Raşit Küçük

Raşit Küçük

YazarDerleyenÇevirmen
9.6/10
306 Kişi
·
745
Okunma
·
6
Beğeni
·
327
Gösterim
Adı:
Raşit Küçük
Unvan:
Yazar
Doğum:
Antalya, 1947
1947 yılında Antalya Akseki'de doğdu. 1966'da Antalya İmam-Hatip Okulundan, 1970'de Konya Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Erzurum İmam-Hatip Lisesinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1974 yılında atandığı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yaptı. 1981'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüne naklen tayin edildi. 1983 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kur'ân ve Sünnet'te Sevgi Kavramı Özellikle Allah Sevgisi adlı teziyle doktor oldu. 1997'de doçent unvanını aldı. 2003 yılında profesörlüğe yükseltildi. İki dönem üst üste Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Üniversitedeki görevinden sonra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olmuştur. Halen İSAM'ın genel başkanlığını yürütmektedir.
Hz. Ali sabrı imanın rükunlerinden biri olarak kabul etmiş, "insan vücunda başın mevkii ne ise, imanda sabrın mevkii de odur. Başsız vücut olmayacağı gibi, sabırsız imanda olmaz" demiştir
Sevgi, ruhların karşılıklı uyuşması ve münasebetine dayanırsa,köklü ve sağlam olur. Sevginın sebebinden daha güçlu bir engel olmadıkça da ortadan kalkmaz. Sevgi,ruhların karşılıklı uyumuna dayanmayınca, geçici bir sebebe dayanan sevgidir ki, o sebeb ortadan kalkınca sevgi de kalkar, yok olur. Sebebi arızi olan sevginin arızî olacağı, sebebi kalıcı olan sevginin ise süreklilik arzedeceğî bilinen bir hakikattır.(İbn Kayyım)
Sevgi, temelde aynı esas üzere yaratılmışken,mahlukat âleminde taksim edilmiş olan nefislerin parçaları arasındaki birleşme (ittisal)dir. Yaratılmışlar arasındaki uyuşma ve uyuşamama (temâzüç ve tebâyün)nın sırrı ve neticesi birleşme ya da ayrılmadan ibarettir. Gerçekten, benzer benzerini çağırıp buluyor; eş eşi ile süküna eriyor. Cinsler arasındaki benzerlik, duyularla hissedilen bir amel ve gözle görülen bir etkilenmedir. Zıtlarda birbirine karşı nefret duyma, eşlerde ise uyum vardır. Allah "O sizi bir tek nefisten yarattı, gönlü ısınsın diye ondan eşini var etti"(Araf 189)buyurarak, eşin insanın kendisinden olmasını, sükünun sebebi kılmıştır.

Şayet sevginin illeti, vücut şeklinin güzelligi olsaydı, şekil bakımından kusurlu olanların güzel görülmemesi gerekirdi. Biz ise, başkasının daha üstün olduğunu bildiği halde, kalbinde o üstün olana meyil duymayarak aşağı seviyede (ve kusurlu) olanları tercih eden pekçok kimse buluyoruz. Şayet sevginin sebebi, yaratılış ve huylardaki karşılıklı uyum olmasaydı, insan şeklen kendisine uygun düşmeyen ve muvâfık olmayan kimseyi asla sevmezdi. Anlıyoruz ki sevgi, gönül işidir. Bazı kere sevgi bir sebebe de dayanabilir ve bu sebebin ortadan kalkmasıyla sevgi de ortadan kalkar.(İbn Hazm)
5100 syf.
·Beğendi
Hadiser, raviler hakkında kısa bilgiler ve hadisler ile ilgili bilgiler içeren mükemmel bir kitap. Hadislerin neyi anlattığı ile ilgili daha açıklamalıbilgiler ile beraber hadisi anlamak daha kolaylaşıyor. Hadis ile ilgili yaşanmış olayları ve söylenmesindeki olayları anlatıyor. Konu tasnifleride çok güzel olmuş.
595 syf.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail L. Çakan ve Doç Dr. Raşit Küçük’ün Riyazüs Salihin'in detaylı şerhi çalışmasının ilk cildidir.
Eser toplamda 8 ciltten olusmaktadir.
Öncelikle ben boyutundan bahsetmek istiyorum. Ben sempatik boyuttan (15x11) okudum. En küçük boyutu. Elbette bu okuma konforunu etkiliyor ancak büyük bir problem de oluşturmuyor.
Eserin 1. cildinin en başında “Hadis ve Sünnet” kavramları detaylıca ele alınmıştır Peygamber ve Sünnete Olan İhtiyaç, Sünnetin Kaynağı, Sünnetin Bağlayıcılığı, Sünnetin Evrensel Bütünlüğü, Sünnetin Dindeki Yeri, Sünnete Yöneltilen İtirazlar ve bazı soruların yanıtlarıyla yaklaşık 50 sayfa bu konular açıklanmıştır.

