Sadri Karakoyunlu

Sadri Karakoyunlu

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Sadri Karakoyunlu
Unvan:
Türk Şair, Asker
Doğum:
Bayburt, 1923
1923 yılında Bayburt'ta doğdu. MEMOGLU ailesindendir. Sadri Karakoyunlu ilk ve orta öğrenimini Bayburt'ta, lise öğrenimini 1941 yılında Trabzon Lisesinde tamamlamıştır. O yıl Kara Harp Okulu'na girmiştir. Kara Harp Okulundan 1943 yılında istihkam Asteğmeni olarak mezun olmuş ve 1948-1945 yıllarında Mamak'taki Fen Tatbikat Okulu'nu bitirerek, Tokat'ta bulunan 8 inci kolordu istihkam taburunda ilk kıt'a görevine başlamıştır. 1947 yılında Üsteğmen olmuş ve 1948 yılında girdiği Kara Harp Akademisi
sınavını kazanarak, bir yıl çeşitli kıt'alarda kurs görmüş ve 1949-1950'de Kara Harp Akademisi birinci sınıfından kurmay yardımcısı olarak mezun olmuştur. 1950-1952 yıllarında İskenderun'daki 39 uncu Tümen Karargahında görev almış. 1953'te Yüzbaşı olarak Kara Harp Akademisi doktrin kursunu görmüş. 1953 yılında Kağıthane'de bulunan İstihkam Okulu Tatbikat Taburunda Bölük Komutanlığı yapmış. 1955 yılında Kara Harp Akademisini bitirerek Kurmay Subay olmuştur. Bu dönemde ayrıca İstanbul'da 1 inci Ordu Temsil bürosunda çalışmış, her hafta İstanbul Radyosunda "Asker Saati" nde konuşmalar yapmıştır. 1956'da Binbaşılığa yükseltilerek Kara Harp Okulunda Lojistik öğretmenliğine, 1957'de 8 inci Kore Tugay, Birinci Şube Müdürlüğü'ne atanarak Kore'ye gönderilmiştir. 1958'de Kore'den dönmüş ve Siirt'teki 12 nci Tümen istihkam Tabur Komutanlığına tayin edilmiştir. Bu dönemde Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiş, 27 Mayıs 1960 ihtilalinde Yarbaylığa yükletilerek Ankara'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Şubesi Müdürlüğüne getirilmiştir. 1960-1961 yıllarında Ordu Lisan Okulu İngilizce Bölümünden de mezun olmuştur. 1962 yılında Albaylığa yükselmiş. 1962-1963 yıllarında İzmir'deki 15 inci Kolordu Personel Şube Müdürlüğü, 1963-1967 yıllarında Malatya'daki 8 inci Kolordu Lojistik Şube Müdürlüğü ve 1967-1968 de Muş'ta 227 inci Piyade Alay Komutanlığı yapmıştır. 1968-1970 yıllarında Konya'daki 2 inci Ordu Karargahında Harekat Başkan Yardımcılığı ve Ordu Genel Sekreterliğinde bulunmuş, 1970 de Generalliğe yükseltilmiştir. 1970-1972'de 1 inci Ordu Tahkim Komutanlığı görevi ile Çorlu ve İstanbul'da 2 yıl görev yaptıktan sonra, 1972-1974 yıllarında İzmir'de İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atanmış ve Ağustos 1974 tarihinde kadrosuzluk nedeniyle emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra 1974-1980 yılları arasında Ordu Yardımlaşma Kurumunda Gayri Menkul ve İnşaat Başkanlığı, 1981-1982'de "Atatürk'ün doğumunun 100 üncü Yılı Kutlama Koordinasyon Kurulu Genel Sekreterliği" ile, "1982-1983'de Cumhuriyetin 60 inci Yılını Kutlama ve Tanıtma Kurulu Genel Sekreterliği" görevlerini yürütmüş ve 2876 şayili kanunla kurulan "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreterliği"ni yapmıştır. 1952 yılında İskenderun'da görevli iken evlenen Sadri Karakoyunlu'nun evli iki kızı vardır. Büyük kızı Nilgün Kazancı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesinde Profesör, küçük kızı Hale Saybasili ise İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesinde Doçent olarak görev yapmaktadır. 1990 yılında son görevinden ayrıldıktan sonra, emekli olarak yaşamını Ankara'da sürdürmektedir.

ESERLERİ:
ARAŞTIRMA: Yakın Tarihimizden Bazı Gerçekler, Bayburt Tarihi.
ŞİİR: O Günden Beri, Türk Askeri İçin Yazılan Şiirlerden Bazı Seçmeler.
"Vatanın uzak sınırlarında düşmanla çarpışanlar, vatanın varlığında ortaya çıkan kutsal ve saygıya değer duyguların fikir anıtlarından sayılırlar."
"Bir milletin varlığına karşı vurulan darbeleri yok etmek için yapılan savaş, yalnız tarih kitaplarında yankı bulmaz. Bu kahramanlık hikayeleri milletin ruhunun derinliğinde de saygın bir yer alabilmek için oraya şiir ve nazmın tıpkı tatlı akan bir suyun ahengi ile yankılanması gerekir."
ORDU'YA SELÂM

"Ey gözleri cesâretler,
Kalbi öçler saçan asker!
Senin göğsün hakanların
Tahtlarına kanat gerdi;
Tekbîr sesin düşmanların
Toplarına cevap verdi.

