Rasim Ekşi

Rasim Ekşi

Yazar
8.3/10
3 Kişi
·
6
Okunma
·
2
Beğeni
·
335
Gösterim
Adı:
Rasim Ekşi
Unvan:
Türk Muhabir, Redaktör, Yazı İşleri Müdürü, Yönetici, Müşavir, Yazar
Doğum:
Rize, Türkiye, 1954
1954 yılında Rize'de doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Rize'de, yüksek tahsilini ATÎA Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu'nda tamamladı. 1976'da Türkiye'de ve Dünyada Sabah gazetesinde mesleğe atıldı. Hergün, Millet ve Ortadoğu gazetelerinde muhabirlik, Türkiye Gazetesi'nde redaktörlük, Orkun ve Olaylara Bakış dergilerinde Yazı işleri Müdürlüğü yaptı. Türkistan Türkleriyle Dayanışma Derneği ve Turan Kültür Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı ve Avrasya Bir Vakfı üyesi, Turan Yayıncılık şirketinin yöneticisidir.

Halen Turan Kültür Vakfı Başkanı olan Rasim Ekşi, bir ara Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği görevini yürütmüştür.
Erol Cihangirle birlikte Dr. Baymirza Hayit Armağanı adlı kitabı yayınlanmış olan eserin yanısıra neşre hazır 4 eseri daha vardır.
Yazara henüz alıntı eklenmedi.
278 syf.
·5 günde
Yuxum ərşə çəkilib
görmədiyim gündən səni.
Gözümün yaşı kəsmir
Sənə gəlməyəndən bəri.
Canım param-parça, ruhum pərişan,
Diriykən ölüyəm
Sənsiz, Qarabağ!
Mənim yaralı atam,
Mənim bəlalı anam,
Qarabağ!
Türk torpağı, türk yurdu,
Gözlərimi yaş yudu.
Sənsiz niyə yaşayım?!
Sənsiz necə yaşayım,
Qarabağ?!.
Düşmən tapdağında qoymarıq səni,
Kafir caynağında qoymarıq səni,
Həsrətin qoynunda qoymarıq səni,
Müqəddəs and yerim, ruhum, Qarabağ!
Sənsiz qala bilmirəm!
Sənsiz ola bilmirəm!
Sənsiz ölə də bilmərəm
Ölsəm, qibləm Qarabağ!

Yetər, Dünya!
Bir gör, artıq:
Günahlını;
günahsızı,
Qantökəni,
axan qanı;
əsir olan cocuqları,
girov qalan anaları;
Viran olan yuvaları, xanaları...
Yetər, Dünya!
Bir duy, artıq:
Öz yurduna həsrət qalan milyonların
Ərşə qalxan naləsini...
Yetər, Dünya!
Bir gör, artıq:
O günahsız qadınların, cocuqların
Axıdılan pak qanını.
Köçkünlüyə məhkum olmuş milyonların,
Boynubükük cocuqların
Gözlərini,
o gözlərin kədərini,
Dillənməyən Ürəklərin çağrısını,
ağrısını.
Yetər, Dünya!
Bir gör artıq
Əsir, girov qadınlara, körpələrə
O edilən zülmləri
Duy, onların fəryadını, harayını!
Yetər, Dünya!
Bir gör artıq
“Vətən, Vətən!” – deyə-deyə
Bu dünyayla vidalaşan
Qocaların gözyaşını…
Yetər, Dünya!
Anla artıq
“Bircə dəfə öz evimi görə bilsəm
Öz evimdə ölə bilsəm;
əzizimin məzarına üz-gözümü sürtə bilsəm”
deyənlərin
həsrətini, ağrısını-acısını...
Yetər, Dünya!
Bir gün artıq
O günahsız qadınların, cocuqların,
Köçkün olan, qaçqın olan yüz minlərin,
öz evinə gedəmməyən insanların
Boynubükük arzuları çarpar səni..!
Yetər, Dünya!
Dünya gərək dada yetsin!
Qaçqınların hay-harayı
Hər doğmaya, yada yetsin. -
Varsa əgər bu dünyada –
ən adil insana yetsin!..
Yetər, Dünya!
Bir gör artıq
Zülm eyləyən zülümkarı...
Bu dövrdə, bu zamanda
Ölüm saçan ölümkarı...
Bir gör, artıq!
Bir duy, artıq!
Anla, artıq!
Yetər, artıq,
Artıq yetər!
Eşit, Dünya!
Yüzminlərin nərəsini -
“Haqq!” bağıran haqq səsini!
Yetər, Dünya!
Bir gün artıq
O günahsız qadınların, cocuqların,
Köçkün olan, qaçqın olan yüz minlərin,
öz evinə gedəmməyən insanların
Boynubükük arzuları çarpar səni!..

