Latife Kabaklı Çimen

Latife Kabaklı Çimen

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
8
Gösterim
Adı:
Latife Kabaklı Çimen
Radloff'a göre: Altay Türklerinde soy birliği halinde bulunan insanlar arasında evlenme yasaktır. Soy birliği içinde herkes kendilerini kardeş kabul etmektedir. Buna kemik kardeşliği adı veriliyor.
Türklerde ''devletin güvenliği ailenin güvenliğine bağlıdır''. Savaş ve vuruşma Hunların bir mesleği ve işi halindedir. Yaşlılar ile zayıflar silah kullanıp vuruşamazlar. Bu nedenle aileler kendi savunma ve güvenliklerini sağlamak için en iyi yiyecekleri ile giyimlerini güçlü ve savaş yapabilecek akrabaları ve askerlere kendi istekleri ile verirlerdi.
İbni Batuta Seyahatnamesinde Kırım'daki hatıralarını anlatırken şöyle demektedir. ''Burada tuhaf bir hale şahit oldum ki o da Türklerin kadınlarına gösterdiği hürmettir. Burada kadınların kıymeti ve derecesi erkeklerinden daha üstündür.''
''Türklerin hırsızlık konusundaki cezaları çok ağır olduğu için hayvan sürüleri bekçisiz ve çobansız otlayabilmektedir. Kimin yanında çalınmış hayvan bulunursa, onu sahibine iade ettikleri gibi dokuz tane benzerini de ödemeye mecbur ederler''. (İbni Batuta Seyahatnamesi)
Eski Türk toplumlarında en önemli sosyal birlik olan ailenin temelini meydana getiren kadındır. Türk kadını Türk destanlarında, felsefesinde,kültüründe ve töresinde yüceltilmiş ve saygı gösterilmiştir.Kadın , erkeğin biricik yoldaşıdır.Sahip olduğu statü ve haklardan dolayı hanların, hakanların, cengaverlerin önünde saygıyla eğildikleri bir şeref abidesidir.
Cahiliye döneminde kadınlar miras hakkından mahrum bırakılıyordu. İslamiyet kadınlara miras hakkı tanımıştır. Bununla ilgili olarak Hz. Ömer şöyle söylemektedir: ''Vallahi cahiliye devrinde kadınlara hiç hak tanımazdık. Nihayet Allah, onlar hakkında indirdiğini indirdi. Mirastan verdiğini verdi.''(İbni Kesir tefsir).Kadınlara da erkekler gibi miras hakkı veren ayetler nazil olduğunda bazı Müslümanların bu durum hoşlarına gitmemiş ''Ya Resulullah! Babasının bıraktığı maldan, ata binmeyen, düşmanla savaşmayan kıza malın yarısını mı vereceğiz, çocuğa miras mı vereceğiz?'' demişlerdi.(Taberi, Camiul Beyan)
İslam dini kız çocuklarının doğumunu hoş karşılamayan ve ona zulüm içinde ölümü layık gören bir toplumla mücadele etmiştir. Getirdiği kurallar kız çocuklarının, kadınların ve annelerin hakkını vermiş onların toplumda statüsünü yükseltmiştir.(Bknz: Kuranı Kerim Nahl 58-59, Tekvir 8-79, Şura 49)
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Latife Kabaklı Çimen

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.