Oleg Grabar

Oleg Grabar

Yazar
8.0/10
1 Kişi
·
10
Okunma
·
2
Beğeni
·
44
Gösterim
Adı:
Oleg Grabar
Unvan:
Sanat Tarihçisi , Yazar
Doğum:
Strazburg, Fransa, 3 Kasım 1929
Ölüm:
Princeton, New Jersey, ABD, 8 Ocak 2011
Oleg Grabar Fransa doğumlu sanat tarihçisi ve arkeolog. İslam sanatı ve mimarisinde önde gelen isimlerden biri olarak kariyerinin uzun bir dönemini Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiştir.
Kubbetü’s-Sahra’nın yapımına ilişkin iki açıklama var: Bunlardan birin­cisi, 685-692 yıllarının tarihsel verilerine uygun olmak gibi bir üstünlük taşı­yor. Bu açıklama, belli bir grup bilim adamı, özellikle de pozitivist eğilimli olanlarca benimsenmiştir. Bu yorum, Bağdat’ta yetişmiş ve imparatorluğu adım adım gezmiş heterodoks bir Müslüman tarihçi olan Yakubt (874 yılla­rında yazmıştır) ile İskenderiyeli Ortodoks papazı Eutychius’un metinlerine dayanır.
2.Velid henüz hükümdar değilken, şarapla doldurttuğu bir havuzun önüne bir perde gerdirmekte ve perdenin öteki yanındaki şarkıcı her şarkıyı bitirdiğinde havuza atlamaktadır. Eğer şarkıcı iyiyse, Velid onu da kendisiyle birlikte havuza girmeye davet eder. Çok dürüst bir hükümdar olan Abdülmelik'in zaman zaöan elinde bir çanak şarapla iki genç kız eşliğinde tahtında oturduğu biliniyor. İçkiyle arası iyi olmayan ve cimriliğiyle ünlü Hişam'ın ara sıra Cuma namazlarından hemen sonra sarhoş oluncaya dek içerdi. 2.Velid için yapılan bir gösteride oyuncuların yıldızları ve gezegenleri temsil eden kostümler giydikleri ve anlaşıldığı kadarıyla bir tür kozmik dans gösterisi yaptıkları anlatılır
Şamlı Yuhanna ve onu izleyenler Yakındoğu'nun yeni efendilerinin İsmailoğulları, yani toplum dışına itilmiş kişiler olduklarına ısrar ederler ; eski bir terim olarak Sarakenoi (sara'dan yoksun) biçiminde açıklanması ;Araplardan aşağılayıcı bir biçimde Agarenoi (köle kızı hacer'in gayri meşru dölleri] biçiminde bahsederler.
370 syf.
·Beğendi·8/10
İslam sanatının oluşumu esasında fethedilen dünyanın her bir yanından formların derlenmesi ve bu birikimin dağılımıdır. Formlarla bağlantılı anlamların bilinçli olarak ayıklanması ve sayıca az da olsa, yeni, özgün bazı formların derlenmesi; bu birikimin bir tezahürüdür. Formlarla bağlantılı anlamların bilinçli olarak ayıklanması ve, sayıca az da olsa, yeni, özgün bazı formların oluşturulması olarak değerlendirilebilir.
Erken ortaçağ İslam sanatı, her ne kadar İslam’ın fethettiği o geniş dünyaya yayılmışsa da, her eyalette aynı anda ortaya çıktığı söylenemez. Kronoloji ve Coğrafya açısından ilk kez sekiz ve dokuzuncu yüzyıllarda ve Cezire’de oluşturulduğunu söylenebilir. Kitabın baştan sonra oluşturduğu zircir bağlantılar, önemli noktaları defaatle sentezleyerek okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırdığı için yazarına şükranlarımı sunuyorum...
370 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Erken dönem İslam sanatının doğası üzerine yapılmış bu klasik çalışma, son zamanlarda gün ışığına çıkmış olan malzemeleri de içerecek şekilde güncellenmiştir. Oleg Grabar yeni eklediği bir bölümde, İslam sanatının oluşumuna dair alternatif modeller geliştirirken kronolojisini de daha görünür kılıyor ve Müslüman dünyasının çağdaş sanatına olan etkilerini tartışıyor.

“Grabar, sosyolojik, ekonomik, tarihsel, psikolojik, ekolojik ve arkeolojik etkilerin İslam sanatı üzerindeki olası sonuçlarını inceliyor. . . İslam sanatının, Şark geleneğinin ve Klasik üslubun cüretkâr parçalarından nasıl ilmik ilmik dokunduğunu gösteriyor ve bu tezini inandırıcı ve iyi seçilmiş örneklerle destekliyor.”

–Art Bulletin

“Muazzam bir bilgi birikimi. . . İslam sanatıyla ilgilenen tüm arkeolog ve akademisyenlerin, devasa ve karmaşık bir alan üzerinde derinlemesine ve özgün bir çalışma yaptığı için Profesör Grabar'a teşekkür edeceğinden eminiz.”―

–Times Literary Supplement

“Olağanüstü incelikli bu kitabında Oleg Grabar, erken İslam sanat tarihinin incelenmesine yönelik kendi önemli katkılarını genişletiyor ve İslam sanatının zor ve karmaşık sorunlarına özgün ve yaratıcı bir yaklaşım sergiliyor.” ―

–American Historical Review

Yazarın biyografisi

Adı:
Oleg Grabar
Unvan:
Sanat Tarihçisi , Yazar
Doğum:
Strazburg, Fransa, 3 Kasım 1929
Ölüm:
Princeton, New Jersey, ABD, 8 Ocak 2011
Oleg Grabar Fransa doğumlu sanat tarihçisi ve arkeolog. İslam sanatı ve mimarisinde önde gelen isimlerden biri olarak kariyerinin uzun bir dönemini Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 10 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 10 okur okuyacak.