Mahmut Nana

Mahmut Nana

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
0
Okunma
·
0
Beğeni
·
5
Gösterim
lslami Arap fetihlerinin en iyi yanlarından biri, fatihlerin fethettikleri ülke halklarıyla kaynaşıp, onları kendilerine dönüştürmeleridir
Tevrat, İbranilerin aslının Arami olduğuna işaret etmektedir.
Abram yanında çalışan uşaklarından en büyüğünü lshak'a Kenanlılardan kız almasını yasaklar: "Oğlum lshak'a kız almak için
benim ülkeme, akrabalarımın yanına gideceksin." Ve uşak
efendisi lbrahim'in emrini yerine getirerek "Aram en-nehreyn'e,
Nahur'a gitti."ishak da oğlu Yakub'a aynı şekilde emretti: "ishak, Yakub'u çağırdı. Onu kutsayarak, "Kenanlı kızlarla evlenme" diye buyurdu. Hemen Feddan-ı Aram'a, annenin babası Betuel'in evine git.
Orada dayın Laban'ın kızlarından biriyle evlen ... Böylece Yakub
Bi'r Seb'a'dan çıkıp Harran'a doğru gitti."
Filistin toprakları, tarihin hiçbir döneminde açgözlülerin hedefi olmaktan kurtulamamış, aksine sürekli olarak daha uzak hedeflere zemin hazırlayan bir ara hedef olmuştur. Çünkü Amerika'nın, Avusturalya'nın ve Yeni Zelanda'nın keşfinden önce XV.
Yüzyıl sonlarına kadar üç kıtanın yani tüm dünyanın buluşma ve
yol ayrım noktası bu topraklardı.
Sümerlerin ay tanrısının adı Nanna, güneş tanrısının adı Utu idi. Bu ikisi, karanlık tarafından temsil edilen kötülüğü kovarlardı
Tevrat'ın arkeolojik bulgular ve modern bilimin tenkidine tabi tutulması, şüphesiz tabii bir şeydir. Bunun sebebi, yeryüzünün karnı arkeologlar tarafından deşilip kayalar ve topraklar arasındaki sırlar açığa çıkarılıncaya, eski doğunun krallarının zaferleri,
hezime.tleri, barış ve savaş zamanındaki işlerinin kazındığı tabletler gün ışığına kavuşuncaya kadar eski tarihin koyu bir karanlık içinde kalmış olmasıdır...
Yakub Harran'a vasıl oldu ve dayısı Laban'a yedi yıl hizmet ettikten sonra güzel kızı Rahel ile evlenme konusunda bir anlaşma yaptı. Aradan yedi yıl geçtikten sonra Laban zifaf gecesinde yeğenini aldattı ve gece karanlığında ona Rahel'in yerine gözleri pek iyi görmeyen diğer kızı Lea'yı verdi. "Sabah olunca Yakub bir de baktı ki, yanındaki Leal Laban'a, 'Nedir bana bu yaptığın?' dedi.'Ben Rahel için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın?' Laban, 'Bizim buralarda adettir. Büyük kız dururken küçük kız evlendirilmez' dedi." Yakub sonra bir yedi yıl daha hizmet ederek
Rahel'i de aldı. Laban ayrıca Lea'nın cariyesi Zilfa ve Rahel'in cariyesi Bilha'yı da Yakub'a verdi. Yakub'un iki hanımı ve cariyesinden on iki erkek çocuğu ve bir de Dina adında kız çocuğu oldu.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mahmut Nana
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okuyor.
  • 2 okur okuyacak.