Lev Troçki

Lev Troçki

Yazar
BEĞEN
TAKİP ET
koseli-arti
coklupaylas
ucnokta_yatay-1
yildiz
8.6
69 Kişi
okuyor-dolu
380
Okunma
v3_begen_dolu
95
Beğeni
goz
3.951
Gösterim
Kitaplarını Satın Al
bilgi
Sponsorlu
Tam adı
Lev Davidoviç Trotskiy / Leon Trotsky
Unvan
Bolşevik Siyasetçi, Devrimci ve Marksist Teorisyen, Yazar
Doğum
Bereslavka, Ukrayna, 7 Kasım 1879
Ölüm
Coyoacán, Meksika, 21 Ağustos 1940
Yaşamı
Lev Troçki  (/ˈlʲef ˈtrot͡skʲɪj/) Bolşevik siyasetçi, devrimci ve Marksist teorisyen. Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında etkili bir siyasetçiydi. Dışişlerinden Sorumlu Halk Komiseri görevini alan ilk kişi, Kızıl Ordu'nun kurucusu ve komutanı, Savaştan Sorumlu Halk Komiseri oldu. Ayrıca Bolşevik Parti'nin Politbüro üyesiydi. Josef Stalin ile giriştiği siyasi mücadeleyi kaybedince resmi görevlerden alındı ve Sovyetler Birliği'nden sürgün edildi. Önemli Marksist teorisyenlerden biridir, görüşleri Troçkizm adıyla anılır, Stalin ve Mao'nun görüşlerine karşı en önemli muhalefet hareketini oluşturur. Lev Davidoviç Bronştayn adıyla Yanovka’da küçük toprak sahibi bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak doğdu. Troçki adını 1902 yılından itibaren kullanmaya başlamıştır. 1917 Rus devrimi'nin önde gelen isimlerindendir. Sovyetler Birliği'nin kurulmasında, ihtilâl sonrası iç isyanların ve ayaklanmaların bastırılmasında birinci derecede rol oynadı. Kızıl Ordu`nun kurucusu olarak kabul edilir. Lenin'in ardından Sovyetlerin ikinci adamı oldu. Lenin'in ölümünden sonra Stalin ile giriştiği iktidar mücadelesini kaybetti, uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde Bolşevik Parti üyesi olarak kalan Troçki, Bolşevik Parti'ye karşı bir işçi ayaklanması örgütlenmesi ve işçi sınıfı iktidarına karşı silahlı ayaklanmayı teşvik etme suçlarıyla suçlandı ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra kaleme aldığı "İhanete uğrayan devrim" analizi batı burjuvazisi tarafından ilgiyle karşılandı. Hayatı  Çocukluk Dönemi (1879-1895)   Troçki, 7 Kasım 1879  yılında Güney Ukrayna'da bulunan Kerson'da doğdu. Ailesi Yahudi olmasına rağmen evde konuşulan dil Rusça ve Ukrayna dili idi.[3] Annesi Anna Bronshtein (1850–1910), babası David Leontyevich Bronshtein'dir. (1847–1922) Troçki'nin kız kardeşi Olga, Bolşevik Parti'nin ileri gelenlerinden Lev Kamenev ile evlenmiştir. Dokuz yaşlarında iken Odessa'da bulunan teyzesinin yanına giderek burada eğitim gördü. Daha sonra eğitimine devam etmek gayesiyle Nikolayev'e gitti. Matematik ve hukuk alanında yüksek öğrenim yaptı. Troçki, Rusça, Ukraynaca, İbranice, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerini konuşabiliyordu. Troçki Hayatım adlı eserinde Rusça ve Ukrayna dili dışındaki hiçbir dili akıcı konuşamadığını belirtmiştir. Fakat Raymond Molinier, onun Fransızca'yı akıcı bir biçimde konuşabildiğini yazmıştır.  9 yaşındayken babası onu Odessa'daki Alman okuluna gönderdi. Troçki, devam eden yıllarını burada eğitim görerek geçirdi. Devrimci Faaliyet ve Sürgün Dönemi (1896-1902)  Öğrenciliği sırasında sosyal demokrat çevrelerle temasa geçti ve devrimci gruplara dahil oldu. Marksizm görüşünü benimsedi. 