Patrick Haenni

Patrick Haenni

Yazar
7.6/10
7 Kişi
·
16
Okunma
·
1
Beğeni
·
411
Gösterim
Müslüman dünyanın bütününde genel eğilim İslami hareketlerin piyasa mantığını benimsemeleri ve hayır işleri yönelimli devletçilik karşıtı politikalar izlemeleri yönündedir. O halde, Mawdudi, Sayyed Qutb veya Mustafa al-Sıbai gibi İslamcı ideologların çok beklediği ve arzuladığı kapitalist dünyayla hesaplaşmanın yerine, piyasa ekonomisi dahilinde kazanan ve kazandıran İslam kartını oynamak ve modern ekonomileri dinselle eklemleme gayesinde olan küresel new traditionalism akıntısı içerisinde konumlamak çok daha makul olacaktır.
O halde geriye Piyasa İslamcılarının farklılıklarını ortaya koyabilecekleri bir dünya görüşü bulmak kalmıştır. Söz konusu olan hem modern olmak hem de Aydınlanma değerlerini hiç devreye sokmadan dinseli yeniden yorumlayabilmektir. Piyasa İslamı’nın düşsel pusulası bu noktada muhafazakar Amerika’yı göstermektedir.
Patrick Haenni
Sayfa 115 - Heretik
Daha politik bir düzlemde, düşmanı kendi evinde vurmak gibi bir amacın takip edildiği düşünülebilir: "Bu bir fikirler savaşı. Dini pratikleri yok etmeye çalışan seküler bir ideolojinin savunduğu gibi, hayatın satın aldığınız şeylerden ibaret olduğu fikrine karşı çıkıyoruz(...) Ancak, aynı zamanda en az büyük medyanın marketing uzmanları kadar iyi olmamız gerektiğinin de farkındayız. Yoksa kaybederiz. Kendi businesslarımızı kurmalıyız." Ancak kavganın sonucunun kullanılan silahlara bağlı olduğu ve ticaretin devrimden çok uyuşmalar ve benzeşmelerle sonuçlanacağı, soft drinksler aracılığıyla verilen kavga örneğinde olduğu gibi, daha makul bir olasılıktır. Alanının devi olan Coca-Cola'nın bütün grafik tasarımını kopyalamış, İslam'a uygun gazlı içecek üreticisi Mecca-Cola'nın öyküsü bu tespiti teyit eder niteliktedir. "Kokakolanizasyon" terimiyle karşı çıkılan bir sürece verilen dinsel yönelimli bu cevapta, sürece karşı çıknaların farkında olmadan karşı çıktıkları şeyin mantığını içselleştirdiklerini saptamak ilginçtir: Şöyle ki; "materyalist kapitalizmin en vahşisi" olarak değerlendirilen Coca-Cola'ya yine sodalı gazlı içecekler üzerinden ticari bir mantıkla savaş açmak, İranlı Zamzam-Cola ve diğer islami kola üreticilerinin yaptığı gibi, esasında rakibin meta yönelimli mantık, ilkeler, araçlar ve düşselini kabullenmek anlamına gelir. Karın bir kısmı Filistin'e yardıma gitse de bu böyledir.
Patrick Haenni
Sayfa 74 - heretik
Elbiseyi değerli kılan kadının vücudu değil, kadını değerli kılan elbisedir. "Etiğin Müslüman ahlakıyla bire bir örtüşmemektedir.
126 syf.
·10/10
Bugünün masa-kasa-nisa (kadın) üçgeninde bir işlev gören neo-liberal piyasa islamcılığını anlamak adına güzel bir kitap.

Neo-liberal piyasa islamcılığı dini değerleri ve kavramları gerçek olanda temsil ettiği anlamsal içeriğinden boşaltıp oluşturduğu simgesel düzende bunları ticarileştiren ve pazarlayan bir zihniyettir. (Tekbir Giyim, Ebu Eyyub el Ensari Hause Tatil Beldesi vb.)

Neo-liberal piyasa İslamı yağmacı kapitalizme karşı hiçbir eleştirisi olmayan aksine bununla bütünleşen bir ılımlılık söylemidir.

Kabenin gökdelenler aracılığıyla Suud hanedanı tarafından işgali bunun bir neticesidir.

Takkeyi, cübbeyi, tesbihi bile bir pazarlama aracı haline getirir. Yanmaz kefen satabilir. Kur'an'ı bile bir pazar nesnesi haline dönüştürebilir.

Sami Yusuf gibi sanatçılar bu söylemin sanatçılarıdır.

Neo-liberal piyasa İslam'ı sadece dini pazarlamaz bunun yanında onu bir siyaset-ticaret döngüsüne hapsederek manevi içeriğinden boşaltır.

Kitapta bu söylemin nasıl işlediğine, televaizlerinden (bizdeki ramazan vaizleri gibi) sanatçılarına kadar Mısırdan, Türkiye'den örnekler sunulmuş.

Meraklısına ve tabiki dünyanın ve ülkesinin gidişatı noktasında sorumluluk ve endişe duyan herkese.
126 syf.
·11 günde·9/10
Üç büyük İslam coğrafyasında (Arap, Türk ve Güneydoğu Asya) eş zamanlı ancak birbirinden bağımsız olarak gelişen İslam'ın radikal ve devlet odaklı yorumlarına karşı birey ve piyasa odaklı yorumunun yükselişini anlatan enfes bir kitap. Kitap 2005 gibi analiz için erken bir tarihte yazılmış ama süreci o tarihten okuduğu ortada. Kitapla ilgili blog yazımı okuma isteyenler için linkini veriyorum:
https://karakugublog.wordpress.com/...lami-patrick-haenni/

Yazarın biyografisi

Adı:
Patrick Haenni
Unvan:
Sosyolog, Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 16 okur okudu.
  • 6 okur okuyacak.