Qarabağ düşmən əllərdə!
Duysun düşmən, bilsin hamı -
Qalmayacaq bu ah yerdə,
Qalmayacaq bu qan yerdə!
Qarabağım yad əllərdə!
Qarabağım düşmən əlində!
Dönəcəyik evimizə,
Dönəcəyik yurdumuza...
Sökəcəyik biz bu yolda
Qarşımızda hər nə varsa,
Dönəcəyik Qarabağa!
Qarabağım,
Anam mənim, canım mənim,
Balam mənim, yarım mənim,
Duyurmusan bu səsləri;
Milyonlarla övladının
Yer üzünün hər yanından
Sən
Qarabağ nərəsini, haqq səsini!?
Harda olsaq fərqi yoxdur,
Qibləmizsən, xan Qarabağ!
Harda olsaq fərqi yoxdur,
Səninləyik, can Qarabağ!
Sən canımız, sən qanımız,
Sən ən qutsal amalımız,
Sən ən böyük sevdamızsan,
can Qarabağ!

Qarabağım!
Güneyliyik, Quzeyliyik,
Təbrizdənik, Bakıdanıq ,
Borçalıdan, Dərbənddənik,
Anadolu, Kərkükdənik!
Türküstandan, Altaydanıq –
Fərqi yoxdur biz hardanıq
Fərqi yoxdur biz hardayıq
Uzaqdayıq, yaxındayıq –
Biz hamımız üzümüzü sənə tutduq!
Biz hamımız sözümüzü sənə tutduq;
Sözümüzdə səni tutduq!
Fərqi yoxdur biz hardanıq
Fərqi yoxdur biz hardayıq
Uzaqdayıq, yaxındayıq –
Biz hamımız sənin üçün Qarabağlıyıq!
Qarabağım!
Heç qalarmı qisas yerdə?! –
Qalmayacaq bu ah yerdə!
Qalmayacaq bu qan yerdə!
Qarabağım yad əllərdə!
Qarabağım düşmən əldə!
Öləcəyik sənin üçün,
Qarabağım!
Qanımızdır sənə fəda, Qarabağım!
Öləcəyik sənin üçün,
Qarabağım!
Canımızıdr səna fəda, Qarabağım!
Qəm yeməynən,
keçəcəkdir acı günlər.
Qəm yeməynən,
Bitəcək xarıbülbüllər,
Ötəcək sarı bülbüllər!
...
Əyan olsun qoy, hamıya,
Bəyan olsun qoy, hamıya,
Qoy, and olsun Xocalıya!
Sənsiz bizə haram olsun
bu gen dünya!
Dönəcəyik, sənə bir gün,
QARABAĞIM!
QARAM, AĞIM!

Ruhuma Vətənsən, gözümə torpağ!
Gözəl Qarabağ!
Xar tutmuş gülümsən,
xarıbülbülüm,
Səndədir,
sənlədir
sanım, Qarabağ!
canım Qarabağ!
Mənim qibləm Qarabağ!
Qibləm qara bağlıdır...
Mənim ruhum Qarabağ!
Ruhum Qarabağlıdır!
Qaram, ağım!
Qara ağım!
Ay Qarabağ!
Eşqim mənim!
Taleyimdə
ən silinməz nəqşim mənim!
Düşünən türk səni deyir, səni anır.
Ürəksizə yaxın uzaq,
Ürəkliyə uzaq yaxın!
Sevgimizi göndəririk axın-axın
sənin üçün,
Qarabağım!
Qaram, ağım!
Qara ağım!
278 syf.
·3 günde·Beğendi·8/10
Kitap bir derleme aslında. Bu kitabı okuduğunuzda Bahtiyar Vahapzade'nin "Azerbaycan Olaylarının İç Yüzü", Ahmet Cevanşir Bey'in "1747. Yıldan 1805. Yıla Kadar Karabağ Hanlığının Siyasi Vaziyetine Dair", Karabağ Salnameleri, Nesiman Yaqublu'nun "Hocalı Kırımları" kitaplarını okumuş oluyoruz. Azerbaycan Türkçesi'nden okumakta güçlük çekebileceğimiz bu çalışmaların bir araya toplanması güzel olmuş.

Yazarın biyografisi

Adı:
Rasim Ekşi
Unvan:
Türk Muhabir, Redaktör, Yazı İşleri Müdürü, Yönetici, Müşavir, Yazar
Doğum:
Rize, Türkiye, 1954
1954 yılında Rize'de doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Rize'de, yüksek tahsilini ATÎA Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu'nda tamamladı. 1976'da Türkiye'de ve Dünyada Sabah gazetesinde mesleğe atıldı. Hergün, Millet ve Ortadoğu gazetelerinde muhabirlik, Türkiye Gazetesi'nde redaktörlük, Orkun ve Olaylara Bakış dergilerinde Yazı işleri Müdürlüğü yaptı. Türkistan Türkleriyle Dayanışma Derneği ve Turan Kültür Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı ve Avrasya Bir Vakfı üyesi, Turan Yayıncılık şirketinin yöneticisidir.

Halen Turan Kültür Vakfı Başkanı olan Rasim Ekşi, bir ara Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği görevini yürütmüştür.
Erol Cihangirle birlikte Dr. Baymirza Hayit Armağanı adlı kitabı yayınlanmış olan eserin yanısıra neşre hazır 4 eseri daha vardır.

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.