Usuli

Usuli

Yazar
9.0/10
1 Kişi
·
1
Okunma
·
0
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Usuli
Tam adı:
Usuli
Ölüm:
1538
"Vardar Yenicesi (Yenice-iVardar), bugün Giannitsa/ Yannitsa adıyla Yunanistan sınırları içinde yeralmaktadır. I. Murat döneminde Evrenos Bey tarafından fethedilen Vardar Yenicesi, Türklerin iskânı ile kısa sürede bir kültür merkezi hâlini alır. Vardar-Yenicesi, yapılan cami, medrese, külliye ve hanlar ile mamur hâle getirilirken şehrin manevi yapısı Evrenosoğlu Ahmet Bey’in davetiyle buraya gelen Molla İlâhî ile tamamlanmıştır. Molla İlâhî, vahdet-i vücuda dayalı tasavvufi düşüncenin bu bölgede yayılmasını sağlamış ve bu ortamdan etkilenenHayâlî, Hayretî, Usûlî, Sırrî, Günâhî, Âgehî, Yûsuf-ı Sîne-çâk gibi pek çok şair yetişmiştir."Yrd. Doç. Dr. Hiclâl DEMİR


Vardar Yenicesi şairlerinden olan Usuli, hemşehrisi Hayreti ve Hayali Bey ile çağdaş olan 16 . yy ın en tanınmış şairlerinden biridir.

Devrin tezkireceileri ve Kınalızâde Hasan Çelebi onun Vardar Yeniceli olduğunu belirtirler. [1](Kınalı-zâde Hasan Çelebi, 1989: 165) Asıl adı hakkında ise bazı çelişkiler vardır. Tezkire yazarı Garîbî, Usûlî’ninin adını Derviş Ali,[2] Ayvansarâyî ise Abdullah olarak bildirmiştir. (Ayvansarâyî: 1985; 160)[3] Tezkireciler onun babasının bir sipahi olduğunu belirtir. Bir sipahizade olan Usuli ‘ye babasından çok mal mülk kaldığı da ifade edilir. Fakat aldığı eğitim ve terbiye nedeni ile mala mülke tamah etmeyecek Kalenderi bir derviş olan Usuli [4]

Devrin tezkireceilerin hemen hemen hepsi ondan söz ederken onun erken yaşlarda iyi bir eğitim ggördüğü Vardar Yenicesinde iken Molla Îlâhî ile başlayan tarikatların dergahlarında tasavvufi bir eğilime girdiğini belirtmektedirler. Devrinin diğer Vardar Yeniceli şairleri gibi Kalenderi bir mizaca sahip olduğu hatta hemşehrisi Hayreti ve Hayali Bey gibi Kalenderi dervişi olduğunu yazmaktadır. Kendisi de bir şiirinde KALENDERİ olduğunu , hatta Çardarb ( Saçını , kaşını, sakalını ve vucudundaki tüm kılları keserek üryan dolaşan )[5]bir derviş olduğunu da ima eder.
Benim bülbül gibi şeyda yoluna can u baş feda
Gülistandan gül istersen dikenden niçin ürkersin
Hak Te‘âlâ hüsnüni bir taze gülzâr eylemiş
Ey nice bülbülleri ol gülşene zâr eylemiş
Ey gönül âh eyleme yüzüne karşı ol mehin
Taze gül yaprağıdır bâd-ı seherden incinir
Dil alır sâhir imişsin cefâda mâhir imişsin
Vefâsız kâfir imişsin, gidelim bârî şehrinden
Usûlî’den gönül aldın dönüp yerlere çaldın
Çü bizi firkate saldın gidelim bâri şehrinden

Çü: Mademki
Esirimdir ben anı öldürem bugün yarın dermiş
Yeter ölünce bu dirlik efendim ol padişahımdan
"Mugaylân-ı gam-ı dilber safâdur Merve hakkıyçün
Başım gitse yüzüm dönmezem ben kıble-gâhımdan"

(Sevgilinin verdiği kederin dikenleri, Merve hakkı için söylerim ki cana safadır, mutluluk vesilesidir. Başım gitse bile bu kıblegâhtan yüzümü dönemem.)
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Usuli
Tam adı:
Usuli
Ölüm:
1538
"Vardar Yenicesi (Yenice-iVardar), bugün Giannitsa/ Yannitsa adıyla Yunanistan sınırları içinde yeralmaktadır. I. Murat döneminde Evrenos Bey tarafından fethedilen Vardar Yenicesi, Türklerin iskânı ile kısa sürede bir kültür merkezi hâlini alır. Vardar-Yenicesi, yapılan cami, medrese, külliye ve hanlar ile mamur hâle getirilirken şehrin manevi yapısı Evrenosoğlu Ahmet Bey’in davetiyle buraya gelen Molla İlâhî ile tamamlanmıştır. Molla İlâhî, vahdet-i vücuda dayalı tasavvufi düşüncenin bu bölgede yayılmasını sağlamış ve bu ortamdan etkilenenHayâlî, Hayretî, Usûlî, Sırrî, Günâhî, Âgehî, Yûsuf-ı Sîne-çâk gibi pek çok şair yetişmiştir."Yrd. Doç. Dr. Hiclâl DEMİR


Vardar Yenicesi şairlerinden olan Usuli, hemşehrisi Hayreti ve Hayali Bey ile çağdaş olan 16 . yy ın en tanınmış şairlerinden biridir.

Devrin tezkireceileri ve Kınalızâde Hasan Çelebi onun Vardar Yeniceli olduğunu belirtirler. [1](Kınalı-zâde Hasan Çelebi, 1989: 165) Asıl adı hakkında ise bazı çelişkiler vardır. Tezkire yazarı Garîbî, Usûlî’ninin adını Derviş Ali,[2] Ayvansarâyî ise Abdullah olarak bildirmiştir. (Ayvansarâyî: 1985; 160)[3] Tezkireciler onun babasının bir sipahi olduğunu belirtir. Bir sipahizade olan Usuli ‘ye babasından çok mal mülk kaldığı da ifade edilir. Fakat aldığı eğitim ve terbiye nedeni ile mala mülke tamah etmeyecek Kalenderi bir derviş olan Usuli [4]

Devrin tezkireceilerin hemen hemen hepsi ondan söz ederken onun erken yaşlarda iyi bir eğitim ggördüğü Vardar Yenicesinde iken Molla Îlâhî ile başlayan tarikatların dergahlarında tasavvufi bir eğilime girdiğini belirtmektedirler. Devrinin diğer Vardar Yeniceli şairleri gibi Kalenderi bir mizaca sahip olduğu hatta hemşehrisi Hayreti ve Hayali Bey gibi Kalenderi dervişi olduğunu yazmaktadır. Kendisi de bir şiirinde KALENDERİ olduğunu , hatta Çardarb ( Saçını , kaşını, sakalını ve vucudundaki tüm kılları keserek üryan dolaşan )[5]bir derviş olduğunu da ima eder.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur okudu.