Ömer Özsoy

Ömer Özsoy

Yazar
8.6/10
19 Kişi
·
51
Okunma
·
8
Beğeni
·
923
Gösterim
Adı:
Ömer Özsoy
Tam adı:
Prof. Dr. Ömer Özsoy
Unvan:
Türk Akademisyen, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Bünyan, Kayseri, Türkiye, 17 Nisan 1963
17.04.1963 tarihinde Bünyan’da doğdu. 1969 – 1974 yılları arasında Etiler İlkokulunda ilköğretimini yaptı. Kadıburhanettin ortaokulunu ise 1974 - 1977 yılları arasında okudu. 1977 yılında başladığı Kayseri Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden “Sistematik Teoloji ve İslam felsefesi" konulu teziyle ve İsmail Cerahoğlu’nun gözetimindeki Kur’an yorumlaması ile çok iyi derecede mezun oldu. Yine Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun gözetiminde 1985 – 1991 yılları arasında Ankara Üniversitesinde Doktorasını yaptı. Ankara Üniversitesindeyken bu üniversitenin İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevinde de bulundu.
Almanya’nın Heidelberg Ruprechts Karl Üniversitesitesi Dilleri ve Kültürleri bölümünde Prof Dr. Raif Georges Khoury gözetiminde 1991 -1993 yılları arasında doktora sonrası İslam ve Kur’an-ı Kerim üzerine araştırmalar yaptı. Aynı dönemde Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinde 1991-1996 yılları arasında Kümülatif Habilitasyon (en yüksek Seviyeli akademik Sınav) çerçevesinde "Metin doğuşu üzerine bir araştırma odaklı tefsir ve Kur'an’ın tarihsel boyutları " Kur’an üzerine ihtisas yaptı.

