Nathan Jun

Nathan Jun

Yazar
6.0/10
3 Kişi
·
14
Okunma
·
0
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Nathan Jun
Unvan:
Yazar
“Demokrasi, özgürlük, devrim kültürün halihazırda parçası değildir; aktif müdahaleyle gerçek olabilecek sayısız olasılıklardan bazılarıdır.”
“AKÇ (Anarşist Kültürel Çalışmalar) ve Foucault’nun açısından baktığımızda kültür sembiyotiktir. Güç ilişkileri tarafından üretilir ve onları üretir.”
“Tam manasıyla metalaştırılmasının ilk adımlarında kültür; filmleri, televizyonu ve gazeteleri, herkesi ve her şeyi burjuva kapitalizminin köleleri haline getiren bir kitle kültürüne evrildi.”
“Horkheimer ve Adorno’nun elli yıl kadar önce yazdığı üzere, “anaakım” Hollywood sinemasının en belirgin özelliği bir ürün ve ideolojik bir mekanizma olarak oynadığı çifte roldür. Bir yandan filmler belli arzuları tatmin ederken yeni arzular üretir. Öte yandan bu arzu-tatmin mekanizması kitleleri manipüle edip onların dikkatini dağıtarak kapitalizmin hegemonyasının devamını ve kuvvetlenmesini sağlar.”
“Hollywood sinemasının global yükselişinin politik coğrafyadaki daha geniş bir emperyalist hareketin bir parçası olduğu son derece aşikar. Bilerek ya da bilmeyerek Amerikan filmleri tamamen kapitalist değerleri yansıtır ve destekler; bunun sonucu olarak diğer ulus ve halkların politik, ekonomik ve kültürel bağımsızlıkları için büyük bir tehlike arz ederler.”
64 syf.
·Puan vermedi
Göründüğünden daha büyük kitaplar kategorisinde bugün 6:45 Yayınlarından çıkan "Anarşist Bir Film Teorisi"ni okudum. Alt başlığı "Foucault & Deleuz Ekseninde". Hem sinema hem de Deleuz -Foucault kitaplarını okumuşluğum var- dipsiz bir cehalete sahip olduğum için çok bildiğim bir alana dair okuma değildi, bu defaki. Kitabın yazarı "Nathan Jun" Texsas Üniversitesi'nde akademisyen. Kitap benim anladığım şeyi mi anlattı emin değilim ama kabaca çıkarımlarım şunlar oldu: 1. Evet, Marxistlerin dediği gibi sinema kültür endüstrisinin elinde, anaakım filmler yaptırıyor; ama bu tespit biraz "sığ".
2. Muhalif, avandgart vs. denilen filmler de aslında kültür endüstrisi tarafından marjinallik esansıyla pazarlanıyor, bu işten ciddi paralar kazanılıyor.
3. Sinema, edebiyattan bazı noktalarda farklı, edebiyat okuru kitabın fiziksel çevresiyle sınırlı, sinema okuru DVD'ye bakarak ne meramı anlar ne de meramını anlatabilir, sinema seslerin ve görüntülerin devreye girdiği sinemanın izleyiciyi, izleyicinin sinemayı kurduğu bambaşka bir güç ilişkisine yaslanır. 4. Kültür endüstrisinin etkisinden ancak anarşist bir sinema kurtulabilir, bu da üretim ve tüketimin birbirini beslediği yerden başlar. "İsyan, marjinallik, öteki olma" da pazarlanıyor mu diye soruyoruz elbette. Bağımsız sinema diye bir şeyin varlığından söz etmek hali hazırda mümkün görünmüyor. Elbette genel kabullere her film karesinde kafa atan senaristler, yönetmenler, yapımcılar mevcut / mevcuttur ya da kültür endüstrisi olmayan "çok sesliliği" var gibi gösteriyordur. Hangisi doğru? Güzel kitap, güzel boyut, iyi bir iş. İyi okumalar... #anarşistbirfilmteorisi #nathanjun #6:45 #sinema #foucault #derida #deleuze #marxs #kültür #kültürendüstirisi #felsefe #güç #senaryo #film #bookstagram #instagram #neokudum #neokusam #kitap #book #kitaplık #oku #okuyorum

Yazarın biyografisi

Adı:
Nathan Jun
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 14 okur okudu.
  • 6 okur okuyacak.