Pierre Macherey

Pierre Macherey

Yazar
9.5/10
2 Kişi
·
9
Okunma
·
0
Beğeni
·
77
Gösterim
Adı:
Pierre Macherey
Unvan:
Fransız Yazar
Doğum:
Belfort, Fransa, 17 Şubat 1938
1938’de Fransa’nın Belfort şehrinde doğdu. Felsefe dalındakiüniversite öğrenimini 1961’de Ecole Normale Superieure’de tamamladı. George Canguilhem’in gözetiminde yazdığı mezuniyet tezinde Spinoza’nın felsefe ve siyaset anlayışını inceledi. 1962-63 yıllarında Marksist filozof Louis Althusser’in düzenlediği Kapital’i Okumak [Lire le Capital] seminerlerine aktif katılım sağladı ve aynı adla kitaplaştırılan metne katkıda bulundu. Althusserci ekolde özellikle edebiyat teorisi, post-yapısalcılık, Spinoza ve Hegel felsefesi gibi alanlardaki metinleriyle öne çıkan Pierre Macherey halen Lille Üniversitesi’nde görev yapmakta. Daha önce Türkçede yayımlanmış kitapları: Hegel ve/veya Spinoza [Hegel ou Spinoza] ve Kapital’i Okumak [Lire le Capital].
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
248 syf.
ya spinozacılık ya da felsefesizlik

-hegel

spinoza'dan bu denli etkilenmiş olan hegel'in özde bütün felsefesini o dönem alman idealistlerince ortaya atılan spinozacılık akımından hareketle oluşturmuş olduğunu söylesek hiç de abartmış olmayız. aslında aralarında fikri bir destek almak yok. işi güzelleştiren kısım da tam olarak burada başlıyor. çünkü spinoza'yı kendisine hedef seçip onu çürütmek için çabalaması hegel'i hataya sürüklemiş ve yanlış bir değerlendirme bütününe erişmiştir. dolayısıyla spinoza ilkel versiyonu iken varlık felsefesinin yanlış karşı çıkışıyla hegel ilk versiyonu oluvermiştir. yazarımız pierre macherey de tam olarak bu trajediyi anlatıyor bizlere.

gerilimin özü ''panteizm'' düşüncesiyle ortaya çıkıyor. spinoza'yı dinsizleştiren sürecin yanılsamasından çıkarak bir değerlendirme yapmak gerekirse spinoza'nın tanrıyı evrenin kendisi sayarak her olgunun hiçliğini işlemiş olması oldukça radikal bir söylem dili oluşturdu yaşadığı dönem içerisinde. keza bunun yansımalarını da hayatını okuduğumuzda yaşadıklarıyla görebiliriz. ''her şey tanrıdır'' diyen spinoza tinsel anlamda tanrının kesin egemenliğini kabul etmiş ancak bu kabul ediş beraberinde soru işaretleri doğurmuştur. -ki bu da panteizmin çelişkisi olarak bilinegeliştir. bu sorunlardan bazıları her şey tanrıysa inanmayanların nasıl var olduğu? eğer tanrı nezdinde her şey hiç (yok) ise iyi ve kötü nedir, nasıl belirlenir?

hegel ise burada spinozaya karşı çıkar ve oluşturduğu tözünde ''öznellik ve bireysellik'' eksik olduğunu söyler. dolayısıyla tözden özne ve birey türetmeye başlar. bu yüzden hegel, ''spinoza'nın takipçisi olmak, felsefenin temel başlangıcıdır'' diyerek dönemin panteizm-ateizm kıstasından spinozayı kurtarmaya çalıştığı ve ''tanrı kosmosdur'' fikriyle her şeyin onda eritildiği bir felsefenin insanın temel felsefi çıkış noktası olarak görürken spinoza'yı aşmak için de elinden geleni yapmıştır. burada bir dipnot: spinoza'yı aşabilen isim karl marks olmuştur. onu ise spinoza konusunda aşan isim tahmin edeceğiniz üzere nietzsche olacaktır.

yazarın spinoza-hegel arasında başlayan ve nietzsche'nin güç istencine kadar uzanan bu müthiş felsefi tartışma sürecinin başlangıcını anlatıyor bize. marks'ın dediği gibi tez antiteziyle çatışıp sentezi ortaya çıkarıyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
Pierre Macherey
Unvan:
Fransız Yazar
Doğum:
Belfort, Fransa, 17 Şubat 1938
1938’de Fransa’nın Belfort şehrinde doğdu. Felsefe dalındakiüniversite öğrenimini 1961’de Ecole Normale Superieure’de tamamladı. George Canguilhem’in gözetiminde yazdığı mezuniyet tezinde Spinoza’nın felsefe ve siyaset anlayışını inceledi. 1962-63 yıllarında Marksist filozof Louis Althusser’in düzenlediği Kapital’i Okumak [Lire le Capital] seminerlerine aktif katılım sağladı ve aynı adla kitaplaştırılan metne katkıda bulundu. Althusserci ekolde özellikle edebiyat teorisi, post-yapısalcılık, Spinoza ve Hegel felsefesi gibi alanlardaki metinleriyle öne çıkan Pierre Macherey halen Lille Üniversitesi’nde görev yapmakta. Daha önce Türkçede yayımlanmış kitapları: Hegel ve/veya Spinoza [Hegel ou Spinoza] ve Kapital’i Okumak [Lire le Capital].

Yazar istatistikleri

  • 9 okur okudu.
  • 22 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.