Talat Tekin

Talat TekinOrhon Yazıtları yazarı
Yazar
9.2/10
88 Kişi
508
Okunma
53
Beğeni
3.424
Görüntülenme

Hakkında

Tavşancıl-Gebze'de doğdu. Tavşancıl İlkokulu 'nu, Üsküdar Paşakapısı Ortaokulu 'nu, Haydarpaşa Lisesi 'ni (1945) bitirdi. Yüksek öğrenimini Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı (1951). İzmir, Trabzon ve Bitlis liselerinde öğretmenlik yaptı. 1957'de öğretmenlikten istifa etti; Türk Dil Kurumu 'nda gramer uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1961 'de ABD 'ye gitti. California Üniversitesi 'nde "Orhon Yazıtları" üzerine doktorasını verdi (1965). California ve İndiana üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı okutmanı ve profesörü olarak çalıştı (1961-1972). 1972'de Türkiye 'ye döndü ve Hacettepe Üniversitesi 'ne girdi. 1976'da Türk dili profesörü oldu. 1994'te emekliye ayrıldıktan sonra İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı 'nda bulundu. Türk ve dünya Türkoloji dergilerinde Türkçe ve İngilizce ilmî makaleleri yayınladı. Talât Tekin şiir de yazmıştır.  
Unvan:
Türk dilbilimci, araştırmacı ve yazar.
Doğum:
Gebze, 15 Temmuz 1927
Ölüm:
Bodrum, 28 Kasım 2015

Okurlar

53 okur beğendi.
508 okur okudu.
8 okur okuyor.
206 okur okuyacak.
5 okur yarım bıraktı.
Reklam

