Büşra ÖRGEN, bir alıntı ekledi.
19 Mar 22:08 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Meşalenin ışığında önce nefret duyguları zirveye çıkana kadar birbirlerini süzdüler.En büyük silahları bu duygu olacaktı.

Amat, İhsan Oktay Anar (Sayfa 143)Amat, İhsan Oktay Anar (Sayfa 143)
Serdar, bir alıntı ekledi.
 16 Mar 00:18 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sünnet.. Allah... Kur'an-ı Kerim
ﻗُﻞْ ﺍِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺎﺗَّﺒِﻌُﻮﻧِﻰ ﻳُﺤْﺒِﺒْﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ

âyet-i azîmesi,
ittiba-ı Sünnet ne kadar mühim ve
lâzım olduğunu pek kat'î bir surette ilân ediyor.
Evet şu âyet-i kerime,
kıyasat-ı mantıkıye içinde,
kıyas-ı istisnaî kısmının en kuvvetli ve
kat'î bir kıyasıdır.
Şöyle ki:
Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnaî misali olarak deniliyor:
"Eğer güneş çıksa,
gündüz olacak." Müsbet netice için denilir:
"Güneş çıktı,
öyle ise netice veriyor ki:
Şimdi gündüzdür." Menfî netice için deniliyor:
"Gündüz yok,
öyle ise netice veriyor ki:
Güneş çıkmamış".
Mantıkça,
bu müsbet ve
menfî iki netice kat'îdirler.
Aynen böyle de:
Şu âyet-i kerime der ki:
"Eğer ALLAH'a muhabbetiniz varsa,
HABİBULLAH'a ittiba edilecek.
İttiba edilmezse,
netice veriyor ki:
ALLAH'a muhabbetiniz yoktur." MUHABBETULLAH varsa,
netice verir ki:
HABİBULLAH'ın Sünnet-i Seniyesine ittibaı intac eder.
Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden,
elbette ona itaat edecek.
Ve
itaat yolları içinde en makbulü ve
en müstakimi ve
en kısası,
bilâ-şübhe HABİBULLAH'ın gösterdiği ve
takib ettiği yoldur.
Evet bu kâinatı bu derece in'amat ile dolduran Zât-ı Kerim-i Zülcemal,
zîşuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi,
zarurî ve
bedihîdir.
Hem bu kâinatı bu kadar mu'cizat-ı san'atla tezyin eden o Zât-ı Hakîm-i Zülcelal,
elbette bilbedahe zîşuurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatab ve
tercüman ve
ibadına mübelliğ ve
imam yapacaktır.
Hem bu kâinatı hadd ü hesaba gelmez tecelliyat-ı cemal ve
kemalâtına mazhar eden o Zât-ı Cemil-i Zülkemal,
elbette bilbedahe sevdiği ve
izharını istediği cemal ve
kemal ve
esma ve
san'atının en câmi' ve
en mükemmel mikyas ve
medarı olan bir zâta,
her halde en ekmel bir vaziyet-i ubudiyeti verecek ve
onun vaziyetini sairlerine numune-i imtisal edip herkesi onun ittibaına sevkedecek,
tâ ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün.
Elhasıl:
MUHABBETULLAH,
Sünnet-i Seniyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor.
Ne mutlu o kimseye ki,
Sünnet-i Seniyeye ittibaından hissesi ziyade ola.
Veyl o kimseye ki,
Sünnet-i Seniyeyi takdir etmeyip,
bid'alara giriyor.

(Onbirinci Lem'a/5. Nükte)
Lemalar - 52

Sünnet-i Seniyye Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 78)Sünnet-i Seniyye Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 78)

Yeni kitaplarım...
Güya bugün gidip polisiye roman alacaktım... Bir tane aldım. :))

Ahmet Ümit Beyoğlu'nun En Güzel Abisi
İhsan Oktay Anar Puslu Kıtalar Atlası
İhsan Oktay Anar Amat
Yusuf Akçura Üç Tarzı Siyaset
Halil Erdoğan Cengiz Enver Paşa'nın Anıları (1881 - 1908 )

Su Polat, Amat'ı inceledi.
05 Mar 22:10 · Kitabı okudu · 6 günde · 6/10 puan

Kitap güzeldi. Klasik Anar kitabi ; ama gemicilikle ilgili çok fazla terim olması romanı sıkıcı yaptı.Onun haricinde güzeldi;ama bir puslu kıtalar atlası yanına bile yaklaşamaz.

Ömer Ekinci, bir alıntı ekledi.
04 Mar 01:51

yüzlerce kişiyi öldürmek nasıl bir şey?
o güne kadar 4000 kadar adam öldüren yeniçeri şu cevabı verdi:
"ilk kez öldürdüğünde bir değil, sanki bin kişiyi öldürmüş gibi olursun. yeni doğmuş ve annesi tarafından emzirilen o bebeği öldürmüşsündür. babasının başını okşadığı o çocuğu da, bir genç kıza aşkını ilân eden o delikanlıyı da, zavallı bir kadının kocasını da, savaşa giderken ailesi tarafından uğurlanan o masumu da... bütün bu kişileri öldürmüş olursun. ikinci kez birini öldürdüğünde alt tarafı bir tek kişiyi öldürmüşsündür. üçüncü kez ise, kimseyi öldürmüş sayılmazsın."

Amat, İhsan Oktay AnarAmat, İhsan Oktay Anar
Çukurova, Amat'ı inceledi.
 03 Mar 19:33 · Kitabı okudu · 10 günde · Beğendi · 9/10 puan

Ne zaman bir İhsan Oktay Anar kitabı okusam hem garip bir burukluk,hem tatlı bir sevinç hem de kaçınılmaz bir merak duyumsuyorum.Yazarın tüm kitaplarını okumadım ve okumaya da çekiniyorum,çünkü hepsini bitirmekten korkuyorum.Öyle ki o kadar tadına doyum olmaz,o kadar derya deniz, o kadar dopdolu bi yazar bu adam...Şimdiye kadar okumamış olanlar çok şey kaçırdı,ama şimdiye kadar okumamış olanlar çok şanslı.Ölmeden önce okuyun.Mutlaka...

Çağla Çuluk, bir alıntı ekledi.
 02 Mar 22:59

Kalın, uzun ve ağarmış kaşlarının gölgelediği o ürkütücü yeşil gözleri varken, sözünü geçirmek için ayrıca bir de sopaya ihtiyacı olduğu söylenemezdi.

Amat, İhsan Oktay AnarAmat, İhsan Oktay Anar

Şubat Ayında Okuduğum Kitaplar
1-Beyaz Geceler 10
2-Amat 9
3-Kör Baykuş 9
4-Yaşlı Adam ve Deniz 8
Şubat ayı biraz kısır geçmiş.

Gönül Tbk, bir alıntı ekledi.
27 Şub 11:00 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Ve minennâsi men yekuûlü amenna billahi ve bilyevmil'âhıri ve mâ hüm bimü'miniyn."

Şövalye bu âyetin ne anlama geldiğini sordu. Habil tercüme etmek için kitaba eğilince adam sehpanın üzerindeki kamış kalemi almıştı. Habil satırları şöyle tercüme etti:

"İnsanlardan öyleleri vardır ki, inanmadıkları hâlde 'Allah'a ve ahiret gününe inandık,' derler."

Amat, İhsan Oktay AnarAmat, İhsan Oktay Anar