Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

İzzet Derveze

İzzet DervezeKur'an'a Göre Hz. Muhammedin Hayatı yazarı
Yazar
7.5/10
10 Kişi
66
Okunma
17
Beğeni
9,4bin
Görüntülenme

Hakkında

1888 yılında Filistin topraklarında, Nablus'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nablus'ta tamamladı. 1906-1918 yılları arasında Osmanlı Posta-Telgraf İşletme-si'nde ve sonra Filistin'de bulunan farklı mahalli kuruluşlarda çalıştı. 1932-1937 yılları arasında İslami Vakıflar İdaresi genel müdürlüğüne getirildi. 1946 yılına ka­dar İngiliz işgali altındaki Filistin topraklarının kurtuluşu için birçok siyasi teşek­külde görev aldı. 1933 yılında Yafa şehrinde İngiliz kuvvetlerine karşı düzenlenen bir gösteride başından ağır yaralandı. 1936 yılında işgalci İngilizler'e karşı Filistin topraklarında başlatılan direnişte aktif rol üstlendi. Ancak direnişin kanlı bir şekilde bastırılma­sından sonra Filistin topraklarından sürüldü. 1937-1939 yılları arasında Şam'da oluşturulan Filistin Direniş Hareketi'nin idâri ve mâli sorumluluğunu üstlendi. Ancak 5 Haziran 1939'da Şam'da Fransız Askeri Mahkemesi tarafından Filistin direniş hareketini yönlendirdiği ve propagan­da yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve 5 yıl hapse mahkûm edildi. Derveze'nin Şam'daki mahkûmiyet yılları, kendisini düşünsel olarak yenilediği ve derinlemesine Kur'an araştırmalarına başladığı yıllar oldu. 52 yaşında iken, 16 ay kaldığı Şam zindanlarında Kur'an'ı baştan sona ezberledi. Ve Kur'anî mesajın yeniden nasıl, sosyalleştirileceği hususunda yoğun bir çalışma içine girdi. Kur'an'ı, inanç ve amelde temel ve belirleyici bir bilgi kaynağı olarak kavra­yıp, İslam ümmetini yeniden ihya etmenin, temel dayanağı kılmanın gayreti içine giren Derveze, Öncelikle yaptığı, Kur'an'ın İlk şahit insanı Hz. Muhammed'in hayatını, yaşadığı çevresini ve Kur'an düsturlarını inceleyen Kur'an merkezli çalış­malarının akabinde Kur'an'ı nüzul sırasına göre tefsir etmeyi tasarlamaya başladı. 1941 yılında Suriye, İngiliz işgali altına girince Türkiye'ye iltica etmek zorunda kalan Derveze, Türkiye'de kaldığı 4 yıl boyunca, düşündüğü tefsir projesi için Bursa ve İstanbul kütüphanelerinden oldukça yararlandı ve "et-Tefsirü'l Hadîs" adlı eserinin ilk taslaklarını oluşturdu.1945 yılında yasal şartların uygunlaşmağı sonucu Suriye'ye geri döndü. 1933 yılında İngiliz işgal kuvvetlerince başından yaralanması sonucunda zaman zaman nükseden işitme rahatsızlığı fazlalaştı ve 1945 yılından itibaren aktif siyaseti bıra­kıp, kendini ilmî çalışmalara adadı. Tefsirinin ilk baskısını 7961-1963 yılları ara­sında Şam'da gerçekleştirdi. İşitme özürlü hale geldikten sonra sosyal aktivitelere |de katılamadı. 7 984 yılında Şam'da vefat etti. Başlıca eserleri: Kısa Arap ve İslam Tarihi (2 cilt) 1932, Kahire Modern Türkiye, 1946, Beyrut Asru'n Nebi, 1966 (Yöneliş Yayinları tarafından 1969'da basıldı; 3. baskısı Ekin Yayınlan tarafından yapılacak) Siretu'r Rasul, 1948, Kahire Kur'an ve Yahudiler, 1949, Şam Kur'an ve Kadın, 1951, Şam Kur'an ve Sosyal Güven, 1951, Sayda Kur'an'a ve Önceki Kitaplara Göre İsrailoğullarının Tarihi, 1958, Kahire Hayat İçin Kur'anî Düsturlar, 1960, Kahire Kur'anü'l Mecid, Basım tarihi yok, Sayda (Ekin Yayınlan tarafından 1997'de basıldı) Filistin Trajedisi, 1960, Şam Filistinlilerin Cihadı, 1960, Şam İKur'an Cevap Veriyor, 1980, Kahire (Yöneliş Yayınlan tarafından 1988'de basıldı) Allah Yolunda Cihad, 1984, Kahire
Tam adı:
Muhammed İzzet Derveze
Unvan:
Eğitimci, Tarihçi ve Siyasetçi
Doğum:
Filistin/nablus, 1888
Ölüm:
Şam, 1984

