Piyasa İslamı (İslam Suretinde Neoliberalizm)

·
Okunma
·
Beğeni
·
272
Gösterim
Adı:
Piyasa İslamı
Alt başlık:
İslam Suretinde Neoliberalizm
Baskı tarihi:
Ekim 2014
Sayfa sayısı:
126
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058533332
Orijinal adı:
إسلام السوق
Çeviri:
Levent Ünsaldı
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Heretik Yayıncılık
Özellikle Mısır, Türkiye, Endonezya ve genel olarak Müslüman coğrafyasının bütününde, Geleneksel İslamcılığın gölgesinde öne çıkan yeni bir "Siyasal İslam" vücut bulmakta: Piyasa İslamı. Batı değerleriyle eklektik bir uzlaşının ürünü olan bu İslam, Amerikan işletme kültüründen beslenmekte; özgüven edinme ve kendini gerçekleştirme stratejilerine methiyeler düzerek bireysel başarıyı göklere çıkarmakta; geleneksel İslami yasakları, pazarlamanın ve kitle tüketim kültürünün gerekleri doğrultusunda yeniden yorumlamakta ve yumuşatmakta; siyasal İslam'ın geleneksel hiyerarşik örgütsel yapılanmalarını bertaraf etmekte ve sosyal devletin altını oymaktadır. Görsel, işitsel ve giyime dair İslami algıları ve dayanışma şekillerini baştan aşağı değiştiren Piyasa İslamı'nın baş aktörleri (dindar girişimciler, Batı modernitesinin kurum ve figürleriyle "barışmış" İslamcı yazarlar, İslami medyatikler), her şeye rağmen ahlakçılıklarından vazgeçmemekte ve çoğulcu yaşam tarzlarını da hazmedememektedirler. Sosyolojik anlamda yeni kentli burjuvazilerin bayraktarlığını yaptığı bu İslam anlayışının temel amacı, Amerikan tarzı muhafazakârlıkla birçok noktada örtüşen benzer bir "muhafazakâr devrim" tetiklemektir. Böylece o çok beklenen "Müslüman Aydınlanması" idealinden çok uzaklarda; din, ahlak, hayır işleri ve piyasa etrafında şekillenmiş bir fazilet ekseni doğrultusunda paradoksal olarak değerlendirilebilecek yakınlaşmalar (İslam-Amerika) gayet rahat gerçekleşebilmektedir.

Politolog Patrick Haenni'in; Mısır, Sudan, Fas, Yemen ve Afganistan'daki İslamlaşma süreçlerine dair daha birçok çalışması mevcuttur.
126 syf.
·10/10
Bugünün masa-kasa-nisa (kadın) üçgeninde bir işlev gören neo-liberal piyasa islamcılığını anlamak adına güzel bir kitap.

Neo-liberal piyasa islamcılığı dini değerleri ve kavramları gerçek olanda temsil ettiği anlamsal içeriğinden boşaltıp oluşturduğu simgesel düzende bunları ticarileştiren ve pazarlayan bir zihniyettir. (Tekbir Giyim, Ebu Eyyub el Ensari Hause Tatil Beldesi vb.)

Neo-liberal piyasa İslamı yağmacı kapitalizme karşı hiçbir eleştirisi olmayan aksine bununla bütünleşen bir ılımlılık söylemidir.

Kabenin gökdelenler aracılığıyla Suud hanedanı tarafından işgali bunun bir neticesidir.

Takkeyi, cübbeyi, tesbihi bile bir pazarlama aracı haline getirir. Yanmaz kefen satabilir. Kur'an'ı bile bir pazar nesnesi haline dönüştürebilir.

Sami Yusuf gibi sanatçılar bu söylemin sanatçılarıdır.

Neo-liberal piyasa İslam'ı sadece dini pazarlamaz bunun yanında onu bir siyaset-ticaret döngüsüne hapsederek manevi içeriğinden boşaltır.

Kitapta bu söylemin nasıl işlediğine, televaizlerinden (bizdeki ramazan vaizleri gibi) sanatçılarına kadar Mısırdan, Türkiye'den örnekler sunulmuş.