2004 – 2005 yılları arasında Almanya’nın Georg-August Göttingen Üniversitesi Arapça bölümünde Alman kütüphanelerinde bulunan Kur’an-ı Kerim el yazmaları üzerine araştırmalarda bulundu. Tüm bunların yanı sıra mesleki kariyerini artırmak için 1985 yılından 2012 yılına kadar gerek Türkiye’de olsun Gerek Almanya’da olsun bir çok mesleki ve bilimsel faaliyetlerde bulundu. Bir çok araştırmanın yanında İslamiyat Dergisi editörlüğü, Kitabiyat Yayınevinin editörlüğünü yapmış, Bir çok üniversitede dersler vermiş. Araştırmaları üzerine kitaplar yayınlamıştır. Frankfurt Goethe Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmalar Enstitüsü Başkanlığı yapmıştır. Şu anda bir Alman üniversitesinde kadrolu ilk Müslüman ilahiyatçıdır. Ömer Özsoy’un , 90'lı yılların ortasında Ankara Üniversitesi'nde ortaya çıkan, önemli reformcu İslam akımlarından "Ankara Ekolü"ne dahil olmuş bir akademisyen olmasının yanında, Frankfurt Üniversitesi Protestan Teoloji Kürsüsü’nde, finansmanı dışarıdan sağlanan bir kadroda bulunması, ilk kez rastlanan bir durumdur.
Türkiye’de reformcu İslam ekolünden gelen Prof. Özsoy’un, 2006 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde profesör kadrosuna alınmasıyla, Özsoy'un araştırma ve ders metotlarına ilgi olağanüstü artmış, çoğunlukla İslam'ın ve dinin manevi mirasιnιn harfiyen, kalıplaşmιş ve geleneksel yorumundan daha çok, modern yorumuna açık olan görüşlerini savunmuştur.
Kur'an'ın ilk hitap çevresini teşkil eden Araplar belki çağlarının en kötüleri değillerdi, ama en iyileri hiç değillerdi. Kur'an onlara yönelik çabasını, uçuruma yuvarlanmak üzere bulunan bir toplumu kurtarma çabası olarak nitelemektedir.
Başarılı olmak için gereken şartlar yerine getirilmedikçe, sadece haklı olmak yeterli değildir. Uhud yenilgisi, Müslümanlara bu gerçeği öğreten acı bir tecrübe olmuştur.
Bu nedenle, ben de, son tahlilde iştirak etme imkanım kalmamış, yürütülmüş bir tartışmada taraf olmaktansa, tarafların meramını anlamaya çalışmayı yeğliyorum.
Sünnetullah'ın değişmezliği ilkesinden hareketle her doğal afeti ilahi bir cezalandırma olarak nitelemek de, kuran açısından doğru bir değerlendirme olmaz.
Her afete maruz kalan bölgede ahlaki olumsuzluk bulunduğunu söylemek bir zorlama olur
Aynı şekilde, Hristiyan teolojiisnde ciddi bir kırılma olarak baş gösteren tarihselci eğilimlerin, tarihi öteden beri bir 'imkan' olarak gören ve 'mümkün tarih' tasavvuruyla 'Kadir-i Mutlak' Allah inancını birlikte taşıma geleneğini bünyesinde barındıran İslam İlahiyatından etkilenmiş olması, bir çırpıda öne sürülebilecek türden olmasa da, hiç de yabana atılamayacak bir ihtimal olsa gerektir.
Ömer Özsoy
Sayfa 91 - Kur'an ve Tarihsellik Tartışmalarında Gözden Kaç(ırıl)anlar
Kur'an'ın ilk muhatapları ' Kur'an'ı nasıl anlayabiliriz? ' gibi bir yöntem arayışı içinde hiç olmamışlardı; zira nüzul döneminde meramını anlatmak durumunda olan Kur'an idi. Bunun sonucu olarak Kur'an ifadelerinin biçimlenmesinde ve Kur'an'ın üslubunun oluşmasında muhatapların zihniyet dünyaları, psikolojileri, günlük sorunları ve en temelde dilleri belirleyici olmuştur.
160 syf.
·Beğendi·10/10
Düşünce ufkumu genişleten kitapları seviyorum.
Kitabı büyük beklentilere girerek aldım ve her bir beklentimi kat kat karşıladı, istediğimden fazlasını aldım diyebilirim.
Sünnetullah kavramı kafamı çok karıştıran ve Adetullah kavramı ile sürekli karıştırdığım bir kavramdı. Allah'ın tabiat yasaları anlamında kullanılmasının yanı sıra beni çok da tatmin etmiyordu araştırmalarım bende bu kitabı buldum ve aldım Allah razı olsun kendimi bir kelebek kadar hafif hissediyorum.
Yazar sizi bilgi manyağı yapıyor tabiri caizse. Sünnetullah'ın tabiat yasaları ile bir ilgi alakasının bulunmadığını o kadar güzel delillendirmelerle sunuyor ki aklınızda soru işaretleri neredeyse çözüme ulaşıyor.
Tarih ve Sünnetullah arasında kurduğu bağlantı ve verdiği pasajlar şaşırtıcı ama ufkunuzu açıyor. Bu kadar derin bir bağ beklemiyordum. Kitap hakkında çok şey yazmak istiyorum ama bence okumanız ve kütüphanenizde bulunması çok daha güzel olur. İlhami Güler 'Allah'ın Ahlakiliği Sorunu' kitabını okuyup beğenenler varsa bence bunu da alın çünkü dil ve Allah'ın adilliği-ahlakiliği benzerlik taşıyor.
Kitabı tatmin olmuş bir şekilde kapattım. Mutluyum şu an. Merak edenler yazarın Sünnetullah için sonuç kısmında yazdığı bir pasaj ekleyeceğim:
''Kur'an'ın Sünnetullah dediği Allah'ın tarih içerisindeki değişmez tavrı, O'nun kendisi için benimsediği iradi bir tavırdır. Bu değişmez tavrın çeşitli örneklerinin Kur'an'da tarih yasaları olarak anlatılması, Allah'ın davranış tarzının belirlenmesi değil, tasvir edilmesidir.....''
Kitap çok daha fazlasını detaylıca ele alıyor, tavsiye ediyorum.
160 syf.
Ömer Özsoy, Kur’anî bir kavram olan “Sünnetullah”ın Kur’an’dan ayrı bir kavram olarak tarihte kullanılma sürecini anlatarak, kavramın Kur’an nezdinde ne ifade ettiğini, Kur’an’dan hareketle anlatmaktadır. Kavramsal tefsir olarak da nitelendirilebilecek bu eserde yazar, kelimenin semantik açıdan incelemesine de değinmektedir. Eser, oldukça açık, net ve anlaşılır bir üsluba sahip olmasıyla birlikte, öz ve kısadır. Kur’an’ı anlama çabasında olan bir kimsenin mutlaka okuması gereken eserlerden biridir.
Sünnetullah, Allah’ın tarih yasasıdır. Allah’ın “sünnetullahta bir değişme yoktur” ifadesi, ezelde takdir edilmiş kuralların keyfi olarak değişmeyeceğini ifade etmektedir. İnsan tarihi oluşturma konusunda hür bırakılmıştır. Kendisine hem iyiyi görme ve yapma anlamında takva; hem de kötüyü bilme ve kötülük yapma anlamında fücur kabiliyeti verilmiştir. İnsan tercihleriyle tarihi oluşturur. Kavimlerin helaki teosentirik bir dille anlatılsa da bunlar Allah’ın iradesine bağlı olmakla birlikte çizmiş olduğu ilkelerin ve tercih edilenlerin sonuçlarından ibaret bir takım toplumsal yasaları ifade etmektedir. Dolayısıyla tarihselci olarak etiketlenen (!) Özsoy’a göre kıssalar tarihi bir gerçektir ve insanlara bunların tarihi anlatılarak öğüt ve ibret almaları murat edilmiştir. Burada seçim insana aittir. Yazar, sünnetullahın kevni/fiziki yasaları ifade eden bir kavram olmasına karşılık, tarihi/toplumsal yasaları ifade eden bir kavram olması tezini ileri sürmektedir. Bu tezini de Kur’an’dan yola çıkarak kanıtlamaktadır.
816 syf.
·12 günde
Kur’an; tertibi, üslubu, dili vs. özellikleriyle kendine has, ilahi bir kitaptır. Bu ne­den­le, onun doğru anlaşılması, özgün özelliklerinin hesaba katılmasıyla mümkündür.

