İmam Buhari

İmam BuhariEl-Edebü'l Müfred Cilt 1 yazarı
Yazar
9.5/10
476 Kişi
1.946
Okunma
304
Beğeni
10,8bin
Görüntülenme

Hakkında

Buhârî ya da tam künyesiyle Ebû Abdillâh Muhammed bin İsmâîl bin İbrâhîm el-Cu'fî el-Buhârî (d. 810, Buhara - ö. 869, Semerkant), Buharalı Fars bir muhaddistir. Yazdığı Sahih-i Buhârî diye bilinen (Arapça: الجامع الصحيح, El-Camius-Sahih) eser, daha sonradan Sünni (ehl-i sünnet) Müslümanlar için güvenilir hadis kaynaklarını teşkil eden ve Kütüb-i Sitte diye anılan serinin ilk kitabıdır. 21 Temmuz 810 yılında günümüzde Özbekistan'da bulunan Buhara şehrinde doğmuş, 869 yılında ölmüştür. Genç yaşta annesinin terbiyesi altında Arapçayı ve Kur'an'ı öğrenmiştir. 16 yaşında annesi ve kardeşi ile birlikte Mekke'ye hac amacıyla gitmiştir, Buhara'ya dönerken kendisi ilim öğrenme isteğiyle Mekke'de kalmıştır (Hicri 210/Miladi 825). Babasından kalan servet, onun hiç kimseye muhtaç kalmadan ilim öğrenmesine vesile olmuştur. İmam olarak anılan Buhârî, İslâm dininin en büyük muhaddisi sayılır. İslâm Peygamberi'nin vefatından 178 yıl sonra Dünya'ya gelen Buhârî, hadisleri halk içinden duyduğu ve kendi araştırmaları ile kaydetmiştir. Zühlî'nin Kur'an okuyan kişinin telaffuzunu mahluk kabul ettiği gerekçesiyle Buhârî'nin bidatçı olduğunu ve onun meclisine katılanların Kur'an'ın mahluk olduğu görüşüne sahip olmakla itham edilmesi gerektiğini bildirerek İmam Müslim ve Ahmed bin Seleme hariç insanların çoğunun Buhârî'nin meclisine katılmasını engellediği belirtilmektedir. lbnu Ebi Halim er-Razi (ö.h. 327) Buhârî'nin biyografisinde babası Ebû Hatim er-Razi'nin Buhârî'den hadis işitmekle beraber Muhammed b. Yahya tarafından onun "Kur'an'ın okunuşu -lafzı- mahluktur" görüşü iletilince Buhârî'nin hadisini terk ettiğini anlatır. Bu durumun Buhârî'nin Sahih'inin şöhretini geciktiren faktörlerden biri olduğu ve asırlar geçtikçe bu haberin unutulduğu ifade edilir. Buhârî'nin hocalarından Nuaym bin Hammâd'ın hemen bütün hadis münekkitleri tarafından zayıf ve münker hadis rivayet etmekle tanındığı, rivayetlerinde çokça yanılıp bunları birbirine karıştırdığı, rivayetleri pek kabul görmeyen muhaddislerden hadis rivayet ettiği için de eleştirildiği, rivayetlerinin delil olarak kullanılamayacağı ileri sürüldüğü ve hatta sünneti koruma gayretiyle hadis uydurduğunu söyleyenlerin de olduğu fakat Buhârî'nin ondan hadis rivayet ettiği belirtilmektedir. Buhârî'nin bidat ehli addedilen