Patrick McGrath

Patrick McGrath

Yazar
8.3/10
3 Kişi
·
7
Okunma
·
0
Beğeni
·
456
Gösterim
Adı:
Patrick McGrath
Unvan:
Roman Yazarı
Doğum:
Londra, İngiltere, 7 Şubat 1950
1950 yı­lın­da Lond­ra’da doğ­du. Ça­lış­ma tar­zı eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan “Go­tik kur­ma­ca” ola­rak ta­nım­la­nan ya­za­rın Kan ve Su ve Di­ğer Öy­kü­ler adın­da bir kı­sa öy­kü­ler ko­lek­si­yo­nu, Mart­ha Pea­ke (İ­tal­yan Pre­mio Flaia­no Ödü­lü), Port Mun­go, Sığınak, Trav­ma ve Da­vid Cro­nen­berg ta­ra­fın­dan be­yazper­de­ye de ak­ta­rı­lan Örüm­cek ad­lı ro­man­la­rı var­dır. McG­rath’ın bi­rin­ci şa­hıs ağ­zın­dan ak­ta­rı­lan ya­pıt­la­rı, ruh has­ta­lık­la­rı, bas­tı­rıl­mış eş­cin­sel­lik, iha­net gi­bi ko­nu­la­rı iş­ler.
... zamanla anladım ki şiddetin ve deliliğin geçmiş nesiller içinde patlayıp gelecek nesillerin hayatını mahvettiği tek aile benimki değil. Onların hepsi öldü artık. Onlardan geriye kalan sadece hayaletler -gümüş levha üzerine fotoğraflar, fotoğraflar, tablolar.
Emerson’dan alıntı yapmıştı: “Öyle hissediyorum ki oralarda başıma hiçbir kötü şey gelemez -doğanın tamir edemeyeceği hiçbir utanç, hiçbir felaket (gözlerim hariç)...”
Evet, basbayağı âşık olmuştu. Ancak, akıllıca âşık olmamıştı, ama neden akıllıca olması gerekiyordu ki? Kim akıllıca âşık olur?
Servetinin temellerini Atlantik aşırı ticaretle attı. Savannah, Georgia’dan ham pamuk alıp Londra’ya taşıyor, sonra güneye doğru doğu sahili boyunca ticaretini yapıyor, her limanda kârını cebe atıyordu -bu 1800’lerin başlarında olmuş olmalı, kendisi yirmi yaşında ya var ya yoktu. Noah van Horn, bunu izleyen on-yirmi yıl içinde kârını gemi yapımı, gayrimenkul, inşaat ve benzeri işlere yatırdıkça, serveti hızla büyüdü.
184 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10
Dikkat spoiler içerir.
Oldukça güzel bir kitap. Yazar, Amerika'nın bağımsızlık savaşı döneminden 11 Eylül saldırıları dönemine kadar olan zaman diliminde, New York ve özellikle Manhattan temalı 3 adet hikayeyi okuyucu ile paylaşıyor. İlkinde bağımsızlık sürecinde İngilizler aleyhine casusluk yapan bir ailenin annesinin başına gelenleri, ikincisinde bir kızı sevdiği halde babası ve eniştesi tarafından kızın öldüğü söylendiği için aklını yitiren Julius'un yıllar sonra sevdiği kızın ölmediğini öğrenmesini anlatan, en sonunda da 11 Eylül saldırıları döneminde psikolojik destek alan avukat Dan'in Çinli bir fahişeye aşık olması ve bu yüzden psikiyatrı ile aralarında yaşanan sıkıntıların anlatıldığı 3 güzel hikaye. Dili sade ve etkileyici. Mutlaka okunması gereken kitaplardan biri daha.

Yazarın biyografisi

Adı:
Patrick McGrath
Unvan:
Roman Yazarı
Doğum:
Londra, İngiltere, 7 Şubat 1950
1950 yı­lın­da Lond­ra’da doğ­du. Ça­lış­ma tar­zı eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan “Go­tik kur­ma­ca” ola­rak ta­nım­la­nan ya­za­rın Kan ve Su ve Di­ğer Öy­kü­ler adın­da bir kı­sa öy­kü­ler ko­lek­si­yo­nu, Mart­ha Pea­ke (İ­tal­yan Pre­mio Flaia­no Ödü­lü), Port Mun­go, Sığınak, Trav­ma ve Da­vid Cro­nen­berg ta­ra­fın­dan be­yazper­de­ye de ak­ta­rı­lan Örüm­cek ad­lı ro­man­la­rı var­dır. McG­rath’ın bi­rin­ci şa­hıs ağ­zın­dan ak­ta­rı­lan ya­pıt­la­rı, ruh has­ta­lık­la­rı, bas­tı­rıl­mış eş­cin­sel­lik, iha­net gi­bi ko­nu­la­rı iş­ler.

Yazar istatistikleri

  • 7 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.