Susan McKinnon

Susan McKinnon

Yazar
7.3/10
4 Kişi
·
8
Okunma
·
1
Beğeni
·
194
Gösterim
Adı:
Susan McKinnon
Unvan:
Antropolog, Yazar
Doğum:
14 Eylül 1949
Savlarındaki cılızlığa rağmen evrim psikolojisi ilgiyi üze­rine çeker, çünkü Avro-Amerikan kültürünün merkezinde bulunan sayısız inancı aynı çatı altında toplamaktadır; bu inançlar ırsi toplumsal cinsiyet farklarıyla, çifte standartla; kişisel çıkarlara, rekabete, akılcı seçime dair neo-liberal de­ğerlerin doğallığıyla; piyasanın toplumsal ilişkileri yaratma gücüyle; en güçlünün hayatta kalmasıyla, genlerin belirleyici gücüyle; avcı erkeğin evrimsel kökeniyle; tek sesli bir haya­tın karmaşıklığıyla ilgilidir. Bu popüler kültürel inançları ilgi çekici bir anlatı altında birleştirip bilim kisvesi altında sakla­yan evrim psikologları normalde kültüre özgü olan "gerçeklere” tek, temel, evrensel gerçek halesi kazandırmaktır.
Bir kültürün başat değerlerinin doğanın bir parçası olarak kabul edilmesi, bunlar dışında kalan diğer kültürel değerlerin önemsizleştirilmesi yönünde bir etki yarattığı gibi, insanoğlunun geçmişte ve bugün sahip olduğu ve gelecekte de sahip olacağı potansiyelliklerin büyük çeşitliliğinin göz ardı edilmesine de yol açmaktadır.
"On yedinci yüzyıldan beri bu kısır döngüye yakalanmış gibiyiz, önce kapitalist toplum modelini hayvanlar alemini yorumlarken kullanıyoruz, sonra da burjuvulaştırılmış hayvanlar alemini insan toplumunun yorumlanmasında yeniden kullanıyoruz."
Susan McKinnon
Sayfa 65 - Boğaziçi Üniversitesi
Homo cinsinin kültür hayatı biçimine geçişi milyonlarca yıl sürdü; öyle geniş bir zamana yayıldı ki bir avuç marjinal genetik değişiklik değil, uzun, girift, sıkışık bir genetik değişiklikler dizisi gerektirmiştir." Dolayısıyla kültürel adaptasyonların ortaya çıkması biyolojik adaptasyonların gerçekleşmesi için önemliydi.
Evrim psikolojisi yalnızca akademi içindeki disiplin sınırlarını aşmış değildir, aynı zamanda akademinin sınırlarını kamusal medyayı tamamen kaplayacak şekilde ihlal eden nadir akademik uğraşlardan da biridir. Evrim biyolojisi, bilişsel ve deneysel psikoloji, bilgisayım ve oyun kuramları, antropoloji gibi alanlardan beslenen evrim psikolojisi, başlangıçta akademik bir araştırma olarak öncelikle psikoloji bölümlerinde geliştirildi. Önde gelen savunucuları arasında California Üniversitesi Santa Barbara kampüsündeki Evrim Psikolojisi Merkezi'nin eşbaşkanlan Leda Cosmides ve John Tooby; Toronto'daki McMaster Üniversitesi Psikoloji Bölümünde birlikte aynı laboratuvarı yöneten araştırmacılar Martin Daly ve Margo Wilson; Harvard Üniversitesi'nde Johnstone Family Psikoloji Profesörü Steven Pinker; Teksas Üniversirtesi Psikoloji Bölümü'nden David Buss; ayrıca gazeteci Robert Wright vardır.
Başlık parasının doğrudan kadın için ödenen bedel olduğu, böylece kadının mülkiyetinin satın alındığı varsayılır.
Modell'e göre evlatlık alınmış çocuk "gerçek" biyolojik anne-babasını aradığı zaman, akrabalık ilişkilerinin davranışlarla ilgili parçasının, yani birlikte yıllarca yaşamanın, ortak deneyimlerin, duygusal bağlılığın meydana getirdiği o hissin eksik olduğunu fark eder, dolayısıyla akrabalık duygusu da eksiktir. Modell şu sonuca varır: "İnsanlar gerçekten etkileşime girdiği zaman, saf biyolojik ilişkinin cılızlığı su yüzüne çıkar," aynı şekilde ilişkileri "gerçek" akrabalık ilişkilerine çevirmek için çaba harcamak gerektiği de anlaşılır, ki bu ilişkilerin biyolojik bir temeli ister olsun ister olmasın.
Susan McKinnon
Sayfa 51 - Boğaziçi Üniversitesi
Erkekler her yerde kadınlarla cinsel temaslarını artırmaya çalışır; çifte standart hem doğal hem evrenseldir; kadınların erkekleri sahiplenmesi, aslanın avını sahiplenmesi gibi doğaldır, kaçınılmazdır.
Nancy Tanner ile Adrienne Zihlman'a göre beş milyon yıl önce Afrika savanlarında insansıların geçirdiği adaptasyonların dönüşümüne damgasını vuran alet ve kap kacak yapımındaki icatları, büyük hayvanların avlanmasından değil, "bitki, yumurta, bal, termit, karınca, muhtemelen küçük çukur hayvanları toplamaktan türemiştir; zaten bu erken aşamada avcılık yapılmıyordu.
144 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10
Bilimin popülerliğinin artmasıyla birlikte giderek yaygınlaşan evrimsel psikoloji; insan davranışları, kültürü ve ahlakını evrimsel mekanizmalar üzerinden inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak bu bilim dalı henüz yeterince sağlam bir metodoloji ya da epistemoloji üzerine oturtulmamıştır. Bazı evrim psikologları (bkz: Robert Winston) kitaplarına başlarken insan davranışlarının çok kompleks olduğunu, tek bir parametreye indirgenmeyeceğini ifade etse de, maalesef bu duyarlılık camianın tamamında yoktur. Sonuç olarak insan dili ve kültürü aracılığıyla yorumlanan doğa, bu tarz yazarlar tarafından "insan doğası" adı altında yeniden insana uygulanmaktadır.

