış ki akıyo bn çok beğendim tavsiye de ediyorum.
493 syf.
·
255 günde
·
10/10 puan
Genel olarak evlilik hayatıyla ilgili hadislerin bulunduğu bir eser. Hadislerin detaylı açıklamaları mevcut. Bazı yerler birden çok tekrar edildiğinden okurken yoruyor. Kitabın adından mütevellit sadece hanımlar okuyacak diye bir kaide yok, erkeklerinde kesinlikle okuması gereken bir eser. Yarısında kadınlar içinse yarısıda erkeklerin yaklaşımlarından bahsediyor kitapta. Peygamber Efendimiz’in aile yaşantısına, eşlerine davranışlarına ışık tutuyor. Efendimizin aile hayatında da tartışmalar, kıskançlık gibi sorunlar olduğundan ama bunları iki tarafında nasıl karşılaması gerektiğinden hayatlarından örnekler verilerek bahsedilmiş. Hadislerin sahih hadisler olması, nakledenlerin Sahabelerimizin olması, bunların yüzyıllar sonra bizlere bu şekilde ulaşması ne büyük mutluluk. Sonsuz şükür. Sonsuz hamd.
Hadislerle Kadın - 1
9.4/10 · 47 okunma
Reklam
2
4
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.47