Haricilere ve Mürcieye mensup kişilerden de hadis rivayeti aldığı belirtilmektedir. Bununla birlikte Buhârî'nin eserlerinde Ebu Hanife'yi cerh eden rivayetlere yer verirken ta'dil rivayetlerine yer vermemiş olduğu ifade edilmektedir. Buhârî el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin bab başlıklarında isim zikretmeden, “Kāle ba‘zu’n-nâs” (insanlardan biri şöyle dedi) ifadesini kullanarak Ebû Hanîfe’yi tenkit etmiş, diğer eserlerinde de onun İslâm dinine zarar veren Mürcie’ye mensup olduğuna ilişkin rivayetleri zikretmiştir. Hatta Buhârî'nin ed-Duafâü‟s-Sağir adlı eserinin 388 numaralı maddesinde Ebu Hanife'nin iki defa küfürden imana davet edildiğiyle ilgili bir rivayete yer verdiği belirtilir. Endülüslü İbn Hazm'ın (ö. H. 456/M.S. 1064) musiki konusunda en sağlam ve en kuvvetli olduğu belirtilen Buhârî'nin sahihinde geçen "Ümmetimin içinde zina yapmayı, ipekli giymeyi, içki içmeyi ve mûsikî dinlemeyi helâl sayan kimseler türeyecektir." şeklinde başlayan rivayetin uydurma olduğunu söylediği ve Buharî'yi kitabına uydurma hadis almakla suçlayanların başında geldiği ifade edlmektedir. Eserleri - Et Tarih el Kebir (Daha sonra bu eseri et Tarih es Sağir adı ile özetlemiştir.) - Es Sulasiyat - El Edeb el Müfred: Ahlâk hadislerini toplayan bir eserdir. İstanbul'da 1306, Kahire'de 1346, Hindistan'da 1304 yıllarında basılmıştır. - Halk-u Ef'ali'l İbad - Raf'ul-Yedeyn fi's-Salah: Namazda el kaldırmakla ilgiidir. Kalküta'da 1257, Delhi'de 1299 yıllarında yayınlanmıştır. - Kitâbu Duafâü's-Sagîr: Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Hindistan'da 1323 ve 1326 tarihlerinde basılmıştır. - Kitâbu'l Künâ: Râvîlerin künyelerinden bahseden bir eserdir. Haydarabad'da 1360 yılında basılmıstır. - Kitâbu'l-Kiraati Halfe'l-imam: Namazda imamın arkasında okuma hakkında yazılmış bir eserdir. 1299'da Delhi'de, ayrıca 1320'de Kahire'de basılmıştır. - Halku'l-Ef'ali'l-ibâd ve'r-Redd Ale'l Cehmiyye: Cehmiyye mezhebinin görüşlerini reddeden bir kitaptır. 1306'da Delhi'de basılmıştır. - El-Akîde yahut et-Tevhîd: Akaid konusunda yazılmış bir eserdir. - Abarü's Sifat: Hadisle ilgili bir eserdir ve bazı kütüphanelerde yazma nüshaları mevcuttur. - Sahih-i Buhari (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nisbetle 'Buhari', hadis kitabı adlı eserdir.
Tam adı:
Muhammed el-Buhârî
Unvan:
Buharalı Fars muhaddis
Doğum:
Buhara, Özbekistan, 21 Temmuz 810
Ölüm:
Semerkant, Özbekistan, 860