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim yas tuttum. Gören gözlerim görmez gibi, eren aklım ermez gibi oldu.
Bir şey yufka iken onu delmek kolay imiş, ince olanı da kırmak kolay; yufka,kalın olursa onu delmek zor imiş, ince yoğun olursa onu kırmak zor imiş.
Reklam
(Çin halkının) tatlı sözlerine (ve) yumuşak ipekli kumaşlarına kanıp (ey) Türk halkı, çok sayıda öldün!
Sayfa 20 - PdfKitabı okudu
Kül Tigin Yazıtı
Çinliler bir halk uzakta yaşıyor ise, kötü hediyeler verir, yakında yaşıyor ise iyi hediyeler verir.
Tahta oturup yoksul (ve) fakir halkı hep derleyip topladım: Fakir halkı zengin yaptım, az halkı çok yaptım. Yoksa, bu sözümde yalan var mı?
Sayfa 20 - PdfKitabı okudu
Tarih için kaynak kitap önerileri çok soruluyor. Buradaki yazarların kitaplarına göz atmanızı öneririm. Bu da size gitmeden önce son kez yaptığım amme hizmetim olsun zındıklar. Türk Tarihi=>
Jean Paul Roux
Jean Paul Roux
,
Ahmet Taşağıl
Ahmet Taşağıl
,
Halil İnalcık
Halil İnalcık
,
Peter B. Golden
Peter B. Golden
,
Faruk Sümer
Faruk Sümer
,
Tuncer Baykara
Tuncer Baykara
,
Rene Grousset
Rene Grousset
,
Hüseyin Nihal Atsız
Hüseyin Nihal Atsız
,
Claude Cahen
Claude Cahen
,
M. Çağatay Uluçay
M. Çağatay Uluçay
,
Lev Nikolayeviç Gumilev
Lev Nikolayeviç Gumilev
,
Justin McCarthy
Justin McCarthy
,
İlhami Durmuş
İlhami Durmuş
,
M.İ.Artamonov
M.İ.Artamonov
,
Bernard Lewis
Bernard Lewis
,
Edouard Chavannes
Edouard Chavannes
,
Ali Sevim
Ali Sevim
,
Mehmet Altay Köymen
Mehmet Altay Köymen
,
Tufan Gündüz
Tufan Gündüz
,
Kürşat Yıldırım
Kürşat Yıldırım
,
Wilhelm Barthold
Wilhelm Barthold
,
İbrahim Kafesoğlu
İbrahim Kafesoğlu
,
Osman Karatay
Osman Karatay
,
Mehmet Genç
Mehmet Genç
,
İlyas Kamalov
İlyas Kamalov
,
Colin Imber
Colin Imber
,
Gyula Németh
Gyula Németh
,
Zeki Velidi Togan
Zeki Velidi Togan
,
Franz Babinger
Franz Babinger
,
Niyazi Berkes
Niyazi Berkes
,
Hayrunnisa Alan
Hayrunnisa Alan
,
Bilal N. Şimşir
Bilal N. Şimşir
,
Özkan İzgi
Özkan İzgi
,
Akdes Nimet Kurat
Akdes Nimet Kurat
,
Yaşar Yücel
Yaşar Yücel
,
Altay Tayfun Özcan
Altay Tayfun Özcan
,
Selahattin Tansel
Selahattin Tansel
,
Fahir Armaoğlu
Fahir Armaoğlu
,
Marcel Brion
Marcel Brion
,
Kemal H. Karpat
Kemal H. Karpat
,
Mükrimin Halil Yinanç
Mükrimin Halil Yinanç
Türk Halkbilimi, Mitoloji=>
Bahaeddin Ögel
Bahaeddin Ögel
,
Yaşar Çoruhlu
Yaşar Çoruhlu
,
Fuzuli Bayat
Fuzuli Bayat
,
Pertev Naili Boratav
Pertev Naili Boratav
,
Mircea Eliade
Mircea Eliade
,
Fuad Köprülü
Fuad Köprülü
,
Ahmet Yaşar Ocak
Ahmet Yaşar Ocak
,
Nuray Bilgili
Nuray Bilgili
,
Necati Gültepe
Necati Gültepe
,
Necati Demir
Necati Demir
,
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp
,
Abdülkadir İnan
Abdülkadir İnan
,
Erkan Göksu
Erkan Göksu
,
Saim Sakaoğlu
Saim Sakaoğlu
,
Tuncer Gülensoy
Tuncer Gülensoy
,
Müjgan Cunbur
Müjgan Cunbur
,
Yaşar Kalafat
Yaşar Kalafat
Türk Dili=>
Ahmet Bican Ercilasun
Ahmet Bican Ercilasun
,
Talat Tekin
Talat Tekin
,
Muharrem Ergin
Muharrem Ergin
,
Zeynep Korkmaz
Zeynep Korkmaz
,
Erhan Aydın
Erhan Aydın
,
Hüseyin Namık Orkun
Hüseyin Namık Orkun
,
Christopher Beckwith
Christopher Beckwith
,
Ragıp Hulûsi Özdem
Ragıp Hulûsi Özdem
,
Hasan Eren
Hasan Eren
,
Reşit Rahmeti Arat
Reşit Rahmeti Arat
,
Osman Nedim Tuna
Osman Nedim Tuna
,
Doğan Aksan
Doğan Aksan
,
Faruk Kadri Timurtaş
Faruk Kadri Timurtaş
,
Ali Fehmi Karamanlıoğlu
Ali Fehmi Karamanlıoğlu
ANT/AND TAMĞASI
Çift sesli bir ünsüz olan ve tüm ünlülerle birlikte kullanılabilen bu harf, Türk töresinde bir söz üzerinde karar kılmak, yemin etmek amacıyla yapılan bir törende kullanılan kaba (tasa) benzemektedir. Eski Türkçede, bugün de kullanılan “ant içmek” deyimi bulunmaktadır. Bir konu üzerine söz verecek (yemin edecek) Türkler, “ant” adı verilen bir kabın içine biraz kımız koyar, o kımıza da “ant içecek” tüm kişiler bileklerini keserek bir damla kan akıtırlarmış. Daha sonra o karışımdan, kişiler bir yudum içer ve böylece sözleri üzerine “ant içmiş” (yemin etmiş, anda olmuş) olurlarmış. İşte “ant” kabındaki “nt” sesini karşılayan bu harfin, bu nesneden hareketle oluştuğu söylenebilir.
Talat Tekin
Talat Tekin
Reklam
5.. TALAT TEKİN'İN TASNİFİ Talat Tekin bu çalışmasında bugüne kadar yapılan sınıflandırmaları genel olarak değerlendirmiş daha sonra da kendi gruplandırmasını yapmıştır. 1960'lı yılların sonuna doğru eskicil (arkaik) Türk lehçesi Halaçça'nın keşfi, Türk dilinin Ana Altaycayla İlişkilerini, birincil uzun ünlüler sorunlarını aydınlatmada önemli katkılar sunmuştur. Talat Tekin tasnifinde kendisinden önceki denemelerden farklı olarak on İki ana gruba ayırdığı Türk lehçelerinin içinde Halaçça’yı yeni ve ayrı bir grup olarak saymıştır. Tasnif 👇🏻👇🏻 t.me/TurklukBilimi
Talat Tekin
Talat Tekin