Kur’an’ın oluşturduğu inanç ve düşünce dünyasının kav­ra­na­bilmesi için gerekli olan çalışmalardan biri de bünyesinde dağınık halde bulunan çeşitli konulardaki ayetlerin bir araya getirilerek konusal bütünlüğünün yakalanmasıdır.

Bu çalışma, sadece aynı konudaki a­yet­le­rin bir araya getirilmesinden ibaret değildir. Gerek konu başlıklarının be­lir­lenmesi, gerek konularla ilgili kısa açıklamalarda bulunulması, gerekse a­yetlerin farklı yorumlarıyla ilgili dipnotların verilmesi ve tercihler ya­pıl­ma­sı itibarıyla tam bir teliftir.

Müslümanım diyen herkesin okuyup anlaması gerektiği Kur'an okumak nasibiyle...
224 syf.
·Puan vermedi
Kur'an'ı anlama biçimi olarak sunulan tarihsellik hakkında birçok temel bilgiyi edinebileceğiniz bir eser. Özellikle Fazlur Rahman öncülüğünde ortaya koyulduğu ifade edilen bu yaklaşım tarzının iki adımı olduğu ifade edilmektedir.
1- Kur'an'ın indirildiği dönemde Arap toplumuna ne ifade ettiğinin tüm bağlamıyla belirlenmesi
2- Çıkarılan mananın bugün bizim için ne ifade edebileceğinin yorumlanmasıdır.

Bu yöntemin Kur'an'ın evrenselliğine karşı olmadığı fakat tarih içindeki anlamının belirlenmesinde büyük güçlükler olduğu belirtilmektedir.