Meraklısına ve tabiki dünyanın ve ülkesinin gidişatı noktasında sorumluluk ve endişe duyan herkese.
126 syf.
·11 günde·9/10
Üç büyük İslam coğrafyasında (Arap, Türk ve Güneydoğu Asya) eş zamanlı ancak birbirinden bağımsız olarak gelişen İslam'ın radikal ve devlet odaklı yorumlarına karşı birey ve piyasa odaklı yorumunun yükselişini anlatan enfes bir kitap. Kitap 2005 gibi analiz için erken bir tarihte yazılmış ama süreci o tarihten okuduğu ortada. Kitapla ilgili blog yazımı okuma isteyenler için linkini veriyorum:
https://karakugublog.wordpress.com/...lami-patrick-haenni/
Müslüman dünyanın bütününde genel eğilim İslami hareketlerin piyasa mantığını benimsemeleri ve hayır işleri yönelimli devletçilik karşıtı politikalar izlemeleri yönündedir. O halde, Mawdudi, Sayyed Qutb veya Mustafa al-Sıbai gibi İslamcı ideologların çok beklediği ve arzuladığı kapitalist dünyayla hesaplaşmanın yerine, piyasa ekonomisi dahilinde kazanan ve kazandıran İslam kartını oynamak ve modern ekonomileri dinselle eklemleme gayesinde olan küresel new traditionalism akıntısı içerisinde konumlamak çok daha makul olacaktır.
O halde geriye Piyasa İslamcılarının farklılıklarını ortaya koyabilecekleri bir dünya görüşü bulmak kalmıştır. Söz konusu olan hem modern olmak hem de Aydınlanma değerlerini hiç devreye sokmadan dinseli yeniden yorumlayabilmektir. Piyasa İslamı’nın düşsel pusulası bu noktada muhafazakar Amerika’yı göstermektedir.
Patrick Haenni
Sayfa 115 - Heretik
Daha politik bir düzlemde, düşmanı kendi evinde vurmak gibi bir amacın takip edildiği düşünülebilir: "Bu bir fikirler savaşı. Dini pratikleri yok etmeye çalışan seküler bir ideolojinin savunduğu gibi, hayatın satın aldığınız şeylerden ibaret olduğu fikrine karşı çıkıyoruz(...) Ancak, aynı zamanda en az büyük medyanın marketing uzmanları kadar iyi olmamız gerektiğinin de farkındayız. Yoksa kaybederiz. Kendi businesslarımızı kurmalıyız." Ancak kavganın sonucunun kullanılan silahlara bağlı olduğu ve ticaretin devrimden çok uyuşmalar ve benzeşmelerle sonuçlanacağı, soft drinksler aracılığıyla verilen kavga örneğinde olduğu gibi, daha makul bir olasılıktır. Alanının devi olan Coca-Cola'nın bütün grafik tasarımını kopyalamış, İslam'a uygun gazlı içecek üreticisi Mecca-Cola'nın öyküsü bu tespiti teyit eder niteliktedir. "Kokakolanizasyon" terimiyle karşı çıkılan bir sürece verilen dinsel yönelimli bu cevapta, sürece karşı çıknaların farkında olmadan karşı çıktıkları şeyin mantığını içselleştirdiklerini saptamak ilginçtir: Şöyle ki; "materyalist kapitalizmin en vahşisi" olarak değerlendirilen Coca-Cola'ya yine sodalı gazlı içecekler üzerinden ticari bir mantıkla savaş açmak, İranlı Zamzam-Cola ve diğer islami kola üreticilerinin yaptığı gibi, esasında rakibin meta yönelimli mantık, ilkeler, araçlar ve düşselini kabullenmek anlamına gelir. Karın bir kısmı Filistin'e yardıma gitse de bu böyledir.
Patrick Haenni
Sayfa 74 - heretik
Elbiseyi değerli kılan kadının vücudu değil, kadını değerli kılan elbisedir. "Etiğin Müslüman ahlakıyla bire bir örtüşmemektedir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Piyasa İslamı
Alt başlık:
İslam Suretinde Neoliberalizm
Baskı tarihi:
Ekim 2014
Sayfa sayısı:
126
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058533332
Orijinal adı:
إسلام السوق
Çeviri:
Levent Ünsaldı
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Heretik Yayıncılık
Özellikle Mısır, Türkiye, Endonezya ve genel olarak Müslüman coğrafyasının bütününde, Geleneksel İslamcılığın gölgesinde öne çıkan yeni bir "Siyasal İslam" vücut bulmakta: Piyasa İslamı. Batı değerleriyle eklektik bir uzlaşının ürünü olan bu İslam, Amerikan işletme kültüründen beslenmekte; özgüven edinme ve kendini gerçekleştirme stratejilerine methiyeler düzerek bireysel başarıyı göklere çıkarmakta; geleneksel İslami yasakları, pazarlamanın ve kitle tüketim kültürünün gerekleri doğrultusunda yeniden yorumlamakta ve yumuşatmakta; siyasal İslam'ın geleneksel hiyerarşik örgütsel yapılanmalarını bertaraf etmekte ve sosyal devletin altını oymaktadır. Görsel, işitsel ve giyime dair İslami algıları ve dayanışma şekillerini baştan aşağı değiştiren Piyasa İslamı'nın baş aktörleri (dindar girişimciler, Batı modernitesinin kurum ve figürleriyle "barışmış" İslamcı yazarlar, İslami medyatikler), her şeye rağmen ahlakçılıklarından vazgeçmemekte ve çoğulcu yaşam tarzlarını da hazmedememektedirler. Sosyolojik anlamda yeni kentli burjuvazilerin bayraktarlığını yaptığı bu İslam anlayışının temel amacı, Amerikan tarzı muhafazakârlıkla birçok noktada örtüşen benzer bir "muhafazakâr devrim" tetiklemektir. Böylece o çok beklenen "Müslüman Aydınlanması" idealinden çok uzaklarda; din, ahlak, hayır işleri ve piyasa etrafında şekillenmiş bir fazilet ekseni doğrultusunda paradoksal olarak değerlendirilebilecek yakınlaşmalar (İslam-Amerika) gayet rahat gerçekleşebilmektedir.

Politolog Patrick Haenni'in; Mısır, Sudan, Fas, Yemen ve Afganistan'daki İslamlaşma süreçlerine dair daha birçok çalışması mevcuttur.

Kitabı okuyanlar 17 okur

  • Umut
  • Hulya Göndeş
  • Kızıl lale
  • Sergen ÇİFTCİ
  • Cezmi Ş.
  • Terki terk...
  • levent aslan
  • Mert
  • Emin Akın
  • A SEMAVİ

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%28.6 (2)
9
%14.3 (1)
8
%0
7
%0
6
%57.1 (4)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0