1897 yılında Nikolayev şehrine taşındı. Burada Güney Rusya İşçi Birliği adlı gizli bir örgütün kurucuları arasında yer aldı. Sosyalist fikirleri halk arasında yaymak için çeşitli broşür ve bildiriler yazdı. Bu dönemde yazılarında Lvov ismini kullanıyordu. 1898 yılında bu gizli örgüte mensubiyetinden dolayı Çarlık polisi tarafından yakalanarak hapse konuldu. İki yıl tutuklu kaldı. Hapis hayatından sonra Sibirya'ya sürgüne yollandı. Sürgünde iken Marksist bir felsefe öğrencisi olan Aleksandra Sokolovskaya ile evlendi. İkilinin Nina Nevelson ve Zinaida Volkova adlarındaki iki kızı bu dönemde dünyaya geldi. "Troçki" takma ismini bu süreçte kullanmaya başladı. Bu ismi Odessa Cezaevi'ndeki bir gardiyandan almıştı. Yaklaşık iki yıl sürgün kaldıktan sonra 1902 yılında Sibirya'dan firar ederek önce Viyana'ya, akabinde Londra'ya gitti. Burada Georgy Plekhanov, Vladimir Lenin, Julius Martov gibi devrimcilerin yer aldığı Iskra dergisinin editör grubuna katıldı ve "Pero" takma adıyla yazılar yazdı. Bir yıl sonra Londra'da toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kongresine katıldı. Bu kongrede parti içinde Bolşevikler ve Menşevikler olmak üzere iki hizip oluştu. Bolşevik Lenin'e karşı Troçki Menşevik kanatta yer aldı. Ancak, bir yıl sonra Menşeviklerin görüşlerine katılmadığını belirterek Menşeviklerden ayrıldı. 1905 devriminin yenilgisinden sonra Sibirya'ya sürüldü ama firar etti. Firarın öyküsünü 1905 adlı kitabına yaptığı ek bir bölümde anlatmaktadır. 1917 yılında devrim öncesinde Lenin'in davetiyle Bolşeviklere katıldı. Lenin'in Nisan Tezleri'ni kaleme almasından sonra aralarında teorik bir fark da kalmadığından 1917'de Bolşeviklere katılmıştır. 1897'de mücadeleye Narodnik (halkçılık hareketi) düşünceleri savunarak atıldı. Sürgün şartlarında okuduğu Marksist klasiklerin etkisiyle bir süre sonra kendisini dönemin devrimci akımı olan 'sosyal demokrat' ilan etti. 4 Mayıs 1917'de ülkeye döndüğünde geçici hükümete karşı Bolşevik Parti'ye yakın bir tutum aldı ve Enternasyonalistlerle birlikte hereket etti ve Bolşeviklere dahil oldu. Lenin "son yazıları" dahil olmak üzere iki metninde Troçki için "aramızdaki son Bolşevik olmasına karşın, kabul etmeliyiz ki en yetenekli Bolşevik odur" demiştir. Rusya Devrimi (1917 ) Troçki, Rusya'ya döndükten sonra Petrograd Sovyeti Başkanlığı'na seçildi. Bu sıfatıyla Rus devriminin alt yapısının hazırlanmasında, ayaklanmaların örgütlenmesinde ve yönetiminde etkin ve önemli bir rol üstlendi. Devrimin gerçekleşmesinde ve Rus Çarlığı'nın yıkılmasında büyük pay sahibi oldu. Devrim sonrasında Sovyetler Birliği'nin önemli adamlarından birisi haline geldi. Önce Dışişleri, daha sonra Savaş Bakanlığı'na getirildi. En önemli faaliyeti ise Kızıl Ordu ile ilgili olanıdır. Başkumandan sıfatıyla Kızıl Ordu'nun kurulması görevi kendisine verildikten sonra bunu gerçekleştirdi. Devrim sonrası meydana gelen karışıklıklar ve iç ayaklanmalar boyunca bu orduyu idare etti. Troçki, Komünist Enternasyonal'in kurulmasında da önemli rol oynadı. İlk dört kongrenin programları ve bildirileri kendisi tarafından hazırlandı. Meydana gelen sorunların çözümünde sergilediği farklı tutum ve fikirler sebebiyle, parti çoğunluğuyla ters düştü. 