İmam Tirmizi

İmam Tirmizi

Yazar
9.7/10
24 Kişi
·
55
Okunma
·
37
Beğeni
·
877
Gösterim
Adı:
İmam Tirmizi
Unvan:
Yazar
Doğum:
Tirmiz, Özbekistan, 824
Ölüm:
Tirmiz, Özbekistan, 9 Ekim 892
Tirmizî (Arapça: الترمذي) (d. 824, Tirmiz - ö. 9 Ekim 892, a.y.)[2], 9. yüzyılda yaşamış Fars hadis bilgini.

Kütüb-i Sitte denilen muteber altı hadis kitabından el-Câmiu's Sahîh'in yazarıdır.

Hayatı
Günümüzde Özbekistan'da bulunan Tirmiz şehrinin Buğ köyünde 824 yılında doğdu. Ailesi Merv'den gelerek Tirmiz'e yerleşmiştir.

Kör olarak doğan ya da sonradan gözlerini kaybeden Tirmizî, ilk öğreniminden ardından 849 yılından sonra çalışmalarını hadis ilmi üzerinde yoğunlaştırdı. Hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak ve Hicaz'da geziler yaptı. Başta Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud olmak üzere birçok bilginden hadis aldı. Kendisinden de Heysem bin Kulâb el-Sâsî, Mekhul bin el-Fald, Muhammed bin Mahbub el-Mahbubî el-Mervezi gibi bilginler hadis rivayet ettiler.

Eserleri
Tirmizî Kitâb-u'l-İlel, Kitabu's-Semâil, Kitabu Esmâi's-Sahâbe, Kitâbu'l-Esmâ ve'l-Künâ gibi eserler bırakmışsa da büyük ününü es-Sünen de denilen el-Cami'u'l-Kebîr adlı eseriyle kazandı. Tirmizî, câmi' türündeki bu eserde yalnız hadisleri derlemekle kalmamış, her hadisten sonra "Ebû İsâ der ki" diyerek hadise ilişkin düşüncelerini açıklamış, değerlendirmeler yapmıştır. Hadisleri İslâm hukukunun konularına uygun bir düzen içinde sınıflaması ve tekrarlardan sakınması, eserine yararlanma kolaylığı kazandırır. Hadis bilginlerine göre es-Sünen'in diğer hadis derlemelerine üstünlük sağlayan başlıca özellikleri şunlardır: Hadislerin güvenirlik derecelerini belirtmesi, taşıdığı zaaflara dikkat çekmesi, râvîlere iliskin bilgi vermesi, hukukçuların hadislerden çıkardığı sonuçlara değinmesi ve mezheplerin görüşlerine yer vermesi.

Tirmizî, eseri hakkında söyle der: "Ben bu Câmi'u'l-Kebîr'i yazıp bitirince, onu ilkin Hicaz âlimlerine gösterdim. Hepsi de beğendiler. Daha sonra alıp Irak âlimlerine götürdüm. Onlar da ağız birliğiyle eseri övdüler. Nihâyet Horasan diyârı âlimlerine takdîm ettim. Onlar da memnun oldular, bilâhare eseri ilim âlemine sundum. Bu eser kimin evinde bulunursa orada konuşan bir Peygamber vardır."

Endülüs bilginlerinden birisi, Tirmizî'nin eserinin özelliklerini ve değerini yazdığı bir şiirle söyle anlatır:

"Tirmizî'nin kitabı bir ilim bahçesidir. Çiçekleri âdetâ gökteki yıldızların parlaklığını aksettiriyor. O eser sâyesinde hadisler vuzuha kavuşur. Güzel lafızlara meydana konulmuş, âdetâ resim gibi yerli yerince tanzim edilmiştir."

"Hadislerin en yüksek nevi sahihlerdir. Onlar nurlu yıldızlar hâlinde, her yanı aydınlatırlar. Hadislerin sahihini hasenleri takip eder. Sonra garîbler gelir. Hadislerin sahihi sakiminden ayrılmıştır. Tirmizî onları tek, tek işâretleriyle ilim erbabına açıklamıştır. Bu hadisleri, sahih eserler hâlinde sıraya dizmis, onları ciddî akıl sahipleri de beğenip seçmislerdir. Onu beğenenler; fakihlerin ve bilginlerin en önde gelenleri fazilet erbabının, doğru yola gidenlerin en üstünleridir."

