Salim Koca

Salim Koca

Yazar
8.1/10
8 Kişi
·
16
Okunma
·
5
Beğeni
·
583
Gösterim
Adı:
Salim Koca
Tam adı:
Prof. Dr. Salim Koca
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Konya, Türkiye, 1952
Salim Koca, 1952 yılında Konya ilinin Beyşehir ilçesine bağlıYeşildağ kasabasında (eski adı: Salu) doğdu. 1975 yılında, Ankara Üniversitesine bağlı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Genel Türk Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. 1975-1988 yılları arasında, orta dereceli okullarda tarih öğretmeni olarak çalıştı. Bu sırada, Almanya'da Gothe Enstitüsünde Almanca öğrendi ve sahasında lisans üstü eğitimini tamamladı. Selçuklu tarihi üzerinde hazırladığı tezini 1989 yılında savunarak, tarih doktoru payesi aldı.1990 yılında Genel Türk Tarihinden doçent, 1996 yılında da Orta Çağ Tarihinden profesör oldu.
Prof. Dr. Salim Koca, 1997-98 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Fakültesinde dekanlık yaptı. 1998-2001yılları arasında da yine dekan olarak aynı üniversiteye bağlı Giresun Fen-Edebiyat Fakültesini kurup geliştiren Koca, buradaki görevini tamamladıktan sonra kendi üniversitesine döndü.
Prof. Dr. Salim Koca, 1997-98 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Fakültesinde dekanlık yaptı. 1998-2001yılları arasında da yine dekan olarak aynı üniversiteye bağlı Giresun Fen-Edebiyat Fakültesini kurup geliştiren Koca, buradaki görevini tamamladıktan sonra kendi üniversitesine döndü.
Hâlen Gazi Üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Salim Koca; Almanca, Fransız­ca ve Farsça bilmekte olup Türk tarihi ve kültürü üzerine 11 kitabı, 150 civarında da makalesi bulunmaktadır."Türk Kültürünün Temelleri I - II”, “Dandanakan’dan Malazgirt'e”,"Türkiye Selçuklula­rı Tarihi II (Malazgirt’ten Miryokefalon’a)","Anadolu Türk Beylikleri Tarihi", "Mustafa Kemal Paşanın Anadolu'ya Geçişi”, "Selçuklular­da Ordu ve Askerî Kültür" ve"Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri" adlı eserleri,üniversitelerin Tarih Bölümlerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Ayrıca,20'den fazla kongre, sempozyum, konferans, panel ve televizyon programına katılarak bildiri sunmuş, konuşma yapmıştır. Uluslararası değerdeki yayın­larla Gazi Üniversitesinden iki defa teşvik ödülü almıştır. Yüzyılın en büyük projesiolan "TÜRKLER, c. 1 - 21"de editörlük yaparak, Türk kültürünün gelişmesine ve yayılmasına hizmet etmiştir.
(Ankara Savaşı arefesinde oğlu ölen Ve Sivas'ı da kaybeden Yıldırım Bayezid, yolda karşılaştığı bir çobanın kaval sesinden etkilenerek)

"Çal çoban çal, Ertuğrul gibi bir oğlun mu öldü, Sivas gibi bir kalen mi gitti?"
"Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri kendi karşısındakilere arslan kesilir. Eğer arslanlara köpek baş olursa, o arslanların hepsi köpek gibi olur."
-Yusuf Has Hacib
Babanın küçük oğlunu yanında alıkoyması eski bir Türk adetidir. Eski Türk ailesinde her baba yetişen oğullarını evlendirmek suretiyle onların müstakil birer aile haline gelmelerini sağlamaktaydı. Ancak küçük oğul evlendikten sonra babasının yanında kalmaya devam etmekteydi. Yaşlılıklarında anne ve babasına bakmakta ve onların ölümünden sonra da babasının kalan malının sahibi olmaktaydı. Baba ocağını tüttürdüğü için küçük oğula "od-tigin" (ateş prensi) denmekteydi.
Salim Koca
Sayfa 142 - Berikan Yayınları
Timur'un galibiyeti Osmanlı Devleti'nin Anadolu politikasında tamamen başladığı yere döndürdü fakat tarihin akışını değiştiremedi.
Salim Koca
Sayfa 177 - Berikan Yayınevi
Orhan Bey, bir kitabesinde kendisini "Türk gazilerinin sultanı" olarak tanıtmıştır ki bu ifade son derece dikkate şayandır. Zira Türkiye Selçuklu devrinde olduğu gibi bu dönemde de "Türk" adının kullanılmasından adeta utanılarak kaçınılmaktaydı.
Salim Koca
Sayfa 163 - Berikan Yayınları
Tuyuğ, rübai gibi kafiyelenen dört mısralık bir şiir olup, Türklerin divan şiirine getirdikleri yeni bir nazım türüdür. "Tuyuğ" bugün kullandığımız "duyu" ve "duygu" kelimelerinin eski şeklidir.
Salim Koca
Sayfa 217 - Berikan Yayınevi
303 syf.
·209 günde·7/10
Kitap Türklerin Anadoluya gelmelerinden 1608 yılında Ramazanoğlu Beyliğinin Osmanlıya tamamen katılınmasına kadar olan süreçte var olan belli başlı tüm beylikleri inceliyor. Inceleme yapılırken Türkçü bir görüş açısıyla değerlendirmeler yapılıyor.

Kitapta bahsedilen beylikler ayrı başlıklar altında değerlendirilirken bu değerlendirmelerde yazar bazen beylik yerine anadolunun genel durumuna o kadar çok dalıyor ki beyliğe çok az yer ayırıyor. Mesela Dulkadiroğlu Beyliğinin anlatıldığı ve yirmi sayfadan fazla süren bölümde sadece 3 sayfa Dulkadiroğlu Beyliği anlatılıyor.