1918  I. Dünya Savaşı'nda Rusya’nın yenilgisini onaylayan Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalamak için görevlendirilmiştir. Lenin'e göre, ilerleyen yıllarda devrimin dünya çapına yayılması kaçınılmaz olduğu için yapılacak barış ve kabul edilen yenilgi de ancak geçici olacaktır. Troçki, Sovyetler Birliği'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını başka devletlere bırakmasını öngördüğü gerekçesiyle bu anlaşmayı imzalamadan geri döndü. İnşa aşamasında olan Sovyetler Birliği'nin iç sorunlarıyla uğraşırken, dışa karşı bu tavizin verilebileceği düşüncesiyle Brest Litovsk Antlaşması Troçki'nin yerine görevlendirilen Kamenev tarafından imzalandı. Bu antlaşma ile Rusya 1878 yılında ele geçirdiği Kars, Ardahan ve Iğdır'ı Osmanlı İmparatorluğu’na geri veriyordu. Stalin'le mücadelesi ve sürgün  Lenin'in 1924 yılındaki ölümünden sonra partinin elinde tüm yetkileri toplamaya başlamış olan Stalin ile iktidar mücadelesine girişti. Bu mücadelede giderek güç kaybetti ve teker teker elinde bulunan yetkileri kaybetti. Önce Savaş Komiserliği görevinden alındı. Daha sonra Siyasi Büro ve akabinde Komünist Enternasyonal yürütme kurulu merkez komitesinden alındı. Taraftarlarının St. Petersburg'da sokak gösterilerine kalkışmalarından sonra parti üyeliğinden de atıldı. Böylece iki yıl zarfında tüm yetkileri elinden alındı. 1927‘de yapılan XV. Komünist Kongre’de parti üyeliğinden atıldı ve sürgün hayatı Kazakistan'da Almatı yakınlarındaki Semyonov-Tiyanşansky bölgesinde başladı. Bu sürgün sırasında 9 Haziran 1928’te, 26 yaşındaki Nina adındaki kızını Moskova’da kaybetti. Nina’nın kocası da Troçki’nin sürgününden önce tutuklanmıştı. 18 Ocak 1929 tarihinde Sovyet Ceza Kanunu’nun 58/10 maddesine göre karşı devrimcilik ve yasa dışı Sovyet partisi kurmak suçlamasıyla Sovyetler'den kovuldu. Diğer, devletler onu kabul etmek istemezken Atatürk'ün davetiyle, 1929-1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da bulunduğu süre içinde, kitaplarını yayımlamasına da izin verildi.¹ Kaldığı yer çok sıkı güvenlik önlemleriyle korundu. Düzenli olarak balığa çıkardı, yemek seçmez, sigara içmez yanında da içilmesine izin vermezdi. Sakin bir hayat sürdü, bu sırada bazı hatıra ve düşüncelerini kaleme aldı ve yayınladı. Bu anlamda İstanbul yılları onun için verimli geçtiği gibi olaylı da oldu. 20 Şubat 1932’de Stalin tarafından Sovyet vatandaşlığından atıldığında İstanbul'daydı. İstanbul'da yazdığı kitapları; Sürekli Devrim, Stalin Grubunun Hatası, Rus Devrimi Tarihi, Çin Devrimi'nin Sorunları, Hayatım ve diğer bazı eserlerdir. 1933 Ocak ayında diğer kızı Zina, Hitler rejiminin altında Berlin’de intihar etmeye zorlandı. Bu olay onun ruh dünyasını sarsmış olmasına karşın, mücadele disiplininden hiç kopmadı. (Daha sonra oğlu Lev Sedov da öldürülecektir.) 17 Temmuz 1933’te aldığı vizeyle İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya giden Troçki burada 2 yıl kaldı ve sınırdışı edildi. Akabinde Norveç'e gittiyse de burada da 2 yıl kaldıktan sonra terk etmek zorunda kaldı. 