Murat Küçük

Murat Küçük

Yazar
8.5/10
2 Kişi
·
6
Okunma
·
0
Beğeni
·
501
Gösterim
Adı:
Murat Küçük
Unvan:
Gazeteci ve Yazar
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Murat Küçük, Hürriyet’te muhabirlik yapmış, Nefes ve Cem gibi dergilerde çeşitli görevler yürütmüştür. Cemaat-i Tahtacıyan, Bir Nefes Balkan, Allı Turna adlı gezi-inceleme kitaplarının ardından ilk romanı Lamekan 2011’de yayımlanmıştır. Bir Nefes Balkan sonraki yıllarda TRT için belgesel film olarak hazırlanmıştır.
Biraz açabilir misiniz, nedir Ene'l-Hakk?

Basitçe, her şeyin O olduğunu idrak etmektir. Cehaletlerinden acımasız işkencelerle katlettiler Hallac'ı.
Murat Küçük
Sayfa 52 - Kolektif yay.
Arşivlerde idam fermanı veya sicil kaydı bulunamadığından resmi idam sebebi de kesin olarak bilinmiyor.
Murat Küçük
Sayfa 14 - Kolektif yay.
Osmanlı kaynaklarında dile gelen suçlamalar arasında öne çıkan en önemli iddia, dinler karşısında eşitlikçi tutumuyla ilgilidir. Şeyh Bedreddin bütün dinlerin özünde aynı olduğunu, aralarında bu itibarla bir fark bulunmadığını savunmaktadır. Varidat'ta bu düşünceyi açıkça görmek mümkündür. Bu anlayış, dönemin din alimleri tarafından İslamiyete hakaret olarak yorumlanmış ve idamına giden yolda geri dönülmez bir noktaya getirmiştir onu.
Murat Küçük
Sayfa 27 - Kolektif yay.
Sanıyorum benim gibi, pek çok okuyucu için de bilinmeyen bir konu bu. Nedir Hallac-ı Mansur'un düşünceleri? Neden bu kadar önemli sizin için?

Çünkü hepimizi sınırlayan inanç biçimlerinin üzerinde, onları aşan bir akıl ve kalple hakikate yöneliyor. Abbasiler döneminde Irak'ta yasamış. Basra'da tarlalarda ölesiye çalıştırılan Afrikalı kölelerin zulme isyan ettiği yıllarda büyümüs. Karmatilerin eşitlikçi düşünceleriyle yetişmiş. Bağdat'a gidip büyük alimlerden dersler almış Hanefi bir müderris. Hacca gitmiş ve ardından yıllar süren uzun yolculuklara çıkmıs. Tibet'e, Türkmen ve Uygur memleketlerine kadar gidip şamanlarla, Budist rahiplerle söyleşmiş. Arami, Nesturi, Yahudi alimlerle dostluklar kurmuş. Hint tapınaklarına girmiş. Farklı kültürlerden insanlarla tanışmıs. Felsefeyle ilgilenmis.
Murat Küçük
Sayfa 51 - Kolektif yay.
15.YÜZYILDA DEVLETE İSYAN suçlamasıyla idam edilen Şeyh Bedreddin hakkındaki tartışma günümüzde de sürüyor, inanılır gibi değil. Geçmişte daha çok sufiler onun dostuydu. Osmanlı resmi tarihini temsil eden vakayinamelere imza atmış çoğu yazar içinse dinden çıkmış bir asiydi Bedreddin. Buna rağmen fıkıh alanında verdiği eserleri dikkate alan kimi ulema, o devirlerde dahi haksız yere idam edildiğini söyleyebilmişti.
Murat Küçük
Sayfa 13 - Kolektif yay.
Hayatının pek çok dönemi bilinmezlerle dolu olsa da, şundan emin olmamak için hicbir neden yok. Kültürel, dini, siyasal büyük çatışmaların, karşılaşmaların, etkileşimlerin insanıdır Şeyh Bedreddin. Ona ve Börklüce Mustafa'ya atfedilen dinlerin ve daha sonra insanlığın eşitliği fikri de bu etkileşimden kaynaklanıyor olmalı.
Murat Küçük
Sayfa 15 - Kolektif yay.
Bugün Tekirdağ'ın Çorlu ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde kendilerini Bedreddini olarak tanımlayan küçük bir topluluk da mevcuttur. Onlar muhtemelen Trakya bölgesinde Aleviler arasına karışarak izlerini kaybettiren Bedreddin müritlerinin soyundan gelmekte ve uygulamada Bektaşi geleneğini yaşatmaktadırlar.
Murat Küçük
Sayfa 28 - Kolektif yay.
Ama sizin söylediklerinizin somut sonuçları var. İbadetin belli bir şekli yoktur diyorsunuz mesela.