Yorumlar ve İncelemeler

Tümünü Gör
136 syf.
10/10 puan verdi
·
5 günde okudu
Orhun Yazıtları malumunuz herkesin bildiği ama aslında kimsenin hiçbir şey bilmediği, günümüze kadar ulaşmış olan en eski Türk diliyle yazılmış kitabelerdir/belgelerdir. Bu yazıtları sadece Edebiyatçıların,Dilcilerin ya da Tarihçilerin değil herkesin detaylıca bilmesi gerekiyor. Orhun Yazıtları, Gök Türkler’in Siyasi tarihini anlatmakla beraber,
Orhon Yazıtları
Orhon YazıtlarıTalat Tekin · Bilgesu Yayıncılık · 2017301 okunma
63 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
2 saatte okudu
. Türk milleti olarak çok şanslıyız zira binlerce yıllık mazimizle belki başka hiçbir milletin sahip olmadığı bilgi, birikim, tecrübeye sahibiz. Köklerimiz vasıtasıyla, acı-tatlı sayılamayacak kadar tecrübeyi binlerce yıllık tarihi derinliklerimizden en taze sürgünlerimize kolayca aktarabilecek potansiyele sahibiz. Henüz
Orhon Yazıtları
Orhon YazıtlarıTalat Tekin · Türk Dil Kurumu Yayınları · 2010301 okunma
136 syf.
10/10 puan verdi
Ne yazsam da bu yegâne eserleri anlatsam bilemedim. En eski yazılı metinlerimiz Tonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtları. Orhun Irmağı'nın yankınında yer aldıkları için Orhun yazıtları denilmekte. Birincisi Tonyukuk anıtı. Tonyukuk bu anıtı bizzat kendisi yazdırmıştır. Hatıra türünün ve Türk tarihçiliğinin öncüsüdür. İkincisi Kül Tigin anıtı. Bu anıtı yazdıran ise ağabeyi Bilge Kağan'dır, yazıyı yazan ise yeğenleri Yollug Tigin'dir. Son yazıtımız ise Bilge Kağan anıtı. Bunu diktiren ise Bilge Kağan'ın oğlu Tenri Kağan'dır. Bilge Kağan ise hitabet türünün ilk örneklerini vermiştir. 700'lü yıllarda yazılmış bu eser, daha o zamanlardan Türklerin bir edebi dili olduğunu gösteriyor. Bu dille, bu güzel ve anlamlı metinler yazılmış. Metinleri okuduğunuzda hayran kalıyorsunuz. Şimdi kaç kişi bu kadar güzel metinler yazabilir? Bu üç güzel anıtı, Talat Tekin çok güzel çalışmış. Moğolistan'a gidip bu anıtları canlı canlı görmeyi çok isterim.
Orhon Yazıtları
Orhon YazıtlarıTalat Tekin · Bilgesu Yayıncılık · 2017301 okunma