Oğuz Özügül

Oğuz Özügül

YazarDerleyenÇevirmen
8.3/10
42 Kişi
·
128
Okunma
·
0
Beğeni
·
120
Gösterim
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
352 syf.
·40 günde·Beğendi·8/10
Alman ahlakçı Feuerbach din, inanç ve düşünce üzerine yazdığı incelikli eserlerinden biri olan "Theogonia" yani "Tanrıların Doğuşu" aklımıza ilk olarak antik Yunanda yazılan Hesiodos'un kadim eserini getirmelidir. Hesiodos beyitlerinde bazı tanrıların nasıl doğduğunu şiirsel bir dil ile yazmıştı. Diğer yandan Homeros eserleri de akla hemen gelmeli nitekim bir çok tanrısal olay da "İlyada" ve Odysseia" yapıtlarında geçer. Alman ahlakçı dinin kökenini araştırırken yahut insan zihininde tanrı olgusuna şerh koyarken bu eserlerden yola çıkıyor haliyle. Feuerbach tarafından oldukça incelikli incelenmiş antik eserlerdeki insan-tanrı iletişimi tarihsel bir bakışla, kronolojik olarak irdelenmiş. Feuerbach, temel olarak büyük dinleri özellikle Hristiyanlığa ve Museviliğe inananlar nezdinde bakışı, imgeleyi ve muhayyileyi incelemiştir. Genel kanısı ise inaçların, kavramsal değil imgesel ağırlıkta olduğu, düşüncenin konusu yerine inancın bir alanı olduğudur. Tanrılar her zaman varoldu, hiçbir şey yokken dahi varlar idi. Çünkü bilim ve felsefeden önce umut, ihtiyaç, aciziyet dolayısıyla talep vardır. Talepleri ancak karşılayacak irade tanrıda mevcut olabilir. İyi ve kötüden ya da her şeyden önce gelen tüm bu 'insani' zavallıklar ancak bir tanrısala hizmet edebilir.

Binlerce yıllık tanrılara baktığımızda her zaman tanrı ve insan arasında bir nesneye rastlarız zira insanın özü arzudur Feuerbach'a göre.

Çevirisinin de oldukça başarılı olduğunu belirterek, Feuerbach'ın Alman ahlak felsefesinde neden bu kadar büyük bir iz bırakıp arkasından gelenlere yol açtığını anlayabiliyorum. Muazzam derinlikli bir eser olamasından dolayı kadim Yunan destanlarına bu kitabı okumadan incelenmesini tavsiye edebilirim.
352 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Homeros'un İlyada'sı, Musa'nın Tevrat'ı ve İsa'nın İncil'inin açıklaması yani tefsiri yapılmış. Yazar açıklama yaparken zaman zaman konuyla ilgili felsefi metinlerde ilave etmiş. Bu metinleri alıntı olarak paylaştım. Eski Mısır ve Sümer Tanrıları ve Firavun'un tüm sembolleri birleşip soyutlaştırıldı ve tekleştirildi, Musevilik çıktı. Bunun üzerine antik yunan ve Roma eklendi Hıristiyanlık çıktı, bunun üzerine Mekke'deki tüm putlar da tekleştirilip eklendi İslam ortaya çıktı. Bu evrimde peygamberler sadece birer semboldür, onlar olmasa da bu iş zaten olacaktı. Tanrının tekleşip, soyutlanması, kutsalın evrimidir.
608 syf.
·9 günde·10/10
Faust, Alman edebiyatının en büyük ve en etkili eserlerinden biridir. Diliyle Almancayı zenginleştirmiştir. Eserin kahramanı, daha yüksek bilgi düzeyine ulaşmaya çalışırken dünyasına “İyi”yi ve “Kötü”yü getiren modern bilim insanının ilk örneğidir.

Goethe Faust figürünü bulmamış, sadece yorumlamıştır ve bunu da mükemmel bir şekilde başarmıştır. Eserin her iki bölümünün yazılışı yaklaşık 60 yılda tamamlanmıştır, bu durumda yazarın metni yaratmak için tüm gücünü harcadığını söylemek mümkündür, hatta Goethe, Faust’u “hayatımın toplamı” diye
niteler.
Eser Doktor Faust’un hayatından zevk aldığı gençlik yıllarından sonra artık hayattan zevk almadığı ve büyük bir ümitsizlik içerisinde iken hayattan zevk almasını sağlaması karşılığında ruhunu şeytana vereceğine dair sözleşme imzalaması ve bu yolda şeytanın insanı kandırmak için türlü yollar denemesini anlatıyor. Birçok insanı kandırması sebebi ile uzun yıllardır yaşayan şeytan insanın zayıf yönlerini iyi bildiğini düşünür. Acaba Faust'a bu mutluluğu bulduracak mı? Eserde bu yolda dinleyeceğiniz bir çok altı çizilecek diyalog bulacaksınız.
Sayfalarının fazla olması ve bazı diyaloglar insanı okumaktan yormuş olsa da severek okuduğum bir eser oldu. Birçok film ve kitapta geçen şeytan ile anlaşmayı bu eser yanında bir de Mihail Bulgakov'un Usta ve Margarita eserinden de okumanızı tavsiye ederim.

Yazarın biyografisi

Yazar istatistikleri

  • 128 okur okudu.
  • 9 okur okuyor.
  • 252 okur okuyacak.
  • 3 okur yarım bıraktı.