Selâm sana, şanlı ordu,
Sen kurtardın, aziz yurdu!.."
ASKER VE ŞAİR

"...
O, belki de biraz sonra vatanın
Selâmeti için şehît olacak...
Onun kazandığı adsız bir şânın
Gölgesiyle târihimiz dolacak...
..."
SERHADDEKİ ASKERE

"9- Elin gevşerse şâyet bir ufak meyl-i rehâvetle,
Düşer sıytıyla mağrur olduğun bayrak mezelletle,
Kopar târihinin şirâze-i te-yîdi bir günde,
Hazân-ı saltanat ağlar, uçan yapraklar üstünde!

10- Bugün azmin hurûşân olmamış, yahut gecikmişse,
Yarın artık ne ferdâ var, ne bir yer var, ne bir kimse!
Ne dârâtın, ne târîhin kalır, her şey biter, herşey,
Çürür tâbût-ı devlet gün gelip gittikçe pey-der-pey...

11- Evet, ânî ölüm bir kurtuluş bir zevktir, lâkin
Felâkettir ki, tedrîcen biter enkâzı bir mülkün.
Ezilmek istemezsen, sen vatan enkâzı altında,
Yetiş te'yîde kâdir ellerin var, haydi vaktinde."

SINIRBOYUNDAKİ ER'E

9- "Eğer elin, küçük bir uyuşuklukla gevşerse, o zaman adı ve ünü ile övündüğün bayrak alçalarak düşer
Tarihinin sağlam idâre düzeni bir günde bozulur. Saltanatın sonbaharı uçuşan yaprakların üstünde sona erer.

10- Bugün âzmin coşmamış veya geç kalmışsa, yarın artık ne gelecek, ne bir yer ve ne de bir kimse kalır.
Ne devletinin hakimiyeti, ne de tarihin kalır. Herşey biter herşey...
O zaman, günler geçip gittikçe arka arkaya devletin varlığı da çürür.

11- Evet âni ölüm bir kurtuluş ve bir zevktir. Amma bir ülkenin enkazı eğer yavaş yavaş biterse felaket olur.
Eğer vatanın bu enkazı altında ezilmek istemez isen, kudretli ellerinle zamanında onu kurtarmaya koşmalısın."
GALİÇYA, ROMANYA CEPHELERİNDE OSMANLI ORDULARINA

"...
Vatan toprak değil bel'le an'anendir, varlığın,
Aşk-ı vatan varlığından doğan vefâdârlığın
O varlığı kurtaran hep gösterdiğin yarlığın,

Din varlığı, dil varlığı, soy varlığı vatandır
O varlığı sana şanlı mirâs eden atandır.
..."
KIRIK KUNDAK

"...
Dört tarafı amansız düşmanlarla sarılan,
Zavallı Türk, yıllarca, nice zûlme katlandı?
Merhametsiz ellerle, arkasında kazılan
Çukurları görmedi, tatlı dile inândı..
O dillerin ucundan çok zehirler fışkırdı,
Beslediği yılanlar, hep kendini ısırdı!
Hele Moskof adını işittikçe milletin
Yüreğinde burkulur, sızıltılı bir damar.
Her gün artan, kaynayan üç yüz yıllık hiddetin,
Keskin dili insanın ciğerini paralar.
Biz, o hain düşmanın unutmadık zûlmünü,
Yalvararak bekledik Rabbimizden bu günü.
Bir dakika gelir ki, o yıllarca biriken,
Bütün kinler kabarır, yürekleri şişirir.
İnsan, öyle zehirli bir ateşle yanarken
Öldürücü darbeyi işte böyle indirir.
Ancak bizi yaşatır, yaşatırsa kinimiz,
Olmalıdır kinimiz, dünyalık bir dinimiz!
...
Bugün aldın işte sen o ecdâdın öcünü,
Evlatların her sene kutlulasın bugünü!
İmân gibi göğsünde taşıdığın bu silâh,
Senin demir pençende hakkını tam ödemiş.
O, yerleri, gökleri yaratıcı bir Allah,
Cezâsını zâlimin böyle vermek istemiş.
..."
Hasan Çavuş'un Anasından

"...
Sonra gördüm sağelinde yükselmişti bir bayrak
Din hasmının kal'asına dikilmişti o sancak.
O sancak ki Osmancık'ın şanlı namus gömleği
Cana minnet bilin onun uğrunda ölmeği
..."
DOBRUCA'DAKİ TÜRK ASKERİNE

