Jane Hathaway

Jane Hathaway

Yazar
10.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
6
Gösterim
Adı:
Jane Hathaway
Jane Hathaway, Ohio State Üniversitesi'nden İslam ve dünya tarihi doçentidir.
Enderun'da eğitilen saray çalışanları, seçkin bir zümre mensupluğunun yanı sıra fikir adamı da oluyorlardı.
Jane Hathaway
Sayfa 83 - Kitap Yayınevi
1715 Osmanlı-Venedik muharebesinden sonra Venediklilerin III. Ahmed'e hediye ettikleri değerli aynalar Haliç kıyısındaki Tersane Sarayı'nın çeşitli salon ve odalarına yerleştirilmiştir. Bu sarayın arazisinde I. Ahmed döneminde inşa edilen Tersane Kasrı'na daha sonra Aynalıkavak Kasrı denilmeye başlanmıştır.
Jane Hathaway
Sayfa 67 - Kitap Yayınevi
Çinli hadımların, kopartılmış cinsel organlarını, öldüklerinde yanlarında gömülecek olan lake bir kutuda korudukları bilinir.
Jane Hathaway
Sayfa 31 - Kitap Yayınevi
Hadım, iğdiş edilmenin sonucu olarak hayatı boyunca rahatsızlık duyacak hatta ağrıları olacaktı. İdrar yolları enfeksiyonları yaygın bir şikayetti. Hadım yaşlandığında sık sık idrarını tutamadığından yakınırdı. "Hadım gibi kokuyor" şeklindeki Çin halk deyişi, herhalde hadımlara sinmiş idrar kokusundan dolayıdır.
Jane Hathaway
Sayfa 31 - Kitap Yayınevi
İstanbul'a gelen Avrupalı ziyaretçiler, Topkapı Sarayı'ndaki hadımların sarıklarının katları içine gümüş bir kamış koyduklarını yazarlar. Bunları, çişlerini yaparken boru gibi kullanıyor olmalıydılar.
Jane Hathaway
Sayfa 31 - Kitap Yayınevi
Liyakat eksikliklerine rağmen akrabalarını yüksek dini görevlere atamasıyla ün yapan Şeyhülislam Feyzullah Efendi.....
Jane Hathaway
Sayfa 41 - Kitap Yayınevi
Beşir Ağa, Darüs-Saade Ağalığını Osmanlı şehzadelerinin eğitiminde ve dolayısıyla da Osmanlı sultanlarının şekillendirilmesinde ana unsur haline getirerek, bu makamı siyasi ve iktisadi nüfuzunun zirvesine ulaştırmıştı. Veziriazam 18. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun temel karar alıcısı olarak fiilen sultanın yerine geçerken, Beşir de Veziriazamların seçiminde, hamileliğinde ve hatta azledilmesinde temel bir güç olarak ortaya çıkmıştı.
Jane Hathaway
Sayfa 102 - Kitap Yayınevi
Bazı hadımların (Hacı Beşir Ağa, Abbas Ağa gibi) kütüphaneleri çok sayıda tıbbi eser içerir. Bu muhtemelen hadımlar yaşlandıkça karşı karşıya kaldıkları farklı hastalıklar nedeniyle Harem ağaları için tıbba ilgi göstermenin belki de adetten olduğuna işaret eder.
Jane Hathaway
Sayfa 88 - Kitap Yayınevi
Bu iğdiş edilmiş Habeşi köle, sıra dışı uzunluktaki hayatının sonunda Sünni Müslüman bir üstat, bir devlet adamı, bir edip, bir mutasavvıf ve bir kitapsever olarak tarihte derin bir iz bıraktı.
Jane Hathaway
Sayfa 108 - Kitap Yayınevi
Bir çok Dârüs-Saâde ağası gibi Beşir Ağa da çeşitli konularda çok sayıda kitap toplanmıştı. Böyle bir koleksiyonun başlangıç noktası hadımların da eğitim gördüğü faaliyetini tamamen ak ağların gözetimi altında sürdüren Enderun'un müfredatıydı.
Jane Hathaway
Sayfa 83 - Kitap Yayınevi
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jane Hathaway
Jane Hathaway, Ohio State Üniversitesi'nden İslam ve dünya tarihi doçentidir.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.