Okurlar

17 okur beğendi.
66 okur okudu.
21 okur okuyor.
104 okur okuyacak.
6 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Kur'an'da, Musa (a)'dan sonrasına ait olan bazı,sifrelerin Peygamber (s) zamanda Yahudilerin ellerini de dolaşmakta olduğunu gösteren ip uçları vardır
... konuya girmeden önce "ilim'' kavramını bu­gün bilinen teknik anlamıyla kullandığımızı belirtmek isteriz. Bu­ günkü "ilim"; araştırma ve inceleme yollarını tetkik, karşılaştırma vasıtalarını, ilkelerini, yöntemlerini, bilimsel ve teknik kuralları, kaideleri tespit etmeyi kapsamaktadır. Araplarda ilmin bu asır ve toplumda bu dereceye ya da bu teknik anlama kavuşmadığını ke­sin biliyoruz. Yalnız bu kavramı kullanırken şunu kastediyoruz. Araplardan da değişik kitaplara yönelen, onları tetkik eden, bazı ilimleri okuyan, inceleyen, bazı kurallarını kavrayan, sadece bedevi tabiatı ve basiretiyle sınırlı kalmayan kimseler vardı.
Reklam
... klasik kitaplarda kaydedilen, nakledilen pek çok rivayetlere ve haberlere karşı, düşünen bir insanın onları inkar et­mese bile, sürekli olarak dikkatli ve uyanık olması lazımdır. Çünkü bu haberler ve rivayetlerle Peygamber'in, risalet öncesi dönem ve ortamın maddi gelişme, edebiyat ve düşünce hayatı açısın­ dan küçümsenmesi amaçlanmaktadır. O dönem ve ortam; ceha­let, geri kalmışlık, sefalet, itilmişlik, perişanlık, barbarlık, kültürel araç ve vasıtalardan mahrumiyet, düşünce, inanç, ahlak ve edebi­ yatta katı bir maddecilik gibi sıfatlarla tanıtılmaktadır. Halbuki bu iddialar işlerin tabiatına ve apaçık mantıksal kurallara aykırı düş­tüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in bildirdiklerine ve nasslarına da ters düşmektedir.
Kur'an'da yer alan ayetler , kadının nifakını ve şirkini dile getirdiği gibi; onun imanını sabrını hicretini ve cesaretini de takdirle yadetmiştir.
Sayfa 142
Allah'ı Vekil Tutmak Ne Anlama Gelir?
[(O) doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka tanrı yoktur. Yalnız O'nu vekil tut. (Müzzemmil 73/9)] İlk kez geldiğinden ötürü buradaki ayetlerin sonuncusu (9. ayet) büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu ayetlerde, halkı Allah'tan başka evliya, şefaatçi ve yardımcılar edinen, neredeyse halkın kendilerini Allah'ın dışında Rabb'ler edinecekleri lider takımının böbürlendiği (istikbâr) bir muhitte; Allah'ın tekliği ve rubûbiyetinin kapsayıcı olduğu ilan edilmiş; sadece O'nu vekil ve dayanak kabul etmeye çağrıda bulunulmuştur. Bu ayet böylece şirke, Allah'tan başka varlıklara kulluğa, yakarmaya ve yönelmeye karşı vurulan ilk Kur'ani darbe; sadece Allah'ın Rabblığının evrensel olduğunun ilk anlatımıdır. Bu (tevhid) İslam'ın esası ve mesajının özüdür.
I, 92
Reklam

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
1302 syf.
8/10 puan verdi
·
12 günde okudu
İzzet Derveze, bu kitabında Hz. Peygamber’i geniş bir çerçeve ile değerlendirmeye, ortaya koymaya çalışmıştır. Eseri kaleme alırken Kur’an’ı aslî kaynak olarak kullanması, Hz. Peygamber’i insanlara anlatmada önemli bir avantaj sağlamıştır. İzzet Derveze, Yöntem ve metoduyla da bizzat Kur’an’a dayanmaya çalışmıştır. Rivayetleri ise toptan ihmal
Kur'an'a Göre Hz. Muhammedin Hayatı
Kur'an'a Göre Hz. Muhammedin Hayatıİzzet Derveze · Düşün Yayınları · 201142 okunma
251 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
5 günde okudu
Bu kitap aslında İzzet Derveze' nin tefsiru'l hadis isimli tefsir kitabının mukaddimesidir. Bu yönüyle kitap, İzzet derveze nin tefsir anlayışını da yansıtmaktadır.Kitapta Kuran'ı anlamanın ve tefsir etmenin yöntemleri, bazı müfessirlerin kitaplarına ve metotlarına ilişkin yorumlar ve görüşler ayrıntılı bir şekilde ,örnekler verilerek açıklanmıştır.
Kur'an'ı Anlamada Usül
Kur'an'ı Anlamada Usülİzzet Derveze · Ekin Yayınları · 20129 okunma
1302 syf.
·
Puan vermedi
Bir Referans Olarak Kur’an
İzzet Dereveze siyer çalışmasın nazıl olana Kur’an sıralamasına göre Hz Muhammed’in hayatını anlatmaya çalışan yazar gerçekten okumaya değer bir eserdir. Bir kütüphane olması gereken bu şah eser herkese tavsiye bir çalışmadır..
Kur'an'a Göre Hz. Muhammedin Hayatı
Kur'an'a Göre Hz. Muhammedin Hayatıİzzet Derveze · Düşün Yayınları · 201142 okunma