Mine Mengi

Mine Mengi

Yazar
7.8/10
9 Kişi
·
58
Okunma
·
1
Beğeni
·
357
Gösterim
Adı:
Mine Mengi
Unvan:
Profesör doktor, yazar
1961 yılında öğrenime başladığı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü' nden ı965 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası kısa
bir süre Ankara'da Milli Kütüphane'de Eski Hartli Türkçe Eserler Bölümü' nde
kütüphaneci olarak görev aldı. 1966 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'run verdiği yurt dışı
doktora bursunu kazanarak 1966- ı 969 yılları arasında Bakanlık adına İskoçya ' da
Edinburgh Üniversitesi' nde doktora yaptı. Doktora sonrası bir yıl süreyle Amerika
Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi'nin Yakın Doğu Araştırmaları
Bölümü' nde misafir öğretim üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı derslerini okuttu. 1970
yılında yurda döndükten sonra kısa bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi' nde yabancı
uyruklu öğrencilere Türk dili dersi verdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü' ne doktor asistan olarak atandı.
ı 976 yılında doçent un van ve payesini kazandı. 1970-1982 yılları arasında on iki yıl
süreyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktor
asistan ve doçent olarak öğretim üyeliği yaptı.
YÖK yasası yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra 1982 yılı sonlarında Adana' ya
gelerek Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü' nde kurucu bölüm başkanı olarak görev aldı. 1985 yılında aynı fakültede
profesörlüğe atandı. Yirmi yıl süreyle, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılının başlarına
kadar sürdürdüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığı ve
öğretim üyeliği görevinin yanı sıra ; anılan fakültenin senatörlüğü, fakülte kurulu ve
yönetim kurulu üyelikleri ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı Türk Dili
Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü kurucu bölüm başkanlıkları , Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.
Fen-Edebiyat Fakültesi' ndeki görevi sürerken ayrıca Çukurova Üniversitesi Eğitim
ve ilahiyat Fakültelerinin kuruluş aşamalarında anılan fakülteterin fakülte ve yönetim
kurulları üyesi olarak görev yaptı. Fen-Edebiyat Fakültesi' nde okuttuğu bölüm
derslerinin yanı sıra ayrıca Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili, ilahiyat Fakültesi' nde de
Türk Kültür Tarihi derslerini verdi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nün kurullarında görev aldı.
2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında Kıbrıs ta Doğu Akdeniz Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak
ders verdi. 2003 yazında Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü' ndeki görevine döndükten sonra anabilim dalı başkanı olarak
görevini 2009 yılına kadar; öğretim üyeliği görevini ise emekli olduğu 2010 yılı
Ağustos ayı sonuna kadar sürdürdü.
Prof. Dr. Mine Mengi' nin uzmanlık alanı Eski Türk Edebiyatı olup bu alanda
yayımianmış kitapları , makaleleri ve başka bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.
Türklerin kabul ettikleri en eski din Şamanizmdir. Şamanizm ,doğaya tapma ,doğaüstü güçlere inanma temeline dayanan bir inanç sistemidir. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu dinin özelliklerini ,gelenek ve kalıntılarını devam ettirmişler hatta kendileriyle birlikte Analdolu’ya taşımışlardır .
402 syf.
·Puan vermedi
Divan Edebiyatı ve şairleri hakkında temel bilgiler edinebileceğiniz bir eser dönem dönem kronolojik bir şekilde ayrılmış ve Anadolu , Azeri ve Çağatay sahasını aynı anda görüyoruz. Dönemlerin önde gelen edebi hareket ve tavırları bulunur. İçerikte şiir yoktur.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mine Mengi
Unvan:
Profesör doktor, yazar
1961 yılında öğrenime başladığı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü' nden ı965 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası kısa
bir süre Ankara'da Milli Kütüphane'de Eski Hartli Türkçe Eserler Bölümü' nde
kütüphaneci olarak görev aldı. 1966 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'run verdiği yurt dışı
doktora bursunu kazanarak 1966- ı 969 yılları arasında Bakanlık adına İskoçya ' da
Edinburgh Üniversitesi' nde doktora yaptı. Doktora sonrası bir yıl süreyle Amerika
Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi'nin Yakın Doğu Araştırmaları
Bölümü' nde misafir öğretim üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı derslerini okuttu. 1970
yılında yurda döndükten sonra kısa bir süre Orta Doğu Teknik Üniversitesi' nde yabancı
uyruklu öğrencilere Türk dili dersi verdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü' ne doktor asistan olarak atandı.
ı 976 yılında doçent un van ve payesini kazandı. 1970-1982 yılları arasında on iki yıl
süreyle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktor
asistan ve doçent olarak öğretim üyeliği yaptı.
YÖK yasası yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra 1982 yılı sonlarında Adana' ya
gelerek Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü' nde kurucu bölüm başkanı olarak görev aldı. 1985 yılında aynı fakültede
profesörlüğe atandı. Yirmi yıl süreyle, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılının başlarına
kadar sürdürdüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığı ve
öğretim üyeliği görevinin yanı sıra ; anılan fakültenin senatörlüğü, fakülte kurulu ve
yönetim kurulu üyelikleri ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı Türk Dili
Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü kurucu bölüm başkanlıkları , Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.
Fen-Edebiyat Fakültesi' ndeki görevi sürerken ayrıca Çukurova Üniversitesi Eğitim
ve ilahiyat Fakültelerinin kuruluş aşamalarında anılan fakülteterin fakülte ve yönetim
kurulları üyesi olarak görev yaptı. Fen-Edebiyat Fakültesi' nde okuttuğu bölüm
derslerinin yanı sıra ayrıca Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili, ilahiyat Fakültesi' nde de
Türk Kültür Tarihi derslerini verdi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nün kurullarında görev aldı.
2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında Kıbrıs ta Doğu Akdeniz Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak
ders verdi. 2003 yazında Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü' ndeki görevine döndükten sonra anabilim dalı başkanı olarak
görevini 2009 yılına kadar; öğretim üyeliği görevini ise emekli olduğu 2010 yılı
Ağustos ayı sonuna kadar sürdürdü.
Prof. Dr. Mine Mengi' nin uzmanlık alanı Eski Türk Edebiyatı olup bu alanda
yayımianmış kitapları , makaleleri ve başka bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 58 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 8 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.