Tüm bunların yanında bugünkü Anadolu'da mevcut yerleşim yerlerinin isim köklerini öğrenmek insanı şaşırtıyor. Keçiborlu'nun küçük burgulu, Uluborlu'nun da büyük burgulu anlamına geldiği gibi, Karahisar, İçel, Alanya gibi yerleşim yerleri içinde değişik açıklamalar mevcut.

İyi okumalar
391 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10
Hocanın kitap ile aynı adlı dersini geçen yıl almıştım. Bu sayede kitabı da okumuş oldum. Kitap okuyucuyu sıkmayacak, konu hakkında bilgisi olmayan kişilere bile kendini okutturacak halde tasarlanmış. Hocanın yaşına rağmen mükemmel çalışan hafızasına şahsen tanık olduğum için de kitap benim için ayrıca özeldir. Bu kitap ile zorunlu eğitimimizde bize öğretilen birçok tarihi bilginin kolaylaştırılmış, sadece temele indirilmiş malumattan ibaret olduğunu göreceksiniz. Selçuk taht oyunları ile o gün düşülen hatalar, kaçırılan ve yaratılan tarihi fırsatlar, Anadolu'nun o günkü durumu, devlet yönetiminde şahısların rolünün Türk ve diğer miletlere göre öneminin analizini yapabileceksiniz. Kolay, Orta dönem Türk tarihi ile ilgili bilginizi arttıracak, konusu için kaynak bir kitaptır. Öncesinde ise Selçuklu El Kitabı'nın ilk bölümlerini okumuşsanız daha çok zevk alacaksınızdır. (Bunun nedeni ise hanedan ilişkilerinin şematik bilinmediği sürecek karışabilecek olmasıdır.)
365 syf.
·12 günde·Beğendi·10/10
Günlerden 13 Kasım 1919.. Adana'dan İstanbul'a gelmiş, İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul limanına demirlediği görünce, kendisini çok sinirlendiren bu manzarayı karşısında;
“Geldikleri gibi giderler!!” demiştir.
Mustafa Kemal Paşa henüz Ordu Komutanı iken 8 Kasım 1919'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği telgraf metninde; ".... memleketin selameti için kabul ettiğim duruma uymaması durumunda içtihatlarıma bağlı hareket etmekten nefsimi alıkoymaya muktedir değilim.." demişti.
Bu kitabı okuduğunuzda Mustafa Kemal Paşa'nın Anadoluya geçmesinin şeklinin, çok sayıdan kaynaklara dayandırılarak, sebep ve sonuçlarını bulabileceksiniz. Kanımca okurken büyük bir tatmin içerisinde bulunabileceğiniz muhteşem bir eser..

Yazarın biyografisi

Adı:
Salim Koca
Tam adı:
Prof. Dr. Salim Koca
Unvan:
Türk Akademisyen, Yazar
Doğum:
Konya, Türkiye, 1952
Salim Koca, 1952 yılında Konya ilinin Beyşehir ilçesine bağlıYeşildağ kasabasında (eski adı: Salu) doğdu. 1975 yılında, Ankara Üniversitesine bağlı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Genel Türk Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. 1975-1988 yılları arasında, orta dereceli okullarda tarih öğretmeni olarak çalıştı. Bu sırada, Almanya'da Gothe Enstitüsünde Almanca öğrendi ve sahasında lisans üstü eğitimini tamamladı. Selçuklu tarihi üzerinde hazırladığı tezini 1989 yılında savunarak, tarih doktoru payesi aldı.1990 yılında Genel Türk Tarihinden doçent, 1996 yılında da Orta Çağ Tarihinden profesör oldu.
Prof. Dr. Salim Koca, 1997-98 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Fakültesinde dekanlık yaptı. 1998-2001yılları arasında da yine dekan olarak aynı üniversiteye bağlı Giresun Fen-Edebiyat Fakültesini kurup geliştiren Koca, buradaki görevini tamamladıktan sonra kendi üniversitesine döndü.
Prof. Dr. Salim Koca, 1997-98 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Giresun Eğitim Fakültesinde dekanlık yaptı. 1998-2001yılları arasında da yine dekan olarak aynı üniversiteye bağlı Giresun Fen-Edebiyat Fakültesini kurup geliştiren Koca, buradaki görevini tamamladıktan sonra kendi üniversitesine döndü.
Hâlen Gazi Üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Salim Koca; Almanca, Fransız­ca ve Farsça bilmekte olup Türk tarihi ve kültürü üzerine 11 kitabı, 150 civarında da makalesi bulunmaktadır."Türk Kültürünün Temelleri I - II”, “Dandanakan’dan Malazgirt'e”,"Türkiye Selçuklula­rı Tarihi II (Malazgirt’ten Miryokefalon’a)","Anadolu Türk Beylikleri Tarihi", "Mustafa Kemal Paşanın Anadolu'ya Geçişi”, "Selçuklular­da Ordu ve Askerî Kültür" ve"Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri" adlı eserleri,üniversitelerin Tarih Bölümlerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Ayrıca,20'den fazla kongre, sempozyum, konferans, panel ve televizyon programına katılarak bildiri sunmuş, konuşma yapmıştır. Uluslararası değerdeki yayın­larla Gazi Üniversitesinden iki defa teşvik ödülü almıştır. Yüzyılın en büyük projesiolan "TÜRKLER, c. 1 - 21"de editörlük yaparak, Türk kültürünün gelişmesine ve yayılmasına hizmet etmiştir.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 16 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 29 okur okuyacak.