Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri

7,7/10  (7 Oy) · 
10 okunma  · 
7 beğeni  · 
744 gösterim
Kadim ve mübarek bir İslam beldesi olan “Filistin” in elli yıldan beri maruz bulunduğu itsaf (jenosit) menhus Yahudi emellerini anlamak ve doğru teşhis etmek için en zengin bir müşahede yekunu teşkil etmektedir. Elinizde tuttuğunuz eser bu teşhisle birlikte yaygın bir zehab olan “Arab İhaneti” arugalatası ve son günlerin eseri “Büyük Ortadoğu Projesi” ni tarihi vakıaların ışığı altında ve müslümanca tarihi vakıaların ışığı altında ve müslümanca değerlendirmektedir.
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  176
 • ISBN:
  9755800158
 • Yayınevi:
  Sebil Yayınevi
 • Kitabın Türü:
erkam demir 
20 Haz 19:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Filistin'in kısa tarihi, yahudilerin kısa tarihi, yahudilerin bugünü ve dünü. Gelecekte olabilecek durumlar incelenmiş. Bende yazarla aynı fikirleri paylaşıyormuşum.

Leylyıldızı 
 08 Ağu 23:12 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Dünya düzenini kimlerin kurduğunu, ne yapmaya çalıştıklarını, masonluk, sebatayizm ve yahudilik ile ilgili bilgiler barındıran enfes kitap. Yıllardır "Osmanlı bilim ve teknikte geri kaldığı için yıkıldı" yalanına cevap veren bir kitaptır aynı zamanda.

Kitaptan 6 Alıntı

erkam demir 
 17 Haz 18:05 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Sultan Abdulhamid'in tahtan indirilişi...
"Ben müslümanların halifesiyim. Bu makamda bulunmamamı isteyip istememek müslümanlar için bir haktır. Lakin bu yahudi Karasu Efendi bu heyette ne sıfatla bulunmaktadır!?" sualini tevcih edince, heyetteki gafiller başlarını önlerine eğmek mecburiyetinde kalmışlardı.

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 57)Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 57)
erkam demir 
11 Haz 14:46 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Zâlimlere bir gün dedirir kudret-i Mevlâ
"Tallahi lekad âserakâllahu aleynâ"
Ziyâ Paşa

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 5)Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 5)
erkam demir 
 12 Haz 00:47 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Hilafet ve İsmet Paşa
... İsmet Paşa'nın Abdülkerim Kayyum'a söylediği şu sözler ne kadar calib-i dikkattir:
" Size ve sizin vasıtanızla bütün Müslümanlara diyebilirim ki Hilafete her zaman olduğu gibi dinen pek sıkı merbut (bağlı) olduğumuz gibi icap ederse, onun müdafaası için son damla kanımızı dökmeye hazırız. Türk milleti, İslamiyet'in kılıcı olmakla müftehirdir. Müslüman Dünyası bizi terk mi edecektir? Müslüman kardeşlerimiz düşmanlarımızın bizim hakkımızdaki müfteriyetına (iftiralarına) mı kapılacaktır?!.. Erkek, kadın, çocuk, Türk milletinin fakir, zengin her ferdi Hilafet-i İslamiyenin şan ve şerefini zahir ve hadimdir. Ve bütün Türk milleti diyorum yalnız bir ferdi değil!.. Fert yerine yekvücut bütün bir milletin müdafii olması müreccah değil midir?"

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 60)Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 60)
erkam demir 
17 Haz 17:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Yahudilerin Hitler'i desteklemesi
Dünya'da Yahudi aleyhtarlığında en ileri gitmiş bir hareket olarak Naziliğin Münih'te teşekkül ve taazzuv etmiş olması sebepsiz değildir. Bu neşriyat, orada yahudi aleyhtarı fikirlerin yayılmasına sebep olmuştur. Çok akıllı sanılan yahudilerin, böyle kaş yaparken göz çıkarmış olmalarına, bu keyfiyet tipik bir misaldir. Nitekim daha sonra yahudileri tedirgin ederek Almanya'dan kaçırmak ve Filistin'e nüfus celbetmek için Hitler'i başlangıçta desteklemiş olmaları da bu kabil yanlış bir harekettir.

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 48)Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 48)
erkam demir 
18 Haz 01:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

İngilizlerin Lozan'ı tasdik etmesi
...İngilizler,Lozan'da imzalanan muahedeyi tam yedi buçuk ay tasdik etmeyerek Hilafet'in ilgası keyfiyetinin gerçekleşmesini görene kadar beklemişlerdir. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan muahedesinin İngiliz Parlamentosu'ndaki müzakere ve tasdiki 6 Mart 1924'tür.

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 69)Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 69)
erkam demir 
17 Haz 23:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Mustafa Kemal'in hilafet hakkında beyanı
Halbuki O (Mustafa Kemal Paşa), bundan az bir müddet önce ( Bursa'da, 23 Ocak 1923'te):
"...Hilafet'in yalnız Türk halkına değil, bütün İslam Alemi'ne şümulü olması hasebiyle, bu makam hakkında karar vermek Türk Milleti'nin selahiyeti haricindedir" demişti.

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 67)Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri, Kadir Mısıroğlu (Sayfa 67)