Kamuran Gödelek

Kamuran Gödelek

Yazar
7.0/10
1 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
32
Gösterim
Dolayısıyla umutsuzluk, kendiliğin bir hastalığıdır ve en kötü fiziksel hastalıktan daha kötüdür , çünkü "en son çare , ölüm bile çare değildir". Umutsuz insan ölemez , çünkü umutsuzluk, "ezeli ve ebedi olanı, umutsuzluğun temeli olan kendiliği tüketemez". Çözüm ; "kişinin gerçekten kendisi olmayı istemesi ", kendisinde ezeli ve ebedi olanı ve kendinin yaratıcısı olan Tanrı ' yı kabul etmesidir.
Ezeli ve ebedi olan hakikat , varolan kişi ile ilişkili olduğunda paradoks haline gelir. Nesnel belirsizlik ve bilgisizlik yoluyla paradoks, varolan kişinin içselliğinde öteye gidilir. Ama paradoks, kendinde paradoks olmadığı için yeterince şiddetli bir şekilde öteye itmez. Çünki risk olmadan inanç yoktur; ne kadar çok risk , o kadar çok inanç ; ne kadar çok nesnel güvenilirlik, o kadar az içsellik ( çünkü icsellik öznelliktir ) ; ne kadar az nesnel güvenilirlik, o kadar derin olanaklı içselliktir.

Sokrates , Tanrı'nın olduğuna inandığında içselliğin bütün tutkusuyla nesnel belirsizliğe sarıldı ve inanç tam da bu paradoks da, bu risktedir.
Kant, ahlaksal ödevin buyruksal doğasının bireysel özgürlüğün garantisi olduğuna inanır. Ayrıca, ödevin ahlaksal buyruğunun kişisel ölümsüzlüğü ve Tanrı'nın varlığının zorunlu kıldığına inanır. İnsan, ödevini yapan biri, yani erdemli biri olmak için ahlaksal buyrukla yüzleştigi için ölümden sonra hayatın devam ettiğini ve bir sonsuz tümüyle iyi bir Tanrı'nın varlığını "kabul etmek", son derece akla yakındır. Ölümsüzlük, arzulanan iyiliğin yerine getirilmesi için yeterli zaman vermek için gereklidir ve Tanrı , arzulanan iyiliğin standardı ve temeli olarak hizmet etmek üzere gereklidir. Ahlaksal sorumluluğun deneyimsel olgusuyla başlayarak, Kant; fırsat ( ölümsüzlük)ve adalet (Tanrı ) için akıl yürütmüştür. Eğer insan, sorumlu tutulacaksa, ona yerine getirme fırsatı verilmeli ve bir yerine getirme standardı ve kaynağı olmalıdır.
Dua etmek ; nefes almaktır ve kendilik için olanak(kendin olmak için bir imkan), nefes almak için oksijen neyse odur. Ama dua etmek için, bir Tanrı olmalıdır, bir kendilik ,bir olanak olmalıdır; çünkü Tanrı her şeyin olanaklı olmasıdır ve her şeyin olanaklı olması Tanrı'dır (Tanrı'ya bağlıdır). Tanrı'nın iradesinin olanaklı olduğu olgusu , benim dua etmemi olanaklı kılar; eğer Tanrı'nın iradesi yalnızca zorunlu ise(dua etmeden Tanrı , isteklerimizi yerine getirme zorunluluğu var ise), o zaman insan aynen hayvanlar gibi özünde dilsizdir.
Beden; kendiliğin fiziksel yanıdır , Ruh; duygusal yanıdır ve Tin (Tanrı); ilişkisel veya diyalektik yanıdır(Ruh ile Bedenin buluştuğu ortak nokta). Varlığın ilksel (ilk) durumunda Ruh ve Beden; dolaysız bir birlik içinde ilişkilidir. İnsanın Bedenle dolaysız ilişkisi Ruhsal olarak belirlenir - yani varoluşu, psikolojik ihtiyaçları yoluyla belirlenir. Bu Ruh-Beden birliği içerisinde gizli olan Tin(Tanrı) ise kendini belirlemenin(yansıtmanın) olanağıdır(yoludur, imkanıdır). Tin(Tanrı), psikosomatik(psikolojik rahatsızlıkların bedensel olarak dışa vurulması) varlığın edilgen(dolaysız, pasif) birliğini( Ruh ile Bedenin dolaysız ilişkisini) bozarak ve onu kendisinden sorumlu olmaya teşvik ederek(Tanrı'ya karşı sorumlu), sürekli olarak kendini (Tanrı'yı) olası bir varlık hali olarak yansıtır(Tanrı'nın var olduğunu hatırlatan). İlişki (Ruh ile Bedenin dolaysız ilişkisi), bu olanağı(Tanrı'nın var olduğunu hatırlatan) gerçekleştirdiğinde bir "o(var olduğu ruhsal ve bedensel kişilik)" olmaktan, bir "kendilik(kendi olma)" olmaya geçiş yapmıştır. Ama böylece gerçekleştirilmiş kendi olmaklığı(kendi olma durumu) kaybetme tehlikesi her zaman için mevcut olan bir tehlikedir. O zaman, kendi olmaklığı (kendi olmayı) kuran ilişki (kişinin kendisi ile ilişkisi), kendilik, Tinin (Tanrı) yansıttığı olanağı(Tanrı'nın var olduğunu, Ruh ve Beden'e yansıtması) gerçekleştirdiği müddetçe sürer. Bir başka deyişle; kendilik, Ruh ile Bedenin dolaysız ilişkisi değildir ama bu dolaysız ilişkinin kendi kendisi ile ilişkili olması olgusunundan ibarettir. Bu dolaylı ilişkiyi mümkün kılan Güç de Tindir. (Tanrı)
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Kamuran Gödelek
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 3 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.