Öyle. Bütün namazlar ve niyazlar ahlakın düzeltilmesi ve iç yüzün arılanması için birer vasıtadan ibarettir. Bu yüzden hakiki ibadetin hiçbir kayıt ve şartı yoktur. Nasıl yapılırsa yapılsın, Tanrı'nın dileğine uygun olur. Ne var ki zahir alimleri içi bırakıp hep kabuğa sarılmışlardır.
Murat Küçük
Sayfa 97 - Kolektif yay.
Torunu Hafız Halil, dedesinin Osmanlı'ya isyan etmiş bir asi olarak anılmasını önlemek amacıyla, Bedreddin'in Börklüce'yle bağını gizlemeye çalışsa da Bizanslı Tarihçi Dukas, Historia adlı eserinde "Perkliçia" dediği Börklüce Mustafa'nın bölgede dolaşarak özel mülkiyet karşıtı vaazlar verdiğini, dinlerin birbirine üstünlüğü olmadığına dair düşünceler yaymaya başladığını detaylı bir şekilde anlatıyor.
Murat Küçük
Sayfa 24 - Kolektif yay.
Gecelemek üzere kaldıkları köyde ani bir baskınla yakalanıp Serez'e getirilir. Sultan'ın önünde yargılanır ve 1416 yılının 18 Aralık günü idam edilir. Bakırcılar çarşısında darağacına asılı cesedi bir gün bir gece darağacında kaldıktan sonra müritleri tarafından indirilip çarşı içinde defnedilir. İdam edildiğinde henüz elli sekiz yaşındadır. Kaynaklar bu kısa ömründe otuzdan fazla eser kaleme aldığını belirtir.
Murat Küçük
Sayfa 27 - Kolektif yay.
104 syf.
·1 günde
CUMHURİYET'İN KURULUŞUNDAN sonra varını yoğunu yüklenip Türkiye'ye gelen bir grup Batı Trakya mübadili, büyük bir saygı ve ihtimamla taşıdıkları kocaman bir sandık getirirler beraberlerinde. Kenarları paslı demirle çevrili sandığın içinde, evliya derecesinde hürmet ettikleri Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin'in kemikleri vardır. Muhtemelen müritlerinin soyundan geldiğini tahmin ettigimiz Serezli Ferid Rasim Bey ve arkadaslari, sandığı İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim ederler. Tarih 1924. Sandık önce Sultanahmet Camii'nde daha sonra Topkapı Sarayı'nın depolarında, imparatorluğun dört bir yanından yüzlerce yıl boyunca toplanıp getirilmiş değerli eşya arasında muhafaza edilir. Nihayet 1961'de 5-1840 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla gömülmesine izin çıkar ve 29 Kasım 1961 tarihinde Divanyolu'nda, Osmanlı Padişahı 2.Mahmud Türbesi'nin bahçesine on kişilik küçük bir heyetin katıldığı sessiz sedasız bir törenle defnedilir.
Kimdir Şeyh Bedreddin? Onu Bakanlar Kurulu kararıyla padişah türbesine defnettirecek kadar önemli kılan nedir? Tevatür çok. Kimine göre iftirayla Sultan'ın gazabına uğrayıp şuçsuz yere idam edilmiş büyük bir İslam alimi, kimine göreyse ortaçagda komüncü fikirlere sahip bir köylü isyanının önderi. Kimine göre halk kahramanı, kimine göre mülhit ve zındık. Varidat'a baktığımizda mistik bir sufiyle karşılaşırken, diğer kitaplarına göz attığımızda rasyonel bir fıkıh alimi görüyoruz. Peki hangisi doğru bunların?
S.17 Kısaca Hayatı.
Kitap Bedreddin'in kısa bir hayat hikayesiyle başlıyor ve hayali bir söyleşi şeklinde devam ediyor. Yaptıği arastırmalar sonucunda edindiği bilgilerle kısa ama tadina doyulmaz bir söyleşi sunuyor bize Murat Küçuk. Şeyh Bedreddin'in inanci ve mucadelesi hakkinda az da olsa birseyler ogrenebilecegimiz guzel bir kitap olmus.

Yazarın biyografisi

Adı:
Murat Küçük
Unvan:
Gazeteci ve Yazar
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Murat Küçük, Hürriyet’te muhabirlik yapmış, Nefes ve Cem gibi dergilerde çeşitli görevler yürütmüştür. Cemaat-i Tahtacıyan, Bir Nefes Balkan, Allı Turna adlı gezi-inceleme kitaplarının ardından ilk romanı Lamekan 2011’de yayımlanmıştır. Bir Nefes Balkan sonraki yıllarda TRT için belgesel film olarak hazırlanmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 6 okur okudu.
  • 5 okur okuyacak.