110. sayfadan itibaren kitabın diğer ciltlerinde de olduğu gibi anlatılan konulara geçişi bulunmaktadır. Burada da görüldüğü gibi ilk konu “İhlas ve Niyet”tir. Riyazüs Salihin’in konu başlıklarını ele alış biçimi şu şekildedir:
Öncelikle konu ile ilgili belli ayet-i kerimelerin Arapça metinleri, Türkçe mealleri ve bir ya da birkaç paragraflık açıklamaları bulunmaktadır
Ardından konu ile ilgili Hadis-i Şeriflerden bazılarının Arapça metni, Türkçe meali ve kaynağı yer almaktadır. Sonra Hadisi Serifin ravisi hakkinda bilgi verilmektedir. Bu bilgi kimi zaman bir paragraf kimi zaman bir sayfa tutuyor. Devamında da Hadis-i Şerifimizin açıklaması yer almaktadır. Bu açıklamalar daha iyi anlayabilmemiz için detaylandırılmıştır. Kimi zaman daha başka Hadis-i Şeriflerle ve Ayeti Kerimelerle desteklenmiştir. En son kısımda ise “Hadisten Öğrendiklerimiz” kısmı yer almaktadır. Burada Hadis-i Şerifimizden yapılan çıkarımlar madde madde sıralanmıştır. Genelde 4-5 maddedir.

Eserin birinci cildinde yer alan konular sırasıyla:

İhlas ve Niyet

Tövbe

Sabır

Doğru Sözlülük

Allah’ın Kullarını Denetlemesi

Takva

Tereddütsüz İman ve Allah’a Tam Güven

Doğruluk

Tefekkür

Hayırlı İşlere Koşmak

Mücahede

Ömrün Sonlarında Hayrı Arttırmaya Teşvik

Hayır Yollarının Sayısızlığı

Allah’ın Emirlerine Uymada Ölçülü Olmak

İbadetleri ve Hayırlı İşleri Sürekli Yapmak

Sünneti Korumak

Allah’ın Hükmüne Boyun Eğmek

Dili oldukca anlaşılırdır. Yaş grubu tespiti yapamasam da oldukça geniş bir yelpazeye hitap ettiğini söyleyebilirim.
Okuma süreci benim için çok faydalı oldu. 2. Cildinden devam ediyorum. Umarım tanitim açıklayıcı olmuştur.
Hayırlı günler :)
997 syf.
Bu kitabı bana uzun yıllar önce çok özel biri hediye etmişti. Bende ki tek bir cilt tabi.
Allah razı olsun....
Hadislerin dinimizde önemi çok büyük, idrakimiz çok düşük, bunu kabul edip hadislere daha çok yoğunlaşmalı diye düşünüyorum. Bizim için yapılan açıklamalar örnekler çok kıymetli olmalı...
Bu zamana kadar en sevdiğim hadis kitabım olmuştur.
600 syf.
·70 günde·Puan vermedi
Uzun zamandır istediğim ve sonunda nasip olan Riyazü's Salihin'im... ️
Elimdeki eser sekiz ciltlik cep boy olan sevimli :) ve cantaya kolaylıkla sığan.. Gerçi çanta boyutum hiç ufak olmadı o ayrı mesele.

Önce konuya dair ayet ve açıklamasıyla giriş yapılmış. Sonra konu hakkında hadisler ve açıklaması (bazı hadisi rivayet eden sahabilerden de kısaca bahsediyor) en son hadisten öğrendiklerimizle kapatılmış. ️
Her ciltte ayrı ayrı konular var.
Ikinci cildi Işretün Nisa ile birlikte okuduğum için konular birbiriyle baglantılıydı.Aynı hadisleri tekrar etmiş oldum.

Aslında daha kısa sürede biteceğini umuyordum ama gerek yok buna dedim. :) yavaş yavaş..devamlı ...hissederek.... yaşayarak.... Ve şifa niyetine
Günlük dozumuzu alarak...

“İnsan neye yönelirse onun peşinden koşar.”

