Pierre Bovet

Pierre Bovet

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
1
Gösterim
Sevgi, güven, borçluluk duygularının ve itaatli davranışların, onları bir Tanrı'ya atfetmeden önce bende geliştiklerini anladım.

Aynı davranışı Tanrı'ya karşı gösterecek duruma gelmeden önce insanları sevmem, onlara bel bağlamam, onlara borçlu olmam, boyun eğmem gerekir.

Çünkü gözünün önündeki kardeşini sevmeyen göklerdeki görünmeyen Tanrıyı nasıl sevebilir?
Pierre Bovet
Sayfa 30 - Türkiye İş Bankası Yayınları
Çocuğun hayatında oldukça uzun süren bir devre vardır; bu devre süresince çocuk, dünyanın anne-babasına veya en azından kendisine göre biraz arka planda ve giz içinde duran babasına bağlı olduğunu zanneder.

Bunun için, bir oyuncak ister gibi, babasından havanın iyi olmasını da isteyebilir. Çocuk, ne kendine, ne de anne-babasına bağlı olmayan olayların varlığını büyük bir şaşkınlık içinde keşfettiği gün bu devre sona erer.

Bu devre ile birlikte babanın kutsal başı üzerindeki büyünün büyük bir kısmı çocuk için ortadan kalkar.İnsan için gerçek bağımsızlık bu andan sonra başlar.
Pierre Bovet
Sayfa 46 - Türkiye İş Bankası Yayınları
Din duygusu evlatlık duygusudur. Bu duygunun çocuktaki ilk konusu ana-babadır. Anne ve baba çocuğun tanrılarıdır: çocuk onlarda bütün tanrısal yetkinlikleri bulur. Fakat hayattaki denemeler çocuğu din değilse bile tanrı değiştirmeye, ilkin ana-babasına atfettiği üstün özellikleri uzak bir varlığa geçirmeye mecbur olur.

Bu geçiş olayını nasıl işlediğini bir dereceye kadar anlayabiliriz. Çocuğun sevgisi, başlangıçta yalnız annesine yönelmiştir. Daha uzak duran, çocuğun korktuğu baba ise, yakın bir objeden uzak bir objeye geçme olayının ilk safhasını teşkil eder.

Saygıyı meydana getiren sevgi ve korku karışımı, çocukta, bilhassa bu safhada doğar. Muhakkak ki, insan tanrıyı bir anneden fazla bir baba gibi sevmeyi, O'nu algılamayı bu ara safhada öğrenir.
Pierre Bovet
Sayfa 56 - Türkiye İş Bankası Yayınları
Kişinin insanları sevmeye başladığı yaş, aynı zamanda en derin din izlenimlerini edindiği çağdır.
Pierre Bovet
Sayfa 24 - Türkiye İş Bankası Yayınları
Yazara henüz inceleme eklenmedi.