9 Ocak 1937'de Meksika'ya sığındı ve Meksika'ya yerleşti. Dördüncü Enternasyonal'in inşasına başladı. “Ekim Devrimi'nin kazanımları halka, o ancak daha önce Çarcı bürokrasi ve burjuvaziye karşı harekete geçtiği gibi Stalinist bürokrasiye karşı da harekete geçecek yetenekte olduğunu göstermesi şartıyla hizmet edecektir. (...) Bu ancak tek bir yolla olabilir: İşçilerin, köylülerin ve Kızıl Ordu askerlerinin; baskıcıların ve parazitlerin yeni kastının karşısına dikilmesiyle. Bu kitle kalkışmasını hazırlamak için, yeni bir parti gerekir, o da 4. Enternasyonal’dir. Mayıs 1940” (Aynı eser, s.302-303.) Troçki bu yazıyı kaleme aldığında, Alman saldırısı başlamak üzeredir. Sovyetler Birliği içinde bulunan Nazi ajanları ve provokatörleri tarafından da dillendirildi. Ancak ne var ki Sovyetler Birliği Alman faşizmi karşısında savaşı kazandığında, dünya çapında bulunan Troçki yanlıları güç olarak eridiler. Troçki'nin dünyanın en büyük gücü olan Alman Nazi ordusu Sovyetlere saldırmak üzereyken gerçekleştirdiği Dördüncü Enternasyonal ve ayaklanma fikri, daha sonra Sovyetler Birliği'nde Troçki'nin Nazilerle işbirliği yaptığı şeklinde yorumlandı. Öldürülüşü  1940 yılında NKVD ajanı olan Ramón Mercader adlı Stalinist bir İspanyalı, gazeteci kılığında, röportaj yapmak bahanesiyle Troçki'nin kaldığı eve gitti. Fırsat bulunca başına kazmayla vurmak suretiyle ağır şekilde yaraladı. Troçki saldırganla boğuştuğu sırada odaya giren Troçki'nin korumaları Mercader'e saldırdı. Troçki korumalarına "Onu öldürmeyin, bu adamın anlatacak bir hikâyesi var." diye seslendi. Aldığı yaranın etkisiyle Troçki ertesi gün öldü. Ölümünden önce iki kez bilinci yerine geldi, ilkinde eşine "Burjuva basına iyi malzeme olduk" diyerek ölümle yüz yüze geldiği bir anda cesaretini yitirmediğini gösterdi. Bir sonraki bilincin geri gelişi ise son sözlerini sarf etmesini sağladı. Bu sözler: "Dördüncü Enternasyonal'in zaferinden eminim, ileri!" olmuştur.  Cinayetten kısa bir süre sonra Joseph Stalin, Mercader'in annesi Caridad'a operasyondaki payı için Lenin Nişanı vermiştir.  1961'de Sovyetler Birliği'ne taşınan Mercader, dönemin KGB başkanı Alexander Shelepin tarafından Sovyetler Birliği Kahramanı madalyası almıştır.  Eserleri   1905 Bireysel Terörizmin İflası, 1909 Entelijensa ve Sosyalizm Marksistler Bireysel Terörizme Neden Karşıdırlar? Üçüncü Kongrenin Temel Dersi, Haziran 1921 Komünist Enternasyonal'in Taktikleri Üzerine, Aralık 1921 Dördüncü Dünya Kongresi Raporu, 28 Aralık 1922 Yoldaş McKay'e Mektup, 13 Mart 1923 Paris Komunü Üzerine "Avrupa Birleşik Devletleri" Sloganı İçin Uygun Zaman mı?, Haziran 1923 Doğu'da Perspektifler ve Görevler, 21 Nisan 1924 Ekim Dersleri, 1924 Lenin'den Sonra Üçüncü Enternasyonal Tek Ülkede Sosyalizm? Katalan Milliyetçiliğinin İlerici Karakteri İspanyol Komunizmi Ve Katalan Federasyonu Katalonya'da ulusal Sorun Rus Devrimini Savunurken Sürekli Devrim-Sonuçlar ve Olasılıklar Marxism ve Ekonomik Yaşam Uluslararası Komünist Birliğin Temel Teorik Görüşleri Üzerine Bir Tartışmaya Katkı Savaş ve Dördüncü Enternasyonal Amerika Komunist Olursa Merkezci Kombinasyonlar ve Marksist Taktikler Merkezci Simya mı, Marksizm mi? Güney Afrika Tezleri Üzerine Terörizm ve Sovyetler Birliği'ndeki Stalinist Rejim Komunist Manifesto'nun Doksanıncı Yıldönümü Lenin ve Emperyalist Savaş Grynszpan’dan Yana: Faşist Kıyım Çetelerine ve Stalinist Hainlere Karşı Zamanımızda Marksizm Bir Kez Daha "Marksizmin Krizi" Üzerine 1 Mayıs ve Enternasyonal Demokratik Merkeziyetçilik Üzerine
666 syf.