Buhârî, Bed’ü’l-Vahy 1
595 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Hadis okumaları , Kur 'an-ı Kerim in ifadesiyle " Peygamberde sizin için örnek lik vardır " ayetini daha açık anlamamızı sağlıyor. Okurken Kuran 'dan misaller okumak da hadisin lafzındaki sıkıntıları yada muazzamlığını kavramamızı daha da kolaylaştırıyor. Selam ve dua ile
4354 syf.
·245 günde·Beğendi·10/10
Elhamdulillah bitirdim mutlaka mutlaka mutlaka herkesin okuması yararlanması gereken bir kitap. Kitaptan öte bir eser. Rabbim faydalanmayı kalbimize amelimize işlemesini nasip etsin ️
880 syf.
·100 günde·10/10
Peygamber Efendimiz'in hadis ve sünnetlerine nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair kitabın son rivayeti özet niteliğinde. Buradan Allah'ın ayetlerini nasıl anlamamız gerektiği sorusuna da ışık tutmuş oluyoruz.

Ebû Hureyre  radıyallahu anh  şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ e: “Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır. İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de, Allah sizi o yüzden hesaba çeker ve neticede dilediğini bağışlar, dilediğine de azâb eder. Allah, her şeye gücü yetendir” [Bakara sûresi(2), 284] anlamındaki âyet nazil olunca, bu durum Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbına ağır geldi. Bunun üzerine sahâbe, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna gelerek dizleri üzerine çöküp şöyle dediler:

- Ey Allah’ın Resûlü! Biz, namaz, cihad, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılınmıştık. Oysa şimdi sana, gönlümüze gelen ve kalbimizden geçen şeylerden de hesaba çekileceğimize dair bu âyet nazil oldu; buna güç yetiremiyoruz. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:

“Sizden önce kendilerine kitap verilen yahudi ve hıristiyanların dediği gibi, işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Bilâkis siz, işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Bizi mağfiret eyle, bizi bağışla, nihayet dönüş sadece sanadır, deyiniz.”

Sahâbîler bu sözleri okuyup, dilleri de ona güzelce alışınca, Allah Teâla peşinden şu âyeti indirdi:

“Resûl, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de iman ettiler. Hepsi, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine inandılar. Peygamberleri arasında hiç bir ayrım yapmayız, dediler. İşittik ve itaat ettik bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz, dönüş de ancak sanadır dediler” [Bakara sûresi (2), 285].

Ashâb inen âyetin gereğini yapıp, bu sözü söylemeye alışınca, Allah Teâlâ daha önceki âyetin hükmünü neshetti, şu âyeti indirdi: “Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme!” Allah Teâlâ: “Evet” buyurdu. “Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize ağır yük yükleme.” Allah Teâlâ: “Evet” buyurdu. “Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de bize taşıtma. Bizi bağışla, kusurlarımızı yok say, bize acı. Sen mevlâmızsın, o kâfirler gürûhuna karşı bize yardım et” 
[Bakara sûresi (2), 286] Allah Teâlâ: “Evet” buyurdu.  Müslim, Îmân 199

Hadisleri de vahiyler gibi bizlere ulaştıran bir elçidir. O elçi Hz. Muhammed'dir. (asv)
Hadislerin iman derecesi vahiylerin olan iman derecesinden daha düşük olamaz. Nitekim Allah buyurdu. "Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının." Hașr sûresi(59),7

"İşittik ve itaat ettik! " bir slogan değildi Sahabenin islamı kavrayış ve yasayıș biçimiydi. Peygamber Efendimiz'e olan sadakatin nișanesiydi. Allah bizleri bu düsturdan ayırmasın. Rahmet ve bereketle..

Yazarın biyografisi

Adı:
Raşit Küçük
Unvan:
Yazar
Doğum:
Antalya, 1947
1947 yılında Antalya Akseki'de doğdu. 1966'da Antalya İmam-Hatip Okulundan, 1970'de Konya Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Erzurum İmam-Hatip Lisesinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1974 yılında atandığı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünde öğretim üyesi ve idareci olarak görev yaptı. 1981'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüne naklen tayin edildi. 1983 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kur'ân ve Sünnet'te Sevgi Kavramı Özellikle Allah Sevgisi adlı teziyle doktor oldu. 1997'de doçent unvanını aldı. 2003 yılında profesörlüğe yükseltildi. İki dönem üst üste Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Üniversitedeki görevinden sonra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olmuştur. Halen İSAM'ın genel başkanlığını yürütmektedir.

Yazar istatistikleri

  • 6 okur beğendi.
  • 745 okur okudu.
  • 176 okur okuyor.
  • 413 okur okuyacak.
  • 10 okur yarım bıraktı.