William Blum

William Blum

Yazar
0.0/10
0 Kişi
·
2
Okunma
·
2
Beğeni
·
42
Gösterim
Adı:
William Blum
Unvan:
Yazar
Doğum:
6 Mart 1933
ABD'nin Chavez'e karşı düşmanlığının Washington'un
Venezüella petrolünü sahiplenme arzusundan kaynaklandığı
kanısı yaygındır. Bununla beraber, İkinci Dünya Savaşı sonra
sındaki dönemde Birleşik Devletler yalnızca Latin Amerika'da
Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Honduras, Grenada, Dominik
Cumhuriyeti, Şili, Brezilya, Arjantin, Küba ve Bolivya'daki
ilerici hükümet ve akımlara aynı düşmanca politikayı sergilemiştir.
Tüm bu yönetim ve akımların ortak noktası solcu
olmalandır ve petrolle hiçbir ilgisi yoktur. Washington yarım
yüzyıldan fazladır Latin Amerika'da kapitalist modele uygulanabilir
bir seçenek sunan hükümetlerin gelişmesini engellemeye
çalışmaktadır. Doğal olarak, petrol olsun olmasın, Venezüella
bu senaryoya mükemmel bir örnek oluşturmakta. Bu
ideoloji tüm dünyada Soğuk Savaş'ın temelidir.
Chavez'in ideolojik suçu, Washington'dan tamamen bağımsız
olması ve petrol gelirini Latin Amerika'da önemli bir
güç olarak kullanmak suretiyle bölgedeki Küba, Bolivya, Nikaragua
ve Ekvador gibi bağımsızlıktan yana ülkelere esin
kaynağı olması ve onlara yardım ederken bir yandan da Çin,
Rusya ve İran gibi ülkelerle yakın ilişkide bulunmasıyla daha
da arhyor. Adam Yanki'lerin arka bahçesinde, hatta Yanki
dünyasında yaşamakta olduğunu bir türlü anlamıyor. Yanki
imparatorluğu Salvador Anende ve Hugo Chavez gibilerini
ve onların olağandışı sosyalist alışkanlıklarını hoş karşılamadığı
için bugünkü boyutuna ve gücüne ulaşmıştır. CIA tüm
çabalarına karşın 1970'te Allende'nin Şili devlet başkanı olmasını
engelleyemedi. Daha sonraki parlamento seçimlerinde
CIA ve onun Şili'deki muhafazakar dostlarının solu yasal
olarak alaşağı ederneyeceği belli olunca 1973'te düzenlenen
askeri bir darbede Allende öldü.
Henry Kissinger 1970'de Başkan Nixon'a yazdığı bir muhtırada
şu sözlere yer veriyor: "Şili'de Marksist bir yönetimin
seçimlerde başarı kazanması dünyanın öbür kesimlerinde
de, özellikle İtalya'da etkili olacak, hatta görülmedik bir değer
kazanacaktır; benzer bir olayın başka yörelere yayılması
dünyadaki dengeleri ve bizim onun içindeki konumumuzu
önemli ölçüde etkileyecektir."
Pol Pot (Nisan 1998'de öldü) ve Kızıl Kmerler'in 1979'da Vietnamlılar
tarafından iktidardan düşürülmesinden sonraki
yıllarda Birleşik Devletler'in onlara destek verdiği unutulmamalı.
Bu destek Jimmy Carter yönetiminde ulusal güvenlik
danışmanı Zbigniew Brezinski zamanında başladı ve Ronald
Reagan döneminde de devam etti Bu politikanın tek
açıklaması, Amerikalı soğuk savaşçıların heybetli ABD gücünün
alt edemediği küçük bir ulus olan ve Sovyetler Birliği'ne
yakınlığı ile bilinen Vietnam'a karşı sürdürdüğü hınç olabilir.
Süper güç olduğunuzda küçük düşmek yürekleri sızlatır.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
William Blum
Unvan:
Yazar
Doğum:
6 Mart 1933

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 2 okur okudu.
  • 6 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.