·
Beğendi
·
9/10 puan
Düşman Gözünden Değil
Yazar hayatında Stalin'den büyük darbeler almasına rağmen sanki kitabı yazarken duygularını diğer odada bırakıp kitabı yazmaya koyulmuşcasına .. düşman edasıyla değil gözlemleriyle dile getirmesi gerçekten takdire şayan. Her zaman yaptığımız iş olan Eleştiriyi eksik etmeyecek olursak ise Stalin'i bu kadar iyi biliyorsun ve kardeşim neden kitabı bu kadar kısa yaptın..
kamera
Stalin
kamera
Lev Troçki
ucnokta_yatay-1
yildiz
7.8/10 · 26 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
656 syf.
·
13 günde
·
Beğendi
·
9/10 puan
Balkan Savaşları
Biz Türkler tarihi sarayın içerisinden, padişah biyografilerinden, abartılı askeri zaferlerden okumayı seviyoruz. Hele bir de konu balkan savaşları tarihiyse görmezden gelmeyi memnuniyetle yeğliyoruz. Örneğin wikipedia sitesinde; ayrı ayrı birinci ve ikinci Balkan Savaşları başlıklarına bakıldığında Türkçe kaynağın, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus kaynaklarından çok daha zayıf bir görünüme sahip olduğu göze çarpıyor. Kitaplarda da aynı durum mevcut. Her ne kadar yerli iyi birkaç akademik eser olsa bile… Troçki’nin sürgünde geçimini sağlamak için yaptığı yazarlık ve muhabirlik dönemindeki makalelerinden derlenen bu eser önemli bir kaynak. Fakat savaş taktik ve tekniklerine dair kitapta bir şeyler bulamayacaksınız. Troçki, kaynayan balkan siyasetini ve halkın durumunu gözlemliyor. Önemli saptamalar ve öngörülerde bulunuyor. Savaşta yaralanmış esir düşmüş Bulgar ve Türk askerleriyle, politikacılar ve gazetecilerle yapılan röportajları okuyoruz. Savaşın şiddetini, insanların insanlıklarını yitirişini okuyorsunuz. Yaptıkları katliamları marifetmişçesine anlatışlarına şaşırıyorsunuz. Bir Bulgar askeri: içerisinde insanların olduğu evi ateşe verişini en ufak insani ve vicdani emare göstermeksizin anlatıyor. örneğin; Kimisi katlettikleri çocukları, kadınları, yaşlıları ve tecavüzleri anlatıyor rahatlıkla, esir düşen yaralı Türk askerini süngüyle nasıl katlettiğini anlatıyor. Askerlerin bir kilo et için Türk ve Arnavut köylerinden gasp ettikleri koca koca sığırları nasıl devirdiklerini anlatıyorlar. O denli büyük bir yağma ki bozulmakta olan kendi askeri erzaklarını kuyular açıp gömüyorlar. Siyasi iklimi, Bulgar gazetelerinin abartılı zafer manşetlerini, katliamların sansürünü görüyoruz. Bulgar sansürü katliamların Avrupa medyasına yansımaması için elinden geleni yapıyor. Bir yanda yoksulluk sefalet, bir yanda hamasi politik hava… Sofya’nın yoksul, kirli arka sokaklarından da haberdar oluyoruz, ayrıca savaş meydanlarında yaralıların düzgün bir tedaviden bile yoksun oluşlarına, askerlerin yaralarının dahi kurtlanmasına tanık ediyor Troçki bizleri. Türk cephesinin basiretsiz komutanları, Kırklareli’nin kolayca elden çıkması, ordunun eğitimsizliği gibi nice detayla