"Tirmizî'nin kitabı böylece enfes bir eser; ilim erbabının takdir ettiği, okuyup konuştuğu bir çalışma olmuştur. Onlar, ruhlarına en yüksek faydayı bahşeden en kıymetli bilgileri, Tirmizî'nin kitabından iltibas etmişlerdir"

"Ondan, biz de hadisler yazdık; eseri biz de rivayet ettik. Bu işi, Cennet ırmağının suyundan kana kana içmek niyetiyle gerçekleştirdik."

"Düşünce, mânâ denizine daldı. Oradan en doğru mânâlara ulaştı. Rahman olan Allah, Ebû Isa et-Tirmizî'yi bu şerefli işinden dolayı hayır üstüne hayır vererek mükâfatlandırsın."
Hz Cabir (RA) rivayet ediyor:
-Ben mehtaplı bir gecede Alemlerin baştacı olan Nebiyy-i Muhterem efendimizi gördüm. Peygamberimizin parlak yüzü ile ayın yüzünden hangisi daha güzel olduğunu tesbit etme gayretiyle önce Allah resulünün yüzüne baktım, daha sonra ay’ ın yüzüne baktım, vallahi bana göre Peygamberimizin o mübarek yüzleri aydan çok daha güzel idi.
1550 syf.
Kitap üzerine çok konuşmak istemiyorum. Alanında yazılmış en kapsamlı eser olması hasebiyle, bu konuda bir boşluk bırakmamış yazar. Okuduğum her sayfasında Resulullah’a biraz daha yakınlaştığımı hissediyorum. Rasulullah, gözümde canlanıyor ve bu muazzam bir his. İmkanım olsa herkesin bu eseri okuması için elimden geleni yapardım. Arapçası olan eseri kendi dilinden okumalı. Eseri Türkçeye çevirenlere ve hadisleri şerh edenlere de dua etmeyi unutmayalım. Lütfen okuyun bu eseri lütfen.
402 syf.
·24 günde·Puan vermedi
Peygamberimiz (ﷺ) den bahseden her kitap, bahsedilen her mekan, her an şüphesiz ki bereketlidir.

Bir kimse doğumundan ölümüne kadar her anıyla efendimiz (ﷺ) i övmüş olsa hiç şüphesiz ki vaktini israf etmiş olmaz.

Kitap Efendimiz (ﷺ) in yaşayışından tutunda saçlarında ki sakallarında beyaz kıllanın adedine varıncaya kadar her türlü bilgiyi fazlasıyla içeriyor hatta Enes bin malik der ki: Ben Resulullah (ﷺ) efendimizin saçlarında ve sakallarında 14 beyaz kıldan başka beyaz kıl saymadım.

Sıhhati tartışıla dursun okuduğumuzda anladığımız hakikat şu ki ‎

لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك
Habibim sen olmasaydın, sen olmasaydın! Alemleri yaratmazdım.

Son olarak salat selam Alemlerin efendisi (ﷺ) in üzerine olsun.


مَا مَدَحْتُ مُحَمَّداً بِمَقَالَتِى وَلٰكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ


Ben sözlerimle Muhammed’i (a,s.m.) övmüş olmadım; aslında sözlerimi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmla övmüş ve güzelleştirmiş oldum
254 syf.
·Beğendi·10/10
Her kardeşimin kitaplığında bulundurmasını isterim, bol istifade edip ,adında da geçtiği üzre bilinç gerektiren kulluk dahi namazımızı tekrar gözden geçirip belki bir başka boyut ekleyeceğimiz güzel bir çalışma olmuş, Peygamberimiz aleyhisselamın gözümün nuru dediği namazı biz ne diye nitelendiriyor bilmeden yahut bilerek neler yapıyor ,yapmıyoruz nefsimizi sorgulamımıza yarayacak bir kitap

Yazarın biyografisi

Adı:
İmam Tirmizi
Unvan:
Yazar
Doğum:
Tirmiz, Özbekistan, 824
Ölüm:
Tirmiz, Özbekistan, 9 Ekim 892
Tirmizî (Arapça: الترمذي) (d. 824, Tirmiz - ö. 9 Ekim 892, a.y.)[2], 9. yüzyılda yaşamış Fars hadis bilgini.

Kütüb-i Sitte denilen muteber altı hadis kitabından el-Câmiu's Sahîh'in yazarıdır.

Hayatı
Günümüzde Özbekistan'da bulunan Tirmiz şehrinin Buğ köyünde 824 yılında doğdu. Ailesi Merv'den gelerek Tirmiz'e yerleşmiştir.

