Giriş Yap
Seyfettin Ay
@Seyfettinbey
Okur/yazmaz. Rutin can sıkıcıdır. Burayı hem günce olarak kullanırım hem günceli takip için.
Sabitlenmiş gönderi
Yazanla yazar aynı şey değil.
·
" ben sevmezdim Orhan Veli'nin tarzını, tutumunu yani akımını.Serbest şiire geçişim sanılır ki Orhan Veli akımının etkisiyledir.Gerçek hiç öyle değildir.Ben, tüm dünya şiirinin serbeste geçmesi sebebiyle heceyi bırakmak zorunda hissettim. Benim şiirim tümüyle Orhan Veli şiirine karşı çıkıştır." der, Sezai Karakoç .
Sayfa 117 - Hece Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Sezai Karakoç'u diğer İkinci Yeni şairlerinden ayıran en önemli etken şiirlerinin de beslendiği bu dini/tasavvufi kaynaktır; çünkü onun dışında hiçbir İkinci Yeni şairinin ana kaynağı din, tasavvuf ve Divan şiir geleneği değildir.
Sayfa 115 - Hece Yayınları
O dönemde çoğu genç şair; hatta başlangıçta İkinci Yeni şairlerinin birçoğu Garip'e öykünerek şiire başlamışken Karakoç'un Garip'e hiç sıcak bakmaması: aksine dini tasavvufi poetikaya yönelmesi ve Necip Fazıl'a öykünmesi dikkat çekicidir.
Sayfa 115 - Hece Yayınları
Ancak Karakoç'un şairliğinin ilk döneminde öykündüğü şair, egemen politikanın ve poetikanın aksine Cumhuriyet döneminde zihinsel yönü ağır basan mistik bir poetika bina etmeye çalışan,bu yönüyle sufi şiir geleneği ile bağlar kurmaya çabalayan Necip Fazıl 'dır .
Sayfa 115 - Hece Yayınları
Şiirlerinin temelindeki dünya görüşü ve öz bakımından İkinci Yeni şairlerinden ayrılan; ancak daha çok dil,söylem ve biçim bakımından yenileşme hareketinin öncüleri arasında bulunan Sezai Karakoç da şiire ilkin kendinden önceki hazır bir poetikanın arkında başlar.
Sayfa 115 - Hece Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
102
1.011 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.0