karşılaşıyoruz. Türk ve Arnavut katliamları ve bu durumu sansürleyen Bulgar yönetimi kitapta ağırlıklı bir yer kaplıyor. Dönemin Balkan siyaseti ve toplumsal durumuna ilişkin okunması elzem bir eser. Nitekim Balkan Savaşları 1. Dünya Savaşının bir çeşit tetikleyicisi gibi… Bu değerli eseri sitede yalnızca 7 kişinin okumuş olması, yorum ve alıntıdan yoksun olması, objektif ve real tarihe ne denli meraklı olduğumuzu gözler önüne seriyor. Tarih arka planlı masal anlatıcısı Mustafa Armağan’ın ‘’Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı’’ kitabında ise 1509 okuma, 65 inceleme, 610 alıntı yer alıyor. Bu da bize gösteriyor ki halen efsaneler ekseninde, kralcı, önderci, kurtarıcı beklentili ilkel bir zihinsel anlayışla hayatımızı sürdürüyor ve tarihe bakıyoruz.
kamera
Balkan Savaşları
kamera
Lev Troçki
ucnokta_yatay-1
yildiz
8.6/10 · 36 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
888 syf.
·
49 günde
·
8/10 puan
Kitapta Sovyet Devrim Liderlerinden Troçki devrimin başlangıcından itibaren olayları,kişileri anlatıyor ve kendi değerlendirmeleri ile zenginleştiriyor. Bir tarihçi gibi olayları aktarırken, bir devrim lideri olarak degerlendirmesini yapıyor. Ben yoğun teorik değerlendirmelerle dolu akıcı olmayan bir kitap olacağı endişesindeydim ancak çok akıcı, coşkulu ve güzel bir anlatım var gerçekten. Değerlendirmelerini ise çok beğendim. Troçki kitabı İstanbul, Buyükada'da sürgünde iken yazmış, bu notu da düşeyim buraya. Sovyet devrim tarihini okumak isteyenler için iyi bir kaynak olacaktir zannediyorum ve oneriyorum. Sizin Sovyet tarihi ile okuduğunuz kaynaklar var mı? Varsa önerilerinizi paylaşın lütfen.
kamera
Rus Devriminin Tarihi
kamera
Lev Troçki
ucnokta_yatay-1
yildiz
8.5/10 · 5 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
104 syf.
·
3 günde
·
8/10 puan
Ekim devriminde sonra Lenin ve Stalin’in devrime bağlı kalmadığını görerek onlara muhalif olan Leon Troçki, muhalif olduğu için ekim devrimini yapan bazı yoldaşlarıyla beraber ortadan kaldırılıyor. Kaldırılmadan önce de yazdığı makalelerden biri de bu onların ahlakı bizim ahlakımız, Ana konusu amaç aracı haklı kolar mı? Bunu yazdığı sıra oğlu Leon sadov öldürülüyor. Ve bu kitabı onun anısına armağan ediyor. Cidden amaç aracı haklı kılar mı?
kamera
Onların Ahlakı ve Bizim Ahlakımız
kamera
Lev Troçki
ucnokta_yatay-1
yildiz
7.5/10 · 21 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
666 syf.
·
Puan vermedi
Şanlı sovyetlerin sevmeyeni fazla olan lideri Stalin hakkında onun acımasızlığına en çok maruz kalmış olan Troçki tarafından kaleme alınan kitap. Ve ne güzeldir Troçki olayları hiç kendi mağduriyeti üzerinden değil tarihsel hatalar üzerinden anlatmış.
kamera
Stalin
kamera
Lev Troçki
ucnokta_yatay-1
yildiz
7.8/10 · 26 okunma
alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
;