Yaşamın ve kültürün bin bir çeşitliliği ile sürekli hemhal olan antropolog Susan McKinnon'ın eleştirisi işte tam bu noktadan başlar. Evrimsel psikolojinin bahsettiği evrensel insan doğası ve davranışları diye bir kalıp yoktur. İnsanın doğal ya da seksüel seçiliminde geliştirdiği yöntemler birbirinden oldukça farklıdır. Kendi toplumlarının (Avro-Amerikan) değer yargılarını, kendi toplumlarından seçtikleri denekler üzerinden ispatlayarak doğaya uyarlamaya çalışan evrimsel psikologlar insan çeşitliliğini bilinçli olarak görmezden gelmekte ve mevcut düzeni (ataerki, kapitalizm vs.) rasyonelleştirmektedir.

Uzun süre evrimsel psikoloji ile ilgilenen birisi olarak kitaba karşı oldukça ön yargılıydım ancak iyi ki de okumuşum. Oldukça güzel bir bakış açısıyla çok da sağlam bir temelden veriyor eleştirisini yazar. Kitabın bana göre temel kusuru ise bazı yazarların marjinal söylemlerinin de evrimsel psikolojiye mal edilmesi. Evrimsel psikolojiden komple vazgeçmeyi mantıklı bulmuyorum ancak yazarın eleştirileri kesinlikle göz önünde bulundurularak daha bilimsel bir zemin oturtulmalı.
144 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Kitap, genel olarak Evrim psikologları ile Antropologlar arasındaki çatışmalar üzerine durmuş. Kültür, evrim sorunları üzerinde psikologların detaya inmediğini gösteren çalışmalar verilmiş. Pleistosen devrinde psikolog somut bir delili nasıl oluşturabilir demiş mesela bir antropolog Paleoantropoloji burda devreye girmiş. Veya evrimsel psikologlar bazı hayvanlara bakarak insanları onların davranışlarına indirger olarak görmüşler. İnsanların bilinç düzeylerinin karmaşıklığını dikkate almadan yüzeysel gitmişler. Sonuç olarak kitabın içeriğini beğendim.İyi okumalar.

Yazarın biyografisi

Adı:
Susan McKinnon
Unvan:
Antropolog, Yazar
Doğum:
14 Eylül 1949

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 8 okur okudu.
  • 22 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.