"Dört çevreyi dolaşıyor, yıldırımdan süngümüz!
Zabt'olunmaz bir sel gibi her taraftan aşarız!
Yoldaşımız için hayât, düşman için ölümüz
Bir kasırga bulutuyuz, gürleyerek taşarız!
..."
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Sadri Karakoyunlu
Unvan:
Türk Şair, Asker
Doğum:
Bayburt, 1923
1923 yılında Bayburt'ta doğdu. MEMOGLU ailesindendir. Sadri Karakoyunlu ilk ve orta öğrenimini Bayburt'ta, lise öğrenimini 1941 yılında Trabzon Lisesinde tamamlamıştır. O yıl Kara Harp Okulu'na girmiştir. Kara Harp Okulundan 1943 yılında istihkam Asteğmeni olarak mezun olmuş ve 1948-1945 yıllarında Mamak'taki Fen Tatbikat Okulu'nu bitirerek, Tokat'ta bulunan 8 inci kolordu istihkam taburunda ilk kıt'a görevine başlamıştır. 1947 yılında Üsteğmen olmuş ve 1948 yılında girdiği Kara Harp Akademisi
sınavını kazanarak, bir yıl çeşitli kıt'alarda kurs görmüş ve 1949-1950'de Kara Harp Akademisi birinci sınıfından kurmay yardımcısı olarak mezun olmuştur. 1950-1952 yıllarında İskenderun'daki 39 uncu Tümen Karargahında görev almış. 1953'te Yüzbaşı olarak Kara Harp Akademisi doktrin kursunu görmüş. 1953 yılında Kağıthane'de bulunan İstihkam Okulu Tatbikat Taburunda Bölük Komutanlığı yapmış. 1955 yılında Kara Harp Akademisini bitirerek Kurmay Subay olmuştur. Bu dönemde ayrıca İstanbul'da 1 inci Ordu Temsil bürosunda çalışmış, her hafta İstanbul Radyosunda "Asker Saati" nde konuşmalar yapmıştır. 1956'da Binbaşılığa yükseltilerek Kara Harp Okulunda Lojistik öğretmenliğine, 1957'de 8 inci Kore Tugay, Birinci Şube Müdürlüğü'ne atanarak Kore'ye gönderilmiştir. 1958'de Kore'den dönmüş ve Siirt'teki 12 nci Tümen istihkam Tabur Komutanlığına tayin edilmiştir. Bu dönemde Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiş, 27 Mayıs 1960 ihtilalinde Yarbaylığa yükletilerek Ankara'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Şubesi Müdürlüğüne getirilmiştir. 1960-1961 yıllarında Ordu Lisan Okulu İngilizce Bölümünden de mezun olmuştur. 1962 yılında Albaylığa yükselmiş. 1962-1963 yıllarında İzmir'deki 15 inci Kolordu Personel Şube Müdürlüğü, 1963-1967 yıllarında Malatya'daki 8 inci Kolordu Lojistik Şube Müdürlüğü ve 1967-1968 de Muş'ta 227 inci Piyade Alay Komutanlığı yapmıştır. 1968-1970 yıllarında Konya'daki 2 inci Ordu Karargahında Harekat Başkan Yardımcılığı ve Ordu Genel Sekreterliğinde bulunmuş, 1970 de Generalliğe yükseltilmiştir. 1970-1972'de 1 inci Ordu Tahkim Komutanlığı görevi ile Çorlu ve İstanbul'da 2 yıl görev yaptıktan sonra, 1972-1974 yıllarında İzmir'de İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atanmış ve Ağustos 1974 tarihinde kadrosuzluk nedeniyle emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra 1974-1980 yılları arasında Ordu Yardımlaşma Kurumunda Gayri Menkul ve İnşaat Başkanlığı, 1981-1982'de "Atatürk'ün doğumunun 100 üncü Yılı Kutlama Koordinasyon Kurulu Genel Sekreterliği" ile, "1982-1983'de Cumhuriyetin 60 inci Yılını Kutlama ve Tanıtma Kurulu Genel Sekreterliği" görevlerini yürütmüş ve 2876 şayili kanunla kurulan "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreterliği"ni yapmıştır. 1952 yılında İskenderun'da görevli iken evlenen Sadri Karakoyunlu'nun evli iki kızı vardır. Büyük kızı Nilgün Kazancı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesinde Profesör, küçük kızı Hale Saybasili ise İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesinde Doçent olarak görev yapmaktadır. 1990 yılında son görevinden ayrıldıktan sonra, emekli olarak yaşamını Ankara'da sürdürmektedir.

ESERLERİ:
ARAŞTIRMA: Yakın Tarihimizden Bazı Gerçekler, Bayburt Tarihi.
ŞİİR: O Günden Beri, Türk Askeri İçin Yazılan Şiirlerden Bazı Seçmeler.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.
  • 1 okur okuyacak.