• Fosiller tarihlendirilebilirler de. Çoğunlukla kayalardaki radyoaktif izotopları ölçerek kaç yaşında olduklarını söyleyebiliriz. Izotopların
  ve atomların ne olduklarını 4. Bölümde öğreneceğiz. Kısaca radyoaktif izotop, başka çeşit atomlara bozunabilen tipte atomlardır: örneğin uranyum-238 denilen atom, kurşun-206 denilen atoma bozunabilir. Biz de bunun ne kadar zamanda gerçekleştiğini bildiğimizden izotopları birer radyoaktif saat olarak düşünebiliriz. Radyoaktif saatler daha çok, sarkaçlı saatler keşfedilmeden önce insanların
  kullandığı su saatleri ve mum saatlerine benzerler. Dibinde delik bulunan bir su tankı, ölçülebilir bir hızda boşalır. Eğer tank güneş doğarken doldurulursa, kalan suyun seviyesine bakılarak günün ne kadarının geçtiğini belirlemek mümkün olur.
  Mum saati için de aynısı geçerlidir. Mum belli bir hızda yanar, böylece kalan mum miktarına bakarak ne kadar zamandır yanmakta olduğunu anlayabilirsiniz. Uranyum-238 saatinde ise, uranyum-238 miktarının yarısının kurşun-206'ya bo
  zunması için 4,5 milyon yıl geçmesi gerektiğini biliyoruz. Bu süreye uranyum-238'in "yarılanma
  ömrü" denir. Böylece, bir kayada ne kadar kurşun-206 olduğunu ölçüp uranyum-238 miktarıyla kıyaslayarak, hiç kurşun-206 olmayıp sadece uranyum-238 olduğu durumdan, yani saatin "sıfırlanmış" oluşundan bu yana ne kadar zaman
  geçtiğini hesaplayabilirsiniz.