Okurlar

304 okur beğendi.
1.946 okur okudu.
373 okur okuyor.
1.110 okur okuyacak.
96 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Bir iyiliğe öncülük eden, o iyiliği yapan kadar sevap kazanır.
"Sen, arkadaşının ayıplarını başkalarına anlatmak istediğinde, kendi ayıplarını hatırla!"
Reklam
Dünyada can yakanın, ahirette aynı şekilde canı yanacaktır.
“Hayırlınız, ahlâkı güzel olanınızdır.”
“Kibir, hakkı gözetmemek, halkı aşağılamaktır.”
Her Müslümanın Okuması Gerektiğini Düşündüğüm Kitaplar ve Yazarlar
Arkadaşlar her Müslümanın okuması gerektiğine inandığım kitapları paylaşmak istedim.Hem sizinde belki önerebileceğiniz ekstra kitaplar ve ekleyebileceğiniz yazarlarda olabilir.Sizden de bu yüzden öneriler bekliyorum.Ayrıca listedeki kitap ve yazarlardan okuduğunuz kitaplar varsa içinde olumlu ya da olumsuz yorumlar yaparsanız sevinirim.Bu paylaşım
"Allahım! Sana hakkıyla kulluk etmeme yardım eyle! Sana kulluk etmeme engel olacak insanları ve şeytanları başıma musallat eyleme! Beni nefsime ve düşmanlarıma galip getir. Onlara mağlup etme! Beni nimetlerine çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana boyun eğen, sana çok yalvaran ve kendini sana veren bir kul eyle! Tövbemi kabul buyur! Günahlarımı tamamen sil! Duamı kabul buyur! imanımı sağlamlaştır! Kalbimi senin yolundan ayırma! Dilime hakkı söylet! Kalbimdeki kötülükleri çıkarıp at!" Ebu Davud, vitr 25
El-Edebü'l Müfred Cilt 1
El-Edebü'l Müfred Cilt 1
Reklam
"Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz."
İmam Buhari
İmam Buhari
Müslim bin Haccâc
Müslim bin Haccâc

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
1488 syf.
10/10 puan verdi
Kitap ilk olarak anne baba hakkı ve onlarla olması gereken ilişki ile başlıyor. O konuda üzerine söylenmiş tüm hadisleri ve tabiinin sözlerini teker teker açıklıyor. Daha sonra akraba ilişkileri ile devam ediyor. Sonrasında ise komşu ile iletişim geliyor. Dua etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha farkettim. Hem evlat olarak hem de ebeveyn
El-Edebü'l Müfred (2 Cilt)
El-Edebü'l Müfred (2 Cilt)İmam Buhari · Tahlil Yayınları · 2020365 okunma
746 syf.
·
Puan vermedi
·
Beğendi
Çok kısa bir şekilde açıklamak gerekirse: İmam Buhari'nin (rh.a) Edebu'l Mufred adlı bu kadim esri okuyan her insan, Şairin dediği ”Peygamber hayatı başlı başına bir medeniyetir” sözünü daha iyi anlayacaktır. Ne demişler: Edebe ulaşmadan ilim durağında inilmez.”
El-Edebü'l Müfred Cilt 1
El-Edebü'l Müfred Cilt 1İmam Buhari · Tahlil Yayınları · 2017468 okunma
746 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
54 günde okudu
Sünnet-i nebevînin kandili İmam Buharî'nin yüzyıllardır başucu kitaplarından biri olarak okunan, öğrenilen ve uygulanan el-Edebü'l-Müfred titiz bir çalışmayla iki cilt hâlinde yayınlandı. Hadis-i şeriflerin ışığını aktaran en önemli kaynaklardan biri olarak görülen eserde kısa açıklamalarla izah edilen çok sayıda konu başlığında yüzlerce hadis bulunuyor ve adı geçen sahabilerin hayatı hakkında da bilgiler yer alıyor. Esasen Sahîh-i Buhârî’de de edeb ve ahlâk bölümü (Kitâbü’l-Edeb) yer almakta, orada tekrarlarıyla birlikte 249 ahlâk hadisi bulunmaktadır. Bu eser ise, tekrarlarıyla birlikte 1322 ahlâk hadisinden oluşmaktadır. Bunun için de inançla, ibâdetle, insan haklarıyla, zühd ve takvâ ile, dua ve zikirle, âhiretle, Peygamber Efendimiz’in çeşitli halleriyle ve daha başka hususlarla ilgili ahlâk hadisleri derlenerek bu eser meydana getirildi. Mehmet Yaşar Kandemir hoca efendinin ince kaleminden. Sayfa Sayısı; 742
El-Edebü'l Müfred Cilt 1
El-Edebü'l Müfred Cilt 1İmam Buhari · Tahlil Yayınları · 2017468 okunma