Tarihselliğin karşıtı olarak 'tarih üstücülük' terimi kullanılmaktadır. Geleneksel yaklaşıma yapılan en büyük eleştiri, Kur'an'ı anlamada ahlaki bir yöntem belirlenememesidir. (Kimi zaman tarihselci yaklaşım kimi zaman tarih üstü yaklaşım gibi)

Kur'an'ı anlama konusunda farklı fikirlere açıksanız kesinlikle faydalanılabilir bir kitap olarak karşımızda durmaktadır.
İyi okumalar....

Yazarın biyografisi

Adı:
Ömer Özsoy
Tam adı:
Prof. Dr. Ömer Özsoy
Unvan:
Türk Akademisyen, Araştırmacı, Yazar
Doğum:
Bünyan, Kayseri, Türkiye, 17 Nisan 1963
17.04.1963 tarihinde Bünyan’da doğdu. 1969 – 1974 yılları arasında Etiler İlkokulunda ilköğretimini yaptı. Kadıburhanettin ortaokulunu ise 1974 - 1977 yılları arasında okudu. 1977 yılında başladığı Kayseri Lisesinden 1980 yılında mezun oldu. 1980 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden “Sistematik Teoloji ve İslam felsefesi" konulu teziyle ve İsmail Cerahoğlu’nun gözetimindeki Kur’an yorumlaması ile çok iyi derecede mezun oldu. Yine Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun gözetiminde 1985 – 1991 yılları arasında Ankara Üniversitesinde Doktorasını yaptı. Ankara Üniversitesindeyken bu üniversitenin İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevinde de bulundu.
Almanya’nın Heidelberg Ruprechts Karl Üniversitesitesi Dilleri ve Kültürleri bölümünde Prof Dr. Raif Georges Khoury gözetiminde 1991 -1993 yılları arasında doktora sonrası İslam ve Kur’an-ı Kerim üzerine araştırmalar yaptı. Aynı dönemde Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinde 1991-1996 yılları arasında Kümülatif Habilitasyon (en yüksek Seviyeli akademik Sınav) çerçevesinde "Metin doğuşu üzerine bir araştırma odaklı tefsir ve Kur'an’ın tarihsel boyutları " Kur’an üzerine ihtisas yaptı.

2004 – 2005 yılları arasında Almanya’nın Georg-August Göttingen Üniversitesi Arapça bölümünde Alman kütüphanelerinde bulunan Kur’an-ı Kerim el yazmaları üzerine araştırmalarda bulundu. Tüm bunların yanı sıra mesleki kariyerini artırmak için 1985 yılından 2012 yılına kadar gerek Türkiye’de olsun Gerek Almanya’da olsun bir çok mesleki ve bilimsel faaliyetlerde bulundu. Bir çok araştırmanın yanında İslamiyat Dergisi editörlüğü, Kitabiyat Yayınevinin editörlüğünü yapmış, Bir çok üniversitede dersler vermiş. Araştırmaları üzerine kitaplar yayınlamıştır. Frankfurt Goethe Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmalar Enstitüsü Başkanlığı yapmıştır. Şu anda bir Alman üniversitesinde kadrolu ilk Müslüman ilahiyatçıdır. Ömer Özsoy’un , 90'lı yılların ortasında Ankara Üniversitesi'nde ortaya çıkan, önemli reformcu İslam akımlarından "Ankara Ekolü"ne dahil olmuş bir akademisyen olmasının yanında, Frankfurt Üniversitesi Protestan Teoloji Kürsüsü’nde, finansmanı dışarıdan sağlanan bir kadroda bulunması, ilk kez rastlanan bir durumdur.
Türkiye’de reformcu İslam ekolünden gelen Prof. Özsoy’un, 2006 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde profesör kadrosuna alınmasıyla, Özsoy'un araştırma ve ders metotlarına ilgi olağanüstü artmış, çoğunlukla İslam'ın ve dinin manevi mirasιnιn harfiyen, kalıplaşmιş ve geleneksel yorumundan daha çok, modern yorumuna açık olan görüşlerini savunmuştur.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur beğendi.
  • 51 okur okudu.
  • 6 okur okuyor.
  • 21 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.