Kör olarak doğan ya da sonradan gözlerini kaybeden Tirmizî, ilk öğreniminden ardından 849 yılından sonra çalışmalarını hadis ilmi üzerinde yoğunlaştırdı. Hadis derlemek amacıyla Horasan, Irak ve Hicaz'da geziler yaptı. Başta Buhârî, Müslim ve Ebû Dâvud olmak üzere birçok bilginden hadis aldı. Kendisinden de Heysem bin Kulâb el-Sâsî, Mekhul bin el-Fald, Muhammed bin Mahbub el-Mahbubî el-Mervezi gibi bilginler hadis rivayet ettiler.

Eserleri
Tirmizî Kitâb-u'l-İlel, Kitabu's-Semâil, Kitabu Esmâi's-Sahâbe, Kitâbu'l-Esmâ ve'l-Künâ gibi eserler bırakmışsa da büyük ününü es-Sünen de denilen el-Cami'u'l-Kebîr adlı eseriyle kazandı. Tirmizî, câmi' türündeki bu eserde yalnız hadisleri derlemekle kalmamış, her hadisten sonra "Ebû İsâ der ki" diyerek hadise ilişkin düşüncelerini açıklamış, değerlendirmeler yapmıştır. Hadisleri İslâm hukukunun konularına uygun bir düzen içinde sınıflaması ve tekrarlardan sakınması, eserine yararlanma kolaylığı kazandırır. Hadis bilginlerine göre es-Sünen'in diğer hadis derlemelerine üstünlük sağlayan başlıca özellikleri şunlardır: Hadislerin güvenirlik derecelerini belirtmesi, taşıdığı zaaflara dikkat çekmesi, râvîlere iliskin bilgi vermesi, hukukçuların hadislerden çıkardığı sonuçlara değinmesi ve mezheplerin görüşlerine yer vermesi.

Tirmizî, eseri hakkında söyle der: "Ben bu Câmi'u'l-Kebîr'i yazıp bitirince, onu ilkin Hicaz âlimlerine gösterdim. Hepsi de beğendiler. Daha sonra alıp Irak âlimlerine götürdüm. Onlar da ağız birliğiyle eseri övdüler. Nihâyet Horasan diyârı âlimlerine takdîm ettim. Onlar da memnun oldular, bilâhare eseri ilim âlemine sundum. Bu eser kimin evinde bulunursa orada konuşan bir Peygamber vardır."

Endülüs bilginlerinden birisi, Tirmizî'nin eserinin özelliklerini ve değerini yazdığı bir şiirle söyle anlatır:

"Tirmizî'nin kitabı bir ilim bahçesidir. Çiçekleri âdetâ gökteki yıldızların parlaklığını aksettiriyor. O eser sâyesinde hadisler vuzuha kavuşur. Güzel lafızlara meydana konulmuş, âdetâ resim gibi yerli yerince tanzim edilmiştir."

"Hadislerin en yüksek nevi sahihlerdir. Onlar nurlu yıldızlar hâlinde, her yanı aydınlatırlar. Hadislerin sahihini hasenleri takip eder. Sonra garîbler gelir. Hadislerin sahihi sakiminden ayrılmıştır. Tirmizî onları tek, tek işâretleriyle ilim erbabına açıklamıştır. Bu hadisleri, sahih eserler hâlinde sıraya dizmis, onları ciddî akıl sahipleri de beğenip seçmislerdir. Onu beğenenler; fakihlerin ve bilginlerin en önde gelenleri fazilet erbabının, doğru yola gidenlerin en üstünleridir."

"Tirmizî'nin kitabı böylece enfes bir eser; ilim erbabının takdir ettiği, okuyup konuştuğu bir çalışma olmuştur. Onlar, ruhlarına en yüksek faydayı bahşeden en kıymetli bilgileri, Tirmizî'nin kitabından iltibas etmişlerdir"

"Ondan, biz de hadisler yazdık; eseri biz de rivayet ettik. Bu işi, Cennet ırmağının suyundan kana kana içmek niyetiyle gerçekleştirdik."

"Düşünce, mânâ denizine daldı. Oradan en doğru mânâlara ulaştı. Rahman olan Allah, Ebû Isa et-Tirmizî'yi bu şerefli işinden dolayı hayır üstüne hayır vererek mükâfatlandırsın."

Yazar istatistikleri

  • 37 okur beğendi.
  • 55 okur okudu.
  • 19 okur okuyor.
  • 80 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.